Geçmiş


"egemenlik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 24 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
egemenlik n. domination
egemenlik n. dominance
egemenlik n. sovereignty
Genel
egemenlik n. ascendance
egemenlik n. domino
egemenlik n. supremacy
egemenlik n. command
egemenlik n. imperium
egemenlik n. reign
egemenlik n. hegemony
egemenlik n. ascendancy
egemenlik n. mastery
egemenlik n. lordship
egemenlik n. predomination
egemenlik n. sway
egemenlik n. dominion
egemenlik n. control
egemenlik n. raj
egemenlik n. ascendency
Ticaret/Ekonomi
egemenlik rule
egemenlik possession
Siyasal
egemenlik sovereignty
Teknik
egemenlik dominance
Dilbilim
egemenlik domination

"egemenlik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 30 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
egemenlik kurmak v. dominate
egemenlik sürmek v. prevail
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı n. april 23 national sovereignty and children's day
egemenlik bayramı n. independence holiday
egemenlik hakları n. sovereignty rights
ekonomik egemenlik n. economic hegemony
siyasal egemenlik n. political sovereignty
tam egemenlik n. full sovereignty
ulusal egemenlik ve çocuk bayramı n. national sovereignty and children's day
Atasözü
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir authority, without any condition and reservation, belongs to the nation
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sovereignty rests unconditionally with the nation
Ticaret/Ekonomi
iktisadi ve mali egemenlik monetary sovereignty
ulusal egemenlik national sovereignty
ulusal egemenlik ilkesi principle of national sovereignty
Siyasal
devletin egemenlik hakkı sovereign right of a state
egemenlik bölgesi sovereign base area
egemenlik hakkı right of independence
erkek egemenlik androcentrism
halkın elinde bulundurduğu egemenlik popular sovereignty
kayıtsız şartsız egemenlik unconditional sovereignty
milli egemenlik national sovereignty
müşterek egemenlik condominium
ortak egemenlik condominium
ulusal egemenlik national sovereignty
ulusal egemenlik sovereignty of the nation
Psikoloji
bölgesel egemenlik territorial dominance
egemenlik hiyerarşisi dominance hierarchy
egemenlik ihtiyacı dominance need
Sosyal Bilimler
egemenlik hiyerarşisi pecking order
Latince
fiili egemenlik corpus