değişik - Turkish English Dictionary
History

değişikMeanings of "değişik" in English Turkish Dictionary : 28 result(s)

Turkish English
Common Usage
değişik different adj.
değişik varied adj.
General
değişik several adj.
değişik variant adj.
değişik particular adj.
değişik variegated adj.
değişik way-out adj.
değişik diverging adj.
değişik new adj.
değişik dissimilar adj.
değişik calico adj.
değişik various adj.
değişik unusual adj.
değişik alternate adj.
değişik alternative adj.
değişik original adj.
değişik atypical adj.
değişik diversified adj.
değişik manifold adj.
değişik diverse adj.
değişik novel adj.
değişik different adj.
değişik varied adj.
Idioms
değişik far out
Trade/Economic
değişik flexible
Technical
değişik alternative
Computer
değişik alternate
Marine Biology
değişik variant

Meanings of "değişik" with other terms in English Turkish Dictionary : 132 result(s)

Turkish English
General
(bir olayı değişik özelliklerle) süslemek/donatmak infuse something with something v.
değişik alanlara yöneltmek diversify v.
değişik fazlar uygulamak phase v.
değişik olmak differ v.
değişik olmak vary v.
her sene değişik/farklı tarihlere rastlamak be on a different date from year to year v.
bir şeyin değişik biçimi version n.
değişik biçim variant n.
değişik çözüm alternative solution n.
değişik et variety meat n.
değişik fotoğrafların bileşimi resim composite photograph n.
değişik gösteri variety show n.
değişik işler different jobs n.
değişik kültürler different cultures n.
değişik sayılardan derlenmiş baskı variorum n.
değişik tür diversity n.
değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösterme pleochroism n.
gelişmiş teknolojiden ziyade buharla çalışan makinaların değişik yorumlamalarını içeren bir bilim-kurgu türü steampunk n.
her sene değişik tarihlere rastlayan bayram movable feast n.
her yıl değişik bir tarihe rastlayan yortu movable feast n.
herkesin değişik düşündüğü bir konu a matter of opinion n.
kitabın iç kapağına yapıştırılan adların ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar exlibris n.
odaları değişik seviyelerde olan ev split-level house n.
az değişik variant adj.
değişik milletlerden olan pluralistic adj.
değişik olaylarla dolu chequered adj.
değişik olaylarla dolu checkered adj.
değişik özelliklere sahip olan characterful adj.
değişik renk tonlarındaki mottled adj.
değişik renklerdeki mottled adj.
değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren pleochroic adj.
kadar farklı/değişik/çeşitli as diverse as adj.
değişik bir şekilde turn and turn about adv.
değişik bir yolla in a different way adv.
değişik günlerde on different days adv.
değişik olarak differently adv.
değişik şekillerde in different ways adv.
değişik şekillerde in different styles adv.
değişik şekillerde in various forms adv.
değişik zamanlarda at different times adv.
sıra ile değişik bir şekilde turn and turn about adv.
yeniden fakat değişik bir şekilde anew adv.
Phrases
değişik bir yer somewhere different
değişik şekillerde one way or another
Colloquial
değişik şekillerde one way and another
değişik ve tatlı far out
Idioms
aynı anda bir sürü değişik işle uğraşmak have many irons in the fire
birçok değişik konuya değinmek cover a lot of ground
birkaç değişik faaliyeti aynı anda yürütmek have several irons in the fire
çok değişik a far cry
değişik alanlarda aynı anda değişik işler yapmak have many irons in the fire
değişik birçok şeyden oluşan a grab bag of
değişik konuları ele almak cover a lot of ground
değişik yerler fresh fields and pastures new
değişik yerler fresh woods and pastures new
diğerlerinden değişik davranmak be out of step
Slang
çok farklı/değişik off-the-wall
Trade/Economic
alt ve üst sınırlar arasındaki değişik fiyat oranları scale of rates
aynı hisse senedi üzerinden değişik uygulama fiyatlarıyla alış ve satış sözleşmesi edinilmesi spread options
değişik fiyat politikası variable price policy
değişik fiyatlardaki veya vadelerdeki bir opsiyonun aynı anda alınması. spread
değişik mesleklere bağlı üyelerden oluşan işçi sendikası multicraft union
değişik tarife graduated tariff
değişik tarife sliding tariff
