Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

çaba


Show Slang Terms

Meanings of "çaba" in English : 23 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. çaba effort >
2 General n. çaba toil >
3 General n. çaba scaffolding >
4 General n. çaba push >
5 General n. çaba strenuousness >
6 General n. çaba struggle >
7 General n. çaba industry >
8 General n. çaba nerve >
9 General n. çaba mettle >
10 General n. çaba attempt >
11 General n. çaba bootstraps >
12 General n. çaba exert >
13 General n. çaba try >
14 General n. çaba working >
15 General n. çaba exertion >
16 General n. çaba diligence >
17 General n. çaba endeavor >
18 General n. çaba endeavour >
19 General n. çaba effort >
20 General n. çaba spurt >
21 General n. çaba glow >
22 General n. çaba zeal >
23 Music çaba ardency >

Meanings of "çaba" with other terms : 147 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage v. çaba göstermek make an effort >
2 Common Usage v. çaba harcamak make an effort >
3 Common Usage v. son bir çaba göstermek spurt >
4 Common Usage n. olağanüstü çaba spurt >
5 General v. aşırı çaba sarfetmek bend over backwards >
6 General v. aşırı çaba sarfetmek overexert >
7 General v. azami çaba göstermek show a maximum effort >
8 General v. belirli bir amaca yönelik yoğun çaba göstermek aim for >
9 General v. büyük bir çaba göstermek strain every nerve >
10 General v. büyük çaba göstermek strive >
11 General v. büyük çaba harcamak bear down on >
12 General v. çaba gerektirmek require effort >
13 General v. çaba göstermek make an endeavour >
14 General v. çaba göstermek apply >
15 General v. çaba göstermek strive >
16 General v. çaba göstermek slug on >
17 General v. çaba göstermek endeavour >
18 General v. çaba göstermek put in effort >
19 General v. çaba göstermek endeavor >
20 General v. çaba harcamadan kazanmak win in a center >
21 General v. çaba harcamak push >
22 General v. çaba harcamak rustle >
23 General v. çaba harcamak labor >
24 General v. çaba harcamak labour >
25 General v. çaba harcamak make a bid >
26 General v. çaba harcamak endeavor >
27 General v. çaba harcamak endeavour >
28 General v. çaba içinde olmak be in a struggle for >
29 General v. çaba sarfetmek make an endeavour >
30 General v. çaba sarfetmek exert oneself >
31 General v. çaba sarfetmek struggle >
32 General v. çaba sarfetmek exert effort >
33 General v. çaba sarfetmek strive >
34 General v. çaba sarfetmek make an effort >
35 General v. çaba ve mücadeleyle şöhret kazanmak win one's spurs >
36 General v. çok az çaba harcamak make the slightest effort >
37 General v. çok çaba sarf etmek make an effort >
38 General v. çok çaba sarfetmek put so much effort into >
39 General v. çok çaba sarfetmek make a great effort >
40 General v. daha fazla çaba harcamak put more effort forth >
41 General v. için çaba göstermek work at >
42 General v. olağanüstü çaba göstermek spurt >
43 General v. sarfetmek (çaba/gayret) exert >
44 General v. unutmak için çaba harcamak try hard to forget >
45 General v. unutmak için çaba harcamak strive to forget >
46 General n. aşırı çaba overexertion >
47 General n. bitmek bilmeyen çaba ceaseless effort >
48 General n. büyük çaba gerektiren ama sonuçta az kar getiren iş hardscrabble >
49 General n. çaba düzeyi level of effort >
50 General n. çaba gerektiren demandingness >
51 General n. çaba gösterilmeden elde edilen easy victory >
52 General n. çaba gösterme endeavoring >
53 General n. çaba gösterme striving >
54 General n. çaba gösterme endeavouring >
55 General n. çaba isteyen effortfulness >
56 General n. çaba sarf etme making an effort >
57 General n. elinden gelen çaba utmost >
58 General n. fiziksel çaba physical exertion >
59 General n. gerekli çaba necessary effort >
60 General n. insanüstü çaba ceaseless effort >
61 General n. isteyerek gösterilen çaba voluntary effort >
62 General n. kişisel çaba personal effort >
63 General n. yoğun çaba vigorous efforts >
64 General n. yoğun çaba hard effort >
65 General adj. caba gratis >
66 General adj. çaba gerektiren ardous >
67 General adj. çaba gerektiren effortful >
68 General adj. çaba gerektiren demanding >
69 General adj. çaba gerektirmeyen effortless >
70 General adj. çaba gösterilmiş exerted >
71 General adj. çaba gösterilmiş exserted >
72 General adj. çaba göstermeyen effortless >
73 General adj. çaba göstermiş endeavored >
74 General adj. çaba göstermiş endeavoured >
