Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

magdur


Meanings of "magdur" in English : 14 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage mağdur victim >
2 General n. mağdur sufferer >
3 General n. mağdur injured party >
4 General adj. mağdur wronged >
5 General adj. mağdur downtrodden >
6 General adj. mağdur mistreated >
7 General adj. mağdur aggrieved >
8 General adj. mağdur downtrod >
9 General adj. mağdur suffered >
10 General adj. mağdur put-upon >
11 Law mağdur injured >
12 Law mağdur aggrieved >
13 Law mağdur victim >
14 Law mağdur injured party >

Meanings of "magdur" with other terms : 44 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage adj. mağdur victim >
2 General v. mağdur duruma düşürmek victimise >
3 General v. mağdur duruma düşürmek aggrieve >
4 General v. mağdur duruma düşürmek victimize >
5 General v. mağdur edilmek be mistreated >
6 General v. mağdur edilmek be unjustly treated >
7 General v. mağdur edilmek be wronged >
8 General v. mağdur etmek aggrieve >
9 General v. mağdur etmek suffer >
10 General v. mağdur etmek behave unjustly toward >
11 General v. mağdur olmak be abused >
12 General v. mağdur olmak be mistreated >
13 General v. mağdur olmak be wronged >
14 General v. mağdur olmak suffer from >
15 General v. mağdur olmak be aggrieved >
16 General v. mağdur olmak be suffered >
17 General n. mağdur sufferer >
18 General n. mağdur injured party >
19 General n. mağdur bilimi victimology >
20 General n. mağdur taraf injured party >
21 General adj. mağdur wronged >
22 General adj. mağdur downtrodden >
23 General adj. mağdur mistreated >
24 General adj. mağdur aggrieved >
25 General adj. mağdur downtrod >
26 General adj. mağdur put-upon >
27 General adj. mağdur suffered >
28 General adj. mağdur edilmiş bedeviled >
29 General adj. mağdur edilmiş bedevilled >
30 General adv. mağdur bir halde aggrievedly >
31 Idioms mağdur etmek treat someone as a kick in the teeth >
32 Idioms mağdur mevkisine koymak make a martyr of somebody >
33 Informal mağdur edilmek get the shaft >
34 Trade/Economic farklı gruplara eşit şekilde davranıldığı görüntüsü veren tarafsız uygulamaların, gerçekte bir grubu diğerine karşı kayıran veya diğer gruba nazaran mağdur eden etkiler doğurması ve bu olumsuz etkilerin işletme gerekleri ile açıklanamaması disparate impact >
35 Law mağdur injured >
36 Law mağdur aggrieved >
37 Law mağdur victim >
38 Law mağdur injured party >
39 Law mağdur etmemek hold harmless >
40 Law mağdur kaynaklı suç teorisi victim precipitation theory >
41 Law mağdur olan taraf aggrieved party >
42 Law mağdur taraf wronged party >
43 Law mağdur taraf aggrieved party >
44 Law mağdur veya suç kurbanı victim of crime >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221