kimliği - Turkish English Dictionary
History

kimliğiMeanings of "kimliği" in English Turkish Dictionary : 1 result(s)

Turkish English
Computer
kimliği unique id

Meanings of "kimliği" with other terms in English Turkish Dictionary : 203 result(s)

Turkish English
General
etnik kimliği vurgulamak emphasize ethnic identity v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assaliant or assailants v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified person or persons v.
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrator or perpetrators v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators v.
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown perpetrators v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unknown assailants v.
kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğramak be attacked by unidentified persons v.
kimliği gizlemek de-identify v.
kimliği tespit edilmek be identified v.
grup kimliği group identity n.
grup kimliği çatışması group identity conflict n.
kimliği belirsiz bir saldırgan an unknown attacker n.
kimliği belirsiz yazar unidentified writer n.
kimliği gizleme de-identification n.
kişinin marka tercihleriyle (tarzı vb gibi) fiziksel görünümle ayırt edilen kimliği external personality n.
kurum kimliği corporate identity n.
marka kimliği brand identity n.
öğrenci kimliği student's identification card n.
şirket kimliği company identity n.
tasma kimliği dog tag n.
uygulamaların tam kimliği exact identity of applications n.
varlığı/kimliği bilinmeyen presence unknown n.
kimliği belirlenememiş unidentified adj.
kimliği belirlenemeyen unidentified adj.
kimliği belirsiz unknown adj.
kimliği belirsiz faceless adj.
kimliği bilinmeyen unidentified adj.
kimliği saptanmamış unidentified adj.
Slang
kimliği sorulmuş carded
Trade/Economic
iş kimliği task identity
iş kimliği job identification
Law
kimliği belirlenememiş suçlu unknown subject of an investigation
kimliği belirlenememiş suçlu unsub
kimliği belirsiz ceset unidentified body
kimliği belirsiz cesetler unidentified bodies
kimliği belirsiz erkek john doe
kimliği belirsiz kadın jane doe
kimliği belli olmayan john doe
kimliği hakkında yanlış beyanda bulunmak misname
kimliği meçhul john doe
kimliği tespit edilemeyen ceset parçaları unidentified body pieces
Politics
avrupa güvenlik savunma kimliği european security defence identity
avrupa güvenlik ve savunma kimliği european security and defence identity
rakip istihbarat örgütü personelinin kendisini dost ülke veya örgüt kimliği altında yanlış tanıtarak sergilediği yaklaşım false flag
Institutes
avrupa gücenlik ve savunma kimliği european defence and security identity
avrupa güvenlik ve savunma kimliği european security and defence identity
Tourism
turistlerce ziyaret edilen ve özel bir adı ve kimliği olan bölge tourist region
Technical
bağlantı noktası kimliği port id
güvenlik kimliği security id
kullanıcı kimliği user id
makine kimliği host id
sistem paket kimliği system package identity
telnet uçbirim kimliği telnet terminal id
Computer
abone kimliği subscriber iid
abonelik kimliği subscription id
ağ kimliği network id
alan kimliği area id
anahtar kimliği yok no key id
arabirim kimliği interface id
arabirim kimliği iid
arayanın kimliği caller id
aygıt kimliği device id's
bağ durumu kimliği link state id
barkod kimliği barcode id
benzersiz kimliği unique id
beta bölge kimliği beta site id
beta bölgesi kimliği beta site id
bilgisayar kimliği computer id
bilinmeyen girdi kimliği unknown entry id
bir bilgisayardaki dosya veya kaydın kimliği record locator
bir kullanıcı kimliği seçin select a user id
crl ad kimliği crl name id
crl satır kimliği crl row id
çalışma grubu kimliği workgroup id
çalışma kimliği wid
değiş tokuş kimliği exchange id
demet kimliği bucket id
dijital kimliği görüntüle view digital id
dil kimliği language id
donanım kimliği hardware id
dosya kimliği file id
dosya kimliği file identifier
düğüm kimliği node id