75 General adj. çaba harcamaya değer worth the effort >
76 General adj. çaba ile ilgili conative >
77 General adj. çaba isteyen effortful >
78 General adj. çaba sarfetmeden elde edilen free-riding >
79 General adj. çaba sarfetmeye değer worth the effort >
80 General adj. insanın çaba ve umutlarının boş olduğuna inanma ile ilgili futilitarian >
81 General adv. büyük çaba ile laboringly >
82 General adv. caba into the bargain >
83 General adv. çaba göstererek effortfully >
84 General adv. çaba harcamadan effortlessly >
85 General adv. çaba harcayarak energetically >
86 Phrasals bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak labor over something >
87 Phrasals büyük çaba ile oluşturmak hew out >
88 Phrasals çaba harcamak make a bid for >
89 Phrasals çaba harcayarak çıkarmak pull off >
90 Phrasals çok çaba sarf etmek sweat over something >
91 Colloquial çok çaba sarf etmek at pains >
92 Colloquial gerçek bir çaba sarf etmek put forth the effort >
93 Colloquial son bir çaba sarf etmek shoot one's bolt >
94 Idioms (birinin gösterdiği emek/sergilediği çaba için) bahşiş/para vermek make it worth someone's while >
95 Idioms (olmaması/meydana gelmemesi için) çok çaba sarf etmek fight a rearguard action >
96 Idioms başkalarını rahat ettirmek için fazladan çaba harcamak go out of your way to do something >
97 Idioms bir şeyi yapmak için çok çaba harcamak be at pains to do something >
98 Idioms biraz daha çaba göstermek make more of an effort >
99 Idioms birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak give to on a plate >
100 Idioms birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak hand to on a plate >
101 Idioms boşa çaba harcamak spin one's wheels >
102 Idioms büyük bir çaba a full-court press >
103 Idioms büyük çaba a full-court press >
104 Idioms büyük çaba göstermek do one's level best >
105 Idioms çaba göstermeden without half trying >
106 Idioms çok az çaba harcamak not lift a finger >
107 Idioms çok çaba göstermek get a for effort >
108 Idioms çok çaba harcamak bust a gut >
109 Idioms çok çaba sarf etmek burst a blood vessel >
110 Idioms çok çaba sarf etmek bend over backwards >
111 Idioms çok çaba sarfetmek strain for an effect >
112 Idioms çok çaba sarfetmek break one's neck >
113 Idioms gereğinden çok çaba harcamak make a meal of >
114 Idioms gereğinden fazla çaba harcamak make heavy weather of >
115 Idioms nafile uğraş/çaba sisyphean task >
116 Idioms nafile uğraş/çaba sisyphean challenge >
117 Idioms son bir çaba last ditch effort >
118 Idioms takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort >
119 Idioms üzerinde yoğun çaba harcamak expend energy on >
120 Trade/Economic çaba-ödül dengesizliği effort-reward imbalance >
121 Trade/Economic çaba-ödül mekanizması effort-reward mechanism >
122 Trade/Economic en iyi çaba ilkesi best effort principle >
123 Trade/Economic en iyi çaba yükümlülüğü best-efforts underwriting >
124 Trade/Economic insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership >
125 Trade/Economic müşterek çaba joint effort >
126 Trade/Economic ortak çaba joint effort >
127 Trade/Economic ticari işlemlerde yapılacak işlemle ilgili araştırma görüşme ve sonuçlandırma faaliyetleri için gerekli olan zaman, para ve çaba transaction costs >
128 Trade/Economic uygulama tatmin çaba ilmiği performance-satisfaction-effort loop >
129 Trade/Economic zihinsel çaba mental effort >
130 Law caba gratis >
131 Law faydasız çaba unavailing effort >
132 Politics başlangıçtan itibaren azami çaba gösterilmesi frontloading >
133 Politics düzenli çaba concerted effort >
134 Politics mali çaba fiscal effort >
135 Politics müşterek çaba collective effort >
136 Politics ortak çaba common quest >
137 Politics uyumlu çaba concerted effort >
138 Telecom sonuçsuz çaba waving a dead chicken >
139 Psychology en az çaba ilkesi least-effort principle >
140 Psychology fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba overcompensation >
141 Marine Biology birim çaba başına düşen av catch per unit effort >
142 Marine Biology çaba kontrolü effort control >
143 Marine Biology itibari çaba nominal effort >
144 Marine Biology mekanik çaba mechanical fishing intensity >
145 Linguistics en az çaba yasası least effort >
146 Linguistics en az çaba yasası least effort law >
147 Military etkin çaba harekatı operation active endeavour >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221