Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

küçük


Show Slang Terms

Meanings of "küçük" in English : 74 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. küçük small >
2 Common Usage adj. küçük little >
3 General n. küçük baby >
4 General n. küçük bantam >
5 General n. küçük child >
6 General n. küçük weenie >
7 General n. küçük kid >
8 General n. küçük peanut >
9 General n. küçük toy >
10 General n. küçük podunk >
11 General adj. küçük junior (jr.) >
12 General adj. küçük tiddly >
13 General adj. küçük trifling >
14 General adj. küçük trivial >
15 General adj. küçük undersized >
16 General adj. küçük young >
17 General adj. küçük younger >
18 General adj. küçük fiddling >
19 General adj. küçük frugal >
20 General adj. küçük diminutive >
21 General adj. küçük piffling >
22 General adj. küçük exiguous >
23 General adj. küçük junior >
24 General adj. küçük minor >
25 General adj. küçük incidental >
26 General adj. küçük small >
27 General adj. küçük tiny >
28 General adj. küçük smaller >
29 General adj. küçük petit >
30 General adj. küçük petty >
31 General adj. küçük piddling >
32 General adj. küçük poky >
33 General adj. küçük lil (little) >
34 General adj. küçük boxy >
35 General adj. küçük remote >
36 General adj. küçük slight >
37 General adj. küçük snug >
38 General adj. küçük inconsiderable >
39 General adj. küçük infant >
40 General adj. küçük insignificant >
41 General adj. küçük little >
42 General adj. küçük menial >
43 General adj. küçük mini >
44 General adj. küçük minuscule >
45 General adj. küçük niggardly >
46 General adj. küçük not healthy >
47 General adj. küçük paltry >
48 General adj. küçük weensy >
49 General adj. küçük micro >
50 General adj. küçük toyish >
51 General adj. küçük incapacious >
52 General adj. küçük dinkey >
53 General adj. küçük dinky >
54 General adj. küçük elfin >
55 General adj. küçük jerkwater >
56 General adj. küçük picayune >
57 General adj. küçük puisne >
58 General adj. küçük subordinate >
59 General adj. küçük wee >
60 General adj. küçük one-horse >
61 General adj. küçük small-time >
62 General adj. küçük junior (jr) >
63 Colloquial küçük kiddo >
64 Law küçük under age >
65 Law küçük minor >
66 Law küçük pupil >
67 Law küçük junior >
68 Technical küçük undersize >
69 Technical küçük small >
70 Computer küçük miniature >
71 Computer küçük petite >
72 Medical küçük minimus >
73 Medical küçük mini- >
74 Math küçük immeasurably small >

Meanings of "küçük" with other terms : 146 result(s)

