Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

measures


Meanings of "measures" in Turkish : 8 result(s)

Category English Turkish
1 Trade/Economic measures sınır >
2 Trade/Economic measures ölçü >
3 Trade/Economic measures önlemler >
4 Trade/Economic measures miktar >
5 Trade/Economic measures tedbirler >
6 Trade/Economic measures önlem >
7 Trade/Economic measures had >
8 Trade/Economic measures tedbir >

Meanings of "measures" with other terms : 150 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage v. take measures tedbir almak >
2 General v. have someone take measures tedbir aldırmak >
3 General v. take drastic measures sıkı önlem almak >
4 General v. take harsh measures sıkı önlem almak >
5 General v. take measures önlemlere başvurmak >
6 General v. take measures tedbir almak >
7 General v. take measures önlemler almak >
8 General v. take measures in time zamanında önlem almak >
9 General v. take measures to -e göre önlem almak >
10 General v. take preventive measures önleyici önlemler almak >
11 General v. take preventive measures önceden önlem almak >
12 General v. take punitive measures cezai önlem almak >
13 General v. take repressive measures sıkı önlem almak >
14 General v. take safety measures güvenlik tedbiri almak >
15 General v. take security measures güvenlik tedbiri almak >
16 General v. take severe measures sert önlemler almak >
17 General v. take strict measures sıkı önlem almak >
18 General v. tighten the security measures güvenlik önlemlerini arttırmak >
19 General n. accident prevention measures kaza önleme tedbirleri >
20 General n. agro-environmental measures tarımsal-çevresel tedbirler >
21 General n. compulsory measures (to be taken) (alınması) zorunlu önlemler >
22 General n. cooperative measures işbirliği önlemleri >
23 General n. half measures yeterli olmayan tedbirler >
24 General n. internal measures iç önlemler >
25 General n. invariant measures değişmez ölçümler >
26 General n. mandatory measures (to be taken) (alınması) zorunlu önlemler >
27 General n. measures taken alınan önlemler >
28 General n. measures that must be taken alınması zorunlu önlemler >
29 General n. necessary measures gereken önlemler >
30 General n. night of measures kadir gecesi >
31 General n. obligatory measures (to be taken) (alınması) zorunlu önlemler >
32 General n. preventive measures önleyici tedbirler >
33 General n. probability measures olasılık ölçümleri >
34 General n. rigid measures sert önlemler >
35 General n. rigorous measures sert önlemler >
36 General n. safety measures güvenlik önlemleri >
37 General n. safety measures güvenlik derecesi >
38 General n. security measures güvenlik önlemleri >
39 General n. security measures güvenlik tedbirleri >
40 General n. special measures özel önlemler >
41 General n. strict measures sıkı önlemler >
42 General n. stringent measures sıkı önlemler >
43 General n. tight measures sıkı önlemler >
44 General n. tsunami protection measures tsunami korunma önlemleri >
45 General n. urgent measures acil önlemler >
46 General n. weights and measures ağırlıklar ve ölçüler >
47 Trade/Economic anti-evasion measures vergi kaçakçılığını önlemeye yönelik önlemler >
48 Trade/Economic associate measures yan önlemler >
49 Trade/Economic austerity measures kemer sıkma önlemleri >
50 Trade/Economic commercial policy measures ticaret politikası önlemleri >
51 Trade/Economic economic stability measures ekonomik istikrar tedbirleri >
52 Trade/Economic equity measures özsermaye ölçütleri >
53 Trade/Economic export encouragement measures ihracatı teşvik önlemleri >
54 Trade/Economic fiscal measures mali önlemler >
55 Trade/Economic horizontal and procedural measures yatay ve prosedürel önlemler >
56 Trade/Economic legal measures kanuni tedbirler >
57 Trade/Economic measures of central tendency merkezi eğilim ölçüleri >
58 Trade/Economic measures of dispersion dağılım ölçüleri >
59 Trade/Economic monetary measures para tedbirleri >
60 Trade/Economic monetary measures para önlemleri >
61 Trade/Economic non-tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri >
62 Trade/Economic non-tariff measures uluslararası ticareti kısıtlayan önlemler >
63 Trade/Economic output performance measures sonuç değerlendirme ölçüleri >
64 Trade/Economic preventive measures önleyici tedbirler >
65 Trade/Economic process measures süreç önlemleri >
66 Trade/Economic protection measures koruma tedbirleri >
67 Trade/Economic protective measures muhafaza tedbirleri >
68 Trade/Economic retaliatory measures misilleme önlemleri >
69 Trade/Economic retaliatory measures misilleme tedbirleri >
70 Trade/Economic rigid measures sert önlemler >
71 Trade/Economic rigorous measures sert önlemler >
72 Trade/Economic stabilization measures istikrar önlemleri >
73 Trade/Economic stabilization measures istikrar tedbirleri >
74 Trade/Economic statistical measures istatistiksel ölçüler >
75 Trade/Economic stimulatory measures teşvik tedbirleri >
76 Trade/Economic strict measures sıkı önlemler >
77 Trade/Economic stringent measures sıkı önlemler >
78 Trade/Economic surveillance measures gözetim önlemi >
79 Trade/Economic take legal measures yasal önlemler almak >
80 Trade/Economic take measures önlem almak >
81 Trade/Economic taxation measures vergi tedbirleri >
82 Trade/Economic tight measures sıkı önlemler >
83 Law legal measures kanuni önlemler >
84 Law legislation governing the weights and measures ölçü ve ayar mevzuatı >
