invalid - Turkish English Dictionary
History

invalid

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "invalid" in Turkish English Dictionary : 22 result(s)

English Turkish
Common Usage
invalid adj. geçersiz
General
invalid v. çürüğe çıkarmak
invalid adj. hastalıklı
invalid adj. boş
invalid adj. yatalak
invalid adj. yararsız
invalid adj. hasta
invalid adj. hükümsüz
invalid adj. geçersiz
invalid adj. harp malulü
invalid adj. malul
invalid adj. sakat
invalid adj. battal
Law
invalid geçersiz
invalid batıl
invalid malul
invalid hükümsüz
invalid battal
invalid geçersiz kılmak
Technical
invalid geçersiz
invalid hükümsüz
Military
invalid malul

Meanings of "invalid" with other terms in English Turkish Dictionary : 165 result(s)

English Turkish
General
be consider invalid v. geçersiz sayılmak
be deemed invalid v. geçersiz sayılmak
be invalid v. geçerliliği olmamak
be invalid out of the army v. çürüğe çıkarılmak
be regarded as invalid v. geçersiz sayılmak
become invalid v. geçersiz olmak
become invalid v. geçersizleşmek
become invalid v. geçerliliği kalmamak
become invalid v. yanmak
deem invalid v. hükümsüz addetmek
invalid out v. çürüğe çıkarmak
invalid somebody out of the army v. çürüğe çıkarmak
make invalid v. geçersiz hale getirmek
render invalid v. geçersiz kılmak
render invalid v. iptal etmek
invalid account number n. geçersiz hesap numarası
invalid chair n. engelli arabası
invalid chair n. tekerlekli sandalye
invalid code n. geçersiz kod
invalid money n. geçersiz para
invalid move n. geçersiz hamle
invalid move n. geçersiz hareket
invalid token n. geçersiz jeton
invalid transaction n. geçersiz işlem
legally invalid adj. hukuken geçersiz
Phrasals
invalid out çürüğe alınmak
invalid out görevden almak
invalid out görevinden azat etmek
invalid out görevinden almak
invalid out terhis edilmek
invalid out çürüğe çıkarmak
Trade/Economic
invalid tracking number geçersiz takip numarası
missing or invalid registry eksik veya geçersiz kayıt
Law
declare invalid uygulamadan kaldırmak
falsified documents are invalid üzeri̇nde tahri̇fat yapilan belgeler geçersi̇zdi̇r
partially invalid kısmen geçersiz
wholly invalid tümüyle geçersiz
Politics
invalid ballot paper geçersiz oy pusulası
invalid ballot paper geçersiz oy
invalid vote geçersiz oy
Technical
invalid character geçersiz damga
invalid evaluation geçersiz değerlendirme
invalid punch geçersiz delgi
invalid shared memory range geçersiz paylaşımlı bellek aralığı
Computer
invalid accelerator table handle geçersiz hızlandırma tablosu tutamağı
invalid access to memory location bellek konumuna geçersiz erişim
invalid address geçersiz adres
invalid assignment geçersiz atama
invalid bookmark geçersiz yer imi
invalid character geçersiz damga
invalid cimtype geçersiz cimtype
invalid cimtype geçersiz cım türü
invalid class geçersiz sınıf
invalid class string geçersiz sınıf dizini
invalid command geçersiz komut
invalid context geçersiz içerik
invalid credentials geçersiz kimlik bilgileri
invalid data geçersiz veri
invalid date geçersiz tarih
invalid dates and times geçersiz tarih ve saat
invalid destination directory geçersiz hedef dizini
invalid device geçersiz aygıt
invalid device id geçersiz aygıt tanıtıcı
invalid device request geçersiz aygıt isteği
invalid device request parameters geçersiz veri isteği parametresi
invalid disk geçersiz disk
invalid dlci geçersiz dlcı
invalid dns geçersiz dns
invalid doi geçersiz doı
invalid domain geçersiz etki alanı
invalid drive geçersiz sürücü
invalid drive specification geçersiz sürücü tanıtımı
invalid drive specification geçersiz sürücü tanımı
invalid dsn geçersiz dsn
invalid entryid geçersiz girdi no
invalid field geçersiz alan
invalid file geçersiz dosya
invalid file access geçersiz dosya erişimi
invalid file handle geçersiz dosya tanıtıcı değeri
invalid file name geçersiz dosya adı
invalid filter geçersiz süzgeç
invalid flavor geçersiz nitelik
invalid folder geçersiz klasör
invalid format geçersiz biçim
invalid frames geçersiz çerçeve
invalid function geçersiz işlev
invalid handle geçersiz tanıtıcı
invalid handle geçersiz işleyici
invalid hinf geçersiz hınf
invalid hyphenation geçersiz bölme
invalid icon geçersiz simge
invalid input geçersiz giriş
invalid keyword geçersiz anahtar sözcük
invalid lbl file name geçersiz lbl dosya adı
invalid level geçersiz düzey
invalid line geçersiz satır
invalid media geçersiz ortam
invalid media type geçersiz ortam türü
invalid memory configuration geçersiz bellek yapılandırması
invalid merge field geçersiz birleştirme alanı
invalid message geçersiz ileti
invalid method geçersiz yöntem
invalid mode geçersiz mod
invalid mode geçersiz kip
invalid month geçersiz ay
invalid name geçersiz ad
invalid nei geçersiz neı
invalid network geçersiz ağ
invalid network name geçersiz ağ adı
invalid number geçersiz numara
invalid object geçersiz nesne
invalid object name geçersiz nesne adı
invalid opcode geçersiz opcode
invalid operation geçersiz işlem
invalid option geçersiz seçim
invalid option geçersiz seçenek
invalid orientation geçersiz yönelim
invalid output line geçersiz çıkış hattı
invalid output tray number geçersiz çıkış tepsisi numarası
invalid page geçersiz sayfa
invalid parameter geçersiz parametre
invalid password geçersiz parola
invalid path geçersiz yol
invalid phone number geçersiz telefon numarası
invalid picture geçersiz resim
invalid port number geçersiz bağlantı noktası numarası
invalid pr geçersiz pr
invalid product geçersiz ürün
invalid proxy geçersiz yetkili
invalid ps geçersiz ps
invalid punch geçersiz delgi
invalid query geçersiz sorgu
invalid range geçersiz aralık
invalid recipient geçersiz istemci
invalid request geçersiz istek
invalid role geçersiz rol
invalid serial# geçersiz seri#
invalid serial# geçersiz seri no
invalid session geçersiz oturum
invalid spni geçersiz spnı
invalid stream geçersiz akış
invalid stream geçersiz akım
invalid string geçersiz dize
invalid style geçersiz stil
invalid switch geçersiz anahtar
invalid syntax geçersiz sözdizimi
invalid syntax geçersiz söz dizimi
invalid target geçersiz hedef
invalid time geçersiz saat
invalid tss geçersiz tss
invalid type geçersiz tür
invalid unit geçersiz birim
invalid url geçersiz url
invalid user name geçersiz kullanıcı adı
invalid username geçersiz kullanıcı adı
invalid value geçersiz değer
invalid verb geçersiz eylem
invalid year geçersiz yıl
path invalid geçersiz yol
path invalid yol geçersiz
the phone number is invalid telefon numarası geçersiz
your id is invalid kimliğin geçersiz
Informatics
invalid characters geçersiz karakterler
invalid recipient bilinmeyen alıcı
Telecom
invalid cell geçersiz hücre