ad - Turkish English Dictionary
History

adMeanings of "ad" in Turkish English Dictionary : 10 result(s)

English Turkish
Common Usage
ad n. reklam
General
ad n. duyuru
ad n. ilan
ad n. reklam
ad n. miladı sene
Trade/Economic
ad ilan
ad reklam
Tourism
ad acentenin indirimi
Abbreviation
ad milattan sonra
ad ms

Meanings of "ad" in English Turkish Dictionary : 26 result(s)

Turkish English
Common Usage
ad name n.
General
ad designation n.
ad reputation n.
ad denotation n.
ad forename n.
ad substantive n.
ad first name n.
ad name n.
ad noun n.
ad repute n.
ad given name n.
ad appellation n.
ad title n.
ad moniker n.
ad denomination n.
ad fame n.
ad renown n.
ad christian name n.
Trade/Economic
ad trade name
Computer
ad first name
ad named
ad unique name
ad firstname
ad names
Latin
ad nomen
British Slang
ad moniker

Meanings of "ad" with other terms in English Turkish Dictionary : 200 result(s)

Turkish English
Common Usage
ad vermek denominate v.
kore çizgi romanlarına verilen ad manhwa n.
takma ad nickname n.
General
ad almak be given a name v.
ad çekmek draw lots v.
ad koymak name v.
ad koymak entitle v.
ad koymak call v.
ad koymak christen v.
ad koymak give a name v.
ad takmak give a bad name v.
ad takmak entitle v.
ad takmak give a name v.
ad takmak call v.
ad takmak style v.
ad takmak nickname v.
ad takmak dub v.
ad vermek denominate v.
ad vermek name v.
ad vermek entitle v.
ad vermek give a name v.
ad yapmak become famous v.
ad yapmak make a name for oneself v.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialling n.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialing n.
(yazar) takma ad pen name n.
ad çekme draw lots designation by lot n.
ad çekme designation by lot n.
ad çekme draw lots n.
ad değişimi metonymy n.
ad isim name n.
ad koyma christening n.
ad okuyarak yapılan oylama roll call vote n.
ad soyad name surname n.
ad soyad name and surname n.
ad tabelası facia n.
ad takma nicknaming n.
ad takma entitling n.
ad tamlaması possessive construction n.
ad valorem vergi ad valorem tax n.
ad ve itibar name and prestige n.
ad ve soyad name and surname n.
ad ve soyad full name n.
ad verme name giving n.
ad verme entitlement n.
arapların mısırlı hristiyanlara verdiği ad coptic christians n.
başka ad alias n.
bazı bektaşi ermişlerine verilen ad sultan n.
bir ürüne ait özel ad brand name n.
bir yerin sakinlerine verilen ad demonym n.
bir yerin sakinlerine verilen ad gentilic n.
birleşik ad compound noun n.
diğer ad alias n.
eskiden su dağıtımında görevli kimselere verilen ad zanjero n.
hristiyanlık aleminde eskiden şifacı keşişlere verilen ad shepherd n.
hz. isa'nın gerildiği çarmıhın kalıntıları olduğuna inanılan parçalara verilen ad true cross n.
ilk ad christian name n.
ilk ad forename n.
kartlarla oynanan eşleştirme oyununa verilen ad pelmanism n.
kendini tanımladığı isim/ad self-designation n.
kısa ad nickname n.
küçük ad first name n.
modern dönemden sonraki döneme verilen ad postmodernism n.
ön ad christian name n.
ön ad forename n.
öteki ad alias n.
özel ad proper name n.
özel ad proper noun n.
özel ad (bir ürüne ait) brand n.
özellikle hindistan'da damat veya katılımcılara verilen ad sais n.
protestan katolik olan kişiye verilen ad taig n.
pulkanatlılar familyasnını kanatlı fertlerine verilen genel ad lepidopteran n.
romalıların toprak tanrıçası gaia'ya verdikleri ad tellus n.
sıra bazlı strateji oyun türüne verilen ad tbs n.
soyut ad abstract noun n.
takma ad pseudonymity n.
takma ad surname n.
takma ad alias n.
takma ad agnomen n.
takma ad soubriquet n.
takma ad byname n.
takma ad cognomen n.
takma ad to-name n.
takma ad pen name n.
takma ad nickname n.
takma ad incognito n.
