ad - Turkish English Dictionary
History

adMeanings of "ad" in Turkish English Dictionary : 10 result(s)

English Turkish
Common Usage
ad n. reklam
General
ad n. duyuru
ad n. ilan
ad n. reklam
ad n. miladı sene
Trade/Economic
ad ilan
ad reklam
Tourism
ad acentenin indirimi
Abbreviation
ad milattan sonra
ad ms

Meanings of "ad" in English Turkish Dictionary : 26 result(s)

Turkish English
Common Usage
ad name n.
General
ad designation n.
ad reputation n.
ad denotation n.
ad forename n.
ad substantive n.
ad first name n.
ad name n.
ad noun n.
ad repute n.
ad given name n.
ad appellation n.
ad title n.
ad moniker n.
ad denomination n.
ad fame n.
ad renown n.
ad christian name n.
Trade/Economic
ad trade name
Computer
ad first name
ad named
ad unique name
ad firstname
ad names
Latin
ad nomen
British Slang
ad moniker

Meanings of "ad" with other terms in English Turkish Dictionary : 373 result(s)

Turkish English
Common Usage
ad vermek denominate v.
kore çizgi romanlarına verilen ad manhwa n.
takma ad nickname n.
General
ad almak be given a name v.
ad çekmek draw lots v.
ad koymak give a name v.
ad koymak entitle v.
ad koymak christen v.
ad koymak call v.
ad koymak name v.
ad takmak dub v.
ad takmak nickname v.
ad takmak call v.
ad takmak give a name v.
ad takmak give a bad name v.
ad takmak entitle v.
ad takmak style v.
ad vermek denominate v.
ad vermek name v.
ad vermek give a name v.
ad vermek entitle v.
ad yapmak become famous v.
ad yapmak make a name for oneself v.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialling n.
(belge/evrak vs üzerine) ad-soyadın baş harfleriyle atılan kısa imza initialing n.
(yazar) takma ad pen name n.
ad çekme draw lots designation by lot n.
ad çekme designation by lot n.
ad çekme draw lots n.
ad değişimi metonymy n.
ad isim name n.
ad koyma christening n.
ad okuyarak yapılan oylama roll call vote n.
ad soyad name surname n.
ad soyad name and surname n.
ad tabelası facia n.
ad takma nicknaming n.
ad takma entitling n.
ad tamlaması possessive construction n.
ad valorem vergi ad valorem tax n.
ad ve itibar name and prestige n.
ad ve soyad full name n.
ad ve soyad name and surname n.
ad verme name giving n.
ad verme entitlement n.
arapların mısırlı hristiyanlara verdiği ad coptic christians n.
başka ad alias n.
bazı bektaşi ermişlerine verilen ad sultan n.
bir ürüne ait özel ad brand name n.
bir yerin sakinlerine verilen ad gentilic n.
bir yerin sakinlerine verilen ad demonym n.
birleşik ad compound noun n.
diğer ad alias n.
eskiden su dağıtımında görevli kimselere verilen ad zanjero n.
hint eşkıyalarına verilen ad dacoit n.
hristiyanlık aleminde eskiden şifacı keşişlere verilen ad shepherd n.
hz. isa'nın gerildiği çarmıhın kalıntıları olduğuna inanılan parçalara verilen ad true cross n.
ilk ad forename n.
ilk ad christian name n.
kartlarla oynanan eşleştirme oyununa verilen ad pelmanism n.
kendini tanımladığı isim/ad self-designation n.
kısa ad nickname n.
kod ad cryptonym n.
küçük ad first name n.
modern dönemden sonraki döneme verilen ad postmodernism n.
ön ad forename n.
ön ad christian name n.
öteki ad alias n.
özel ad proper name n.
özel ad proper noun n.
özel ad (bir ürüne ait) brand n.
özellikle hindistan'da damat veya katılımcılara verilen ad sais n.
protestan katolik olan kişiye verilen ad taig n.
pulkanatlılar familyasnını kanatlı fertlerine verilen genel ad lepidopteran n.
romalıların toprak tanrıçası gaia'ya verdikleri ad tellus n.
sıra bazlı strateji oyun türüne verilen ad tbs n.
soyut ad abstract noun n.
takma ad cognomen n.
takma ad surname n.
takma ad pseudonymity n.
takma ad alias n.
takma ad byname n.
takma ad anonym n.
takma ad agnomen n.
takma ad to-name n.
takma ad pen name n.
takma ad nickname n.
takma ad pseudonym n.
takma ad moniker n.
takma ad sobriquet n.
takma ad nom de guerre n.
takma ad assumed name n.
takma ad soubriquet n.
takma ad incognito n.
tam isim/ad full title n.
tek ad kullanan kimse mononymous person n.
yanlış ad misnomer n.
yerel ad common name n.
ad çekimine ait declinational adj.
ad veren denominative adj.
takma (ad) assumed adj.
Slang
abd sınır polisince özellikle meksikalı, genel olarak kaçak göçmenlere verilen aşağılayıcı ad tonk
Trade/Economic
1957 roma anlaşması ile kurulan avrupa ekonomik topluluğu'na 1970'li ve 1980'li yıllarda verilen ad common market
