Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

klasik


Show Slang Terms

Meanings of "klasik" in English : 9 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. klasik classic >
2 Common Usage adj. klasik classical >
3 General n. klasik classicist >
4 General adj. klasik usual >
5 General adj. klasik vintage >
6 General adj. klasik conservative >
7 General adj. klasik classic >
8 General adj. klasik standard >
9 Technical klasik conventional >

Meanings of "klasik" with other terms : 149 result(s)

Category Turkish English
1 General v. klasik araba koleksiyonu yapmak (özellikle 1919-1930 arası modeller) collect vintage cars >
2 General n. klasik araba vintage car >
3 General n. klasik arabalar classic cars >
4 General n. klasik bale classical ballet >
5 General n. klasik biçim yanlısı classicist >
6 General n. klasik biçime uyma classicism >
7 General n. klasik bilimler classic sciences >
8 General n. klasik bir örnek textbook example >
9 General n. klasik coğrafya classical geography >
10 General n. klasik çalışmalar classical studies >
11 General n. klasik çince traditional chinese >
12 General n. klasik edebiyat classical literature >
13 General n. klasik edebiyat uzmanı classicist >
14 General n. klasik ekonomi okulu classical school of economics >
15 General n. klasik eser classic >
16 General n. klasik eserler yazan yazar classic >
17 General n. klasik metin codex >
18 General n. klasik mimari classical architecture >
19 General n. klasik mitoloji classical mythology >
20 General n. klasik mobilya classical furniture >
21 General n. klasik müzik classical music >
22 General n. klasik olmayan matematiksel mantık nonclassical mathematical logic >
23 General n. klasik öğrenim classicism >
24 General n. klasik örnek pasaj locus classicus >
25 General n. klasik roman classic novel >
26 General n. klasik silahlar conventional weapons >
27 General n. klasik sözlükler classical dictionaries >
28 General n. klasik şartlanma classical conditioning >
29 General n. klasik tarz taraftarı classicist >
30 General n. klasik uygarlık classical civilization >
31 General n. klasik yaklaşım classical approach >
32 General n. klasik yapıt classic >
33 General n. oxford'da klasik diller imtihanı literae humaniores >
34 General adj. kısmen klasik semiclassical >
35 General adj. klasik biçimde olan classical >
36 General adj. klasik nitelikte augustan >
37 General adj. klasik olmayan nonclassical >
38 General adj. klasik tarz taraftarlığına ait classicistic >
39 General adv. kısmen klasik olarak semiclassically >
40 General adv. klasik olarak classically >
41 Idioms klasik yöntem time-honoured practice >
42 Idioms klasik yöntem time-honored practice >
43 Trade/Economic klasik alan classical range >
44 Trade/Economic klasik demokratik kuram classical democratic theory >
45 Trade/Economic klasik denkleşme mekanizması classical adjustment >
46 Trade/Economic klasik elitizm classical elitism >
47 Trade/Economic klasik ikilem classical dichotomy >
48 Trade/Economic klasik iktisat ekolü classical economics >
49 Trade/Economic klasik iktisat okulu classical school for economics >
50 Trade/Economic klasik istihdam teorisi classical theory of employment >
51 Trade/Economic klasik işsizlik classical unemployment >
52 Trade/Economic klasik liberalizm liberal school >
53 Trade/Economic klasik liberalizm classical liberalism >
54 Trade/Economic klasik okul classical school >
55 Trade/Economic klasik örgüt kuramı classical organizational theory >
56 Trade/Economic klasik şeker classical sugar >
57 Trade/Economic klasik teori classical theory >
58 Trade/Economic klasik yaklaşım old approach >
59 Trade/Economic klasik yaklaşım direktifleri old approach directives >
60 Trade/Economic kurumlar vergisi klasik sistemi classical system of corporation tax >
61 Trade/Economic neo klasik iktisat neoclassical economics >
62 Trade/Economic neo-klasik karşı devrim neoclassical counter revolution >
63 Trade/Economic yeni klasik ekonomi teorisi new classical economics >
64 Trade/Economic yeni klasik makro iktisat new classical macroeconomics >
65 Law klasik görüş classical theory >
66 Technical klasık conventional >
67 Technical klasik birim hacim kütlesi conventional mass per volume >
68 Technical klasik çekirdekleme kuramı classical nucleation theory >
69 Technical klasik donatı conventional equipment >
70 Technical klasik ekipman conventional equipment >
71 Technical klasik inşaat tarzı conventional >
72 Technical klasik kablo bağlantısı conventional wiring >
73 Technical klasik kanal classical canal >
74 Technical klasik mekanik classical mechanics >
