History


Meanings of "benlik" in English Turkish Dictionary : 9 result(s)

Turkish English
Common Usage
benlik n. ego
General
benlik n. self-respect
benlik n. individualism
benlik n. conceit
benlik n. individuality
benlik n. ego
benlik n. personality
benlik n. egotism
Psychology
benlik self

Meanings of "benlik" with other terms in English Turkish Dictionary : 68 result(s)

Turkish English
General
yeni bir benlik bulmak v. gain/find a new identity
akademik benlik kavramı n. academic self-concept
alt benlik ve üst benlik n. lower-self and higher-self
ayna benlik n. mirror self
benlik algısı n. sense of self
benlik bilinci n. sense of self
benlik çatışması n. personality conflict
benlik davası n. self-assertion
benlik dışındaki dünya n. nonego
benlik duygusu n. sense of self
benlik gerilemesi n. personality regression
benlik ikileşmesi n. splitting of the personality
benlik kaygısı n. care for the self
benlik kurgusu n. self-construal
benlik organize sistemleri n. self-organizing systems
benlik psikolojisi n. self psychology
benlik saygısı n. self respect/regard
benlik saygısı n. self image
benlik saygısı n. self-respect
benlik sunumu n. self-presentation
benlik şuuru n. ego-consciousness
benlik yitimi n. depersonalisation
benlik yitimi n. depersonalization
çocuklarda benlik kavramı n. self in children
hakiki benlik n. genuine self
ilkel benlik n. id
milli benlik n. national identity
özel benlik n. private self
sosyal benlik n. social identity-ego
ulusal benlik n. national identity
üst benlik n. superego
Speaking
sanırım benlik birşey kalmadı i think i have covered everything
tam benlik exactly for me
tam benlik just for me
tam benlik just my cup of tea
Trade/Economic
benlik durumları ego states
benlik-ürün uyumu self/product congruence
Medical
beden imajı ve benlik saygısı body image and self-esteem
benlik saygısı düzeyi self-esteem level
Psychology
ayna benlik looking-glass self
benlik algılaması self-conception
benlik algılaması self-concept
benlik arayışı propriate striving
benlik kavramı self-conception
benlik kavramı self-concept
benlik kavramı self-concept
benlik kültü cult of the self
benlik psikolojisi self-psychology
benlik saygısı self-regard
benlik saygısı dignity
benlik saygısı self-respect
benlik saygısı self esteem
benlik şeması self-schema
benlik telakkisi self-concept
benlik telakkisi self-conception
düşük benlik saygısı low self-esteem
fenomenal benlik phenomenal self
gerçek benlik true self
hatalı benlik false self
rosenberg benlik saygısı ölçeği rosenberg self-esteem scale
sahte benlik false self
sembolik benlik tamamlama symbolic self-completion
sosyal benlik social self
temel benlik değerlendirmesi core-self evaluation
Social Sciences
benlik kategorizasyonu kuramı self-categorization theory
benlik sınıflandırma kuramı self-categorization theory
Linguistics
benlik belleği episodic memory
ideal benlik ideal self