takma ad anonym n.
takma ad moniker n.
takma ad sobriquet n.
takma ad pseudonym n.
takma ad nom de guerre n.
tam isim/ad full title n.
tek ad kullanan kimse mononymous person n.
yanlış ad misnomer n.
yerel ad common name n.
ad çekimine ait declinational adj.
ad veren denominative adj.
takma (ad) assumed adj.
Trade/Economic
1957 roma anlaşması ile kurulan avrupa ekonomik topluluğu'na 1970'li ve 1980'li yıllarda verilen ad common market
ad valorem ad valorem
ad valorem eşdeğeri ad valorem equivalent
ad valorem gümrük tarifesi ad valorem tariff
ad valorem gümrük vergisi ad valorem customs duty
ad valorem ithal vergisi ad valorem import duty
ad valorem tarife ad valorem tariff
ad valorem vergi ad valorem tax
ad valorem vergiler ad valorem duties
borsada yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiye verilen ad lame duck
ticari ad trading name
Law
muhayyel ad imaginary name
müstear ad pseudonym
öz ad christian name
takma ad pseudonym
yanlış ad misnomer
yanlış ad kullanma misnomer
Politics
ad çekme ile by lot
ad hoc (geçici) danışmanlık süreçleri ad hoc consultations
ad hoc çalışma grubu ad hoc working group
ad hoc meclis ad hoc assembly
ad okuyarak oylama vote by roll call
birden çok ülkeden oluşan devletlerde devleti oluşturan her bir ülkeye verilen ad constituent country
çarlık rusya'sında bölgesel öz yönetim sistemine verilen ad zemstvos
Technical
ad adresleme name mapping
ad boşluğu nesnesi namespace object
ad bulma işlemi name discovery process
ad çözünürlüğü name resolution
ad etiketi name plate
ad etiketi name tag
ad kayıt istek paketi name registration request packet
ad sorgu istek paketi name query request packet
ad sunucusu name server
ad uzayı namespace
alan ad sunucusu domain name server
evrensel ad global name
göreceli belirgin ad relative distinguished name
hdek ad boşluğu nesnesi ldap namespace object
ikinci ad alias
kuvars gibi silisyumun oksijenli bilişimlerine verilen ad silica
ldap ad boşluğu nesnesi ldap namespace object
nitelendirilmiş ad qualified name
silis, kum çakmaktaşı kuvars gibi silisyumun oksijenli bilişimlerine verilen ad silica
simgesel ad symbolic name
tecimsel ad tradename
ticari ad tradename
wınnt ad boşluğu nesnesi winnt namespace object
Computer
açık ad exposed name sql
açık ad exposed name
ad alanı namespace
ad alanları name fields
ad ata set name
ad ayrıntıları name details
ad belirtin specify name
ad biçimi name format
ad bilgisi name information
ad bilgisini onaylayın confirm name information
ad boşluğu namespace
ad bulunamadı name not found
ad çakışması name conflict
ad çok uzun name too long
ad çözümlemesi name resolution
ad değiştir change name
ad değiştir rename
ad değiştirme name change
ad değiştirmek rename
ad denetlemesi name checking
ad düzenle edit names
ad eki name suffix
ad ekle add name
ad eksik name missing
ad etiketi name tag
ad etiketleri name labels
ad ısım name
ad kayıtları name records
ad kullanımda name in use
ad kutusu name box
ad oluştur create names
ad oluşturma yeri create names in
ad seç select name
ad seçimi name selection
ad seçin select a name
ad sırası name order
ad simgesi baş harfler bir ismin initials
ad soneki name suffix
ad sorunu name problem
ad sunucuları name servers
ad sunucusu nameserver
ad sütununu names column
ad tanımla define name
ad türü name type
ad uygula apply names
ad uyuşmazlığı name conflict
ad ve adres name and address
ad ve başlık name and title
ad ve değerler name and values
ad ve konum name and location
ad ve kuruluş name and organization
ad ve kuruluş bilgisi name and organization information
ad ve kuruluş bilgisini onaylayın confirm name and organization information
ad yapıştır paste name
ad yapıştır paste names