birleşme - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "birleşme" in English Turkish Dictionary : 79 result(s)

Turkish English
Common Usage
birleşme merger n.
birleşme union n.
birleşme joining n.
birleşme association n.
General
birleşme alliance n.
birleşme unification n.
birleşme mixture n.
birleşme juncture n.
birleşme fusion n.
birleşme contiguity n.
birleşme unity n.
birleşme consolidation n.
birleşme mating n.
birleşme coalescence n.
birleşme concert n.
birleşme concretion n.
birleşme conjunction n.
birleşme reunion n.
birleşme hookup n.
birleşme integration n.
birleşme combination n.
birleşme incorporation n.
birleşme assembly n.
birleşme hook-up n.
birleşme cohesion n.
birleşme copulating n.
birleşme coalition n.
birleşme integration n.
birleşme amalgamation n.
birleşme confluence n.
birleşme copulation n.
birleşme join n.
birleşme accord n.
birleşme meeting n.
birleşme concrescence n.
birleşme league n.
birleşme joinder n.
birleşme mergence n.
birleşme sexual intercourse n.
birleşme marriage n.
birleşme merging n.
Trade/Economic
birleşme integration
birleşme amalgamation
birleşme absorption
birleşme consolidation
birleşme merger
birleşme combination
birleşme union
birleşme fusion
Law
birleşme fusion
birleşme adjunction
birleşme amalgamation
birleşme joining
Politics
birleşme union
Technical
birleşme junction
birleşme juncture
birleşme adhesion
birleşme link up
birleşme conjunction
birleşme mixture
birleşme cohesion
birleşme association
birleşme coalescence
birleşme splice
Computer
birleşme associativity
birleşme conjunction
Telecom
birleşme junction
birleşme splicing
Construction
birleşme cohesion
Food Engineering
birleşme coalescence
Physics
birleşme fusion
Biochemistry
birleşme conjugation
Marine Biology
birleşme coalessence
Agriculture
birleşme cohesion
Linguistics
birleşme cliticization
birleşme conjugation
Meteorology
birleşme confluence
birleşme coalescence
Latin
birleşme accessio

Meanings of "birleşme" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
Common Usage
birleşme yeri joint n.
birleşme yeri junction n.
cinsel birleşme sexual intercourse n.
General
birleşme suretiyle bir araya gelmiş olan şirketler grubunu ayrı şirketlere ayırmak delist v.
(cinsel) birleşme intercourse n.
bir noktada birleşme convergence n.
birleşme (şirket vb) merging n.
birleşme çizgisi suture n.
birleşme değeri valence n.
birleşme değeri valency n.
birleşme noktası commissure n.
birleşme noktası join n.
birleşme yeri juncture n.
cinsel birleşme copulation n.
cinsel birleşme coition n.
cinsel birleşme sexual act n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks dry sex n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks dry humping n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks non-penetrative sex n.
cinsel birleşme olmadan gerçekleştirilen seks petting n.
cinsel birleşme olmadan hamile kalma adosculation n.
sendikacılıkta uluslararası birleşme international unionism alliance n.
tam birleşme full sexual intercourse n.
tam cinsel birleşme full sexual intercourse n.
uluslararası birleşme international unification n.
uygunsuz birleşme mismatching n.
yeniden birleşme reassociation n.
yeniden birleşme reunion n.
yeniden birleşme reunification n.
birleşme eğilimi gösteren affinitative adj.
cinsel birleşme içermeyen film veya dergi gibi erotik materyal softcore adj.
cinsel birleşme ile ilgili coital adj.
cinsel birleşme öncesi precopulatory adj.
yarı çıplak veya cinsel birleşme içermeyen film vb softcore adj.
