Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

depression


Meanings of "depression" in Turkish : 55 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. depression depresyon >
2 Common Usage n. depression bunalım >
3 Common Usage n. depression çöküntü >
4 General n. depression çukur >
5 General n. depression piyasada durgunluk >
6 General n. depression değerini düşürme >
7 General n. depression keyifsizlik >
8 General n. depression döngü >
9 General n. depression ılıman enlemlerde görülen alçak basınçlı hava döngüsü >
10 General n. depression kasavet >
11 General n. depression bastırma >
12 General n. depression kasvet >
13 General n. depression bun >
14 General n. depression alçak basınç alanı >
15 General n. depression çökkünlük >
16 General n. depression basınç düşmesi >
17 General n. depression dermansızlık >
18 General n. depression keder >
19 General n. depression girinti >
20 General n. depression sıkıntı >
21 General n. depression çökme >
22 General n. depression daralma >
23 General n. depression moral bozukluğu >
24 General n. depression buhran >
25 General n. depression bunalım >
26 General n. depression depresyon >
27 General n. depression durgunluk >
28 General n. depression basınç azalması >
29 Trade/Economic depression ekonomik kriz >
30 Trade/Economic depression şiddetli durgunluk >
31 Trade/Economic depression kriz >
32 Trade/Economic depression depresyon >
33 Trade/Economic depression tazyik >
34 Trade/Economic depression baskı >
35 Trade/Economic depression buhran >
36 Trade/Economic depression durgunluk >
37 Trade/Economic depression inhitat >
38 Trade/Economic depression fiyatlarda düşüş >
39 Technical depression alçaltım >
40 Technical depression bastırım >
41 Technical depression atmosferik basıncın düşmesi >
42 Marine depression inhitat >
43 Psychology depression çöküntü >
44 Psychology depression ruhsal çöküntü >
45 Mental Health depression ruhsal çöküntü >
46 Biochemistry depression baskılama >
47 Marine Biology depression alçaltı >
48 Marine Biology depression alçak >
49 Marine Biology depression baskılanma >
50 Marine Biology depression baskılayan >
51 Geography depression çukurluk >
52 Geography depression çöküntü havzası >
53 Meteorology depression alçak >
54 Military depression alçalış verme >
55 Military depression alçalma >

