paralel - Turkish English Dictionary
History

paralelMeanings of "paralel" in Turkish English Dictionary : 1 result(s)

English Turkish
General
paralel adj. koşut

Meanings of "paralel" in English Turkish Dictionary : 10 result(s)

Turkish English
Common Usage
paralel parallel adj.
General
paralel parallel bars n.
paralel extension n.
paralel latitude n.
paralel analogous with adj.
paralel collateral adj.
paralel analogous adj.
Technical
paralel collateral
paralel unparalleled
Geography
paralel parallel of latitude

Meanings of "paralel" with other terms in English Turkish Dictionary : 389 result(s)

Turkish English
General
-e paralel olmak be parallel to v.
-e paralel olmak be parallel with v.
paralel gitmek go parallel with v.
paralel olarak dizmek echelon v.
paralel olarak koymak parallel v.
paralel olmak parallel v.
paralel yapmak parallel v.
fransız riviera'sında, nice'le menton arasındaki yarlardan geçen birbirine paralel üç yol corniche n.
gelişmiş haritalarda tepelerin dikliğini göstermek üzere kullanılan paralel çizgiler hachures n.
kanal veya su taşımacılığına uygun ırmağa paralel ve mavnaları halatla çeken atların kullandığı yol tow path n.
paralel bilgisayarlar parallel computers n.
paralel çizgi parallel line n.
paralel çizgi parallel n.
paralel daire parallel of latitude n.
paralel devre shunt n.
paralel dünya parallel world n.
paralel dünya parallel universe n.
paralel evren parallel universe n.
paralel evren parallel world n.
paralel hale getirme paralleling n.
paralel operasyon parallel operation n.
paralel plaka viskometresi parallel plate viscometer n.
paralel telefon extension n.
paralel telefon hattı party line n.
yere paralel ateşleme grazing fire n.
birbirine paralel gitmeyen out of sync adj.
birbirine paralel olmayan skew adj.
paralel kenarlı rhomboidal adj.
paralel kenarlı rhomboid adj.
paralel olmayan antiparallel adj.
paralel olmayan unparallel adj.
buna paralel olarak concordantly adv.
paralel bir şekilde collaterally adv.
paralel durumda in parallel adv.
paralel olarak parallelly adv.
paralel olarak correspondingly adv.
paralel olarak in parallel adv.
-e paralel parallel to prep.
-e paralel olarak in parallel with prep.
ile paralel biçimde in direct proportion to prep.
paralel olarak in paralel with prep.
Phrases
bu gelişmelere paralel olarak in parallel with these developments
Trade/Economic
genel geçim koşullarına paralel olarak ücretin ayarlanması hükmü permissive wage-adjustment clause
işçilere üretim artışına paralel olarak artan oranlarda prim ödenmesi accelerating premium
paralel ithalat parallel import
paralel kredi parallel loan
paralel krediler back-to-back loans
paralel piyasa parallel market
paralel standart parallel standard
paralel/eş zamanlı toplantı parallel meeting
paralel/eş zamanlı toplantı simultaneous meeting
Politics
fethullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (fetö/pdy) fethullahist terrorist organization/parallel state structure
paralel devlet parallel state
paralel diplomasi parallel diplomacy
paralel yapı parallel structure
Technical
bant yüzeyinde enine ve boyuna paralel hacim dayanımı longitudinal and transverse volume resistance parallel to belt plane
boydan boya paralel yivli full-length parallel grooved
çakma uç için paralel yanaklı sabitleme parallel shank fixing for end-thrust
çok büyük ölçekte paralel massively parallel
çok katlı paralel sargı multi-layer parallel winding
elektrik devresini diğeri ile paralel bağlama bridging
elektrik hatlarına paralel havai optik kablolar aerial optical cables along electrical power lines
elyaf yönüne paralel bükülme deneyi flexural test parallel to the fibre direction
elyaf yönüne paralel çekme deneyi tensile test parallel to the fibre direction
esas paralel principal parallel
hasır çelikteki paralel çubuklar arasındaki mesafe gage
ısıtılmış paralel plakalar heated parallel plates
ingiliz paralel boru standardı british parallel pipe standard (bssp)
liflere paralel makaslama dayanımı shearing stress parallel to grain
paralel açma tel halatı guide cable
paralel akım parallel flow
paralel akış parallel flow
paralel akışlı brülör parallel flow burner
paralel akışlı eşanjör parallel flow heat exchanger
paralel akortlama coincidence tuning
paralel aktarma parallel transfer
paralel alt sistem parallel sub-system
