Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"moment" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 19 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
n. moment an
Genel
n. moment önem
n. moment cevher
n. moment uğrak
n. moment dem
n. moment aralık
n. moment nüfuz
n. moment an
n. moment ehemmiyet
n. moment esna
n. moment lahza
n. moment kuvvet
Teknik
moment çok kısa zaman
moment döngü
İnşaat
moment moment
moment moment
İstatistik
moment moment
Biyokimya
moment kolcuk
Felsefe
moment açı

"moment" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Teknik
moment torque
moment momentum
İnşaat
moment moment
moment moment
İstatistik
moment moment
Fizik
moment momentum

"moment" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
v. be in the moment anı yaşamak
v. call for a moment of silence saygı duruşuna davet etmek
v. get a migraine at the last moment son anda migreni tutmak
v. live the moment anı yaşamak
v. spur of the moment düşünmeden karar vermek
n. decisive moment dönüm noktası
n. eureka moment aniden problemin çözümünü bulma anı
n. fashion of the moment günün modası
n. first moment ilk an
n. moment curve moment eğrisi
n. psychologic moment uygun zaman
n. psychological moment uygun zaman
n. such a moment böyle bir an
n. the moment of birth doğum anı
n. urgent moment dar vakit
adv. any moment her an
adv. as of this moment şu andan itibaren
adv. at any moment her an
adv. at the last moment son anda
adv. at the moment şimdi
adv. at the moment şimdilik
adv. at this moment şu aralar
adv. just at that moment derken
adv. moment to moment anbean
adv. on the spur of the moment evvelden hazırlık yapmadan
adv. the moment derhal
adv. this moment hemen şimdi
adv. this very moment daha demin
adv. with every moment anbean
interj. just a moment! bir saniye
İfadeler
as of this moment an itibarıyla
let's say for a moment Şimdi ... varsayalım
Konuşma Dili
a moment to remember hatırlanacak bir an
at the moment şimdi
every moment counts geçen her dakika önemli
from the moment we are born dünyaya geldiğimiz andan itibaren
from this moment on şu andan itibaren
in just a moment az sonra
in the heat of the moment olayın heyecanına kapılarak
just a moment please biraz bekleyin lütfen
unforgettable moment unutulmaz an
wait a moment please biraz bekleyin lütfen
Deyim
bask in the moment o anın tadını/zevkini çıkarmak
big moment herkesin beklediği an
live for the moment anı yaşamak
never a dull moment sıkıcı değil
not a moment to spare vakit kaybetmeden
not a moment too soon çok geç olmadan
of little moment ehemmiyetsiz
of the moment şimdilerde/bugünlerde
senior moment yaşlılıktan kaynaklanan unutkanlık (genelde şaka yollu söylenir)
there is never a dull moment bir an/dakika bile sıkıcı geçmez
without a moment to spare vakit kaybetmeden
Konuşma
he said it in an unguarded moment boş bulunup ağzından kaçırdı
hold on a moment please biraz bekleyin lütfen
let's share this moment together bu anı beraber yaşayalım
savor the moment anın tadını çıkar
the man of the moment günün adamı
the moment everyone has been waiting for herkesin beklediği an
the moment the sun comes up güneş doğar doğmaz
the moment you step foot off this house bu evden dışarı adımını attığın anda
the most important moment of her life hayatının en önemli anı
the most unforgettable moment of my life hayatımın en unutulmaz anı
will you excuse us for a moment? bize biraz müsaade eder misiniz?
you gotta live in the moment anı yaşamalısın
Argo
blonde moment aptal sarışınlık yapmak
Ticaret/Ekonomi
the person you have called can not be reached at the moment please try again later aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Teknik
axial moment eksenel moment
balancing moment dengeleme momenti
bending moment bükme döngüsü
central sample moment merkezi örnek moment
design moment dizayn momenti
dipole moment ikiucaylı döngüsü
dipole moment dipol momenti
flexural strength of natural stone under constant moment doğal taşın sabit moment altında eğilme dayanımı
geometrical moment of inertia geometrik atalet momenti
hogging moment negatif moment
kinetic moment kinetik moment
magnetic dipole moment manyetik dipol momenti
magnetic dipole moment mıknatıssal ikiucaylı döngüsü
magnetic moment mıknatıssal döngü
maximum moment maksimum moment
measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu
moment diagram moment diyagramı
moment diagram an diyagramı
moment diagram area moment diyagramı alanı
moment distribution moment dağıtımı
moment equilibrium moment dengesi
moment influence line moment etki çizgisi
moment of a couple ikiz kuvvet momenti
moment of flexion eğilme momenti
moment of resistance dayanım momenti
moment of rupture kırılma momenti
moment of span açıklık döndürürlüğü
moment-distribution method moment dağıtım yöntemi
polar moment of inertia polar eylemsizlik momenti
polar moment of inertia polar atalet momenti
positive bending moment pozitif eğilme momenti
positive moment pozitif moment
resultant moment bileşke moment
righting moment düzeltme momenti
shell moment kabuk momenti
startup moment kalkış momenti
static moment statik moment
support moment mesnet momenti
three moment equation üç moment denklemi
torsional moment burulma momenti
turning moment döndürme momenti
twisting moment torsiyon momenti
twisting moment burulma momenti
ultimate moment nihai moment
ultimate moment kırılma momenti
zero moment sıfır moment
Bilgisayar
fractional moment kesirli moment
product moment çarpım momenti
Elektrik
dipole moment dipol moment
electric dipole moment elektrik ikiucaylı momenti
magnetic moment of a magnet bir mıknatısın manyetik momenti
Mekanik
tilting moment devirme momenti
İnşaat
negative moment negatif moment
negative moment negatif moment
positive moment pozitif moment
Otomotiv
braking moment frenleme momenti
Havacılık
hinge moment menteşe momenti
pitching moment yunuslama momenti
Medikal
polar moment of inertia kutupsal atalet momenti
İstatistik
central moment merkezi moment
factorial moment çarpınım momenti
incomplete moment tamamlanmamış moment
moment estimator moment tahmin edicisi
moment generating function moment üreten işlev
moment ratio moment oranı
power moment güç moment
sample moment örnek momenti
sampling moment örnekleme momenti
Fizik
atomic moment atom momenti
bending moment eğilme momenti
bending moment bükücü moment
inertia moment eylemsizlik momenti
nuclear magnetic moment nükleer manyetik moment
restoring moment tutucu moment
Kimya
spin moment spin momenti
Çevre
moment tensor moment tensör
seismic moment sismik moment
torsional moment burulma momenti
Jeoloji
driving moment deviren moment
moment magnitude moment büyüklüğü
Futbol
the last moment of the ball having played topun son oynandığı an
İngiliz Argosu
blonde moment bir an mala/aptala bağlama
brown trouser moment son derece heyecanlı/korku verici bir an