Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

birleşme


Show Slang Terms

Meanings of "birleşme" in English : 79 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. birleşme joining >
2 Common Usage n. birleşme merger >
3 Common Usage n. birleşme union >
4 Common Usage n. birleşme association >
5 General n. birleşme coalescence >
6 General n. birleşme consolidation >
7 General n. birleşme integration >
8 General n. birleşme mixture >
9 General n. birleşme concert >
10 General n. birleşme mating >
11 General n. birleşme contiguity >
12 General n. birleşme assembly >
13 General n. birleşme mergence >
14 General n. birleşme copulating >
15 General n. birleşme hook-up >
16 General n. birleşme reunion >
17 General n. birleşme sexual intercourse >
18 General n. birleşme join >
19 General n. birleşme joinder >
20 General n. birleşme integration >
21 General n. birleşme cohesion >
22 General n. birleşme conjunction >
23 General n. birleşme juncture >
24 General n. birleşme amalgamation >
25 General n. birleşme combination >
26 General n. birleşme fusion >
27 General n. birleşme incorporation >
28 General n. birleşme marriage >
29 General n. birleşme meeting >
30 General n. birleşme merging >
31 General n. birleşme coalition >
32 General n. birleşme concrescence >
33 General n. birleşme concretion >
34 General n. birleşme confluence >
35 General n. birleşme copulation >
36 General n. birleşme hookup >
37 General n. birleşme accord >
38 General n. birleşme alliance >
39 General n. birleşme league >
40 General n. birleşme unity >
41 General n. birleşme unification >
42 Trade/Economic birleşme consolidation >
43 Trade/Economic birleşme integration >
44 Trade/Economic birleşme merger >
45 Trade/Economic birleşme union >
46 Trade/Economic birleşme fusion >
47 Trade/Economic birleşme combination >
48 Trade/Economic birleşme absorption >
49 Trade/Economic birleşme amalgamation >
50 Law birleşme amalgamation >
51 Law birleşme fusion >
52 Law birleşme joining >
53 Law birleşme adjunction >
54 Politics birleşme union >
55 Technical birleşme juncture >
56 Technical birleşme link up >
57 Technical birleşme cohesion >
58 Technical birleşme adhesion >
59 Technical birleşme conjunction >
60 Technical birleşme junction >
61 Technical birleşme mixture >
62 Technical birleşme splice >
63 Technical birleşme association >
64 Technical birleşme coalescence >
65 Computer birleşme associativity >
66 Computer birleşme conjunction >
67 Telecom birleşme junction >
68 Telecom birleşme splicing >
69 Construction birleşme cohesion >
70 Food Engineering birleşme coalescence >
71 Physics birleşme fusion >
72 Biochemistry birleşme conjugation >
73 Marine Biology birleşme coalessence >
74 Agriculture birleşme cohesion >
75 Linguistics birleşme cliticization >
76 Linguistics birleşme conjugation >
77 Meteorology birleşme coalescence >
78 Meteorology birleşme confluence >
79 Latin birleşme accessio >

Meanings of "birleşme" with other terms : 147 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. birleşme yeri junction >
2 Common Usage n. birleşme yeri joint >
3 Common Usage n. cinsel birleşme sexual intercourse >
4 General v. birleşme suretiyle bir araya gelmiş olan şirketler grubunu ayrı şirketlere ayırmak delist >
5 General n. (cinsel) birleşme intercourse >
6 General n. bir noktada birleşme convergence >
7 General n. birleşme (şirket vb) merging >
8 General n. birleşme anlaşması merger agreement >
9 General n. birleşme çizgisi suture >
10 General n. birleşme değeri valence >
11 General n. birleşme değeri valency >
12 General n. birleşme maddeleri articles of incorporation >
13 General n. birleşme noktası join >
14 General n. birleşme noktası commissure >
15 General n. birleşme yeri juncture >
16 General n. birleşme yeri commissure >