paralel analiz parallel analysis
paralel aramalı bellek parallel-search memory
paralel arayüz parallel interface
paralel aritmetik parallel arithmetic
paralel bağlama coupling in parallel
paralel bağlama shunt
paralel bağlama connection in parallel
paralel bağlamak shunt
paralel bağlanmış connected in parallel
paralel bağlantı connection in parallel
paralel bağlantı parallel link
paralel bağlantı parallel connection
paralel bağlı kapasitör parallel capacitors
paralel bellek parallel storage
paralel besleme parallel feed
paralel beslemeli shunt fed
paralel beslenme parallel feed
paralel biçilmiş plain-sawn
paralel bilgisayar parallel computer
paralel bobin shunt coil
paralel çalışma interconnected operation
paralel çalışma parallel operation
paralel çalıştırma parallel operation
paralel çatıştırma parallel running
paralel çınlamalı devre parallel resonant circuit
paralel damarlı parallel-nerved
paralel demet parallel sheaf
paralel demet regular sheaf
paralel devre shunt circuit
paralel devre parallel circuit
paralel dilimleme bıçağı slicer blades
paralel direnç shunt resistance
paralel direnç parallel resistance
paralel dönüşler parallel turns
paralel dönüştürme parallel conversion
paralel drenaj paterni parallel drainage pattern
paralel erişim parallel access
paralel geçiş parallel run
paralel geribesleme parallel feedback
paralel gerilim ayarlama shunt voltage regulation
paralel girinti ve çıkıntıları olan corrugated
paralel giriş-çıkış portu parallel input/output port
paralel gönderme parallel transmission
paralel hatlı osilatör parallel-rod oscillator
paralel hesaplama parallel computing
paralel ışın parallel beam
paralel ışınlar parallel rays
paralel indüktörler parallel inductors
paralel iplik eğirme makinesi parallel yarn spinning machine
paralel izleme parallel tracking
paralel kalem işleme parallel pencil milling
paralel kama parallel key
paralel kanatlı damper parallel blade damper
paralel kapı arayüzü parallel port interface
paralel kapı kipi parallel port mode
paralel kenar parallel edge
paralel kenarlı eğe cantilever bridge
paralel levhalı dalga kılavuzu parallel-plate waveguide
paralel levhalı kondansatör parallel-plate capacitor
paralel levhalı mercek parallel plate lens
paralel makas flat-chord truss
paralel mil parallel shaft
paralel mukayese deneyi paired comparision test
paralel oturma yüzeyi metodu parallel bearing surface method
paralel park parallel parking
paralel park yeri parallel parking
paralel pim parallel pin
paralel plaka osilatörlü reometre parallel plate oscillatory rheometer
paralel plaka yöntemi parallel plate method
paralel rezonans parallel resonance
paralel rezonans shunt resonance
paralel rezonans devresi parallel-resonant circuit
paralel saplı bağlama parallel shank fixing
paralel sargı shunt winding
paralel sargı oluğu parallel winding slot
paralel sargı tarafından oluşturulan alan shunt field
paralel sargı yivi parallel winding slot
paralel sargıdan geçen akım shunt current
paralel sargılı shunt-wound
paralel sargılı jeneratör shunt-wound generator
paralel sargılı motor shunt-wound motor
paralel sarılı parallel wound
paralel seri devre parallel-series circuit
paralel seri dirençler resistors in parallel-series
paralel sığaç parallel capacitor
paralel sınırlayıcı parallel limiter
paralel sistem parallel system
paralel sürgülü vana parallel slide valve
paralel taraşlama parallel trimming
paralel tarla hendek sistemi parallel field ditch system
paralel telli hat parallel-wire line
paralel telli rezonatör parallel-wire resonator
paralel ters geribesleme parallel inverse feedback
paralel toplayıcı parallel adder
paralel torna parallel lathe
paralel uyarılmış anten shunt-excited antenna
paralel uzaklık parallel distance
paralel yanaklı sabitleme parallel shank fixing
paralel yürütme parallel run
paralel yüzlü parallelepiped
paralel-seri indüktörler parallel-series inductors
paralel-seri kondansatörler parallel-series capacitors
rosenfel paralel algoritması rosenfeld’s parallel algorithm
sabit sıcaklıkta bir gazdaki paralel elektrot çifti için gerilimin bozulması paschen's law
seri paralel dirençler series-parallel resistors
seri paralel dirençler resistors in series-parallel
seri paralel indüktörler series-parallel inductors
seri paralel kondansatörler series-parallel capacitors
