dönüştürücü - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "dönüştürücü" in English Turkish Dictionary : 16 result(s)

Turkish English
General
dönüştürücü convertor n.
dönüştürücü modifier n.
dönüştürücü exchanger n.
dönüştürücü transformative adj.
dönüştürücü transforming adj.
Technical
dönüştürücü transducer
dönüştürücü converter
dönüştürücü transformer
Computer
dönüştürücü converter
Informatics
dönüştürücü transducer
Electric
dönüştürücü transformer
Construction
dönüştürücü transducer
Automotive
dönüştürücü torque converter
Medical
dönüştürücü converting
Food Engineering
dönüştürücü converter
dönüştürücü transformer

Meanings of "dönüştürücü" with other terms in English Turkish Dictionary : 130 result(s)

Turkish English
Technical
analog dönüştürücü analog transducer
analog sayısal dönüştürücü a/d converter
analogdan sayısala dönüştürücü analog-to-digital transducer
analog-sayısal dönüştürücü analog-digital convertor
analog-sayısal dönüştürücü analogue-to-digital converter
baz astarlı dönüştürücü basic lined converter
beslemeli elektronik indirici dönüştürücü supplied electronic step-convertor
çeli dönüştürücü impedance converter
çoklu-eklem ısıl dönüştürücü multi-junction thermal converter
darbe dönüştürücü/yükseltici pulse converter/amplifier
dc dönüştürücü dc inverter
döner değişken endüktans dönüştürücü rotary variable inductance transducer
döner dönüştürücü rotary converter
dönüştürücü astarı converter lining
dönüştürücü işletmesi converter operations
dönüştürücü sığası converter capacity
dönüştürücü tasarımı converterdesign
dönüştürücü tüpü converter tube
dönüştürücü zırhı converter shell
elektroakustik dönüştürücü electroacoustic transducer
elektronik güç dönüştürücü electronic power converter
elektronik indirici dönüştürücü electronic step-down convertor
frekans dönüştürücü frequency convertor
gerilim dönüştürücü voltage transformer
hat dönüştürücü line transducer
ısı dönüştürücü heat exchanger
ısı dönüştürücü yüzey heat exchange surface
ıtermoiyonik dönüştürücü thermionic converter
kart disk dönüştürücü card to disk converter
kart-disk dönüştürücü card-to-disk converter
karttan manyetik banda dönüştürücü card to magnetic tape converter
karttan manyetik banda dönüştürücü card-to-magnetic tape converter
karttan teybe dönüştürücü card to tape converter
karttan teybe dönüştürücü card-to-tape converter
lineer dönüştürücü linear transducer
oksijen borulu dönüştürücü oxygen lance converter
örneklenmiş dönüştürücü sampled data transducer
örneksel-sayısal dönüştürücü a/d converter
paket dönüştürücü packet converter
pas dönüştürücü rust converter
sayısal analog dönüştürücü digital to analog transducer
sayısal analog dönüştürücü digital analog converter
sayısal dönüştürücü digital transducer
sayısal-analog dönüştürücü digital to analogue converter
sayısal–analog dönüştürücü digital to analog transducer
senkron akım dönüştürücü synchronous converter
ses ve görüntü dönüştürücü transcoder
statik dönüştürücü static converter
sürücü dönüştürücü sihirbazı drive converter wizard
şeritten karta dönüştürücü tape-to-card converter
tek yönlü dönüştürücü unilateral transducer
termiyonik dönüştürücü thermionic converter
termoelektrik dönüştürücü thermoelectric converter
veri dönüştürücü data converter
Computer
aktif dönüştürücü active transducer
analog dönüştürücü analog transducer
analog-sayısal dönüştürücü analog-to-digital transducer
dönüştürücü dosyası converter file
dönüştürücü irgiteç auto-transductor
dönüştürücü yoluyla via converter
draw dönüştürücü draw converter
edilgen dönüştürücü passive transducer
etkin dönüştürücü active transducer
fat32 dönüştürücü fat32 converter
makro dönüştürücü macro converter
metin dönüştürücü text converter
metinden sese dönüştürücü text-to-voice converter
microsoft pcm dönüştürücü microsoft pcm converter
ortam dönüştürücü media converter
örneklenmiş dönüştürücü sampled-data transducer
örnekselden sayısala dönüştürücü analog-to-digital converter
paket dönüştürücü packet converter
pasif dönüştürücü passive transducer
sayısal analog dönüştürücü digital to analog transducer
sayısal dönüştürücü digital transducer
sayısal/analog dönüştürücü digital/analog converter
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
sayısal-analog dönüştürücü digital to analog transducer
şeritten karta dönüştürücü tape-to-card convertor
veri dönüştürücü data converter
windows progman grup dönüştürücü windows progman group converter
Informatics
dönüştürücü kazancı transducer gain
optik dönüştürücü optical transducer
örneklenmiş veri dönüştürücü sampled-data transducer
örneklenmiş-veri dönüştürücü sampled-data transducer
pasif dönüştürücü passive transducer
saydama dönüştürücü slide writer
sayısal dönüştürücü digital transducer
sayısal örneksel dönüştürücü digital-analog converter
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
Telecom
aktif dönüştürücü active converter
aktif dönüştürücü active transducer
analog-sayısal dönüştürücü analog-to-digital converter
eşeksenli dönüştürücü coaxial converter
sayısal-analog dönüştürücü digital-to-analog transducer
veri dönüştürücü data converter
Electric
a.a. beslemeli elektronik indirici dönüştürücü a.c. supplied electronic step-down convertor
dönüştürücü tüpü converter tube
edilgen dönüştürücü passive transducer
hat dönüştürücü line transducer
lineer dönüştürücü linear transducer
pasif dönüştürücü passive transducer
tek yönlü dönüştürücü unilateral transducer
Television
sayısal -analog dönüştürücü digital-to-analog converter
Radio
alt dönüştürücü down converter
alt ve üst dönüştürücü up-and down-converter
üst dönüştürücü up converter
Construction
doğrusal değişken türevsel dönüştürücü linear variable differential transformer
Automotive
akımı vakuma dönüştürücü current to vacuum transducer
alternatif akım dönüştürücü rectifier ac
elektronik basınç dönüştürücü electronic pressure transducer
tork dönüştürücü ve sürücü levha torque converter and drive plate
yakıt dönüştürücü fuel reformer
yüksek voltaj dönüştürücü sistemi high voltage converter system
Medical
anjiotensin dönüştürücü enzim angiotensin converting enzyme
anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü angiotensin converting enzyme inhibitor
anjiyotensin dönüştürücü enzim gen insersiyon/delesyon polimorfizmi angiotensin converting enzyme gene insertion/deletion polymorphism
anjiyotensin dönüştürücü enzim genotipler angiotensin converting enzyme genotypes
anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları angiotensin converting enzyme inhibitor drugs
dönüştürücü büyüme faktörü transforming growth factor
dönüştürücü büyüme faktörü tgf (transforming growth factor)
dönüştürücü büyüme faktörü transforming growth factor
dönüştürücü büyüme faktörü transforming growth factor
dönüştürücü enzim convertenzyme
lenfosit dönüştürücü faktör ltf (lymphocyte transforming factor)
plazma anjiotensin dönüştürücü enzim aktivitesi plasma angiotensin converting enzyme activity
serum anjiotensin dönüştürücü enzim düzeyi serum angiotensin-converting enzyme level
Physics
gaz haline dönüştürücü gasifier
Chemistry
katalitik dönüştürücü catalytic reformer
Geography
katalitik dönüştürücü catalytic converter