Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

electronic


Meanings of "electronic" in Turkish : 4 result(s)

Category English Turkish
1 General adj. electronic elektronik >
2 Technical electronic elektronik >
3 Technical electronic elektronsal >
4 Electric electronic elektron lambası >

Meanings of "electronic" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 General n. acquisition of electronic journals elektronik yayınların alımı/temini >
2 General n. analog electronic systems analog elektronik sistemler >
3 General n. copyright and electronic data telif hakkı ve elektronik bilgi >
4 General n. electronic counter elektronik sayaç >
5 General n. electronic eavesdropping and visualization elektronik gizli dinleme ve görüntüleme >
6 General n. electronic engineering elektronik mühendisliği >
7 General n. electronic intelligence elektronik yoldan yapılan istihbarat >
8 General n. electronic power elektronik güç >
9 General n. electronic telephone switching systems elektronik telefon anahtarlama sistemleri >
10 General n. electronic typewriter elektrikli daktilo >
11 General n. electronic typewriter elektronik daktilo >
12 General n. waste electrical and electronic equipment atık elektrikli ve elektronik cihazlar >
13 Trade/Economic electronic brainstorming elektronik fikir yaratıcılığı >
14 Trade/Economic electronic data interchange elektronik veri değişimi >
15 Trade/Economic electronic data interchange (edi) elektronik veri değişimi >
16 Trade/Economic electronic devices elektronik cihazlar >
17 Trade/Economic electronic funds transfer eft >
18 Trade/Economic electronic funds transfer system elektronik fon transfer sistemi >
19 Trade/Economic electronic grapevine elektronik dedikodu >
20 Institutes electronic communications networks and services elektronik haberleşme şebekeleri ve hizmetleri >
21 Institutes electronic data transfer system elektronik veri aktarım sistemi >
22 Institutes trade electronic data system dış ticaret elektronik bilgi sistemi >
23 Technical balanced electronic voltmeter dengeli elektronik voltmetre >
24 Technical electronic air filter elektronik hava filtresi >
25 Technical electronic amplifier elektronik yükseltici >
26 Technical electronic autopilot elektronik otomatik pilot >
27 Technical electronic band spectrum elektron bant spektrumu >
28 Technical electronic brake and traction control module elektronik fren ve çekiş kontrol modülü >
29 Technical electronic brake control module elektronik fren kontrol modülü >
30 Technical electronic calculating punch elektronik hesaplamalı delgileme >
31 Technical electronic camera alıcı >
32 Technical electronic camouflage elektronik kamuflaj >
33 Technical electronic charge temel yük >
34 Technical electronic components elektronik aksam >
35 Technical electronic conductance elektronik iletkenlik >
36 Technical electronic configuration elektronik konfigürasyon >
37 Technical electronic control elektronik kontrol >
38 Technical electronic control elektronik denetim >
39 Technical electronic control assembly elektronik kontrol grubu >
40 Technical electronic control module elektronik kontrol modülü >
41 Technical electronic control unit elektronik kontrol ünitesi >
42 Technical electronic control unit elektronik kumanda kutusu >
43 Technical electronic control unit elektronik bilgisayar kutusu >
44 Technical electronic control units elektronik kumanda kutuları >
45 Technical electronic counter elektronik sayıcı >
46 Technical electronic data processing elektronik bilgi işlem makinaları >
47 Technical electronic data processing security elektronik bilgiişlem güvenliği >
48 Technical electronic deception elektronik aldatma >
49 Technical electronic dictionary elektronik sözlük >
50 Technical electronic diesel control enjeksiyonlu dizellerin elektronik kontrol sistemi >
51 Technical electronic direct ignition system elektronik direkt enjeksiyon sistemi >
52 Technical electronic efficiency elektronik verim >
53 Technical electronic emission elektronik emisyon >
54 Technical electronic engine tester elektronik oto test aleti >
55 Technical electronic exposure control elektronik poz kontrol cihazı >
56 Technical electronic eye elektronik göz >
57 Technical electronic flash elektronik flaş >
58 Technical electronic flash lamp elektronik flaş lambası >
59 Technical electronic formula elektronik formül >
60 Technical electronic frequency converter elektronik frekans değiştirici >
61 Technical electronic frequency meter elektronik frekansmetre >
62 Technical electronic funds transfer systems elektronik fon aktarım sistemleri >
63 Technical electronic hygrometer elektronik higrometre >
64 Technical electronic hygrometer elektronik nemölçer >
65 Technical electronic ignition system elektronik ateşleme sistemi >
66 Technical electronic instrument elektronik aygıt >
67 Technical electronic key elektronik anahtar >
68 Technical electronic keying elektronik açıp kapama >
69 Technical electronic lens elektronik mercek >
70 Technical electronic lock elektronik kilit >
71 Technical electronic mail elektronik gönderim >
72 Technical electronic microphone elektronik mikrofon >
73 Technical electronic microvoltmetre elektronik microvoltmetre >
74 Technical electronic multimeter elektronik multimetre >
75 Technical electronic oscillations elektronik titreşimler >
76 Technical electronic parts elektronik aksam >
