Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

çoğu


Meanings of "çoğu" in English : 11 result(s)

Category Turkish English
1 General n. çoğu most >
2 General n. çoğu the best part >
3 General n. çoğu the better part >
4 General n. çoğu many >
5 General adv. çoğu mostly >
6 General adv. çoğu usually >
7 General adv. çoğu predominantly >
8 General adv. çoğu in the main >
9 General pron. çoğu most of >
10 Phrases çoğu many of them >
11 Technical çoğu many >

Meanings of "çoğu" with other terms : 90 result(s)

Category Turkish English
1 General v. bir konuda çoğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek be in the know >
2 General v. çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularize >
3 General v. çoğu kimsenin tanımasını sağlamak popularise >
4 General n. açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform bandstand >
5 General n. araştırmacıların çoğu most of the researchers >
6 General n. araştırmacıların çoğu a vast majority of researchers >
7 General n. buradaki öğretmenlerin çoğu most of the teachers here >
8 General n. çoğu insan most people >
9 General n. çoğu zaman taşkına uğrayan düşük rakımlı topraklar marsh >
10 General n. işin çoğu half the battle >
11 General n. londra'da çoğu ulusal gazetenin ofislerinin bulunduğu bölge fleet street >
12 General n. nın bir çoğu many of which >
13 General n. nın çoğu many of which >
14 General n. pazar günü (çoğu hristiyan için) the sabbath >
15 General n. safran örtü ile örtünen ve nefsine çoğu zaman ileri derecede zorluk çektiren hintli duacı sadhu >
16 General n. zamanının çoğu most of one's time >
17 General adj. çoğu işini sağ eliyle yapan right-handed >
18 General adj. -den çoğu more than >
19 General adj. -in çoğu bigger part of >
20 General adj. -in çoğu greater part of >
21 General adj. -in çoğu majority of >
22 General adj. -in çoğu most of >
23 General adj. insanların çoğu most of the people >
24 General adj. yarısından çoğu more than half of >
25 General adv. çoğu akşam most evenings >
26 General adv. çoğu kez dozen of times >
27 General adv. çoğu kez frequently >
28 General adv. çoğu kez more often than not >
29 General adv. çoğu kez oft >
30 General adv. çoğu kez often >
31 General adv. çoğu kez most often >
32 General adv. çoğu kez mostly >
33 General adv. çoğu kez time and again >
34 General adv. çoğu kez time after time >
35 General adv. çoğu kez many a time >
36 General adv. çoğu ülkede in most countries >
37 General adv. çoğu vakada in most cases >
38 General adv. çoğu zaman usually >
39 General adv. çoğu zaman mostly >
40 General adv. çoğu zaman most of the time >
41 General adv. çoğu zaman more often than not >
42 General adv. çoğu zaman frequently >
43 General adv. yılın/senenin çoğu zamanı most of the year >
44 General pron. bir çoğu many >
45 General pron. bunların çoğu most of these >
46 General pron. çoğu kişi most >
47 General pron. onların çoğu most of them >
48 Phrases çoğu durumda in most instances >
49 Phrases çoğu zaman olduğu gibi as is often the case >
50 Phrases çoğu(onların) a lot of them >
51 Phrases en iyi oyuncuların bir çoğu many of the best players >
52 Phrases en iyi oyuncuların bir çoğu most of the best players >
53 Phrases haftanın her günü olmasa da çoğu günlerinde on most, if not all, days of the week >
54 Phrases olsa olsa (en çoğu) even more so >
55 Proverb aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz enough is as good as a feast >
56 Proverb azı karar çoğu zarar enough is as good as a feast >
57 Proverb cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valor >
58 Proverb cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valour >
59 Proverb çoğu (bir çok kişi) çağrılır pek azı seçilir many are called but few are chosen >
60 Proverb çoğu doğru söz vardır ki şakacıktan söylenmiştir there is many a true word spoken in jest >
61 Colloquial çoğu defa more often than not >
62 Colloquial çoğu kere usually >
63 Colloquial çoğu kere more often than not >
64 Colloquial çoğu kez in the main >
65 Colloquial çoğu müşterim evlidir most of my clients are married >
66 Colloquial çoğu zaman quite often >
67 Colloquial çoğu zaman usually >
68 Colloquial elde etmeye değer çoğu şey hiç de öyle kolay elde edilmiyor most things worth having never come easy >
69 Colloquial insanların çoğu ben de dahil most people myself included >
70 Colloquial iyi vakit geçiren çoğu misafir gibi like most guests having a good time >
71 Idioms azı çalan çoğu da çalar he who will steal the eggs, will steal the hen. >
72 Idioms görünüş çoğu zaman aldatıcıdır things are seldom what they seem >
73 Speaking azı karar çoğu zarar too much of a good thing is bad >
74 Speaking azı karar çoğu zarar too much of a good thing >
75 Speaking çoğu doğru most of it is true >
76 Speaking çoğu kimse böyle düşünüyor most people think so >
77 Speaking çoğu yerli on iki kişi yaralandı mostly locals twelve people were injured >
78 Speaking çoğu zaten faturalara gidiyor most of it goes towards paying the bills >
79 Speaking insanların çoğu/çoğunluğu the majority of people >
80 Trade/Economic 1930'lardan önce çoğu iktisatçılarca benimsenen makro ekonomik yaklaşım classical theory of employment >
81 Trade/Economic çoğu örgütlerde rastlanan informal iletişim ağı grapevine >
82 Trade/Economic çoğu/azı armatör opsiyonunda more or less in owners option >
83 Law çoğu avrupa ülkesinde uygulanan hukuk continental law >
84 Technical kalıp ile kesilen veya şekil verilen bir parça çoğu zaman metal levha parçası die stamping >
85 Computer bir portalın çogu web sitesi üzerinde görülen bileşenlerinin her biri portlet >
86 Automotive çoğu el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant brake band >
87 Music çoğu bölümleri halk müziğine yaslı yöresel opera ballad-opera >
88 Music dinsel törende önce veya sonra organistin çoğu kez doğaçlama çaldığı parça voluntary >
89 Latin şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir non semper ea sunt quae videntur >
90 Archaic çoğu kez oftentimes >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221