paralel - Turkish English Dictionary
History

paralelMeanings of "paralel" in Turkish English Dictionary : 1 result(s)

English Turkish
General
paralel adj. koşut

Meanings of "paralel" in English Turkish Dictionary : 11 result(s)

Turkish English
Common Usage
paralel parallel adj.
General
paralel parallel bars n.
paralel extension n.
paralel latitude n.
paralel analogous with adj.
paralel collateral adj.
paralel analogous adj.
paralel even adj.
Technical
paralel collateral
paralel unparalleled
Geography
paralel parallel of latitude

Meanings of "paralel" with other terms in English Turkish Dictionary : 200 result(s)

Turkish English
General
-e paralel olmak be parallel to v.
-e paralel olmak be parallel with v.
paralel gitmek go parallel with v.
paralel olarak dizmek echelon v.
paralel olarak koymak parallel v.
paralel olmak parallel v.
paralel yapmak parallel v.
fransız riviera'sında, nice'le menton arasındaki yarlardan geçen birbirine paralel üç yol corniche n.
gelişmiş haritalarda tepelerin dikliğini göstermek üzere kullanılan paralel çizgiler hachures n.
kanal veya su taşımacılığına uygun ırmağa paralel ve mavnaları halatla çeken atların kullandığı yol tow path n.
paralel bilgisayarlar parallel computers n.
paralel çizgi parallel line n.
paralel çizgi parallel n.
paralel daire parallel of latitude n.
paralel devre shunt n.
paralel dünya parallel world n.
paralel dünya parallel universe n.
paralel evren parallel universe n.
paralel evren parallel world n.
paralel hale getirme paralleling n.
paralel operasyon parallel operation n.
paralel plaka viskometresi parallel plate viscometer n.
paralel telefon extension n.
paralel telefon hattı party line n.
yere paralel ateşleme grazing fire n.
birbirine paralel gitmeyen out of sync adj.
birbirine paralel olmayan skew adj.
paralel kenarlı rhomboidal adj.
paralel kenarlı rhomboid adj.
paralel olmayan antiparallel adj.
paralel olmayan unparallel adj.
buna paralel olarak concordantly adv.
paralel bir şekilde collaterally adv.
paralel durumda in parallel adv.
paralel olarak parallelly adv.
paralel olarak correspondingly adv.
paralel olarak in parallel adv.
-e paralel parallel to prep.
-e paralel olarak in parallel with prep.
ile paralel biçimde in direct proportion to prep.
paralel olarak in paralel with prep.
Phrases
bu gelişmelere paralel olarak in parallel with these developments
Trade/Economic
genel geçim koşullarına paralel olarak ücretin ayarlanması hükmü permissive wage-adjustment clause
işçilere üretim artışına paralel olarak artan oranlarda prim ödenmesi accelerating premium
paralel ithalat parallel import
paralel kredi parallel loan
paralel krediler back-to-back loans
paralel piyasa parallel market
paralel standart parallel standard
paralel/eş zamanlı toplantı parallel meeting
paralel/eş zamanlı toplantı simultaneous meeting
Politics
fethullahçı terör örgütü/paralel devlet yapılanması (fetö/pdy) fethullahist terrorist organization/parallel state structure
paralel devlet parallel state
paralel diplomasi parallel diplomacy
paralel yapı parallel structure
Technical
bant yüzeyinde enine ve boyuna paralel hacim dayanımı longitudinal and transverse volume resistance parallel to belt plane
boydan boya paralel yivli full-length parallel grooved
çakma uç için paralel yanaklı sabitleme parallel shank fixing for end-thrust
çok büyük ölçekte paralel massively parallel
çok katlı paralel sargı multi-layer parallel winding
elektrik devresini diğeri ile paralel bağlama bridging
elektrik hatlarına paralel havai optik kablolar aerial optical cables along electrical power lines
elyaf yönüne paralel bükülme deneyi flexural test parallel to the fibre direction
elyaf yönüne paralel çekme deneyi tensile test parallel to the fibre direction
esas paralel principal parallel
hasır çelikteki paralel çubuklar arasındaki mesafe gage
ısıtılmış paralel plakalar heated parallel plates
ingiliz paralel boru standardı british parallel pipe standard (bssp)
liflere paralel makaslama dayanımı shearing stress parallel to grain
paralel açma tel halatı guide cable
paralel akım parallel flow
paralel akış parallel flow
paralel akışlı brülör parallel flow burner
paralel akışlı eşanjör parallel flow heat exchanger
paralel akortlama coincidence tuning
paralel aktarma parallel transfer
paralel alt sistem parallel sub-system
paralel analiz parallel analysis
paralel aramalı bellek parallel-search memory
paralel arayüz parallel interface
paralel aritmetik parallel arithmetic
paralel bağlama coupling in parallel
paralel bağlama shunt
paralel bağlama connection in parallel
paralel bağlamak shunt
paralel bağlanmış connected in parallel