17 General n. cinsel birleşme sexual relationship >
18 General n. cinsel birleşme coition >
19 General n. cinsel birleşme coitus >
20 General n. cinsel birleşme copulation >
21 General n. cinsel birleşme sexual act >
22 General n. cinsel birleşme olmadan hamile kalma adosculation >
23 General n. erkeğin, kadının içine gelmediği cinsel birleşme coitus reservatus >
24 General n. ikinci birleşme second joint >
25 General n. sendikacılıkta uluslararası birleşme international unionism alliance >
26 General n. tam birleşme full sexual intercourse >
27 General n. tam cinsel birleşme full sexual intercourse >
28 General n. uluslararası birleşme international unification >
29 General n. uygunsuz birleşme mismatching >
30 General n. yeniden birleşme reunification >
31 General n. yeniden birleşme reunion >
32 General adj. birleşme eğilimi gösteren affinitative >
33 General adj. birleşme eğiliminde olan integrative >
34 General adj. cinsel birleşme içermeyen film veya dergi gibi erotik materyal softcore >
35 General adj. cinsel birleşme öncesi precopulatory >
36 General adj. yarı çıplak veya cinsel birleşme içermeyen film vb softcore >
37 Trade/Economic abd dışı birleşme müsaadeleri non-u.s. merger clearances >
38 Trade/Economic aralarındaki gümrükleri kaldıran fakat dışa karşı ortak tarifeyi öngörmeyen bir iktisadi birleşme hareketi european free trade association >
39 Trade/Economic at birleşme düzenlemesi ec merger regulation >
40 Trade/Economic başka şirketlerle arzulanmayan bir birleşme durumunda sahibine bedelinin ödenmesini talep etme hakkı veren tahviller poison put >
41 Trade/Economic benzer ürün üreten iki firma arasındaki birleşme horizontal merger >
42 Trade/Economic birleşme anlaşması merger accord >
43 Trade/Economic birleşme bedeli merger consideration >
44 Trade/Economic birleşme maddeleri articles of incorporation >
45 Trade/Economic birleşme nedeniyle by virtue of the merger >
46 Trade/Economic birleşme nedeniyle hisse senetlerinin değiştirilmesi conversion of securities in the merger >
47 Trade/Economic birleşme ortağı merger partner >
48 Trade/Economic birleşme öncesi bildiri yapma pre-merger notification >
49 Trade/Economic birleşme öncesi bildirim şartları pre-merger notification requirements >
50 Trade/Economic birleşme sertifikası certificate of merger >
51 Trade/Economic birleşme sırasında ana girişimin diğer firmaya yaptığı iyi niyet ödemesi consolidated good-will >
52 Trade/Economic birleşme sırasında ana girişimin diğer firmaya yaptığı iyi niyet ödemesi consolidation excess >
53 Trade/Economic birleşme sonrası post acquisition >
54 Trade/Economic birleşme sonucu doğan şirket surviving company >
55 Trade/Economic birleşme tali şirketi merger sub >
56 Trade/Economic birleşme teklifi merger bid >
57 Trade/Economic birleşme ve alımlar mergers and acquisitions >
58 Trade/Economic dikey birleşme vertical merger >
59 Trade/Economic dikey birleşme vertical integration >
60 Trade/Economic dikey birleşme vertical combination >
61 Trade/Economic ekonomik birleşme economic union >
62 Trade/Economic ekonomik birleşme economic integration >
63 Trade/Economic eyalet birleşme kanunları state takeover laws >
64 Trade/Economic füzyon katılma yoluyla birleşme merger >
65 Trade/Economic iktisadi birleşme teorisi economic integration theory >
66 Trade/Economic işletme birleşme şekilleri business combinations >
67 Trade/Economic katılma suretiyle birleşme absorption merger >
68 Trade/Economic ortak pazar ile veya avrupa topluluğu ile birleşme anlaşması veya tercihli ticaret anlaşması imzalamış olup topluluğa üye olmayan devletler associated state >
69 Trade/Economic şirket ya da şirket ortaklarının vergi durumunun değişmediği birleşme tax free merger >
70 Trade/Economic yatay birleşme lateral combination >
71 Trade/Economic yatay birleşme horizontal combination >