85 Law measures of conservation muhafaza tedbirleri >
86 Law measures of conservation koruma önlemleri >
87 Law penal measures cezai önlemler >
88 Law preventive measures önleyici tedbirler >
89 Politics coercive measures baskı yapmaya yönelik önlemler >
90 Politics coercive measures zorlayıcı tedbirler >
91 Politics corrective measures ıslah edici önlemler >
92 Politics corrective measures güvenlik önlemleri >
93 Politics corrective measures düzeltici önlemler >
94 Politics economic stability measures ekonomik istikrar önlemleri >
95 Politics emergency measures acil önlemler >
96 Politics emergency measures acil durum önlemleri >
97 Politics exceptional war measures olağanüstü savaş tedbirleri >
98 Politics exceptional war measures olağanüstü savaş önlemleri >
99 Politics measures of precaution koruma tedbirleri >
100 Politics measures of precaution ihtiyat tedbirleri >
101 Politics non tariff common commercial policy measures tarife dışı ticaret politikası önlemleri >
102 Politics non tariff common commercial policy measures tarife dışı ortak ticaret politikası önlemleri >
103 Politics protective measures koruyucu önlemler >
104 Politics provisional measures geçici önlemler >
105 Politics reformatory measures ıslah edici önlemler >
106 Politics reformatory measures güvenlik önlemleri >
107 Politics reformatory measures düzeltici önlemler >
108 Politics reformatory measures iyileştirici önlemler >
109 Politics safeguard measures korunma önlemleri >
110 Politics safety measures güvenlik önlemleri >
111 Politics security measures güvenlik önlemleri >
112 Politics security measures emniyet tedbirleri >
113 Politics suspend the measures önlemleri askıya almak >
114 Politics take legal measures yasal önlemlere başvurmak >
115 Politics transitional measures geçici önlemler >
116 Politics transitional measures geçiş tedbirleri >
117 Politics when member states adopt these measures.. üye devletler bu önlemleri kabul ettiğinde >
118 Technical coal measures kömür yatakları >
119 Technical electronic counter measures elektronik savunma yöntemleri >
120 Technical electronic warfare support measures elektronik savaş desteği >
121 Technical material measures of length materyallerin uzunluk ölçümleri >
122 Technical protective measures koruyucu önlemler >
123 Technical safety and health measures güvenlik ve sağlık önlemleri >
124 Computer electronic counter counter measures elektronik savunma yöntemleri >
125 Computer electronic counter counter measures elektronik koruma önlemleri >
126 Computer electronic counter measures elektronik saldırı yöntemleri >
127 Automotive measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler >
128 Automotive measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles araçlarda kullanılan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonlarına karşı alınacak tedbirler >
129 Automotive measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in vehicles motorlu araçlarda kullanılan dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlara karşı alınan önlemler >
130 Aeronautic electonic counter measures ecm >
131 Aeronautic electronic counter counter measures elektronik karşı karşı önlemler >
132 Marine environmental conservation measures çevresel koruma önlemleri >
133 Marine temporary measures law for fishery zone balıkçılık bölgesi için geçici önlemler yasası >
134 Medical hygienic measures hijyen kuralları >
135 Medical hygienic measures hijyen önlemleri >
136 Medical the transparency of measures regulating the pricing of medicinal products for human use and their inclusion in the scope of national health insurance systems beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasını düzenleyen önlemlere şeffaflık getirilmesi ve bunların ulusal sağlık sigorta sistemleri kapsamına alınması >
137 Medical universal measures üniversal önlemler >
138 Medical weights and measures ağırlıklar ve ölçüler >
139 Psychology reactive measures tepkisel ölçümler >
140 Psychology repeated­measures designs tekrarlanan ölçümler dizaynı >
141 Food Engineering use of certain preservatives for the surface treatment of citrus fruit and on the control measures to be used for the qualitative and quantitative analysis of preservatives in and on citrus fruit turunçgillerde yüzeyde kullanılan koruyucu maddeler ve bu koruyucuların kalitatif ve kantitatif analiz metotları >
142 Math vector-valued measures vektör değerli ölçümler >
143 Agriculture measures to be taken against the emission of pollutants from diesel engines for use in wheeled agricultural or forestry tractors tarım veya orman traktörlerinde kullanılan dizel motorlardan çıkan kirletici emisyonlara karşı alınacak tedbirler >
144 Education measures to be taken during utilization kullanım esnasında alınacak tedbirler >
145 Linguistics internal consistency measures iç tutarlılık ölçüleri >
146 Linguistics measures of central tendency merkeze eğilim ölçüleri >
147 Linguistics measures of dispersion yakınsak-uzaksak dağılım ölçüleri >
148 Environment measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery karayolu dışında kullanılan hareketli makinelara takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gazlara ve partikül halindeki kirleticilere karşı alınacak tedbirler >
149 Environment programme for regional environment measures bölgesel çevre tedbirleri programı >
150 Geology coal measures kömür yan kayaçları >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221