paralel bağlantı connection in parallel
paralel bağlantı parallel link
paralel bağlantı parallel connection
paralel bağlı kapasitör parallel capacitors
paralel bellek parallel storage
paralel besleme parallel feed
paralel beslemeli shunt fed
paralel beslenme parallel feed
paralel biçilmiş plain-sawn
paralel bilgisayar parallel computer
paralel bobin shunt coil
paralel çalışma interconnected operation
paralel çalışma parallel operation
paralel çalıştırma parallel operation
paralel çatıştırma parallel running
paralel çınlamalı devre parallel resonant circuit
paralel damarlı parallel-nerved
paralel demet parallel sheaf
paralel demet regular sheaf
paralel devre shunt circuit
paralel devre parallel circuit
paralel dilimleme bıçağı slicer blades
paralel direnç shunt resistance
paralel direnç parallel resistance
paralel dönüşler parallel turns
paralel dönüştürme parallel conversion
paralel drenaj paterni parallel drainage pattern
paralel erişim parallel access
paralel geçiş parallel run
paralel geribesleme parallel feedback
paralel gerilim ayarlama shunt voltage regulation
paralel girinti ve çıkıntıları olan corrugated
paralel giriş-çıkış portu parallel input/output port
paralel gönderme parallel transmission
paralel hatlı osilatör parallel-rod oscillator
paralel hesaplama parallel computing
paralel ışın parallel beam
paralel ışınlar parallel rays
paralel indüktörler parallel inductors
paralel iplik eğirme makinesi parallel yarn spinning machine
paralel izleme parallel tracking
paralel kalem işleme parallel pencil milling
paralel kama parallel key
paralel kanatlı damper parallel blade damper
paralel kapı arayüzü parallel port interface
paralel kapı kipi parallel port mode
paralel kenar parallel edge
paralel kenarlı eğe cantilever bridge
paralel levhalı dalga kılavuzu parallel-plate waveguide
paralel levhalı kondansatör parallel-plate capacitor
paralel levhalı mercek parallel plate lens
paralel makas flat-chord truss
paralel mil parallel shaft
paralel mukayese deneyi paired comparision test
paralel oturma yüzeyi metodu parallel bearing surface method
paralel park parallel parking
paralel park yeri parallel parking
paralel pim parallel pin
paralel plaka osilatörlü reometre parallel plate oscillatory rheometer
paralel plaka yöntemi parallel plate method
paralel rezonans parallel resonance
paralel rezonans shunt resonance
paralel rezonans devresi parallel-resonant circuit
paralel saplı bağlama parallel shank fixing
paralel sargı shunt winding
paralel sargı oluğu parallel winding slot
paralel sargı tarafından oluşturulan alan shunt field
paralel sargı yivi parallel winding slot
paralel sargıdan geçen akım shunt current
paralel sargılı shunt-wound
paralel sargılı jeneratör shunt-wound generator
paralel sargılı motor shunt-wound motor
paralel sarılı parallel wound
paralel seri devre parallel-series circuit
paralel seri dirençler resistors in parallel-series
paralel sığaç parallel capacitor
paralel sınırlayıcı parallel limiter
paralel sistem parallel system
paralel sürgülü vana parallel slide valve
paralel taraşlama parallel trimming
paralel tarla hendek sistemi parallel field ditch system
paralel telli hat parallel-wire line
paralel telli rezonatör parallel-wire resonator
paralel ters geribesleme parallel inverse feedback
paralel toplayıcı parallel adder
paralel torna parallel lathe
paralel uyarılmış anten shunt-excited antenna
paralel uzaklık parallel distance
paralel yanaklı sabitleme parallel shank fixing
paralel yürütme parallel run
paralel yüzlü parallelepiped
paralel-seri indüktörler parallel-series inductors
paralel-seri kondansatörler parallel-series capacitors
rosenfel paralel algoritması rosenfeld’s parallel algorithm
sabit sıcaklıkta bir gazdaki paralel elektrot çifti için gerilimin bozulması paschen's law
seri paralel dirençler series-parallel resistors
seri paralel dirençler resistors in series-parallel
seri paralel indüktörler series-parallel inductors
seri paralel kondansatörler series-parallel capacitors
seri ve paralel bağlı direnç series-parallel resistor
seri-paralel serial-parallel
seri-paralel devre series-parallel circuit
seri-paralel devre series-parallel network
seri-paralel uyartım compound excitation
standart paralel standard parallel
şebekeyle paralel çalışma interconnected operation
ters paralel inverse parallel
yüzeye paralel parallel to the surface
yüzeylere paralel çekme mukavemeti tensile strength parallel to faces
Computer
çok büyük ölçekte paralel massively parallel
paralel aktarım parallel transfer
paralel aktarma parallel transfer
paralel arabirim parallel interface
paralel arayüz parallel interface