Meanings of "depression" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General v. be in a depression bunalım geçirmek >
2 General v. be in depression bunalımda olmak >
3 General v. cause to depression bunalıma sokmak >
4 General v. cause to depression depresyona sokmak >
5 General v. come out of the depression bunalımdan çıkmak >
6 General v. come out of the depression depresyondan çıkmak >
7 General v. experience depression depresyon geçirmek >
8 General v. fall into depression depresyona girmek >
9 General v. fall into depression bunalıma girmek >
10 General v. get into depression depresyona sürüklenmek >
11 General v. get into depression depresyona sürüklemek >
12 General v. get into depression depresyona girmek >
13 General v. get out of the depression bunalımdan çıkmak >
14 General v. get out of the depression depresyondan çıkmak >
15 General v. go into depression depresyona sürüklemek >
16 General v. go into depression depresyona girmek >
17 General v. go into depression bunalıma girmek >
18 General v. have depression depresyon geçirmek >
19 General v. lead to depression depresyona sokmak >
20 General v. lead to depression bunalıma sokmak >
21 General v. push someone into depression depresyona sokmak >
22 General v. rise up out of the depression depresyondan çıkmak >
23 General v. sink deeper into depression depresyona sürüklenmek >
24 General v. sink into a depression depresyona girmek >
25 General v. sink into a depression bunalıma girmek >
26 General v. succumb to depression bunalıma girmek >
27 General v. succumb to depression depresyona girmek >
28 General v. suffer depression depresyon geçirmek >
29 General n. deep depression ağır depresyon >
30 General n. mental depression ruhsal depresyon >
31 General n. severe depression ağır depresyon >
32 General n. winter depression kış depresyonu >
33 Speaking i am in depression depresyondayım >
34 Speaking i have depression depresyondayım >
35 Speaking i have depression bunalımdayım >
36 Trade/Economic cyclical depression dönemsel buhran >
37 Trade/Economic cyclical depression devresel buhran >
38 Trade/Economic cyclical depression devresel kriz >
39 Trade/Economic depression era (büyük) buhran dönemi >
40 Trade/Economic depression of prices fiyatların düşmesi >
41 Trade/Economic depression of prices fiyatların düşüşü >
42 Trade/Economic economic depression ekonomik kriz >
43 Trade/Economic economic depression ekonomik depresyon >
44 Trade/Economic economic depression iktisadi buhran >
45 Trade/Economic economic depression iktisadi bunalım >
46 Trade/Economic great depression büyük bunalım >
47 Trade/Economic great depression büyük buhran >
48 Trade/Economic great world depression büyük dünya depresyonu 1929 >
49 Trade/Economic monetary depression para krizi >
50 Politics great depression büyük bunalım >
51 Technical carburetor depression karbüratör depresyonu >
52 Technical crankcase depression regulator valve karter basınç düşürme düzenleme valfi >
53 Technical depression bar baskı çubuğu >
54 Technical depression of freezing point donma noktasının düşürülmesi >
55 Technical depression position finder şakuli telemetre >
56 Technical dew-point depression çiy noktasının düşmesi >
57 Technical melting-point depression erime sıcaklığı düşmesi >
58 Technical surface depression yüzey çöküntüsü >
59 Technical wet bulb depression psikrometrik fark >
60 Technical wrinkle depression kırışıklık girintisi >
61 Automotive crankcase depression regulator valve kartel basınç düşürme düzenleme valfi >
62 Aeronautic angle of depression tazyik açısı >
63 Marine oxygen depression oksijen azalması >
64 Marine oxygen depression in bottom layer alt tabakada oksijen azalması >
65 Marine suction effect of depression alçak basıncın emme etkisi >
66 Marine thermal depression ısı düşmesi >
67 Medical beck depression scale beck depresyon ölçeği >
68 Medical beck depression scale beck depresyon ölçeği >
69 Medical clinical depression klinik müdahale gerektiren depresyon >
70 Medical depression assessment depresyon değerlendirmesi >
71 Medical depression ındex depresyon endeksi >
72 Medical depression in the elderly yaşlılarda depresyon >
73 Medical depression index depresyon indeksi >
74 Medical depression risk depresyon riski >
75 Medical drug therapy of depression depresyonun ilaçla tedavisi >
76 Medical geriatric depression geriyatrik depresyon >
77 Medical hamilton depression scale hamilton depresyon skalası >
78 Medical hospital anxiety and depression scale hastane anksiyete-depresyon ölçeği >
79 Medical intensity of depression depresyon şiddeti >
80 Medical intensity of depression depresyonun şiddeti >
81 Medical interictal depression interiktal depresyon >
82 Medical manic depression manik depresyon >
83 Medical maternal anxiety and depression annede anksiyete ve depresyon >
84 Medical mild to moderate depression hafif-orta dereceli depresyon >
85 Medical myocardial depression myokard fonksiyonunda depresyon >
86 Medical postnatal depression doğum sonrası depresyonu >
87 Medical postpartum depression doğum sonrası depresyon >
88 Medical postpartum maternal depression postpartum maternal depresyon >
89 Medical postschizophrenic depression şizofreni sonrası >
90 Medical prevention of development of depression following open heart surgery açık kalp cerrahisi sonrası gelişen depresyonun önlenmesi >
91 Medical respiratory depression solunum depresyonu >
92 Medical respiratory depression solunum depresyonu >
93 Medical risk of depression depresyon riski >
94 Medical severity of depression depresyonun şiddeti >
95 Medical x depression x depresyonu >
96 Psychology n. anaclitic depression anaklitik depresyon >
97 Psychology a symptom of depression depresyon belirtisi >
98 Psychology acute depression akut depresyon >
99 Psychology agitated depression heyecanlı depresyon >
100 Psychology agitated depression çırpınma nöbeti >
101 Psychology beck depression Index beck depresyon Endeksi >
102 Psychology beck's depression scale beck depresyon ölçeği >
103 Psychology bipolar depression iki uçlu depresyon >
104 Psychology chronic depression kronik depresyon >
105 Psychology clinical depression klinik depresyonu >
106 Psychology endogenous depression iç kaynaklı depresyon >
107 Psychology guilt driven depression suçluluk duygusu sonucu oluşan depresyon >
108 Psychology hamilton depression rating scale hamilton depresyon değerlendirme ölçeği >
109 Psychology Hamilton depression scale Hamilton depresyon ölçeği >
110 Psychology major depression ağır depresyon >
111 Psychology major depression major depresyon >
112 Psychology manic depression manik depresif bozukluk >
113 Psychology manic depression manik depresiflik >
114 Psychology neurotic depression nevrotik depresyon >
115 Psychology nonreactive depression tepkisel olmayan depresyon >
116 Psychology patients with major depression majör depresyon hastaları >
117 Psychology postictal depression nöbet sonrası depresyon >
118 Psychology postpartum depression doğum sonrası depresyon >
119 Psychology postschizophrenic depression şizofreni sonrası depresyon >
120 Psychology primal depression ilk depresyon >
121 Psychology prone to depression depresyon eğilimli >
122 Psychology prone to depression depresyona eğilimli >
123 Psychology reactive depression tepkisel depresyon >
124 Psychology retarded depression gerilemeli depresyon >
125 Psychology spread of depression yayılma hızı >
126 Psychology unipolar depression tek kutuplu depresyon >
127 Psychology winter depression kış depresyonu >
128 Pathology neonatal cerebral depression yenidoğanın serebral depresyonu >
129 Food Engineering freezing point depression donma noktası düşmesi >
130 Physics depression of the freezing point donma noktası alçalımı >
131 Physics freezing point depression donma noktası düşmesi >
132 Chemistry depression of the freezing point donma noktası alçalımı >
133 Chemistry freezing-point depression donma noktası alçalması >
134 Biochemistry freezing point depression donma noktası alçalması >
135 Biochemistry freezing point depression donma noktası düşümü >
136 Marine Biology freezing point depression donma noktası alçalımı >
137 Meteorology break away depression ayrık alçak >
138 Meteorology lee depression yamaç depresyonu >
139 Meteorology lee depression kuytu depresyonu >
140 Meteorology orographic depression orografik deprasyon >
141 Meteorology polar air depression kutupsal hava depresyonu >
142 Meteorology secondary depression ikincil deprasyon >
143 Meteorology thermal depression termal depresyon >
144 Meteorology tropical depression tropikal depresyon >
145 Meteorology v-shaped depression v şekilli depresyon >
146 Meteorology wet bulb depression ıslak hazne depresyonu >
147 Geology axial depression eksensel çöküntü >
148 Military angle of depression alçalış açısı >
149 Military depression angle alçalış açısı >
150 Military maximum depression azami alçalış açısı >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221