Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

forum


Meanings of "forum" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 General n. forum forum >

Meanings of "forum" in Turkish : 5 result(s)

Category English Turkish
1 General n. forum forum >
2 General n. forum oturum >
3 General n. forum toplantı >
4 General n. forum mahkeme >
5 Law forum roma'da önemli işlerin görüldüğü alan >

Meanings of "forum" with other terms : 42 result(s)

Category English Turkish
1 General n. latest forum news en son forum haberleri >
2 Trade/Economic asia-europe business forum asya-avrupa iş forumu >
3 Law forum non conveniens uygun olmayan yargı yeri >
4 Law forum shopping daha iyi bir sonuç alabilmek için farklı bir mahkemenin seçilmesi >
5 Law forum shopping yargılamada en lehe kararı verebilecek olan yetkili mahkeme seçimi >
6 Politics civil society forum sivil toplum forumu >
7 Politics civil society policy forum sivil toplum politika forumu >
8 Politics european forum avrupa forumu >
9 Politics financial stability forum (fsf) finansal istikrar forumu >
10 Politics forum coordinator şura koordinatörü >
11 Politics forum coordinator forum koordinatörü >
12 Politics forum for security cooperation avrupa güvenlik ve işbirliği forumu >
13 Politics international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu >
14 Politics mercosur-eu business forum mercosur-ab iş forumu >
15 Politics open forum açık oturum >
16 Politics un alliance of civilisations forum bm medeniyetler ittifakı forumu >
17 Politics world economic forum dünya ekonomi forumu >
18 Politics world forum alliance dünya forumuittifakı >
19 Politics world urban forum (wuf) dünya kent forumu >
20 Politics world water forum dünya su forumu >
21 Institutes asia pacific water forum (apwf) asya pasifik su forumu >
22 Institutes european disability forum avrupa engelliler forumu >
23 Institutes forum architects of the black sea region (fabsr) karadeniz mimarlık forumu >
24 Institutes forum for international trade training (fitt) uluslararası ticaret eğitimi forumu >
25 Institutes international accreditation forum uluslararası akreditasyon forumu >
26 Institutes japan water forum (jwf) japon su forumu >
27 Media european television and film forum avrupa televizyon ve film forumu >
28 Computer forum manager forum yöneticisi >
29 Computer forum manager approval forum yöneticisi onayı >
30 Computer latest forum threads son (açılan) forum başlıkları >
31 Computer mapinfo forum mapınfo forumu >
32 Computer support forum destek forumu >
33 Telecom european numbering forum avrupa numaralandırma forumu >
34 Telecom internet law and policy forum internet hukuku ve politikası forumu >
35 Telecom telecommunications industry forum telekomünikasyon endüstrisi forumu >
36 Telecom wide band transmission forum genişbant iletim forumu >
37 Religious forum internum öznel/bireysel alan >
38 Places blandford forum ingiltere'de yerleşim yeri >
39 Latin forum contractus sözleşmenin yapıldığı yer >
40 Latin forum delicti haksız fiilin işlendiği yer >
41 Latin forum prorogatum akde göre yetkili mahkeme >
42 Latin forum rei sitae malın bulunduğu yer mahkemesi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221