Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

capitalization


Meanings of "capitalization" in Turkish : 21 result(s)

Category English Turkish
1 General n. capitalization sermayeye katma >
2 General n. capitalization sermayelendirme >
3 General n. capitalization sermaye miktarı >
4 General n. capitalization işletme sermayesi >
5 General n. capitalization büyük harfe çevirme >
6 General n. capitalization büyük harf kullanma >
7 General n. capitalization büyük harfle yazma >
8 Trade/Economic capitalization sermayelendirme >
9 Trade/Economic capitalization işletme sermayesi >
10 Trade/Economic capitalization aktifleştirme >
11 Trade/Economic capitalization şirketlerin ödenmiş sermayeleri ile aldıkları uzun vadeli borçların tümü >
12 Trade/Economic capitalization sermaye değeri >
13 Trade/Economic capitalization anamala çevirme >
14 Trade/Economic capitalization kapitalizasyon >
15 Trade/Economic capitalization sermaye miktarı >
16 Trade/Economic capitalization sermayeye katma >
17 Technical capitalization baş harflerini büyük yazma >
18 Computer capitalization büyük harfe çevirme >
19 Computer capitalization büyük harfle yazım >
20 Computer capitalization büyük küçük harfler >
21 Informatics capitalization büyük harfe çevirme >

Meanings of "capitalization" with other terms : 23 result(s)

Category English Turkish
1 Trade/Economic capitalization issue bedelsiz sermaye artışı >
2 Trade/Economic capitalization issue bedelsiz sermaye artırımı >
3 Trade/Economic capitalization of expenses giderlerin sermayeleşmesi >
4 Trade/Economic capitalization of income gelirin kapitalizasyonu >
5 Trade/Economic capitalization of income gelir kapitalizasyonu >
6 Trade/Economic capitalization of taxes vergi kapitalizasyonu >
7 Trade/Economic capitalization of taxes verginin kapitalizasyonu >
8 Trade/Economic capitalization rate aktifleştirme oranı >
9 Trade/Economic capitalization rate kapitalizasyon emsali >
10 Trade/Economic capitalization rate kapitalizasyon oranı >
11 Trade/Economic capitalization value kapitalizasyon değeri >
12 Trade/Economic capitalization-weighted index kapitalizasyon-ağırlıklı endeks >
13 Trade/Economic hidden capitalization örtülü sermaye edinilmesi >
14 Trade/Economic lease capitalization kiranın aktifleştirilmesi >
15 Trade/Economic market capitalization borsaya kayıtlı şirketlerin borsa fiyatı ile toplam hisse değerleri >
16 Trade/Economic market capitalization şirketin toplam piyasa değeri >
17 Trade/Economic market capitalization hisselerin toplam piyasa değeri >
18 Trade/Economic market capitalization rate piyasa kapitalizasyon oranı >
19 Trade/Economic market capitalization rate bir menkul kıymetin beklenen getirisi >
20 Trade/Economic over capitalization karın sermayeye oranla çok düşük olması durumu >
21 Trade/Economic profit capitalization kara göre kapitalizasyon >
22 Trade/Economic thin capitalization örtülü sermaye >
23 Trade/Economic thin capitalization sermayesi ağırlıklı olarak hissedarlardan borçlanma yoluyla sağlanan şirket >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221