ad valorem ad valorem
ad valorem eşdeğeri ad valorem equivalent
ad valorem gümrük tarifesi ad valorem tariff
ad valorem gümrük vergisi ad valorem customs duty
ad valorem ithal vergisi ad valorem import duty
ad valorem tarife ad valorem tariff
ad valorem vergi ad valorem tax
ad valorem vergiler ad valorem duties
borsada yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiye verilen ad lame duck
ticari ad trading name
Law
muhayyel ad imaginary name
müstear ad pseudonym
öz ad christian name
takma ad pseudonym
yanlış ad misnomer
yanlış ad kullanma misnomer
Politics
ad çekme ile by lot
ad hoc (geçici) danışmanlık süreçleri ad hoc consultations
ad hoc çalışma grubu ad hoc working group
ad hoc meclis ad hoc assembly
ad okuyarak oylama vote by roll call
birden çok ülkeden oluşan devletlerde devleti oluşturan her bir ülkeye verilen ad constituent country
çarlık rusya'sında bölgesel öz yönetim sistemine verilen ad zemstvos
Technical
ad adresleme name mapping
ad boşluğu nesnesi namespace object
ad bulma işlemi name discovery process
ad çözünürlüğü name resolution
ad etiketi name plate
ad etiketi name tag
ad kayıt istek paketi name registration request packet
ad sorgu istek paketi name query request packet
ad sunucusu name server
ad uzayı namespace
alan ad sunucusu domain name server
evrensel ad global name
göreceli belirgin ad relative distinguished name
hdek ad boşluğu nesnesi ldap namespace object
ikinci ad alias
kuvars gibi silisyumun oksijenli bilişimlerine verilen ad silica
ldap ad boşluğu nesnesi ldap namespace object
nitelendirilmiş ad qualified name
silis, kum çakmaktaşı kuvars gibi silisyumun oksijenli bilişimlerine verilen ad silica
simgesel ad symbolic name
tecimsel ad tradename
ticari ad tradename
Computer
açık ad exposed name sql
açık ad exposed name
ad alanı namespace
ad alanları name fields
ad ata set name
ad ayrıntıları name details
ad belirtin specify name
ad biçimi name format
ad bilgisi name information
ad bilgisini onaylayın confirm name information
ad boşluğu namespace
ad bulunamadı name not found
ad çakışması name conflict
ad çok uzun name too long
ad çözümlemesi name resolution
ad değiştir rename
ad değiştir change name
ad değiştirme name change
ad değiştirmek rename
ad denetlemesi name checking
ad düzenle edit names
ad eki name suffix
ad ekle add name
ad eksik name missing
ad etiketi name tag
ad etiketleri name labels
ad ısım name
ad kayıtları name records
ad kullanımda name in use
ad kutusu name box
ad oluştur create names
ad oluşturma yeri create names in
ad seç select name
ad seçimi name selection
ad seçin select a name
ad sırası name order
ad simgesi baş harfler bir ismin initials
ad soneki name suffix
ad sorunu name problem
ad sunucuları name servers
ad sunucusu nameserver
ad sütununu names column
ad tanımla define name
ad türü name type
ad uygula apply names
ad uyuşmazlığı name conflict
ad ve adres name and address
ad ve başlık name and title
ad ve değerler name and values
ad ve konum name and location
ad ve kuruluş name and organization
ad ve kuruluş bilgisi name and organization information
ad ve kuruluş bilgisini onaylayın confirm name and organization information
ad yapıştır paste names
ad yapıştır paste name
ad yarat create names
ad yok no name
ad/değer çifti name/value pair
ad-hoc gösterisi ad-hoc demo
ağda çift ad duplicate name on network
al ad get name
anlamsız ad ambiguous name
asıl ad principal name
ayıklanmış ad sanitized name
bilinmeyen ad unknown name
birden fazla yazarın katkısıyla olusturulmuş siteye veya programa verilen ad wiki
birleşik ad combined name
boş ad null name
bu diske bir ad verin please name this disk
bu oyluma bir ad vein please name this volume
bu oyluma bir ad verin please name this volume
crl ad kimliği crl name id
çağrı günlüğüne yerleştirilecek ad name to place in call log
çalışmakitabı ad workbook name
daha fazla ad more names
diğer ad other name
diğer ad düzenle edit alias
diğer ad problemi alias problem
diğer ad sorunu alias problem
eski ad old name
evrensel ad global name
geçersiz ad invalid name
gerçek ad real name
görsel programlamada bir kütüphanedeki grafik bileşenlere verilen ad widget
görünen ad display
görünen ad display name
görüntü ad display name
iç ad internal name
ikinci ad middle name
