Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

hepimiz


Meanings of "hepimiz" in English : 3 result(s)

Category Turkish English
1 General pron. hepimiz each of us >
2 Speaking hepimiz all of us >
3 Speaking hepimiz we all >

Meanings of "hepimiz" with other terms : 29 result(s)

Category Turkish English
1 Phrases hepimiz aynı dilde gülümsüyoruz we all smile in the same language >
2 Phrases hepimiz bir şeylerin kölesiyiz we're all slaves to something >
3 Phrases tanrının nazarında hepimiz eşitiz we are all equal in the sight of god >
4 Colloquial birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için unus pro omnibus, omnes pro uno >
5 Speaking bir silah sesi duydum ve hepimiz aşağıya indik i heard a gunshot and all of us went down >
6 Speaking birimiz hepimiz hepimiz birimiz için one for all, all for one >
7 Speaking bu hepimiz için çok iyi it's good for all of us >
8 Speaking bu hepimiz için üzücü bir gün it's a sad day for all of us >
9 Speaking emeklerini hepimiz takdir ediyoruz we all appreciate your efforts >
10 Speaking hadi hepimiz birleşelim let us all unite >
11 Speaking hadi hepimiz birlik olalım let us all unite >
12 Speaking hepimiz bağlantılıyız we are all connected >
13 Speaking hepimiz bir sonraki yılın daha iyi bir yıl olmasını ümit edelim let's all hope next year is better >
14 Speaking hepimiz birbirimize bağlıyız we are all connected >
15 Speaking hepimiz birbirimizle bağlantılıyız we are all connected >
16 Speaking hepimiz birimiz için all-for-one >
17 Speaking hepimiz bunu biliyoruz we all know it >
18 Speaking hepimiz buradayız we're all here >
19 Speaking hepimiz çalışmak zorundayız we all have to work >
20 Speaking hepimiz davetliyiz we're all invited >
21 Speaking hepimiz hatalar yaparız we all make mistakes >
22 Speaking hepimiz için en iyi olanı yap do what's best for all of us >
23 Speaking hepimiz için en iyisini yap do what's best for all of us >
24 Speaking hepimiz için yılın en kötü zamanıdır it's the worst time of the year for all of us >
25 Speaking hepimiz neden burada olduğunu biliyoruz we all know why you're in here >
26 Speaking hepimiz neden burada olduğunu biliyoruz we all know why you're here >
27 Speaking hepimiz öleceğiz we will all die >
28 Speaking hepimiz öleceğiz we're all gonna die >
29 Speaking hepimiz sıradan insanlarız we are all ordinary people >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221