Geçmiş


"elektron mikroskobu" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 3 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
elektron mikroskobu n. electron microscope
Teknik
elektron mikroskobu ultramicroscope
Fizik
elektron mikroskobu electron microscope

"elektron mikroskobu" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 42 sonuç

Türkçe İngilizce
Teknik
alan elektron mikroskobu field electron microscope
alan salım tabancalı geçirimli elektron mikroskobu field-emission gun transmission electron microscope
alan salım tabancalı taramalı elektron mikroskobu field-emission gun scanning electron microscope
artırılmış basınçlı taramalı elektron mikroskobu extended-pressure scanning electron microscope
çapraz ışınlı elektron mikroskobu cross beam electron microscope
çevresel taramalı elektron mikroskobu environmental scanning electron microscope
çözümsel elektron mikroskobu analytical electron microscope
doğrudan aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu direct-transfer transmission electron microscopy method
dolaylı aktarım transmisyon elektron mikroskobu metodu indirect transfer transmission electron microscopy method
donduruculu elektron mikroskobu cryoelectron microscope
düşük erkeli elektron mikroskobu low-energy electron microscope
düşük gerilimli elektron mikroskobu low-voltage electron microscope
düşük vakumlu taramalı elektron mikroskobu low-vacuum scanning electron microscope
elektron mikroskobu dikeci electron microscope column
elektron mikroskobu görüntüsü electron micrograph
elektron mikroskobu gözlemlemesi electron microscopic observation
elektron mikroskobu incelemesi electron microscopic study
elektron mikroskobu incelemesi electron microscopy
elektron tünelleme mikroskobu electron tunelling microscope
elektrostatik elektron mikroskobu electrostatic electron microscope
enerji süzümlü geçirimli elektron mikroskobu energy filtering tem
geçirim elektron mikroskobu transmission electron microscope
geçirimli elektron mikroskobu transmission electron microscope
gölgelemeli elektron mikroskobu shadow microscope
odaklanmış yükün demetli geçirimli elektron mikroskobu focussed ion beam transmission electron microscope
odaklanmış yükün demetli taramalı elektron mikroskobu focussed ion beam scanning electron microscope
orta gerilimli elektron mikroskobu intermediate-voltage electron microscope
tarama elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscobe
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
taramalı geçirimli elektron mikroskobu scanning transmission electron microscope
tarayıcı elektron mikroskobu scanning electron microscope
tarayıcı elektron mikroskobu metodu scanning electron microscope method
transmisyon elektron mikroskobu transmission electron microscope
yüksek gerilimli elektron mikroskobu high-voltage electron microscope
Bilişim
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope
Elektrik
elektrostatik elektron mikroskobu electrostatic electron microscope
İnşaat
çözümlemeli elektron mikroskobu electron microscobe
Maden
taramalı elektron mikroskobu ile minerallerin kantitatif değerlendirilmesi quantitative evaluation of minerals by scanning electron microscope
Medikal
elektron tarama mikroskobu scanning electron microscopy
Gıda
geçirimli elektron mikroskobu transmission electron microscope
taramalı elektron mikroskobu scanning electron microscope