e-posta kimliği e-mail id
eşleşen sürücü kimliği matching devid
etiket kimliği tag id
eylem kimliği actionid
geri arama kimliği callback id
girdi kimliği entry id
gönderen istasyon kimliği sender station id
gönderen kimliği sender id
gönderen kimliği var sender id exist
gönderenin ülke kimliği sender country id
gpo kimliği gpo id
grup kimliği group id
guıd kimliği guid id
hedef kimliği target id
ileti kimliği message id
istek kimliği request id
istemci kimliği client id
iş istasyonu kimliği workstation id
iş kimliği job id
iş parçacığı kimliği id thread
iş parçacığı kimliği thread id
iş siparişi kimliği workorder id
işlem kimliği process id
işlem kimliği id process
kapsam kimliği scope id
karakter kimliği character id
kategori kimliği category id
kimliği doğrulandı authenticated
kimliği doğrulanıyor authenticating
kitaplık kimliği library id
komşu kimliği neighbor id
komut kimliği geçersiz command id is not valid
konu kimliği topic id
kullanıcı kimliği user id
kullanıcı kimliği hatası user id error
kuruluş nesne kimliği oıd enterprise oid
kütük kimliği file identifier
modül kimliği module id
mts kimliği mts id
nesne kimliği object id
olay kimliği event id
oluşturucu kimliği creator id
ortak kullanıcı kimliği common user identification
ospf yöneltici kimliği ospf router id
ospf yönlendirici kimliği ospf router id
oturum açma kimliği login id
oturum kimliği session id
oturum kimliği login id
önemli görev kimliği major task id
önyükleme girdi kimliği boot entry id
örnek kimliği instance id
pcı fonksiyon kimliği pci function id
pnp aygıtı kimliği pnp device id
program kimliği prog id
program kimliği program id
rol kimliği role id
rsop kimliği rsop id
satıcı kimliği vendor id
scsi hedef kimliği scsi target id
scsi kimliği scsi id
sınıf kimliği class id
sınıf kimliği havuzu class id pool
site kimliği site id
sorun kimliği problem id
sosyal medya kimliği social media identity
sürüm kimliği version id
şablon kimliği template id
tetikleyici kimliği trigger id
tts modu kimliği tts mode id
tür kimliği type id
typelib kimliği typelib id
ullanıcı kimliği ser id
uygulama kimliği application id
uzaktan erişim kimliği remote ident
ülke kimliği country id
ürün kimliği products id
ürün kimliği product id
üye kimliği member id
verenin ad kimliği issuer name id
x 500 nesne kimliği x 500 oid
yardım içeriği kimliği help context id
yardım kimliği help id
yayımcı kimliği publisher id
yazıtipi kimliği font id
yazıtipi kimliği font using id
yeni ürün kimliği new product id
yineleme kimliği replication id
yineleme kimliği replicaid
yuva kimliği dock id
Informatics
giriş kimliği user name
giriş kullanıcı kimliği login id
kullanıcı kimliği user id
Telecom
abone kimliği ve iletişim bilgisi subscriber identity and communication information
aktarma şebekesi kimliği transit network identification
alt kanal kimliği subchannel identity
arayan kişinin kimliği caller identification
geçici mobil abone kimliği temporary mobile subscriber identity
hücre küresel kimliği cell global identity
içerik kimliği content entity
indirme hizmet kimliği downstream service identifier
kimliği bilinmeyen anonymous
kimliği bilinmeyen FTP  sunucusu anonymous FTP server
konum alanı kimliği location area identity
telsiz şebeke geçici kimliği radio network temporary identity
uluslararası mobil abone kimliği international mobile subscription identity
uluslararası mobil donanım kimliği international mobile equipment identity
uluslararası mobil ekipman kimliği international mobile equipment identity
uluslararası mobil grup kimliği international mobile group identity
uluslararası mobil kullanıcı kimliği international mobile user identity
veri yolu bağlantı kimliği data link connection identifier
Aeronautic
geminin kimliği ship's identity
Psychology
cinsiyet kimliği gender identity
ego-kimliği ego-identity
Linguistics
dilsel toplulukta konuşmanın bölgesel ya da sosyal çeşitliliğinin toplum dilbilimi ya da fonksiyonellik kimliği içinde olması lect