Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

haziran


Meanings of "haziran" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. haziran june >

Meanings of "haziran" with other terms : 13 result(s)

Category Turkish English
1 General n. haziran ayı june >
2 General n. haziran ayındaki dolunay strawberry moon >
3 General n. haziran dolunayı strawberry moon >
4 General adv. haziran ayında in june >
5 General adv. haziran ayında in the month of june >
6 Phrases her gün direniyorum (lmfao grubunun everyday I'm shuffling şarkısına atıfta bulunan haziran 2013 istanbul gezi parkı direnişinden bir duvar yazısı) everyday I'm çapuling/chapulling >
7 Speaking gelecek haziran evleneceğim I am going to get married next june >
8 Speaking gelecek haziran evleniyorum I am going to get married next june >
9 Speaking güzel bir haziran günüydü it was a beautiful june day >
10 Speaking haziran ayında londra'da hava nasıl olur? what is the weather like in london in june? >
11 Speaking önümüzdeki haziran evleneceğim I am going to get married next june >
12 Speaking önümüzdeki haziran evleniyorum I am going to get married next june >
13 Law eyaletlerarası beyaz kadın ve köle ticaretini ceza kapsamına alan 25 haziran 1910 tarihli kanun white slave traffic act >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221