Category Turkish English
1 General v. bir kimseyi küçük düşürmek take someone down a peg >
2 General v. endişe etmek (küçük şeyler için) fret >
3 General v. küçük bir alana sınırlamak focalize >
4 General v. küçük dilini yutmak be dumbfounded >
5 General v. küçük düşürmek run down >
6 General v. küçük düşürmek take somebody down a peg >
7 General v. küçük düşürmek stultify >
8 General v. küçük düşürmek stigmatize >
9 General v. küçük düşürmek score somebody off >
10 General v. küçük düşürmek snub >
11 General v. küçük görmek scorn >
12 General v. küçük küçük kesmek shred >
13 General v. küçük parçalara ayırmak separate into fractions >
14 General v. küçük parçalara ayırmak splinter >
15 General v. sinirlenmek (küçük şeyler yüzünden) fret >
16 General n. alkol satan küçük kafe estaminet >
17 General n. bir başka devlete bağımlı olan veya onun tarafından kontrol edilen küçük devlet satellite state >
18 General n. bir memleketin başka bir devlette bulunan küçük toprak parçası exclave >
19 General n. bir yaşından küçük çocuğu öldürme infanticide >
20 General n. buldok benzeri küçük köpek pug >
21 General n. çok küçük damla globule >
22 General n. çok küçük miktar grain >
23 General n. çok küçük parça grain >
24 General n. dereden büyük ırmaktan küçük akarsu stream >
25 General n. ekli küçük resim inset >
26 General n. genellikle bir tezgah çevresinde oturulan, hafif yiyecek ve çeşitli içeceklerin satıldığı küçük restoran snack bar >
27 General n. ızgara yüzeyindeki kömürü düzelten küçük ve kuvvetli bir alet firing hoe >
28 General n. iri başlı küçük çivi tack >
29 General n. kendini küçük düşürme self mortification >
30 General n. kıtadan daha küçük, geniş kara parçası subcontinent >
31 General n. kıtalardan küçük kara parçası subcontinent >
32 General n. kitabın iç kapağına yapıştırılan adların ve değişik konularda resimlerin yer aldığı küçük boyutlu özgün yapıtlar exlibris >
33 General n. küçük araba runabout >
34 General n. küçük bir gemi gibi kullanılabilen tek direkli büyük sandal sloop >
35 General n. küçük bir parça (bir şeyden) fraction >
36 General n. küçük çalı ve gür ağaçlıklı arazi scrub >
37 General n. küçük çocuk infant >
38 General n. küçük değişiklik small change >
39 General n. küçük dürbün spy glass >
40 General n. küçük dürbün spyglass >
41 General n. küçük ekmek scone >
42 General n. küçük epik epyllion >
43 General n. küçük ev aletleri small house appliances >
44 General n. küçük filo escadrille >
45 General n. küçük gemi small ship >
46 General n. küçük görme scorn >
47 General n. küçük hançer stiletto >
48 General n. küçük harf small letter >
49 General n. küçük içkili lokanta estaminet >
50 General n. küçük ilkel at eohippus >
51 General n. küçük imtihan quiz >
52 General n. küçük insan pygmy >
53 General n. küçük iskete serin >
54 General n. küçük işletmeler small business >
55 General n. küçük kahvehane estaminet >
56 General n. küçük karabatak pygmy cormorant >
57 General n. küçük kasaba small town >
58 General n. küçük kefal small mullet >
59 General n. küçük kırbaç quirt >
60 General n. küçük kız little girl >
61 General n. küçük kızıl buğday einkorn >
62 General n. küçük kızlar little girls >
63 General n. küçük kirazkuşu little bunting >
64 General n. küçük körfez inlet >
65 General n. küçük leke speck >
66 General n. küçük lord lordling >
67 General n. küçük mektup small letter >
68 General n. küçük motosiklet scooter >
69 General n. küçük otomobil runabout >
70 General n. küçük piyes sketch >
71 General n. küçük porsiyon small portion >
72 General n. küçük prens princeling >
73 General n. küçük sandal scull >
74 General n. küçük sığır runt >
75 General n. küçük su çulluğu jack snipe >
76 General n. küçük şalgam rape >
77 General n. küçük tanecikli tipi granular snow >
78 General n. küçük tekerlek (mobilyaya takılan) caster >
79 General n. küçük topluluk set >
80 General n. küçük ve orta boyda taş parçası shingle >
81 General n. küçük ve orta ölçekli işletmeler small and medium sized enterprises >
