Geçmiş


"beyanname" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 28 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
beyanname n. declaration
Genel
beyanname n. bill
beyanname n. return
beyanname n. written statement
beyanname n. ban
beyanname n. affidavit
beyanname n. proclamation
beyanname n. specification
beyanname n. manifest
beyanname n. manifesto
Ticaret/Ekonomi
beyanname manifesto
beyanname entry
beyanname bill
beyanname memorandum
beyanname manifest
beyanname charter
beyanname declaration
beyanname placard
Hukuk
beyanname manifesto
beyanname statement
beyanname certificate
beyanname affidavit
beyanname declaration
Siyasal
beyanname pronunciamento
beyanname memorandum
beyanname proclamation
beyanname declaration
Askeri
beyanname proclamation

"beyanname" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 20 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
beyanname düzenlemek v. make out a declaration
beyanname vermek v. submit a declaration
Ticaret/Ekonomi
beyanname kodu declaration code
beyanname sahibi declarer
beyanname sahibinin ünvanı title of declarer
borçların ödenebileceğini bildiren beyanname declaration of solvency
geçici beyanname emergency declaration
muhtasar beyanname brief/summary declaration
muhtasar beyanname withholding tax return
muhtasar beyanname withholding tax return
muhtasar beyanname tax statement/declaration
munzam beyanname post entry
müzeyyel beyanname attached declaration
resmi beyanname statutory declaration
yıllık beyanname annual return
Hukuk
gereksiz uzunlukta savunma veya beyanname prolixity
resmi beyanname statutory declaration
yasal beyanname statutory declaration
Siyasal
beyanname veren declarant
devlete sığınmaya ilişkin beyanname declaration on territorial asylum