History


Meanings of "çaba" in English Turkish Dictionary : 23 result(s)

Turkish English
Common Usage
çaba n. effort
General
çaba n. push
çaba n. working
çaba n. exert
çaba n. exertion
çaba n. attempt
çaba n. diligence
çaba n. zeal
çaba n. strenuousness
çaba n. endeavor
çaba n. try
çaba n. nerve
çaba n. struggle
çaba n. spurt
çaba n. industry
çaba n. effort
çaba n. bootstraps
çaba n. mettle
çaba n. toil
çaba n. glow
çaba n. endeavour
çaba n. scaffolding
Music
çaba ardency

Meanings of "çaba" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
Common Usage
çaba göstermek v. make an effort
çaba harcamak v. make an effort
son bir çaba göstermek v. spurt
olağanüstü çaba n. spurt
General
... mek/mak için gayret sarfetmek/ çaba göstermek v. spread on effort to ...
aşırı çaba sarfetmek v. overexert
aşırı çaba sarfetmek v. bend over backwards
belirli bir amaca yönelik yoğun çaba göstermek v. aim for
büyük bir çaba göstermek v. strain every nerve
büyük çaba göstermek v. strive
büyük çaba harcamak v. bear down on
çaba gerektirmek v. require effort
çaba göstermek v. put in effort
çaba göstermek v. slug on
çaba göstermek v. strive
çaba göstermek v. apply
çaba göstermek v. endeavour
çaba göstermek v. make an endeavour
çaba göstermek v. endeavor
çaba harcamadan kazanmak v. win in a center
çaba harcamak v. push
çaba harcamak v. rustle
çaba harcamak v. endeavour
çaba harcamak v. make a bid
çaba harcamak v. labor
çaba harcamak v. endeavor
çaba harcamak v. labour
çaba içinde olmak v. be in a struggle for
çaba sarfetmek v. exert effort
çaba sarfetmek v. strive
çaba sarfetmek v. make an effort
çaba sarfetmek v. exert oneself
çaba sarfetmek v. struggle
çaba sarfetmek v. make an endeavour
çaba ve mücadeleyle şöhret kazanmak v. win one's spurs
çok az çaba harcamak v. make the slightest effort
çok çaba sarf etmek v. make an effort
çok çaba sarfetmek v. put so much effort into
çok çaba sarfetmek v. make a great effort
daha fazla çaba harcamak v. put more effort forth
için çaba göstermek v. work at
olağanüstü çaba göstermek v. spurt
sarfetmek (çaba/gayret) v. exert
unutmak için çaba harcamak v. strive to forget
unutmak için çaba harcamak v. try hard to forget
aşırı çaba n. straint
aşırı çaba n. overexertion
bitmek bilmeyen çaba n. ceaseless effort
büyük çaba gerektiren ama sonuçta az kar getiren iş n. hardscrabble
çaba düzeyi n. level of effort
çaba gerektiren n. demandingness
çaba gösterilmeden elde edilen n. easy victory
çaba gösterme n. endeavoring
çaba gösterme n. striving
çaba gösterme n. endeavouring
çaba isteyen n. effortfulness
çaba sarf etme n. making an effort
elinden gelen çaba n. utmost
fiziksel çaba n. physical exertion
gerekli çaba n. necessary effort
insanüstü çaba n. ceaseless effort
isteyerek gösterilen çaba n. voluntary effort
kişisel çaba n. personal effort
yoğun çaba n. hard effort
yoğun çaba n. vigorous efforts
çaba gerektiren adj. effortful
çaba gerektiren adj. demanding
çaba gerektiren adj. ardous
çaba gerektirmeyen adj. effortless
çaba gösterilmiş adj. exserted
çaba gösterilmiş adj. exerted
çaba göstermeyen adj. effortless
çaba göstermiş adj. endeavored
çaba göstermiş adj. endeavoured
çaba harcamaya değer adj. worth the effort
çaba ile ilgili adj. conative
çaba isteyen adj. effortful
çaba sarfetmeden elde edilen adj. free-riding
çaba sarfetmeye değer adj. worth the effort
insanın çaba ve umutlarının boş olduğuna inanma ile ilgili adj. futilitarian