ilişkisel ad correlation name
ilişkisel ad correlation name sql
ilk ad firstname
ilk ad first name
ilkel ad primitive
imza ad signature name
kalıcı ad permanent name
kapak sayfasında görünecek ad name to show on cover page
kısa ad short name
kısa ad acronym
kolay ad friendly name
konu ad subject name
kullanılan ad friendly name
menü çubuğundaki ad name on menu bar
menüdeki ad name on menu
nitelendirilmiş ad qualified name
nitelenmiş ad qualified name
okunabilir ad readable name
oluşturulacak ad name to create
ortak ad common name
örnek ad samplename
özel ad custom name
paylaş ad share name
salt ad name only
sam diğer ad aç sam open alias
sam kimliğe göre ad sam name by id
sapta ad set name
sil ad delete name
silinecek ad name to delete
simgesel ad symbolic name
takma ad non-exposed name sql
takma ad nickname
takma ad non-exposed name
tam ad full name
uzaktaki ad remote name
verenin ad kimliği issuer name id
verilen ad given name
yeni ad new name
yeni ad rename
yeni ad new title
yeni ad ver rename
yerel ad local name
yinelenen ad duplicate names
Informatics
ad çevirimi name translation
ad uzayı name space
alan ad sunucu domain name server
dinamik ad servisi dynamic name service
dosya ad uzanımı file extension
etki alan ad çözücü domain name resolver
evrensel ad global name
takma ad dosyası nickname file
Telecom
ad çevirimi name translation
ad uzayı name space
dinamik ad hizmeti dynamic name service
isim/ad boşluğu name space
küresel ad global name
nitelikli ad qualified name
takma ad alias
Aeronautic
temel paraşütçülük sporları için kullanılan genel ad parascending
yakıt alan uçak pilotu veya ekibi tarafından ateşlenebilen mühimmatlara verilen ad hot armament
Medical
ad lib lat ad libitum
aile hekimliği ad family medicine department
jenerik ad generic name
kimyasal ad chemical name
kimyasal ad kütük numarası chemical abstracts registry number
restitutio ad ıntegrum restitutio ad integrum
ticari ad trade name
uluslararası ortak ad international nonproprietary name
Statistics
ad hoc sınaması ad hoc test
Biochemistry
alışılmış ad trivial name
Marine Biology
linneci ad tekrarı linnaean tautonymy
trivial ad trivial name
yerel ad trivial name
zoolojik ad zoological name
Zoology
kurbağaların çiftleşme pozisyonuna verilen ad amplexus
Tobacco
dış sargılık sarılmadan evvel puroya verilen ad bunch
Literature
takma ad pen name
takma ad nom de plume
takma ad literary double
takma ad nom de guerre
Linguistics
ad aktarımı metonymy
ad aktarması metonym
ad çekimi declension
ad dizilimi noun phrase
ad durumu case
ad fiil verbal noun
ad gövdesi nominal stem
ad işlevi nominal function
ad kökenli nominal
ad kökü nominal root
ad öbeği nominal phrase
ad öbeği noun phrase
ad öbeği noun phrase
ad öbeği nominal clause
ad tümceciği noun clause
ad tümcesi nominal sentence
ad-dönüşüm sınırlaması cross-over
asal ad substantive noun
baba kökenli ad patronymic
birleşik ad compound noun
bitişik ad niteleyeni adnominal
cansız ad inanimate noun
cansız ad castless noun
cins ad common noun
çekimsiz ad common case
eksik çekimli ad diptote
eş ad silinmesi equi np deletion
eş ad silinmesi equi-np-deletion
ikinci sıradan ad second order nominals
kılıcı ad agent noun
kısa ad acronym
özel ad proper noun
özel ad sıfatı proper adjective
özel ad yitimi anomia
sayılabilir ad unit noun
sayılabilir ad countable noun
sınırlı ad eylem supine
somut ad concrete term
somut ad concrete noun
soyut ad abstract noun
yalın ad simple noun
yüklemcil ad predicate noun
History
15. yüzyıla kadar ispanya ve portekiz'de yaşayan musevilere verilen ad sephardic
16.yy ispanyol meksika ve peru istilacılarına verilen ad conquistador
haçlı seferleri zamanında müslümanlara verilen ad saracen
isyancı (amerikan iç savaşında konfederasyon askerlerine verilen ad) reb
Military
bir tanker ve bir veya daha fazla yakıt alan uçağa verilen ad air refuelling element
kısa ad basic designation
nato ve üyesi ülkelerin kullanacağı standartların belirlendiği belgelere verilen ad stanag
Sport
ad çekme fixture
Football
real madrid ve barcelona futbol takımları arasında oynanan derbi maçlarına verilen ad el clasico
Music
efsane ingiliz rock grubu beatles üyelerine verilen ad beatle
Cinema
ad kaydı titre registration
yeni bir ad vermck dub
yeni bir ad vermek dub
Archaic
takma ad ekename