çoğu - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "çoğu" in English Turkish Dictionary : 11 result(s)

Turkish English
General
çoğu many n.
çoğu the better part n.
çoğu most n.
çoğu the best part n.
çoğu predominantly adv.
çoğu in the main adv.
çoğu usually adv.
çoğu mostly adv.
çoğu most of pron.
Phrases
çoğu many of them
Technical
çoğu many

Meanings of "çoğu" with other terms in English Turkish Dictionary : 89 result(s)

Turkish English
General
bir konuda çoğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek be in the know v.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularize v.
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularise v.
açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform bandstand n.
araştırmacıların çoğu most of the researchers n.
araştırmacıların çoğu a vast majority of researchers n.
buradaki öğretmenlerin çoğu most of the teachers here n.
çoğu insan most people n.
çoğu zaman taşkına uğrayan düşük rakımlı topraklar marsh n.
işin çoğu half the battle n.
londra'da çoğu ulusal gazetenin ofislerinin bulunduğu bölge fleet street n.
nın bir çoğu many of which n.
nın çoğu many of which n.
pazar günü (çoğu hristiyan için) the sabbath n.
safran örtü ile örtünen ve nefsine çoğu zaman ileri derecede zorluk çektiren hintli duacı sadhu n.
zamanının çoğu most of one's time n.
çoğu işini sağ eliyle yapan right-handed adj.
-den çoğu more than adj.
-in çoğu majority of adj.
-in çoğu bigger part of adj.
-in çoğu greater part of adj.
-in çoğu most of adj.
insanların çoğu most of the people adj.
yarısından çoğu more than half of adj.
çoğu akşam most evenings adv.
çoğu kez frequently adv.
çoğu kez time and again adv.
çoğu kez more often than not adv.
çoğu kez dozen of times adv.
çoğu kez mostly adv.
çoğu kez often adv.
çoğu kez most often adv.
çoğu kez time after time adv.
çoğu kez many a time adv.
çoğu kez oft adv.
çoğu ülkede in most countries adv.
çoğu vakada in most cases adv.
çoğu zaman frequently adv.
çoğu zaman most of the time adv.
çoğu zaman usually adv.
çoğu zaman mostly adv.
çoğu zaman more often than not adv.
yılın/senenin çoğu zamanı most of the year adv.
bir çoğu many pron.
bunların çoğu most of these pron.
çoğu kişi most pron.
onların çoğu most of them pron.
Phrases
çoğu durumda in most instances
çoğu zaman olduğu gibi as is often the case
çoğu(onların) a lot of them
en iyi oyuncuların bir çoğu many of the best players
en iyi oyuncuların bir çoğu most of the best players
haftanın her günü olmasa da çoğu günlerinde on most, if not all, days of the week
olsa olsa (en çoğu) even more so
Proverb
aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz enough is as good as a feast
azı karar çoğu zarar enough is as good as a feast
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valor
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valour
çoğu (bir çok kişi) çağrılır pek azı seçilir many are called but few are chosen
çoğu doğru söz vardır ki şakacıktan söylenmiştir there is many a true word spoken in jest
Colloquial
çoğu defa more often than not
çoğu kere usually
çoğu kere more often than not
çoğu kez in the main
çoğu müşterim evlidir most of my clients are married
çoğu zaman usually
çoğu zaman quite often
elde etmeye değer çoğu şey hiç de öyle kolay elde edilmiyor most things worth having never come easy
insanların çoğu ben de dahil most people myself included
iyi vakit geçiren çoğu misafir gibi like most guests having a good time
Idioms
azı çalan çoğu da çalar he who will steal the eggs, will steal the hen.
görünüş çoğu zaman aldatıcıdır things are seldom what they seem
Speaking
azı karar çoğu zarar too much of a good thing
azı karar çoğu zarar too much of a good thing is bad
çoğu doğru most of it is true
çoğu kimse böyle düşünüyor most people think so
çoğu yerli on iki kişi yaralandı mostly locals twelve people were injured
çoğu zaten faturalara gidiyor most of it goes towards paying the bills
insanların çoğu/çoğunluğu the majority of people
Trade/Economic
1930'lardan önce çoğu iktisatçılarca benimsenen makro ekonomik yaklaşım classical theory of employment
çoğu örgütlerde rastlanan informal iletişim ağı grapevine
çoğu/azı armatör opsiyonunda more or less in owners option
Law
çoğu avrupa ülkesinde uygulanan hukuk continental law
Technical
kalıp ile kesilen veya şekil verilen bir parça çoğu zaman metal levha parçası die stamping
Automotive
çoğu el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant brake band
Music
çoğu bölümleri halk müziğine yaslı yöresel opera ballad-opera
dinsel törende önce veya sonra organistin çoğu kez doğaçlama çaldığı parça voluntary
Latin
şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir non semper ea sunt quae videntur
Archaic
çoğu kez oftentimes