72 Law cinsel birleşme carnal knowledge >
73 Law cinsel birleşme coition >
74 Law cinsel birleşme coitus >
75 Law cinsel birleşme copula >
76 Law cinsel birleşme copulation >
77 Law cinsel birleşme intercourse >
78 Law cinsel birleşme sex act >
79 Law cinsel birleşme sexual congress >
80 Law cinsel birleşme sexual intercourse >
81 Law cinsel birleşme sexual relation >
82 Law dikey birleşme vertical integration >
83 Law gayrimeşru birleşme illicit cohabitation >
84 Law gayrimeşru birleşme unlawful cohabitation >
85 Law hukuki birleşme legal relation >
86 Law katılma suretiyle birleşme absorption >
87 Law uluslararası birleşme international unification >
88 Law yatay birleşme horizontal integration >
89 Politics ab birleşme tüzüğü eu regulation on mergers >
90 Politics ayrılık/birleşme secession/accession >
91 Politics birleşme anlaşması merger treaty >
92 Politics birleşme antlaşması merger treaty >
93 Politics geçici birleşme coalition >
94 Politics yasadışı birleşme unlawful combination >
95 Technical alından birleşme butt joint >
96 Technical birleşme borusu collector >
97 Technical birleşme değeri valency >
98 Technical birleşme eğilimi (kimyasal) elective affinity >
99 Technical birleşme hatları butt >
100 Technical birleşme noktası vanishing point >
101 Technical birleşme noktası juncture >
102 Technical birleşme yeri junction >
103 Technical birleşme yeri joint >
104 Technical cıvatalı birleşme bolted connection >
105 Technical doğrudan birleşme direct combination >
106 Technical iki parça arasındaki birleşme çizgisi commissure >
107 Technical iki suyun birleşme yeri conflux >
108 Technical küt birleşme butt joint >
109 Technical moleküler birleşme molecular association >
110 Technical su ile birleşme hydration >
111 Technical tavan birleşme çıtası roof joint moulding >
112 Technical yarı iletken birleşme semiconductor junction >
113 Technical yeniden birleşme recombination >
114 Technical yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact >
115 Computer birleşme çizgisi join line >
116 Computer birleşme çizgisi açılışı join line popup >
117 Computer yazma birleşme write combining >
118 Computer yeniden birleşme recombination >
119 Electric yüksek birleşme kontağı high recombination rate contact >
120 Mechanic birleşme yüzü flange >
121 Mechanic kaynayıp birleşme fuse >
122 Construction atomsal birleşme tepkiyicisi fusion reactor >
123 Construction su ile birleşme hydration >
124 Automotive cıvatalı birleşme bolted connection >
125 Aeronautic birleşme çizgisi connecting line >
126 Aeronautic birleşme noktası confluence point >
127 Aeronautic birleşme noktası cusp >
128 Aeronautic yaklaşma -birleşme confluence >
129 Medical cinsel birleşme coition >
130 Medical cinsel birleşme coitus >
131 Medical ilk cinsel birleşme coitarche >
132 Medical kesintili cinsel birleşme (hamileliğin engellenmesi amacıyla) coitus interruptus >
133 Anatomy kafatasında burun kemiği ile alın kemiğinin birleşme noktası nasion >
134 Psychology cinsel birleşme korkusu coitophobia >
135 Math birleşme özelliği associative property >
136 Math birleşme özelliği associativity >
137 Statistics yatay birleşme horizontal combination >
138 Chemistry birleşme değeri valance >
139 Chemistry birleşme eğilimi affinity >
140 Chemistry birleşme kapasitesine sahip valent >
141 Chemistry farklı iki metalin birleşme yeri thermojunction >
142 Chemistry kimyasal birleşme chemical recombination >
143 Biochemistry yeniden birleşme annealing >
144 Botanic birleşme çizgisi connecting line >
145 Apiculture alın kemiği birleşme yeri frontal commisure >
146 Apiculture iki organın birbiriyle birleşme yeri commissure >
147 Environment ekvatoryal birleşme zonu equatorial convergence zone >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221