Geçmiş


"kirlilik" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 27 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
kirlilik n. dirtiness
kirlilik n. pollution
Genel
kirlilik n. filthiness
kirlilik n. contamination
kirlilik n. impureness
kirlilik n. impurities
kirlilik n. dustiness
kirlilik n. mess
kirlilik n. uncleanliness
kirlilik n. dinginess
kirlilik n. impurity
kirlilik n. grubbiness
kirlilik n. nastiness
kirlilik n. filth
kirlilik n. grunge
kirlilik n. smudginess
kirlilik n. dinge
kirlilik n. griminess
kirlilik n. miriness
kirlilik n. grime
Hukuk
kirlilik defilement
Teknik
kirlilik pollution
kirlilik impurity
İnşaat
kirlilik impurity
Gıda
kirlilik noise
Matbaa
kirlilik debris
kirlilik deposit

"kirlilik" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 75 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
başlıca kirlilik kaynağı n. major source of pollution
elektromanyetik kirlilik n. electromagnetic pollution
entegre kirlilik önleme ve kontrolü direktifi n. integrated pollution prevention and control directive
estetik kirlilik n. aesthetic pollution
kentsel kirlilik n. urban pollution
kirlilik kontrolü n. pollution control
kirlilik kontrolü n. contamination control
kirlilik önleyici n. antipollution
kirlilik problemi n. pollution problem
kirlilik sorunu n. pollution problem
Teknik
akışkanların kirlilik seviyesi contamination level of fluids
atmosfer kirlilik monitörü air contamination monitor
atmosfer kirlilik ölçeri air contamination meter
fiziksel ve kimyasal kirlilik physical and chemical impurity
kirlilik denetimi pollution control
kirlilik giderme decontamination
kirlilik katsayısı coefficient of contamination
kirlilik kaynağı pollution source
kirlilik önleyici antipollution
kirlilik ve yabancı tanecik sayısı number of impurities and foreign particles
yüzey kirlilik monitörlerinin kalibrasyonu calibration of surface contamination monitors
yüzey kirlilik monitörü surface contamination monitor
İnşaat
kum organik kirlilik test cihazı sand organic impurities
Denizcilik
termal kirlilik thermal pollution
toplam kirlilik yükü düzenlemesi total pollutant load regulation
Gıda
kirlilik etmeni fouling factor
kirlilik faktörü fouling factor
kirlilik katsayısı fouling factor
Deniz Biyolojisi
genetik kirlilik genetic pollution
kirlilik yükü pollution load
nokatasal kirlilik point source pollution
Tarım
tarımsal kirlilik agricultural pollution
Çevre
(çevre) kirlilik karşıtı antipollution
(mikroorganizma kaynaklı) biyolojik kirlilik biofouling
(mikroorganizma kaynaklı) biyolojik kirlilik biological fouling
ağır metal kirlilik seviyesi heavy metal pollution level
atmosferik kirlilik atmospheric pollution
dış kaynaklı kirlilik imission
duman kirlilik bölgesi smoke pollution area
görsel kirlilik visual pollution
hava yoluyla taşınan kirlilik airborne pollution
kaba kirlilik coarse pollution
kimyasal kirlilik chemical pollution
kirlilik denetim faaliyetleri pollution control costs
kirlilik denetim hattı contamination control line
kirlilik denetim noktası contamination control point
kirlilik denetimi pollution control
kirlilik düzeyi level of pollution
kirlilik kaynağı pollution source
kirlilik kaynağı source of pollution
kirlilik kontrol sistemi pollution control system
kirlilik seviyesi level of pollution
nbc kirlilik kontrolü contamination control
noktasal kaynaklı kirlilik point source pollution
radyoaktif kirlilik radioactive pollution
radyoaktif kirlilik radioactive contamination
sınır ötesi kirlilik transfrontier pollution
sınır ötesi kirlilik transfrontier polltion
sınır ötesi kirlilik transboundary pollution
sucul ortamdaki kirlilik pollution in the aquatic environment
sularda kirlilik kaynakları sources of water pollution
taşıtların neden olduğu kirlilik vehicular pollution
yapay kirlilik deneyi artificial pollution test
yayılı kaynaklı kirlilik non-point source pollution
yayılı kaynaklı kirlilik nonpoint source pollution
yayılı kaynaklı kirlilik nonpoint source pollution
Meteoroloji
atmosferik kirlilik atmospheric pollution
gaussıan kirlilik modeli gaussian plume model
kirlilik dağılımı lofting
kirlilik yoğunluk modeli perturbation model
Jeoloji
denizel kirlilik fouling
Askeri
kirlilik kontrol hattı contamination control line
kirlilik kontrol noktası contamination control point
kirlilik kontrol sahaları contamination control areas
Matbaa
kirlilik birikimi dirt build-up