gecikmiş - Turkish English Dictionary
History

gecikmişMeanings of "gecikmiş" in English Turkish Dictionary : 20 result(s)

Turkish English
Common Usage
gecikmiş belated adj.
gecikmiş late adj.
General
gecikmiş lated adj.
gecikmiş late adj.
gecikmiş behind schedule adj.
gecikmiş overdue adj.
gecikmiş delayed adj.
gecikmiş detained adj.
gecikmiş behindhand adj.
gecikmiş past-due adj.
gecikmiş tardy adj.
gecikmiş belated adj.
gecikmiş retarded adj.
Trade/Economic
gecikmiş delayed
gecikmiş deferred
gecikmiş tardy
gecikmiş overdue
Technical
gecikmiş retarded
gecikmiş time delay
gecikmiş late

Meanings of "gecikmiş" with other terms in English Turkish Dictionary : 70 result(s)

Turkish English
General
ödemede gecikmiş olmak be in arrear with the payment v.
gecikmiş etki after effect n.
ödemesi gecikmiş borçlar arrears n.
yapılmayı bekleyen gecikmiş iş arrears n.
ödemesi gecikmiş back adj.
Phrases
çok uzun süredir gecikmiş it's long overdue
Trade/Economic
ücret veya maaşın ödenmesi gecikmiş kısmı back pay n.
gecikmiş borç deferred liability
gecikmiş borç arrearage
gecikmiş borç arrears
gecikmiş faiz interest in arrear
gecikmiş faiz interest in arrears
gecikmiş iş arrears
gecikmiş ödeme overdue payment
gecikmiş ödeme back pay
gecikmiş ödeme delayed payment
gecikmiş temettü deferred dividend
gecikmiş vergi ödemesi tax delinquency
ödemede gecikmiş yükümlü tardy tax payer
ödemesi gecikmiş kredi borçlarının durumu current delinquency status
ödemesi gecikmiş vergi delinquent tax
ödenmesi gecikmiş overdue
tahsili gecikmiş kredi non-performing loan
Politics
geri dönmeyen kredi/tahsili gecikmiş kredi non-performing loan
Technical
gecikmiş reaksiyon delayed reaction
gecikmiş refleks delayed reflex
yüklenti inişi gecikmiş fırın hanging furnace
Telecom
gecikmiş çağrı delayed call
gecikmiş çağrıların ortalama gecikmesi average delay of delayed calls
gecikmiş hedef kanal anahtarlaması late target channel keyup
Electric
gecikmiş etki deferred action
gecikmiş etki delayed action
gecikmiş otomatik kazanç kontrolü delayed automatic gain control
gecikmiş otomatik ses kontrolü delayed automatic volume control
Construction
gecikmiş toparlanma retarded recovery
Aeronautic
gecikmiş kırılma delayed fracture
gecikmiş uçuşların yüzde olarak belirlenmesi percentage delayed flights
Marine
gecikmiş gemi overdue ship
Medical
gecikmiş aralıkla doğum delayed-interval delivery
gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı delayed onset muscle pain
gecikmiş başlangıçlı kas ağrısı delayed onset muscle soreness
gecikmiş cerrahi delayed surgery
gecikmiş ekstübasyon late extubation
gecikmiş ergenlik delayed puberty
gecikmiş gelişme retarded development
gecikmiş hipersensitivite reaksiyonu dehydrogenase
gecikmiş kas ağrısı delayed onset muscle pain
gecikmiş kas ağrısı delayed onset muscle soreness
gecikmiş nötrofil apoptozisi delayed neutrophil apoptosis
gecikmiş parsiyel nefrektomi delayed partial nephrectomy
gecikmiş postravmatik herni delayed posttraumatic hernia
gecikmiş tip hipersensibilite retardet type hipersensitivity
gecikmiş tip hipersensitivite reaksiyonu delayed-type hypersensitivity reaction
gecikmiş üretra anastomozu late urethral anastomosis
hızlı tip ya da gecikmiş toksisite immediate versus delayed toxicity
mekanik fonksiyonların gecikmiş iyileşmesi delayed recovery of mechanical functions
sağlığa olan gecikmiş etkiler delayed health effect
Pathology
gecikmiş doğum delay delivery
gecikmiş dönüm noktası delayed milestone
gecikmiş düşük missed abortion
gecikmiş puberte delayed puberty
gecikmiş ve sekonder postpartum hemoraji delayed and seconder postpartum haemorrhage
Physics
gecikmiş fizyon nötronları delayed fission neutrons
gecikmiş nötron delayed neutron
gecikmiş proton delayed proton
Biology
gecikmiş etki late effect
Environment
gecikmiş serpinti delayed fallout
Military
gecikmiş cari hesap delinquent account
Hunting
bilinmeyen sebeple oluşan gecikmiş ateşleme hangfire
Sport
gecikmiş kas ağrısı başlangıcı delayed onset muscle soreness (doms)