Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

belirtmek


Meanings of "belirtmek" in English : 59 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage v. belirtmek remark >
2 Common Usage v. belirtmek indicate >
3 Common Usage v. belirtmek specify >
4 Common Usage v. belirtmek state >
5 General v. belirtmek suggest >
6 General v. belirtmek make a mention of >
7 General v. belirtmek emphasise >
8 General v. belirtmek emphasize >
9 General v. belirtmek expound >
10 General v. belirtmek purport >
11 General v. belirtmek represent >
12 General v. belirtmek show >
13 General v. belirtmek sign >
14 General v. belirtmek signify >
15 General v. belirtmek manifest >
16 General v. belirtmek mark >
17 General v. belirtmek note >
18 General v. belirtmek point out >
19 General v. belirtmek predicate >
20 General v. belirtmek define >
21 General v. belirtmek import >
22 General v. belirtmek express >
23 General v. belirtmek denominate >
24 General v. belirtmek determine >
25 General v. belirtmek evince >
26 General v. belirtmek explain >
27 General v. belirtmek breathe >
28 General v. belirtmek bring >
29 General v. belirtmek speak >
30 General v. belirtmek spell >
31 General v. belirtmek quote >
32 General v. belirtmek unfold >
33 General v. belirtmek exude >
34 General v. belirtmek feature >
35 General v. belirtmek evidence >
36 General v. belirtmek deliver oneself of >
37 General v. belirtmek designate >
38 General v. belirtmek embody >
39 General v. belirtmek emit >
40 General v. belirtmek denote >
41 General v. belirtmek imply >
42 General v. belirtmek indicate >
43 General v. belirtmek specify >
44 General v. belirtmek state >
45 General v. belirtmek stipulate >
46 General v. belirtmek enumerate >
47 General v. belirtmek ventilate >
48 General v. belirtmek assert >
49 General v. belirtmek reflect >
50 General v. belirtmek couch >
51 Phrasals belirtmek pint out >
52 Law belirtmek imply >
53 Law belirtmek manifest >
54 Technical belirtmek specify >
55 Technical belirtmek enumerate >
56 Technical belirtmek identify >
57 Technical belirtmek name >
58 Technical belirtmek denote >
59 Technical belirtmek state >

Meanings of "belirtmek" with other terms : 136 result(s)

