felaket - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "felaket" in English Turkish Dictionary : 55 result(s)

Turkish English
Common Usage
felaket disaster n.
felaket calamity n.
General
felaket calvary n.
felaket calvary n.
felaket distress n.
felaket plague n.
felaket catastrophe n.
felaket tragedy n.
felaket hell of n.
felaket casualty n.
felaket bane n.
felaket fate n.
felaket misadventure n.
felaket visitation n.
felaket mishap n.
felaket grief n.
felaket debacle n.
felaket casualty n.
felaket blight n.
felaket fatality n.
felaket affliction n.
felaket major disaster n.
felaket catastrophy n.
felaket tribulation n.
felaket disaster n.
felaket affliction n.
felaket misfortune n.
felaket harm n.
felaket curse n.
felaket scathe n.
felaket hell n.
felaket blight n.
felaket calamity n.
felaket reverse n.
felaket blow n.
felaket catastrophe n.
felaket disaster n.
felaket cataclysm n.
felaket distress n.
felaket bane n.
felaket bane n.
felaket blow n.
felaket undoing n.
felaket cataclysm n.
felaket scourge n.
felaket destruction n.
felaket atrocious adj.
felaket calamitous adj.
felaket abominable adj.
felaket catastrophic adj.
Idioms
felaket train wreck
felaket the kiss of death
felaket plague-on-all-your-houses
Law
felaket disaster
Marine
felaket hazard

Meanings of "felaket" with other terms in English Turkish Dictionary : 76 result(s)

Turkish English
General
bir felaket yüzünden bir yerden ayırıl mak evacuate v.
(tanrıdan gelen) bela/felaket visitation n.
ani başlangıçlı felaket (itfaiyecilik terimi) on-set disaster n.
büyük felaket extreme hazard n.
doğal felaket natural disaster n.
doğal felaket natural catastrophe n.
eşik (felaket için) brink n.
felaket arıza cataleptic failure n.
felaket boyutunda afet catastrophic disaster n.
felaket bölgesi disaster area n.
felaket bölgesi disaster area n.
felaket izni compassionate leave n.
felaket kurtarma disaster recovery n.
felaket nedeni undoing n.
felaket senaryoları disaster scenarios n.
felaket senaryosu disaster scenario n.
felaket tellalı scaremonger n.
felaket tellalı doomsayer n.
felaket tellalı hellfire preacher n.
felaket tellalı doom-monger n.
felaket tellallığı doom mongering n.
felaket tellallığı hellfire preaching n.
felaket yönetimi disaster management n.
katastrofik/feci/felaket/yıkıcı fırtına catastrophic storm n.
nükleer felaket nuclear disaster n.
felaket getiren disastrous adj.
felaket getiren calamitous adj.
felaket getiren catastrophic adj.
felaket getiren disastrous adj.
felaket getiren catastrophical adj.
felaket gibi catastrophic adj.
felaket gibi catastrophical adj.
felaket gibi catastrophic adj.
felaket meydana getiren catastrophic adj.
felaket getirerek calamitously adv.
Phrases
felaket veya yoksulluk içinde under the harrow
felaket/afet vurduğunda/vurunca when disaster strikes
Colloquial
felaket habercisi doomsayer
felaket habercisi prophet of doom
felaket habercisi doomster
felaket tellalı doomster
felaket tellalı doomsayer
felaket tellalı prophet of doom
felaket tellalı a prophet of doom
Idioms
bela/felaket manasına/anlamına gelmek spell trouble
bela/felaket/musibet a blight on the land
büyük bir felaket a disaster of epic proportions
büyük bir felaket disaster of epic proportions
felaket getirmek bring to grief
felaket habercisi canary in the mine
felaket habercisi miner's canary
felaket habercisi canary in a coal mine
felaket tellalı calamity howler
felaket tellalı a merchant of doom
felaket tellallığı yapmak spell disaster
felaket/bela/musibet getirmek spell trouble
geliyorum diyen kriz/felaket a disaster in the making
geliyorum diyen kriz/felaket a crisis in the making
izlenen fakat durdurulamayan felaket slow motion train wreck
Slang
felaket biçimde ereksiyon halinde olmak have the worst case of blue balls
Trade/Economic
endüstriyel felaket industrial disaster
felaket yönetimi disaster recovery
tabii felaket natural catastrophe
Politics
büyük felaket meds yeghern
Technical
feci/felaket bir hata a catastrophic error
Computer
felaket arıza cataleptic failure
felaket durum merkezi fdm disaster recovery center
Informatics
felaket kurtarma disaster recovery
Marine
çok şiddetli felaket durumunda yapılacak mali destek yasaları laws for special financial support for extreme severity disaster
felaket hafifletmek için değerlendirme assessment for disaster mitigation
felaket haritası hazard map
felaket meydana getiren büyük afetler catastrophic disasters
felaket önlemi için merkezi büro headquarter for disaster precaution
Psychology
felaket kuruntusu delusions of catastrophe
felaket tepkisi catastrophic reaction
Military
felaket safhası distress phase