seri ve paralel bağlı direnç series-parallel resistor
seri-paralel serial-parallel
seri-paralel devre series-parallel circuit
seri-paralel devre series-parallel network
seri-paralel uyartım compound excitation
standart paralel standard parallel
şebekeyle paralel çalışma interconnected operation
ters paralel inverse parallel
yüzeye paralel parallel to the surface
yüzeylere paralel çekme mukavemeti tensile strength parallel to faces
Computer
çok büyük ölçekte paralel massively parallel
paralel aktarım parallel transfer
paralel aktarma parallel transfer
paralel arabirim parallel interface
paralel arayüz parallel interface
paralel aritmetik parallel arithmetic
paralel bağlantı parallel connection
paralel bağlantı noktası parallel port
paralel bağlantı noktasını elde etme hatası error aquiring the parallel port
paralel bellek parallel storage
paralel bilgisayar parallel computer
paralel çalıştırma parallel running
paralel çınlamalı devre parallel resonant circuit
paralel çubuklar parallel bars
paralel dönüştürme parallel conversion
paralel erişim parallel access
paralel geçiş parallel run
paralel gönderme parallel transmission
paralel iletişim parallel communication
paralel işlem  parallel processing 
paralel işleme parallel processing
paralel kapı parallel port
paralel kaydırma parallel shifting
paralel levhalı mercek parallel plate lens
paralel mimari parallel architecture
paralel modem parallel modem
paralel port parallel port
paralel programlama  parallel programming 
paralel sütunlar parallel columns
paralel toplayıcı parallel adder
paralel yürütme parallel run
paralel/seri yazıcı parallel/serial printer
tercih edilen paralel kip preferred parallel mode
Informatics
paralel aktarım parallel transfer
paralel arayüz parallel interface
paralel aygıt parallel device
paralel bağlantı parallel connection
paralel bilgisayar vector computer
paralel bilgisayar parallel computer
paralel dağıtımlı işleme parallel distributed processing
paralel dengeleme parallel compensation
paralel devre parallel circuit
paralel devre shunt
paralel düzlemler parallel planes
paralel erişim simultaneous access
paralel erişim parallel access
paralel işlemci parallel processor
paralel işlemci vector processor
paralel işleme vector processing
paralel işleme parallel processing
paralel işletim parallel operation
paralel kapı parallel port
paralel mantık programlama parallel logic programming
paralel mantık programlama dili parallel logic programming language
paralel mimari parallel architecture
paralel sığaç shunt capacitor
paralel sunucu parallel server
paralel toplayıcı parallel adder
paralel veri iletimi parallel data transmission
paralel veritabanı parallel database
parçalı paralel iletim multistreaming
seri paralel anahtar series parallel switch
seri paralel devre series parallel network
Telecom
otomatik paralel işlem auto-paralel operation
paralel ağ serileri series parallel network
paralel iletim parallel transmission
paralel iletişim parallel communication
paralel işleme parallel processing
paralel kapı parallel port
paralel kapı kipi parallel port mode
paralel kutuplaşma parallel polarization
paralel sunucu parallel server
paralel veri iletimi parallel data transmission
paralel veri tabanı parallel database
Electric
paralel akortlama coincidence tuning
paralel bağlantı connect in parallel
paralel bağlantı parallel connection
paralel çalıştırma parallel operation
paralel devre electrical shunt
paralel devre parallel circuit
paralel direnç parallel resistance
paralel direnç parallel resistor
paralel dirençler parallel resistors
paralel indüktörler parallel inductors
paralel izleme parallel tracking
paralel kapasitans parallel capacitance
paralel rezonans parallel resonance
paralel sınırlayıcı parallel limiter
paralel ters geribesleme parallel inverse feedback
Mechanic
paralel kenar parallel land
Architecture
paralel mimari parallel architecture
Construction
paralel çizikli yüzey furrowed surface
paralel kızak menteşe suportu hinged operating rod bracket
Lighting
paralel elektrot ısınması parallel cathode heating
paralel elektrot ön ısınması parallel cathode preheating
Automotive
marş motoru paralel bağlantı rölesi double-starting relay
paralel ayaklı kriko articulated jack
paralel çeneli mengene parallel jaw clamp
paralel kenarlı direksiyon mafsal bağlantısı parallel edged steering linkage