Category Turkish English
1 General v. (bilgi/haber) kaynağını belirtmek/vermek source >
2 General v. (bir şey) hakkında şüphelerini açıklamak/belirtmek express doubts about >
3 General v. acısını paylaştığını belirtmek express one's sympathy to >
4 General v. açık seçik belirtmek articulate >
5 General v. açıkça belirtmek express clearly >
6 General v. açıkça belirtmek specify >
7 General v. açıkça belirtmek enunciate >
8 General v. açıkça belirtmek pin down >
9 General v. açıkça belirtmek enounce >
10 General v. aksini belirtmek assert the contrary >
11 General v. aksini belirtmek say the opposite of >
12 General v. altını çizerek belirtmek lay emphasis on >
13 General v. altını çizerek belirtmek lay stress on >
14 General v. altını çizerek belirtmek lay weight on >
15 General v. ana hatlarıyla belirtmek outline >
16 General v. arasıra tekrarlanan bir durumu belirtmek için kullanılır be subject to >
17 General v. aşağıda belirtmek specify below >
18 General v. aşağıda belirtmek indicate below >
19 General v. ayrıntıları ile belirtmek particularise >
20 General v. ayrıntıları ile belirtmek particularize >
21 General v. ayrıntıları ile belirtmek specify >
22 General v. belirtmek (altını çizerek) highlight >
23 General v. belirtmek (ifade etmek) indicate >
24 General v. belirtmek (şartları/kuralları) prescribe >
25 General v. belirtmek istemek (i) would like to indicate (that...) >
26 General v. belirtmek istemek want to indicate >
27 General v. belirtmek istemek want to state >
28 General v. bir fikir belirtmek state an opinion >
29 General v. bir şeyi belirtmek make something clear >
30 General v. bir şeyin güzelliğini belirtmek serve as an offset to something >
31 General v. davanın tüm delillerini sunduğunu belirtmek rest one's case >
32 General v. değerini belirtmek için (birşeyi) incelemek criticise >
33 General v. değerini belirtmek için (birşeyi) incelemek criticize >
34 General v. diye belirtmek state as >
35 General v. doğruluğunu belirtmek certify >
36 General v. düşüncelerini açıkça belirtmek enunciate >
37 General v. düşüncelerini belirtmek express one's thoughts >
38 General v. düşüncelerini belirtmek opine >
39 General v. düşüncelerini belirtmek express >
40 General v. eksik belirtmek underspecify >
41 General v. fikir belirtmek form a view on >
42 General v. fikrini belirtmek pussyfoot >
43 General v. fikrini belirtmek declare >
44 General v. görüş belirtmek opine >
45 General v. göstermek (belirtmek vb) denote >
46 General v. hastalık yüzünden işyerine gelmeyeceğini belirtmek call in sick >
47 General v. hastalık yüzünden işyerine gelmeyeceğini belirtmek called in sick >
48 General v. ısrarla belirtmek harp >
49 General v. iki şey arasındaki farkı belirtmek draw a distinction >
50 General v. kaynak belirtmek indicate the sources >
51 General v. kazıklarla (bir yerin) sınırlarını belirtmek stake off >
52 General v. kazıklarla belirtmek peg out >
53 General v. kelimenin önemini belirtmek underscore >
54 General v. kendi fikrini belirtmek speak one's piece >
55 General v. kesin olarak yerini belirtmek pinpoint >
56 General v. kesin ve açık olarak belirtmek formulate >
57 General v. maddeler halinde belirtmek estipulate >
58 General v. miktar belirtmek quantify >
59 General v. miktarını belirtmek quantify >
60 General v. neden belirtmek state a reason >
61 General v. niceliğini belirtmek quantify >
62 General v. olumlu olarak belirtmek constate >
63 General v. önceden belirtmek foreshadow >
64 General v. önceden belirtmek predetermine >
65 General v. önemini belirtmek lay emphasis on >
66 General v. önemini belirtmek lay weight on >
67 General v. önemini belirtmek lay stress on >
68 General v. önemini belirtmek emphasize >
69 General v. önemini belirtmek emphasise >
70 General v. önemle belirtmek accentuate >
71 General v. özellikle belirtmek point to >
72 General v. sebep belirtmek state a reason >
73 General v. sembol ile belirtmek emblematise >
74 General v. sembol ile belirtmek symbolise >
75 General v. sembol ile belirtmek emblematize >
76 General v. sembol ile belirtmek symbolize >
77 General v. şeklinde belirtmek state as >
78 General v. şeklinde belirtmek indicate as >
79 General v. tam olarak belirtmek indicate clearly >
80 General v. tam olarak belirtmek specify exactly >
81 General v. tam olarak belirtmek specify fully >
82 General v. tam olarak belirtmek specify precisely >
83 General v. tam olarak belirtmek pin something down >
84 General v. taziyelerini belirtmek convey one's condolences >
85 General v. tekrar belirtmek respecify >
86 General v. tezahürat yaparak sevgisini belirtmek make much of >
87 General v. üzüntüsünü belirtmek bemoan >
88 General v. yeniden belirtmek rearticulate >
89 General v. yetersiz belirtmek underspecify >
90 General v. yukarıda belirtmek point out above >
91 General v. yukarıda belirtmek indicate above >
92 General prep. bir yeri belirtmek için kullanılır at >
93 General prep. bir zamanı belirtmek için kullanılır at >
94 General interj. şaşkınlık belirtmek için kullanılır yow >
95 General pref. ingiliz veya britanya kökenli herhangi bir şeyi belirtmek üzere kullanılan önek anglo >
96 Phrasals istek-arzu belirtmek purr over >
97 Phrases belirtmek isterim ki i'd like to state that >
98 Phrases belirtmek isterim ki i'd like to point out that >
99 Phrases bir kaçını belirtmek gerekirse to mention but a few >
100 Phrases tam olarak belirtmek gerekirse to be more precise >
101 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki unfortunately i must inform you that >
102 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki it is unfortunate that i must inform you >
103 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki it is unfortunate that i have to inform you >
104 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i am sorry to inform you that >
105 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i am afraid i must inform you that >
106 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki much to my regret i must inform you that >
107 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i regret to announce that >
108 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i regret to say that >
109 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i regret to say that >
110 Phrases üzülerek belirtmek durumundayım ki i am sorry to say that >
111 Colloquial başını iki yana sallayarak onaylamadığını belirtmek shake one's head >
112 Idioms anlam karmaşasına yer vermeyecek şekilde açık bir sekilde belirtmek get clear on >
113 Idioms beğenisini belirtmek give one's compliment >
114 Idioms beğenisini belirtmek send one's compliment >
115 Idioms birisinin çok az para harcadığını belirtmek için söylenen bir söz the last of the big spenders >
116 Idioms fazlasıyla belirtmek/belirgin kılmak speak volumes >
117 Idioms hoşnutsuzluğunu belirtmek carry on >
118 Idioms kısaca belirtmek/açıklamak put something in a nutshell >
119 Idioms şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtmek make no bones of >
120 Idioms şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtmek make no bones about >
121 Idioms tehlikeyi belirtmek give the alarm >
122 Idioms üzüntüsünü belirtmek apologize (to) for >
123 Idioms yolu/istikameti göstermek/belirtmek point the way >
124 Speaking kötü kokan bir şeyi belirtmek için kullanılan bir ifade pee you >
125 Speaking şuna da belirtmek isterim ki I would also like to point out that >
126 Trade/Economic borsanın gereğinden fazla düşen teknik durumunu belirtmek için kullanılır oversold >
127 Law özel bir mütalaayı belirtmek üzere bir belgeye düşülmüş not remark >
128 Politics önemle belirtmek emphasize >
129 Politics önemle belirtmek stress >
130 Politics önemle belirtmek emphasise >
131 Telecom kablonun fiziksel büyüklüğünü belirtmek için kullanılan ölçü birimi gage >
132 Marine dalgıcın orada olduğunu belirtmek üzere suyun üstüne bırakılan ve halatla bir yere bağlanan küçük şa surface marker buoy >
133 Marine demir attığını belirtmek üzere geminin pruvasına çekilen siyah bir küre anchor ball >
134 Medical cerrahi operasyon sırasında tümör sınırlarını veya rest tümör varlığını belirtmek için doku içine konulan madde surgical clips >
135 Medical radyoterapi uygulamadan önce hastanın hareketsiz kalması ve ışın alanlarının merkezlerini belirtmek için cilt üzerine konulan işaretler localization marks >
136 Military mermi belirtmek shell >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221