Geçmiş


"çoğu" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
çoğu n. many
çoğu n. the better part
çoğu n. most
çoğu n. the best part
çoğu adv. predominantly
çoğu adv. in the main
çoğu adv. usually
çoğu adv. mostly
çoğu pron. most of
İfadeler
çoğu many of them
Teknik
çoğu many

"çoğu" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 89 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
bir konuda çoğu kimsenin bilmediği şeyleri bilmek v. be in the know
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak v. popularize
çoğu kimsenin tanımasını sağlamak v. popularise
açık havada çalan müzik topluluklarına özgü ve çoğu zaman üstü kapalı platform n. bandstand
araştırmacıların çoğu n. a vast majority of researchers
araştırmacıların çoğu n. most of the researchers
buradaki öğretmenlerin çoğu n. most of the teachers here
çoğu insan n. most people
çoğu zaman taşkına uğrayan düşük rakımlı topraklar n. marsh
işin çoğu n. half the battle
londra'da çoğu ulusal gazetenin ofislerinin bulunduğu bölge n. fleet street
nın bir çoğu n. many of which
nın çoğu n. many of which
pazar günü (çoğu hristiyan için) n. the sabbath
safran örtü ile örtünen ve nefsine çoğu zaman ileri derecede zorluk çektiren hintli duacı n. sadhu
zamanının çoğu n. most of one's time
çoğu işini sağ eliyle yapan adj. right-handed
-den çoğu adj. more than
-in çoğu adj. majority of
-in çoğu adj. bigger part of
-in çoğu adj. greater part of
-in çoğu adj. most of
insanların çoğu adj. most of the people
yarısından çoğu adj. more than half of
çoğu akşam adv. most evenings
çoğu kez adv. time and again
çoğu kez adv. dozen of times
çoğu kez adv. time after time
çoğu kez adv. often
çoğu kez adv. many a time
çoğu kez adv. most often
çoğu kez adv. mostly
çoğu kez adv. oft
çoğu kez adv. frequently
çoğu kez adv. more often than not
çoğu ülkede adv. in most countries
çoğu vakada adv. in most cases
çoğu zaman adv. most of the time
çoğu zaman adv. mostly
çoğu zaman adv. frequently
çoğu zaman adv. usually
çoğu zaman adv. more often than not
yılın/senenin çoğu zamanı adv. most of the year
bir çoğu pron. many
bunların çoğu pron. most of these
çoğu kişi pron. most
onların çoğu pron. most of them
İfadeler
çoğu durumda in most instances
çoğu zaman olduğu gibi as is often the case
çoğu(onların) a lot of them
en iyi oyuncuların bir çoğu many of the best players
en iyi oyuncuların bir çoğu most of the best players
haftanın her günü olmasa da çoğu günlerinde on most, if not all, days of the week
olsa olsa (en çoğu) even more so
Atasözü
aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz enough is as good as a feast
azı karar çoğu zarar enough is as good as a feast
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valour
cesaretin çoğu basirettir discretion is the better part of valor
çoğu (bir çok kişi) çağrılır pek azı seçilir many are called but few are chosen
çoğu doğru söz vardır ki şakacıktan söylenmiştir there is many a true word spoken in jest
Konuşma Dili
çoğu defa more often than not
çoğu kere usually
çoğu kere more often than not
çoğu kez in the main
çoğu müşterim evlidir most of my clients are married
çoğu zaman quite often
çoğu zaman usually
elde etmeye değer çoğu şey hiç de öyle kolay elde edilmiyor most things worth having never come easy
insanların çoğu ben de dahil most people myself included
iyi vakit geçiren çoğu misafir gibi like most guests having a good time
Deyim
azı çalan çoğu da çalar he who will steal the eggs, will steal the hen.
görünüş çoğu zaman aldatıcıdır things are seldom what they seem
Konuşma
azı karar çoğu zarar too much of a good thing
azı karar çoğu zarar too much of a good thing is bad
çoğu doğru most of it is true
çoğu kimse böyle düşünüyor most people think so
çoğu yerli on iki kişi yaralandı mostly locals twelve people were injured
çoğu zaten faturalara gidiyor most of it goes towards paying the bills
insanların çoğu/çoğunluğu the majority of people
Ticaret/Ekonomi
1930'lardan önce çoğu iktisatçılarca benimsenen makro ekonomik yaklaşım classical theory of employment
çoğu örgütlerde rastlanan informal iletişim ağı grapevine
çoğu/azı armatör opsiyonunda more or less in owners option
Hukuk
çoğu avrupa ülkesinde uygulanan hukuk continental law
Teknik
kalıp ile kesilen veya şekil verilen bir parça çoğu zaman metal levha parçası die stamping
Otomotiv
çoğu el freni sisteminde kullanılan ve fren balatalı diskini saran bant brake band
Müzik
çoğu bölümleri halk müziğine yaslı yöresel opera ballad-opera
dinsel törende önce veya sonra organistin çoğu kez doğaçlama çaldığı parça voluntary
Latince
şeyler çoğu zaman göründükleri gibi değildir non semper ea sunt quae videntur
Eski Kullanım
çoğu kez oftentimes