Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

20


Meanings of "20" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 General n. 20 twenty >

Meanings of "20" with other terms : 51 result(s)

Category Turkish English
1 General v. 20 yaşında gibi hissetmenizi sağlamak make someone feel 20 again >
2 General v. sıcaklık 20 derecelere (22-23) düşmeye başlamak begin to drop into the low 20s >
3 General v. yeniden 20 yaşındaymış gibi hissettirmek make someone feel 20 again >
4 General n.  italya’nın 1948 anayasası ile kısmi bölgesel özerklik verilmiş 20 bölgesinden biri lazio >
5 General n. 20 kasım evrensel çocuk günü november 20th universal children's day >
6 General n. 20 sayısı score >
7 General n. 20 soruluk anket 20-question survey >
8 General n. 20 yaş dişi wisdom tooth >
9 General n. 20-30 yaş aralığındaki (20'li yaşlardaki) kişi vicenarian >
10 General n. antik yunan'da 18-20 yaş arası gençler için kullanılan terim ephebe >
11 General n. hız ölçüsü olarak deniz mili (20 knot yaklaşık saatte 23 millik hız) knot >
12 General n. yaklaşık olarak 13 x 20 cm duodecimo >
13 General n. yirmi rakamı (20, XX) twenty >
14 General adv. 20 metre aralarla 20-meter intervals >
15 Colloquial 20 dakikadan uzun sürmek last more than twenty minutes >
16 Colloquial 20 yıl az buz değil twenty years is something >
17 Speaking 4 kere 5 eşittir 20 four times five equals twenty >
18 Speaking biz 20 sene önce evlendik we married twenty years ago >
19 Speaking biz 20 sene önce evlendik we got married twenty years ago >
20 Speaking biz 20 senedir evliyiz we have been married for twenty years >
21 Speaking biz 20 yıl önce evlendik we married twenty years ago >
22 Speaking biz 20 yıl önce evlendik we got married twenty years ago >
23 Speaking biz 20 yıldır evliyiz we have been married for twenty years >
24 Speaking o 20 senedir öğretmenlik yapıyor she has taught for 20 years >
25 Speaking o 20 senedir öğretmenlik yapıyor he has been teaching for 20 years >
26 Speaking o 20 senedir öğretmenlik yapıyor she has been teaching for 20 years >
27 Speaking o 20 senedir öğretmenlik yapıyor he has taught for 20 years >
28 Speaking o 20 yıldır öğretmenlik yapıyor he has been teaching for 20 years >
29 Speaking o 20 yıldır öğretmenlik yapıyor he has taught for 20 years >
30 Speaking o 20 yıldır öğretmenlik yapıyor she has taught for 20 years >
31 Speaking o 20 yıldır öğretmenlik yapıyor she has been teaching for 20 years >
32 Speaking seni 20 yıldır tanırım i've known you for 20 years >
33 Trade/Economic 20 feet'lik konteyner twenty-foot equivalent unit (teu) >
34 Trade/Economic abd'de 400 sanayi 40 finans ve 20 taşıma şirketinin piyasa sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan bir indeks standard & poor's index >
35 Trade/Economic her bir slaytın 20 saniye sürdüğü bir sunum çeşidi pecha kucha >
36 Trade/Economic risk ağırlığı %20 olan kalemler toplamı total 20% risk weighted items >
37 Law 2 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası gerektiren suç class 2 felony >
38 Politics 20 temmuz 1936'da imzalanan montrö antlaşması montreux convention >
39 Politics g-20 zirvesi g-20 summit >
40 Technical -20 c ile +60 c arasındaki çevre sıcaklığında within the ambient temperature range -20 c to +60 c >
41 Math üst grup (20/100) top quintile >
42 Tobacco iskenderiye tarzı denklemede aynı nevi boyut ve renkte 15-20 yaprağın sap ve uçları biraraya getirilerek yapılan yaprak kümesidir bundle >
43 Education 20. yüzyıl batı resmi western painting in the twentieth century >
44 Literature 20 yüzyılın sonunda ortaya çıkan bir avangart şiir akımı flarf poetry >
45 Literature 20. yüzyılın başlarında rus simgeciliğine tepki olarak çıkmış dilde klasik duruluğa ve gerçekliğe yakın nesnelliği savunan edebiyat akımı acmeism >
46 Literature 20. yüzyılın başlarında rus simgeciliğine tepki olarak çıkmış dilde klasik duruluğa ve gerçekliğe yakın nesnelliği savunan edebiyat akımı acmeist poetry >
47 Literature denizler altında 20 bin fersah twenty thousand leagues under the sea >
48 History dörtlü ittifak savaşı (1718-20) quadruple alliance >
49 History dörtlü ittifak savaşı (1718-20) war of the quadruple alliance >
50 Military saat 20:00-24:00 vardiyası first watch >
51 Cinema (20-44 dakikalık) kısa metrajlı film featurette >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221