paralel makaralı rulman parallel roller bearing
Traffic
boyuna paralel devamlı iki çizgi longitudinal double continuous line
Aeronautic
astronomik paralel astronomical parallel
ayrılmış paralel operasyonlar segregated parallel operations
bağımlı paralel yaklaşma dependent parallel approach
bağımlı paralel yaklaşmalar dependant parallel approaches
bağımsız paralel yaklaşma independent parallel approach
bağımsız paralel yaklaşmalar independent parallel approaches
çift paralel taksirut dual-parallel taxiway
gök küresinde ufka paralel küçük çember almucantar
paralel ils yaklaşması parallel ils approaches
paralel ils yaklaşması parallel ils approach
paralel pist parallel runway
paralel pistler offset paralel runways
paralel pistler parallel runways
paralel tali yollar parallel by-pass
yakin paralel pistler near-parallel runways
Marine
iki paralel kütükten yapılmış sal veya çift tekneli kayık catamaran
kıyıya paralel alongshore
kıyıya paralel akıntı longshore current
kıyıya paralel akıntının rip akıntı haline gelmesinden önceki hali feeder current
kıyıya paralel bar longshore bar
kıyıya paralel derin deniz dalgaları edge waves
kıyıya paralel katı madde taşınımı longshore sediment transport
kıyıya paralel katı madde taşıma oranı longshore sediment transport rate
Mining
ana damara paralel yan birikinti veya damar lateral
Medical
karpuzun üzerindeki bantlara benzer şekilde midede paralel kırmızılıların oluşması ile karakterize bir mide oluşumu watermelon stomach
paralel büyüme parallel growth
paralel dilüsyon serileri paralel dilution series
paralel ticaret parallel trade
Psychology
paralel arama parallel search
paralel dağılımlı işlem modeli parallel distributed processing model
paralel evrim parallel evolution
paralel işlem parallel processing
paralel oyun parallel play
paralel rüya parallel dream
Food Engineering
paralel plakalı vizkozimetre parallel plate viscometer
Math
paralel çizgi parallel line
paralel dağıtılmış dengeleyici teknik parallel distributed compensation technique
paralel doğrular parallel lines
paralel düzlemler parallel planes
paralel izdüşüm parallel projection
paralel kaydırma parallel displacement
paralel yüzlü parallelepiped
Statistics
paralel doğru denemesi parallel line assay
Physics
paralel bağlama connection in parallel
paralel bağlantı connection in parallel
paralel eksen parallel axis
paralel levhalı oda parallel-plate chamber
Chemistry
paralel reaksiyonlar parallel reactions
paralel yapma collimate
Biology
paralel evrim parallel evolution
Marine Biology
paralel havuzlar parallel ponds
Agriculture
paralel duraklı sağım odası abreast milk parlour
Social Sciences
yakınsayan paralel desen convergent parallel design
Literature
altı dilde paralel sütunlarda verilen metin hexapla
Environment
paralel program parallel program
Geography
kıyıya paralel uzanmak run parallel along coastline
kıyıya paralel uzanmak run parallel to coastline
paralel daire parallel of latitude
paralel daire parallel
Geology
tabana-paralel dilinim basal cleavage
toprak yüzeyine paralel toprak tabakası soil horizon
Military
ateş hattına paralel yol lateral route
balistik test numunesine paralel yönde arka kısma konulan plaka witness plate
cepheye paralel yol lateral route
cepheye paralel yol belt road
dönerek paralel durma parallel christie
eşkenar paralel hat rhumb line
nişan dairesi ile paralel kılma usulü tog method
paralel çalışma tandem operation
paralel çalışma tandom operation
paralel intibak hendeği parallel trench
paralel karargah parallel staff
paralel kılma reciprocal laying
paralel kılma yöntemi target-observer-gun-method
paralel kristiyanya parallel christie
paralel nişan ayar usulü infinity method
paralel sınıflandırma parallel classification
Sport
iki ayağın paralel vaziyette tutuşturulduğu tek ve düz kayak monoski
paralel bar parallel bar
paralel bar parallel bars
paralel dönüş camel spin
paralel engel oxer
paralel spin camel spin
zıplayarak paralel dönüş flying camel spin
zıplayarak paralel spin flying camel spin
Volleyball
paralel blok parallel block
paralel giriş parallel going
paralel romen parallel roman
paralel smaç parallel spike
ters paralel romen reverse parallel roman
Cinema
paralel editleme cross-cutting
Photography
paralel ışınlar parallel rays
paralel yüzlü lam parallelepiped lamina