Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"forum" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 5 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. forum toplantı
n. forum oturum
n. forum forum
n. forum mahkeme
Hukuk
forum roma'da önemli işlerin görüldüğü alan

"forum" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
forum n. forum

"forum" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
n. latest forum news en son forum haberleri
Ticaret/Ekonomi
asia-europe business forum asya-avrupa iş forumu
Hukuk
forum non conveniens uygun olmayan yargı yeri
forum shopping yargılamada en lehe kararı verebilecek olan yetkili mahkeme seçimi
forum shopping daha iyi bir sonuç alabilmek için farklı bir mahkemenin seçilmesi
Siyasal
civil society forum sivil toplum forumu
civil society policy forum sivil toplum politika forumu
european forum avrupa forumu
financial stability forum (fsf) finansal istikrar forumu
forum coordinator forum koordinatörü
forum coordinator şura koordinatörü
forum for security cooperation avrupa güvenlik ve işbirliği forumu
international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu
mercosur-eu business forum mercosur-ab iş forumu
open forum açık oturum
un alliance of civilisations forum bm medeniyetler ittifakı forumu
world economic forum dünya ekonomi forumu
world forum alliance dünya forumuittifakı
world urban forum (wuf) dünya kent forumu
world water forum dünya su forumu
Kurum/Kuruluş
asia pacific water forum (apwf) asya pasifik su forumu
european disability forum avrupa engelliler forumu
forum architects of the black sea region (fabsr) karadeniz mimarlık forumu
forum for international trade training (fitt) uluslararası ticaret eğitimi forumu
international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu
japan water forum (jwf) japon su forumu
Medya
european television and film forum avrupa televizyon ve film forumu
Bilgisayar
forum manager forum yöneticisi
forum manager approval forum yöneticisi onayı
latest forum threads son (açılan) forum başlıkları
mapinfo forum mapınfo forumu
support forum destek forumu
Telekom
european numbering forum avrupa numaralandırma forumu
internet law and policy forum internet hukuku ve politikası forumu
telecommunications industry forum telekomünikasyon endüstrisi forumu
wide band transmission forum genişbant iletim forumu
Dini
forum internum öznel/bireysel alan
Yerleşim Yerleri
blandford forum ingiltere'de yerleşim yeri
Latince
forum contractus sözleşmenin yapıldığı yer
forum delicti haksız fiilin işlendiği yer
forum prorogatum akde göre yetkili mahkeme
forum rei sitae malın bulunduğu yer mahkemesi