Colloquial
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı precum
Trade/Economic
(satın alma yolu ile) ortağı çıkararak birleşme squeeze-out merger
(satın alma yolu ile) ortağı çıkararak birleşme cash-out merger
abd dışı birleşme müsaadeleri non-u.s. merger clearances
aralarındaki gümrükleri kaldıran fakat dışa karşı ortak tarifeyi öngörmeyen bir iktisadi birleşme hareketi european free trade association
at birleşme düzenlemesi ec merger regulation
başka şirketlerle arzulanmayan bir birleşme durumunda sahibine bedelinin ödenmesini talep etme hakkı veren tahviller poison put
birleşme anlaşması merger accord
birleşme bedeli merger consideration
birleşme nedeniyle hisse senetlerinin değiştirilmesi conversion of securities in the merger
birleşme ortağı merger partner
birleşme öncesi bildiri yapma pre-merger notification
birleşme öncesi bildirim şartları pre-merger notification requirements
birleşme öncesi kar profit prior to consolidation
birleşme sertifikası certificate of merger
birleşme sırasında ana girişimin diğer firmaya yaptığı iyi niyet ödemesi consolidated good-will
birleşme sonucu doğan şirket surviving company
birleşme tali şirketi merger sub
birleşme teklifi merger bid
birleşme ve alımlar mergers and acquisitions
dikey birleşme vertical combination
ekonomik birleşme economic union
ekonomik birleşme economic integration
eyalet birleşme kanunları state takeover laws
hafta sonu yapılan ve kamuoyuna pazartesi duyurulan birleşme merger monday
iktisadi birleşme teorisi economic integration theory
işletme birleşme şekilleri business combinations
katılma yoluyla birleşme merger
ortağı çıkararak birleşme squeeze-out merger
ortağı çıkararak birleşme cash-out merger
ortak pazar ile veya avrupa topluluğu ile birleşme anlaşması veya tercihli ticaret anlaşması imzalamış olup topluluğa üye olmayan devletler associated state
satın alma ve birleşme sonrasında yapılan varlık satışı asset stripping
yatay birleşme horizontal combination
yatay birleşme lateral combination
Law
birleşme yasası acts of union
cinsel birleşme sexual relation
cinsel birleşme sexual congress
cinsel birleşme copula
cinsel birleşme sex act
cinsel birleşme coition
cinsel birleşme copulation
dikey birleşme vertical integration
gizli birleşme machination
hakiki birleşme real union
karışma ve birleşme confusion and adhesion
kişisel birleşme personal union
uluslararası birleşme international unification
yatay birleşme horizontal integration
Politics
ayrılık/birleşme secession/accession
birleşme (füzyon) antlaşması merger treaty
birleşme anlaşması merger treaty
birleşme antlaşması merger treaty
birleşme özelliği associativity
birleşme politikası consolidation policy
çıkar sağlamak amacıyla kanunsuz olarak birleşme plunder bund
yasadışı birleşme unlawful combination
Technical
alından birleşme butt joint
birleşme borusu collector
birleşme değeri valency
birleşme hatası bonding fault
birleşme hatları butt
birleşme hattı partition line
birleşme hattı parting joint
birleşme kenarı joint edge
birleşme noktası vanishing point
birleşme yarıçapı radius of integration
birleşme yeri junction
birleşme yeri joint
birleşme yüzeyi joint face
cıvatalı birleşme bolted connection
doğrudan birleşme direct combination
elektriksel birleşme uzunluğu electrical engagement length
iki parça arasındaki birleşme çizgisi commissure
su ile birleşme direnci hydration resistance
tavan birleşme çıtası roof joint moulding
türbin gövde flanşları birleşme hattı parting line
türbin gövde flanşları birleşme hattı partition line
yarı iletken birleşme semiconductor junction
yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact
Computer
birleşme çizgisi join line
birleşme çizgisi açılışı join line popup
yazma birleşme write combining
Telecom
birleşme antlaşması merger treaty
şebeke tabanlı bilgi için birleşme coalition for networked information
yatay ve dikey birleşme vertical integration and horizantal integration
Electric
yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact
Mechanic
birleşme yüzü flange
kaynayıp birleşme fuze
kaynayıp birleşme fuse
Television
kanal birleşme ünitesi aggregation unit
Construction
atomsal birleşme tepkiyicisi fusion reactor
su ile birleşme hydration
Automotive
cıvatalı birleşme bolted connection
Aeronautic
birleşme noktası cusp
Marine
saç levhası birleşme hattı butt
Medical
(cinsel) birleşme sonrası postcoital
birleşme açısı junction angle
cinsel birleşme coition
cinsel birleşme coitus
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı pre-ejaculate
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı preseminal fluid
cinsel birleşme öncesinde erkeğin cinsel organından gelen renksiz sıvı cowper's fluid
ilk cinsel birleşme coitarche
kesintili cinsel birleşme (hamileliğin engellenmesi amacıyla) coitus interruptus
Anatomy
kafatasında burun kemiği ile alın kemiğinin birleşme noktası nasion
Psychology
cinsel birleşme korkusu coitophobia
Statistics
yatay birleşme horizontal combination
Chemistry
birleşme değeri valance
farklı iki metalin birleşme yeri thermojunction
kimyasal birleşme chemical recombination
Biochemistry
yeniden birleşme annealing
Apiculture
alın kemiği birleşme yeri frontal commisure
iki organın birbiriyle birleşme yeri commissure
Linguistics
birleşme ekseni axis of combination
Environment
ekvatoryal birleşme zonu equatorial convergence zone
British Slang
anal birleşme back scuttle