genetik olarak değişik yapıda genetically modified enzyme
teknik uyumlaştırma direktiflerinde kullanılacak ce uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve uygunluk değerlendirmesi prosedürlerinin değişik fazları için modüller modules for the various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the ce conformity marking, which shall be intended to be used in the technical harmonisation directives
Law
değişik/farklı kaynaklardan edinilen kanıtlar multiple source of evidence
değişik/farklı/ayrı kanıt kaynakları multiple source of evidence
Politics
toplum içindeki değişik gruplar arasında meydana gelen ayrılık communal subversions
Insurance
değişik riziko türleri üzerinden kabul edilen maksimum sigorta miktarını belirleyen liste line sheet
Technical
değişik ağızlı te unequal tee
değişik arazi varied terrain
değişik bauer-vogel süreci modified bauer-vogel process
değişik biçimleri olan variform
değişik biçimli variform
değişik bir hale sokmak diversify
değişik çözüm alternative solution
değişik derecelendirilmiş kum sand of varying grading
değişik dizge alternate system
değişik renkli heterochromatic
değişik renklilik heterochromatism
değişik rutubetlerde under humidity variations
değişik rüzgar fishtail wind
değişik şiddetteki manyetik alanlar different magnetic field intensities
değişik tip cihazların birbirleriyle değişimli olarak kullanımı interchangeable use of various types of devices
değişik türdeki cihazların birbirleriyle değişimli olarak kullanımı interchangeable use of various types of devices
değişik varsayımlar alternative hypothesis
değişik yağlara uygun nesnel mercek multi-immersion objective
sırayla değişik ekin ekmek rotate
yüklenen grafiğin tıklatınca değişik bağlantıları çağıran sistemdir map
Computer
değişik imleri ekle add revision marks
değişik klasörler various folders
Automotive
değişik mafsal biçimleri kullanılarak elle kumanda edilen transmisyon stick shift
Medical
değişik derecelerde hidroüreter differentiating degrees of hydroureter
değişik zamanlarda oluşan heterochronic
vücudun değişik bölgeleri different areas of the body
Chemistry
değişik halkalı heterocyclic
değişik halkalı bileşikler heterocyclic compounds
değişik halkalı çoğuzlar heterochain polymers
değişik halkalı ısılplastik çoğuzlar heterochain thermoplastic polymers
değişik marmenevişleme modified martempering
Biochemistry
aynı türde canlının birkaç değişik şekil göstermesi hali pleomorphism
Agriculture
her yıl değişik ekin ekme crop rotation
sırayla değişik ekin ekme crop rotation
Tobacco
değişik özellikte filtrelerin bir arada bulunduğu filtre tipi multifilters
Linguistics
değişik biçim suppletive
değişik biçimlenme suppletion
söylenmesi kaba ve sakıncalı kavramların değişik sözlerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması euphemization
söylenmesi kaba ve sakıncalı kavramların değişik sözlerle daha uygun ve edepli bir biçimde anlatılması euphemisation
Geology
değişik faktörleerin değişimini tolere edebilen eurytopic
Military
değişik keseli barut hakkı unequal section charge
değişik önleme ile ateş usulü variable lead method
değişik zamanlı tapa variable time fuze
Wagering
değişik kombinasyonlardan oluşan 11 bahis yankee
değişik kombinasyonlardan oluşan 23 bahis flag
değişik kombinasyonlardan oluşan 247 bahis goliath
değişik kombinasyonlardan oluşan 26 bahis canadian
değişik kombinasyonlardan oluşan 4 bahis trixie
değişik kombinasyonlardan oluşan 57 bahis heinz
değişik kombinasyonlardan oluşan bahis super yankee
Music
değişik tartımlı bir caz müziği ve bununla yapılan dans swing
Cinema
değişik alanlı ses yolu variable-width sound track
değişik alanlı ses yolu variable-area sound track
değişik alanlı seslendirme variable area sound-recording
değişik hızlı alıcı multiple speed camera
değişik hızlı kamera multiple speed camera
değişik yoğunlukla seslendirme variable-density sound recording
değişik yoğunluklu kayıt variable-density recording
değişik yoğunluklu ses yolu variable density sound track
Archaic
değişik olmak ablude v.
British Slang
değişik tip not batting on a full wicket
uyuşturucu etkisiyle yüzünü değişik şekillere sokmak gurn