büyük çaba ile adv. labouringly
büyük çaba ile adv. laboringly
çaba göstererek adv. effortfully
çaba göstermeden adv. effortlessly
çaba harcamadan adv. effortlessly
çaba harcayarak adv. energetically
Phrasals
bir şey üzerinde çok çaba sarf etmek/çalışmak labor over something
büyük çaba ile oluşturmak hew out
çaba harcamak make a bid for
çaba harcayarak çıkarmak pull off
çok çaba sarf etmek sweat over something
fazla çaba göstermeden ya da ilerleme kaydetmeye çalışmadan bir işi yapmak coast along
Colloquial
çok çaba sarf etmek at pains
gerçek bir çaba sarf etmek put forth the effort
son bir çaba sarf etmek shoot one's bolt
Idioms
(birinin gösterdiği emek/sergilediği çaba için) bahşiş/para vermek make it worth someone's while
(olmaması/meydana gelmemesi için) çok çaba sarf etmek fight a rearguard action
başkalarını rahat ettirmek için fazladan çaba harcamak go out of your way to do something
bir şeyi yapmak için çok çaba harcamak be at pains to do something
biraz daha çaba göstermek make more of an effort
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak give to on a plate
birinin birşeyi fazla çaba harcamadan kolaylıkla elde etmesini sağlamak hand to on a plate
boşa çaba harcamak spin one's wheels
büyük bir çaba a full-court press
büyük çaba a full-court press
büyük çaba göstermek do one's level best
çaba göstermeden without half trying
çok az çaba harcamak not lift a finger
çok çaba göstermek get a for effort
çok çaba harcamak bust a gut
çok çaba sarf etmek bend over backwards
çok çaba sarf etmek burst a blood vessel
çok çaba sarfetmek strain for an effect
çok çaba sarfetmek break one's neck
gereğinden çok çaba harcamak make a meal of
gereğinden fazla çaba harcamak make heavy weather of
nafile uğraş/çaba sisyphean task
nafile uğraş/çaba sisyphean challenge
takdir edilesi bir çaba göstermek get a for effort
üzerinde yoğun çaba harcamak expend energy on
Slang
çaba sarfetmek hunker down
çevresindekileri etkilemek için çok fazla çaba sarfeden kimse show pony
hiçbir çaba sarfedilmeden edinilmiş free ride
Trade/Economic
çaba-ödül dengesizliği effort-reward imbalance
çaba-ödül mekanizması effort-reward mechanism
en iyi çaba ilkesi best effort principle
en iyi çaba yükümlülüğü best-efforts underwriting
insanları etkileme ve onların grup amaçları doğrultusunda daha arzulu ve heyecanlı bir biçimde çaba göstermelerini sağlama sanat veya süreci leadership
müşterek çaba joint effort
ortak çaba joint effort
ticari işlemlerde yapılacak işlemle ilgili araştırma görüşme ve sonuçlandırma faaliyetleri için gerekli olan zaman, para ve çaba transaction costs
uygulama tatmin çaba ilmiği performance-satisfaction-effort loop
zihinsel çaba mental effort
Law
faydasız çaba unavailing effort
Politics
başlangıçtan itibaren azami çaba gösterilmesi frontloading
düzenli çaba concerted effort
mali çaba fiscal effort
müşterek çaba collective effort
ortak çaba common quest
uyumlu çaba concerted effort
Telecom
sonuçsuz çaba waving a dead chicken
Psychology
en az çaba ilkesi least-effort principle
fiziksel veya ruhsal bir eksikliği gidermek için gösterilen çaba overcompensation
Marine Biology
birim çaba başına düşen av catch per unit effort
çaba kontrolü effort control
itibari çaba nominal effort
mekanik çaba mechanical fishing intensity
Linguistics
en az çaba yasası least effort
en az çaba yasası least effort law
Military
etkin çaba harekatı operation active endeavour