Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

kurallar


Meanings of "kurallar" in English : 1 result(s)

Category Turkish English
1 Computer kurallar rules >

Meanings of "kurallar" with other terms : 86 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. sınıflandırma ve genel kurallar classification and general rules >
2 General v. sıkı kurallar koymak prescribe >
3 General n. dini kurallar religious principles >
4 General n. dinsel kurallar kitabı directory >
5 General n. en temel kurallar rudiments >
6 General n. hastanedeki hastalar için geçerli olan kurallar standing orders >
7 General n. ilahi kurallar eternal verities >
8 General n. kurallar bütünü body of rules >
9 General n. kurallar dizisi set of rules >
10 General n. kurallar kitabı book of rules >
11 General n. kurallar kitabı rules book >
12 General n. kurallar ve uygulamalar rules and practice >
13 General n. kurallar zinciri chain of rules >
14 General n. tek tip kurallar uniform rules >
15 General n. temel kurallar basic principles >
16 General n. temel kurallar basic rules >
17 General n. temel kurallar basic law >
18 General n. temel kurallar abc >
19 General n. teorik kurallar theoretical rules >
20 General n. uygulanabilir kurallar applicable rules >
21 General n. uygulanan kurallar applicable rules >
22 General n. yerel kurallar local rules >
23 General adj. sıkı kurallar koyan prescriptive >
24 Phrases kurallar çiğnenmek içindir rules are made to be broken >
25 Phrases kurallar çiğnenmek içindir rules are meant to be broken >
26 Colloquial kurallar böyle these are the rules >
27 Colloquial kurallar yıkılmak/çiğnenmek içindir rules are made to be broken >
28 Speaking kurallar değişti the rules changed >
29 Speaking kurallar herkes için geçerlidir the rules are for everyone >
30 Speaking kurallar olmasaydı if there are no rules >
31 Speaking kurallar üzerine anlaşmıştık we agreed on the rules >
32 Trade/Economic akreditasyon kurallar dizini accreditation procedure >
33 Trade/Economic at kurallar dizini ec procedures >
34 Trade/Economic bildirim kurallar dizini notification procedure >
35 Trade/Economic emsal değerlendirme kurallar dizini peer assessment procedure >
36 Trade/Economic evrensel kurallar universal rules >
37 Trade/Economic garantilere ilişkin birörnek kurallar uniform rules for demand guarantees (urdg) >
38 Trade/Economic iki tarafın ödemelerini bazı esas ve kurallar çerçevesinde karşılıklı olarak değiştirmeleri swap >
39 Trade/Economic keyfi kurallar arbitrarily provisions >
40 Trade/Economic kurallar dizini procedure >
41 Trade/Economic muhasebe işlemlerinin doğruluğunu sağlayan kurallar accounting control >
42 Trade/Economic muhasebe kayıtları tutulurken uyulması gereken ilke ve kurallar accounting policy >
43 Trade/Economic ölçüm kurallar dizini instrument >
44 Trade/Economic ölçüm kurallar dizini measurement procedure >
45 Trade/Economic talep garantileri için yeknesak kurallar uniform rules for demand guarantees (urdg) >
46 Law değişken kurallar variable rules >
47 Law katı kurallar black letter rules >
48 Law oyuncu statüsü komitesinin ve uyuşmazlık çözüm dairesinin prosedürlerini düzenleyen kurallar rules governing the procedures of the players' status committee and the dispute resolution chamber (fifa) >
49 Law yasal kurallar legal rules >
50 Law yazılı belgelerin yorumuna ait ana kurallar canon of construction >
51 Law yetki verici kurallar authorising legal rules >
52 Law yetki verici kurallar authorizing legal rules >
53 Politics etik kurallar codes of conduct >
54 Politics kilise mahkemeleri tarafından uygulanan kurallar ecclesiastics law >
55 Politics mahalli kurallar local statute >
56 Politics mülkiyet rejimini düzenleyen kurallar rules governing the system of property ownership >
57 Politics savaşların belirli kurallar dahilinde yürütülmesi gerektiğini savunan kuram just war theory >
58 Politics tarifenin uygulanmasına ilişkin genel kurallar general rules for the interpretation of the tariff >
59 Politics ürünlerin ihracına ilişkin ortak kurallar komitesi committee on common rules for exports of products >
60 Insurance müşterek avarya ayarlamasında uygulanan kurallar york-antwerp rules >
61 Technical genel kurallar ve kılavuzlar general principles and guidelines >
62 Technical genel kurallar ve ölçme yöntemleri general requirements and measuring methods >
63 Technical göstergelerin ve kumanda tahrik tertibatının tasarımı için ergonomik kurallar ergonomics requirements for the design of displays and control actuators >
64 Technical güvenlik dahil kurallar requirements including safety >
65 Technical mecburi kurallar mandatory rules >
66 Technical ortak kurallar common rules >
67 Technical tamamlayıcı kurallar supplementary rules >
68 Technical teknik emniyet kurallar technical safety rules >
69 Technical teknik emniyet kurallar technical safety requirements >
70 Computer hatalı kurallar rules in error >
71 Computer kurallar çalıştırılıyor running rules >
72 Computer kurallar listesi rules list >
73 Computer kurallar sınanıyor testing rules >
74 Computer temel kurallar basic rules >
75 Computer yatay kurallar horizontal ules >
76 Telecom tekrarlanamayan kurallar non-duplication rules >
77 Aeronautic uçak kullanan personelin uçuş çevresindekilerini rahatlıkla görebilmesi ve kendilerinin de görülmesine dair kurallar see-and-be seen rules >
78 Marine hayat kurtaran kurallar life-saving rules >
79 Social Sciences katı normlar/kurallar strict norms >
80 Education akademik kurallar ve yönetmelikler academic rules and regulations >
81 Education lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler academic rules and regulations concerning undergraduate period of study >
82 Education lisans eğitimine ilişkin akademik kurallar ve düzenlemeler examinations and assessments >
83 Linguistics zorunlu kurallar obligatory rules >
84 Religious islami kurallar islamic rules >
85 Sport (golf) oyuncuya oyun sırasında kurallar çerçevesinde yardımcı olan kişi caddie >
86 Printery genel kurallar general rules >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221