77 Technical electronic pen elektronik kalem >
78 Technical electronic phase meter elektronik faz ölçme aleti >
79 Technical electronic photoflash elektronik fotoflaş >
80 Technical electronic photometer elektronik fotometre >
81 Technical electronic pore pressure meter elektronik boşluk suyu basınç ölçeri >
82 Technical electronic program selecting elektronik kanal seçme >
83 Technical electronic program selecting elektronik oluk seçme >
84 Technical electronic rectifier elektronik redresör >
85 Technical electronic regulator elektronik regülatör >
86 Technical electronic relay elektronik röle >
87 Technical electronic spectrum elektronik izge >
88 Technical electronic spectrum elektronik spektrum >
89 Technical electronic stethoscope elektronik stetoskop >
90 Technical electronic stroboscope elektronik stroboskop >
91 Technical electronic switching system elektronik anahtarlama sistemi >
92 Technical electronic tachometer elektronik takometre >
93 Technical electronic thermal conductivity elektronik ısıl iletkenlik >
94 Technical electronic thermometer elektronik termometre >
95 Technical electronic timer elektronik zaman saati >
96 Technical electronic timer elektronik kronometre >
97 Technical electronic tube elektronik tüp >
98 Technical electronic tube base elektronik tüp tabanı >
99 Technical electronic tuning elektronik ayarlama >
100 Technical electronic video recording elektronik görüntü saptama >
101 Technical electronic viewfinder elektronik bakaç >
102 Technical electronic viewfinder elektronik vizör >
103 Technical electronic voltage regulator elektronik gerilim regülatörü >
104 Technical electronic voltmeter elektronik voltmetre >
105 Technical electronic watch elektronik kol saati >
106 Technical electronic wattmeter elektronik vatmetre >
107 Technical home and building electronic systems mesken ve bina elektroniği sistemleri >
108 Technical machines electronic differential analyser elektronik diferansiyel çözümleyici >
109 Technical programmable electronic control systems programlanabilir elektronik kontrol sistemleri >
110 Electric electronic connection elektronik bağlantı >
111 Electric electronic converter elektronik çevirgeç >
112 Television electronic news gathering elektronik haber toplama yöntemi >
113 Textile electronic bar tacking sewing machine elektronik programlı punteriz makinesi >
114 Textile electronic lock stitch button machine elektronik kilit dikiş düğme makinesi >
115 Textile electronic single needle lock stitch sewing machine elektronik düz dikiş tek iğne makinesi >
116 Lighting supplied electronic ballast beslemeli elektronik balast >
117 Automotive 4 speed electronic automatic transmission 4 hızlı otomatik transmisyon >
118 Automotive electronic advance unit elektronik ateşleme avansı >
119 Automotive electronic automatic temperature control elektronik otomatik sıcaklık kontrolü >
120 Automotive electronic brake force distribution elektronik fren güç dağıtımı >
121 Automotive electronic climate control elektronik iklimlendirme kontrolü >
122 Automotive electronic control system elektronik kontrol sistemi >
123 Automotive electronic control unit beyin >
124 Automotive electronic control unit elektronik kumanda ünitesi >
125 Automotive electronic device elektronik ünite >
126 Automotive electronic diesel control elektronik dizel kontrolü >
127 Automotive electronic diesel control module elektronik dizel kontrol modülü >
128 Automotive electronic egr valve elektronik egr valfi >
129 Automotive electronic engine control module elektronik motor kontrol modülü >
130 Automotive electronic flasher module elektronik flaşör modülü >
131 Automotive electronic ignition elektronik ateşleme sistemi >
132 Automotive electronic ignition diagnostic monitor elektronik ateşleme arıza teşhis monitörü >
133 Automotive electronic mapped ignition programlanmış elektronik ateşleme >
134 Automotive electronic module retard elektronik modül gecikmesi >
135 Automotive electronic pressure transducer elektronik basınç dönüştürücü >
136 Automotive electronic programmed injection control programlanmış elektronik enjeksiyon kontrolü >
137 Automotive electronic pulse wave forming circuit elektronik sinyal dalgası oluşturma devresi >
138 Automotive electronic rotational speed limiter elektronik devir limitörü >
139 Automotive electronic shift control module elektronik vites kontrol modülü >
140 Automotive electronic spark control elektronik ateşleme kontrolü >
141 Automotive electronic spark control module elektronik buji kontrol modülü >
142 Automotive electronic spark timing elektronik kıvılcım zamanlaması >
143 Automotive electronic tachometer elektronik devir saati >
144 Automotive electronic wiper elektronik cam sileceği >
145 Automotive single point electronic sensor tek noktalı elektronik sensör >
146 Automotive variable valve timing and valve lift electronic control solenoid valve elektronik kontrolü değişken valf zamanlayıcısı ve valf hareketi selenoid valfi >
147 Aeronautic electrical scanning or electronic scanning elektrikli veya elektronik tarama >
148 Aeronautic electronic attitude and direction indicator elektronik yükseklik ve yön göstergesi >
149 Aeronautic electronic counter counter measures elektronik karşı karşı önlemler >
150 Food Engineering electronic noise elektronik salgı >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221