Geçmiş


"mutabakat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 21 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
mutabakat n. agreement
Genel
mutabakat n. conformity
mutabakat n. congruity
mutabakat n. congruence
mutabakat n. commitment
mutabakat n. mutual understanding
mutabakat n. consensus
mutabakat n. understanding
mutabakat n. consonance
mutabakat n. correspondence
Ticaret/Ekonomi
mutabakat agreement
mutabakat consensus
mutabakat reconciliation
mutabakat settlement
mutabakat balancing
Hukuk
mutabakat accordance
mutabakat astipulation
mutabakat concord
Siyasal
mutabakat consensus
mutabakat accord
Latince
mutabakat consensus

"mutabakat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 56 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
mutabakat sağlamak v. come to a mutual agreement
mutabakat sağlamak v. reach a mutual understanding
mutabakat sağlamak v. reach an agreement
mutabakat sağlamak v. come to an agreement
mutabakat yapmak v. come to an understanding
mutabakat yapmak v. reach an agreement
mutabakat yapmak v. make a consensus
mutabakat yapmak v. strike a bargain
asılsız mutabakat yanlılığı n. false consensus bias
mutabakat anlaşması n. memorandum of understanding
mutabakat bildiren banka n. confirming bank
sosyal mutabakat n. social contract
sosyal mutabakat n. social consensus
Ticaret/Ekonomi
banka mutabakat ekstresi bank reconciliation statement
büyük defter mutabakat kartı ledger proof card
karşılıklı mutabakat mutual covenant
mutabakat beyannamesi memorandum of understanding
mutabakat bildiren banka advising bank
mutabakat bildiren banka confirming bank
mutabakat bildirisi memorandum of understanding
mutabakat cetveli reconciliation statement
mutabakat hesabı reconciliation account
mutabakat mektubu reconciliation statement
mutabakat şirketi clearing company
mutabakat yapma reconciliation
nakdi mutabakat cash settlement
safex mutabakat şirketi safex clearing company
sözlü mutabakat verbal agreement
ulusal mutabakat national consensus
Hukuk
kanuna mutabakat legality
mutabakat kararı consent decree
zararın tazmini için yapılan mutabakat accord and satisfaction
Siyasal
mutabakat anlaşması m.o.u. (memorandum of understanding)
mutabakat anlaşması mou (memorandum of understanding)
mutabakat zaptı m.o.u. (memorandum of understanding)
mutabakat zaptı memorandum of understanding
mutabakat zaptı imzalamak sign a memorandum of understanding
ortak mutabakat common accord
paris mutabakat muhtırası paris memorandum of understanding
paris mutabakat zaptı paris memorandum of understanding
siyasi mutabakat political consensus
toplumsal mutabakat public accord (social agreement)
Kurum/Kuruluş
akdeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı mediterranean sea memorandum of understanding
karadeniz liman devleti kontrolü mutabakat zaptı blacksea memorandum of understanding
mutabakat muhtırası memorandum of understanding
Teknik
iki taraflı mutabakat bilateral conformity
Bilişim
mutabakat protokolü handshake protocol
Telekom
mutabakat zaptı memorandum of understanding
Eğitim
mutabakat zaptı memorandum of understanding
Askeri
ittifak içi mutabakat dokümanı interalliance understanding document
mutabakat mektubu letter of agreement
mutabakat muhtıraları memoranda of understanding
mutabakat muhtırası memorandum of understanding
mutabakat tutanağı memorandum of understanding
Kısaltma
mutabakat zaptı mou (memorandum of understanding)
Latince
mutabakat akdi transactio