75 Technical klasik metot conventional method >
76 Technical uçucu olmayan maddelerin klasik metotla tayini conventional determination of non-volatile matters >
77 Computer dtr veya klasik dtr or classic >
78 Computer klasik biçem classic style >
79 Computer klasik donatı conventional equipment >
80 Computer klasik ekipman conventional equipment >
81 Computer klasik masaüstü classic desktop >
82 Computer tablo klasik table classic >
83 Computer windows klasik windows classic >
84 Computer yalnızca klasik classic only >
85 Informatics klasik küme teorisi conventional set theory >
86 Construction klasik dayanım conventional strength >
87 Construction klasik lineer optimal kontrol classical linear optimal control >
88 Aeronautic klasik flater classical flutter >
89 Medical klasik cerrahi tedavi classic surgical therapy >
90 Medical klasik göğüs ağrısı classic chest pain >
91 Medical klasik nöroleptik classical neuroleptic >
92 Medical klasik olarak aktive olan makrofajlar classically activated macrophages >
93 Medical klasik opioid anestezisi classical opioid anesthesia >
94 Medical klasik polisomnografik inceleme conventional polysomnographic examination >
95 Medical klasik sitogenetik analiz conventional cytogenetic analysis >
96 Medical klasik tedavi classic therapy >
97 Medical klasik transventriküler yaklaşım classic transventricular method >
98 Medical klasik yara bakım yöntemleri traditional wound care methods >
99 Medical konvansiyonel klasik radyoterapi conventional radiation therapy >
100 Psychology klasik şartlandırma classical conditioning >
101 Psychology klasik toplumsal hareket teorisi classical social movement theory >
102 Pathology klasik fenilketonüri classical phenylketonuria >
103 Pathology klasik hidatiform mol classical hydatidiform mole >
104 Pathology klasik migren common migraine >
105 Gastronomy klasik türlü classic vegetable stew >
106 Statistics genelleştirilmiş klasik doğrusal tahmin ediciler generalised classical linear estimators >
107 Education klasik arkeoloji classical archaeology >
108 Education klasik sosyal teori classical social theory >
109 History 14. ve 15. yy'lar arasında klasik örneklerden esinlenerek sanat ve edebiyatta yaşanan canlanma renaissance >
110 History klasik dönem classical period >
111 History klasik dönem the classical era >
112 History klasik dönem classical antiquity >
113 Philosophy klasik sonrası postclassical >
114 Military geliştirilmiş klasik cephane advanced conventional ammunition >
115 Military geliştirilmiş klasik cephane improved conventional ammunition >
116 Military klasik bomba conventional bomb >
117 Military klasik dtmf plane of telephone system >
118 Military klasik kuvvetler conventional forces >
119 Military klasik mayın conventional mine >
120 Military klasik olmayan silahlar unconventional weapons >
121 Military klasik silahlar conventional weapons >
122 Military klasik tip iniş takımı conventional gear >
123 Military sınırlı klasik harp limited conventional war >
124 Hunting klasik üçgen kundak full stock >
125 Hunting v veya u çentikli klasik gez open sight >
126 Art geleneksel/klasik animasyon traditional animation >
127 Art geleneksel/klasik animasyon classical animation >
128 Art geleneksel/klasik animasyon cel animation >
129 Art geleneksel/klasik animasyon hand-drawn animation >
130 Art klasik çağ classical age >
131 Art klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı self-taught art >
132 Art klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı vernacular art >
133 Art klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı naive art >
134 Art klasik sanat anlayışının dışında kalan yapıtları içeren bir sanat akımı outsider art >
135 Music batı müziği tarihinde klasik dönem öncesine kadar giden dönem (1600-1900) common practice period >
136 Music klasik bale classical ballet >
137 Music klasik gitar classical guitar >
138 Music klasik gitar nylon string guitar >
139 Music klasik gitar gut string guitar >
140 Music klasik hint müziğini simgeler raga >
141 Music klasik müzik classical music >
142 Music klasik müzik bestecisi classical music composer >
143 Music klasik müzik bestesi classical music composition >
144 Music modern yunanca'da klasik gitarı tanımlayan telli bir antik çalgı kithara >
145 Music modern yunanca'da klasik gitarı tanımlayan telli bir antik çalgı cithara >
146 Music müziğini tchaikovsky'nin bestelediği klasik bale the nutcracker >
147 Theatre klasik dram classical drama >
148 Theatre klasik komedi classical comedy >
149 Latin klasik dönem hukuk eserleri derlemesi digesta >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221