Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"officer" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 14 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
n. officer memur
n. officer subay
Genel
v. officer idare etmek
v. officer komuta etmek
v. officer subayları atamak
n. officer sağlık memuru
n. officer polis memuru
n. officer makam sahibi
n. officer görevli
n. officer yetkili
n. officer zabit
Ticaret/Ekonomi
officer yetkili
officer polis memuru
Askeri
officer subay

"officer" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
v. assault a police officer bir polis memuruna saldırmak
v. attack an officer bir memura saldırmak
v. relegate an officer to a post in east bir memuru doğuya sürdürmek
v. relegate an officer to a post in east bir memuru doğuya sürmek
n. action officer özellikle düşman bölgesinde görev yapan gizli ajan
n. active officer muvazzaf subay
n. advisory officer danışma görevlisi
n. advisory officer danışma memuru
n. air officer hava subayı
n. artillery officer topçu subayı
n. being an officer zabitlik
n. careers officer rehber
n. case officer vaka istihbarat görevlisi
n. certifying officer onaylayan memur
n. chief fire officer itfaiye şefi
n. chief fire officer itfaiye kumandanı
n. chief officer of police polis şefi
n. church officer kilise memuru
n. close protection officer yakın koruma (memuru)
n. commissioned military officer görevli askeri memur
n. commissioned naval officer görevli deniz subayı
n. commissioned officer subay
n. commissioned officer görevli memur
n. contact officer irtibat görevlisi
n. contracting officer sözleşme görevlisi
n. correspondence officer/clerk (osmanlı döneminde) tahrirat katibi
n. customs officer muayeneci
n. customs officer gümrükçü
n. deck officer güverte subayı
n. deed officer tapu memuru
n. desk officer herhangi bir görevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişi
n. district revenue officer mal müdürü
n. duty officer nöbetçi subayı
n. engineer officer istihkam subayı
n. environmental officer çevre işleri müdürlüğü memuru
n. executive officer icra memuru
n. executive officer ikinci kaptan
n. field officer alay komutanı
n. field officer yüksek rütbeli subay
n. fire officer itfaiyeci
n. fire officer itfaiye amiri
n. fire safety officer itfaiyeci
n. foot patrol officer yaya devriye görevlisi
n. foot patrol officer yaya devriye
n. german officer alman subayı
n. government officer devlet görevlisi
n. government officer memur
n. health officer sağlık memuru
n. health officer sıhhiye memuru
n. highly decorated officer göğsü brövelerle dolu subay
n. house officer stajyer doktor
n. intelligence officer istihbarat memur
n. intelligence officer istihbarat subayı
n. intelligence officer istihbaratçı
n. law enforcement officer polis
n. liaison officer irtibat subayı
n. municipal police officer belediye zabıta memuru
n. municipality officer belediye görevlisi
n. national authorizing officer ulusal yetkili memur
n. naval officer bahriyeli
n. naval officer deniz subayı
n. noncommissioned officer onbaşı
n. noncommissioned officer astsubay
n. noncommissioned officer gedikli erbaş
n. non-commissioned officer onbaşı
n. non-commissioned officer çavuş
n. officer in attendance maiyet memuru
n. officer on call nöbetçi memur
n. officer safety memur emniyeti
n. officer safety memur güvenliği
n. officer´s mess zabitan odası
n. on duty officer nöbetçi memur
n. park officer park görevlisi
n. peace officer barış görevlisi
n. personal protection officer özel koruma görevlisi
n. petty officer deniz assubayı
n. petty officer deniz astsubayı
n. petty officer (p.o.) deniz astsubayı
n. police officer polis
n. police officer zabıta memuru
n. police officer in plain clothes sivil kıyafetli polis memuru
n. police officer in uniform resmi üniformalı polis memuru
n. police patrol officer devriye memuru
n. post officer posta
n. prison officer gardiyan
n. probation officer gözaltı memuru
n. probation officer şartlı tahliye edilmiş kimseyle ilgilenen memur
n. probation officer gözetim memuru
n. project officer proje sorumlusu
n. public health officer il sağlık müdürlüğü müfettişi
n. public information officer kamu bilgilendirme görevlisi
n. recreation officer eğlendirme ve dinlendirme subayı
n. reserve officer yedek subay
n. returning-officer seçim memur
n. safety officer güvenlik görevlisi
n. scenes of crime officer olay yeri inceleme memuru
n. security officer güvenlikçi
n. security officer güvenlik elemanı
n. senior project officer proje kıdemli program görevlisi
n. staff officer kurmay subay
n. staff officer kurmay subayı
n. student affairs officer öğrenci işleri görevlisi
n. student affairs officer öğrenci işleri memuru
n. third officer üç yıldızlı itfaiye amiri (londra itfaiyesi'nde)
n. undercover police officer sivil polis memuru
n. undercover police officer sivil polis
n. warrant officer gedikli subay
adj. resisting an officer memura mukavemet
interj. officer down polis yaralandı
Argo
officer down memur vuruldu
Hukuk
chief police officer emniyet amiri
correction officer infaz koruma memuru
correctional officer (aus/us) hapishane görevlisi/memuru
correctional officer (aus/us) cezaevi görevlisi
corrections officer (us) cezaevi görevlisi
corrections officer (us) hapishane görevlisi/memuru
court officer adliye memuru
debt enforcement officer icra memuru
forest officer orman zabıtası
law enforcement officer kanun uygulayıcı
legislation officer yasama memuru
legislation officer yasa uygulayıcı
negligence of public officer bir devlet memurunun ihmali
obstructing a police officer polise mukavemet
obstructing an officer memura mukavemet
obstructing an officer memura karşı gelme
or detention officer (us) hapishane görevlisi/memuru
parole officer şartlı tahliye memuru
peace officer asayişi sağlamakla görevli memur
peace officer sulh memuru
peace officer polis memuru
prerogative officer miras işlerine bakan hakim
prison officer (uk) cezaevi görevlisi
probation officer vesayet memuru
probation officer nezaret memuru
prosecuting officer savcı
public officer devlet memuru
public officer hükümet memuru
resisting an officer memura karşı gelme
visiting officer müfettiş
Teknik
control officer yürüyüş kontrol subayı
damage control officer yara savunma subayı
electrical officer elektrik zabiti
first officer yardımcı pilot
salvage officer gemi kurtarma zabiti
security officer güvenlik sorumlusu
Trafik
school crossing patrol officer okul trafik/yaya trafiği görevlisi/sorumlusu
school crossing patrol officer öğrencilerin karşıdan karşıya geçişlerinden sorumlu görevli
traffic officer trafik görevlisi
Deniz Biyolojisi
radio officer telsiz zabiti