82 General n. küçük yatırım şirketleri small business investment companies >
83 General n. küçük yelkenli shallop >
84 General n. küçük yıldız starlet >
85 General n. küçük, gevşek taşlar ve kayalarla kaplı dağ eteği scree >
86 General n. motorlu küçük trol teknesi dragger >
87 General n. motosiklet motoruyla çalışan dört tekerlekli küçük taşıt quadricycle >
88 General n. müslümanların ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri küçük ibadethane prayer room >
89 General n. saplı küçük tencere saucepan >
90 General n. sonsuz küçük değer infinitesimal >
91 General n. şarap tadımında kullanılan küçük süslü gümüş kap tastevin >
92 General adj. çok küçük küreciklere sahip olan globuliferous >
93 General adj. değer biçilemeyecek kadar küçük inappreciable >
94 General adj. -den daha küçük smaller than >
95 General adj. küçük beden small sized >
96 General adj. küçük düşürücü preaching >
97 General adj. küçük düşürücü infradig >
98 General adj. küçük düşürücü insolent >
99 General adj. küçük düşürücü insulting >
100 General adj. küçük düşürülmüş disparaged >
101 General adj. küçük küreciklerden oluşan globular >
102 General adj. küçük ölçekli small-scale >
103 General adj. küçük taneli small grained >
104 General adj. küçük ve önemsiz incidental >
105 General adj. rütbece küçük puisne >
106 General adj. son derece küçük infinitesimal >
107 General adv. çok küçük ölçüde (at) very small scale >
108 General adv. ikilik notalardan daha küçük entervallere ait olacak şekilde enharmonically >
109 Trade/Economic bir çok küçük ofisten oluşan çalışma yeri cube farm >
110 Trade/Economic küçük çaplı ekonomik kriz shakeout >
111 Trade/Economic küçük kasa imprest cash >
112 Trade/Economic maliyetlerin ortaya çıktığı en küçük birim cost center >
113 Trade/Economic yönetime katılmayan küçük ortak silent partner >
114 Politics küçük işletmelere yönelik avrupa sözleşmesi european charter for small enterprises >
115 Technical çok küçük taneciklerin veya dişlerin büyüklüğünü ölçmekte kullanılan alet eriometer eryometre >
116 Technical geniş uçlu küçük çivi tacket >
117 Technical içersine küçük bir kamera sokularak mide içinin fotoğrafını çekme yöntemi gastrophotography >
118 Technical iki veya daha fazla küçük dairenin birbirine geçmesiyle oluşmuş çember gimmal >
119 Technical küçük bir deniz hayvanı gribble >
120 Technical küçük çaplı taş grinding wheel >
121 Technical küçük uçakların iniş ve kalkış için kullandıkları havaalanı flying field >
122 Technical organların çekilmesi ve tutulması için kullanılan küçük maşa foreps >
123 Technical silahlı küçük tekne gunboat >
124 Lighting küçük süsleme ışıkları fairy light >
125 Automotive küçük hasar chipping >
126 Marine dalgıcın orada olduğunu belirtmek üzere suyun üstüne bırakılan ve halatla bir yere bağlanan küçük şa surface marker buoy >
127 Marine küçük ve hızlı tekne speedboat >
128 Medical küçük çaplı vurgun dysbarism >
129 Medical küçük hücreli karsinoma small cell carcinoma >
130 Medical küçük kan dolaşımı microcirculation >
131 Medical küçük kutu respiratörü small box respirator >
132 Gastronomy küçük parçalara ayrılıp baharatlarla tatlandırılmış çiğ balık ya da et tartare >
133 Gastronomy küçük salatalık gherkin >
134 Math sıfırdan büyük veya küçük nonzero >
135 Zoology küçük kakadu cacatua sanguinea >
136 Zoology küçük mindoro bizonu bubalus mindorensis >
137 Zoology küçük mindoro bizonu tamarao >
138 Zoology küçük mindoro bizonu tamarau >
139 Zoology küçük mindoro bizonu tamaraw >
140 Agriculture küçük taneli (buğday vb) fine grain >
141 Education küçük devletlerin karşılaştırmalı siyaseti comparative politics of small states >
142 Literature tolkien'in insan benzeri ama daha küçük hayal kahramanları hobbit >
143 Geology küçük ve düz deniz adası cay >
144 Geology üst kretase’ye ait küçük etçil memeli bir hayvan deltatheridium >
145 Music 17 ve 18. yüzyıl avrupasında kullanılan küçük gayda musette >
146 Photography küçük boy fotoğraf makineleri small format camera >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221