Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

oyuk


Meanings of "oyuk" in English : 43 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. oyuk hollow >
2 General n. oyuk canal >
3 General n. oyuk excavation >
4 General n. oyuk bore >
5 General n. oyuk breach >
6 General n. oyuk cavity >
7 General n. oyuk chase >
8 General n. oyuk pit >
9 General n. oyuk fillister >
10 General n. oyuk fold >
11 General n. oyuk groove >
12 General n. oyuk hole >
13 General n. oyuk sinus >
14 General n. oyuk socket >
15 General n. oyuk pocket >
16 General n. oyuk cavern >
17 General n. oyuk dent >
18 General n. oyuk hollowed out >
19 General n. oyuk alcove >
20 General n. oyuk antrum >
21 General n. oyuk burrow >
22 General n. oyuk vein >
23 General n. oyuk hollowed >
24 General n. oyuk gouge >
25 General n. oyuk cavitation >
26 General n. oyuk enclosure >
27 General adj. oyuk gouged >
28 General adj. oyuk concave >
29 Technical oyuk hollow >
30 Technical oyuk pit >
31 Technical oyuk cutout >
32 Technical oyuk bore >
33 Technical oyuk trench >
34 Technical oyuk hole >
35 Technical oyuk niche >
36 Technical oyuk cavity >
37 Technical oyuk vacuity >
38 Technical oyuk cut-out >
39 Mechanic oyuk recess >
40 Construction oyuk crater >
41 Construction oyuk niche >
42 Geology oyuk cave >
43 Music oyuk cutaway >

Meanings of "oyuk" with other terms : 86 result(s)

Category Turkish English
1 General v. oyuk açmak burrow >
2 General v. oyuk oyuk olmak pit >
3 General n. (duvarda) oyuk recess >
4 General n. duvarda oyuk alcove >
5 General n. duvarda oyuk (heykel vb için) niche >
6 General n. heykel için özellikle duvarda bir oyuk niche >
7 General n. heykel veya benzeri için oyuk niche >
8 General n. içi boş oyuk cavity >
9 General n. içi oyuk şaft quill >
10 General n. oyuk damlalık throat >
11 General n. oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu domestic >
12 General n. yalnız bir ucu açık oyuk yer caecum >
13 General n. yalnız bir ucu açık oyuk yer cecum >
14 General adj. içi oyuk hollowed >
15 General adj. içi oyuk öğe female >
16 General adv. oyuk bir biçimde hollowly >
17 General adv. oyuk bir şekilde cavernously >
18 Technical ağaç keskisi kullanarak oyuk açmak gouge >
19 Technical alt yüzü v-biçimi oyuk takoz v-block >
20 Technical basınçlı oyuk izolatör pressurized hollow insulator >
21 Technical duvarda oyuk alcove >
22 Technical içi oyuk mil quill >
23 Technical içi oyuk şaft hollow shaft >
24 Technical içi oyuk vida hollow screw >
25 Technical oyuk (lastik) tread >
26 Technical oyuk açıcı groover >
27 Technical oyuk açma goughing >
28 Technical oyuk açma makinesi mitering machine >
29 Technical oyuk açmak slot >
30 Technical oyuk artıuç hollow anode >
31 Technical oyuk bilya hollow ball >
32 Technical oyuk bilyalı yatak grooved ball bearing >
33 Technical oyuk burgu hollow drill >
34 Technical oyuk çubuk hollow bar >
35 Technical oyuk desteği spacer strip >
36 Technical oyuk dingil hollow axle >
37 Technical oyuk dingil tapası hollow axle plug >
38 Technical oyuk dökümler hollow castings >
39 Technical oyuk frezesi slot cutter >
40 Technical oyuk iğ hollow spindle >
41 Technical oyuk iğ tahriği hollow spindle drive >
42 Technical oyuk kabakütük high bloom >
43 Technical oyuk katod hollow cathode >
44 Technical oyuk katot hollow cathode >
45 Technical oyuk katot tüpü hollow cathode tube >
46 Technical oyuk kaynağı groove weld >
47 Technical oyuk kaynağı cavity source >
48 Technical oyuk kiriş hollow beam >
49 Technical oyuk koni meme metodu hollow cone nozzle method >
50 Technical oyuk korozyonu pitting corrosion >
51 Technical oyuk korozyonun değerlendirilmesi evaluation of pitting corrosion >
52 Technical oyuk maça hollow core >
53 Technical oyuk matkap hollow drill >
54 Technical oyuk muylu hollow trunnion >
55 Technical oyuk pervaz cavetto >
56 Technical oyuk uç female end >
57 Technical oyuk zımba socket punch >
58 Technical yeniden oyuk açma (piston) regrooving >
59 Textile oyuk pile hollow pleat >
60 Textile oyuk yaka scope neck >
61 Textile u oyuk double scope neck >
62 Architecture oyuk pervaz cavetto >
63 Architecture sivri oyuk quirk >
64 Construction basınçlı oyuk cam izolatör hollow pressurized glass insulator >
65 Construction basınçlı oyuk seramik izolatör hollow pressurized ceramic insulator >
66 Construction basınçsız oyuk cam izolatör hollow unpressurized glass insulator >
67 Construction basınçsız oyuk seramik izolatör hollow unpressurized ceramic insulator >
68 Construction duvarda oyuk niche >
69 Construction duvarda oyuk alcove >
70 Construction oyuk taşlanmış hollow-ground >
71 Automotive kesici takımlarda talaşın dışarıya taşınarak atıldığı oyuk flute >
72 Automotive oyuk dingil hollow axle >
73 Automotive oyuk ispit hollow spoke >
74 Medical dudağın üstü ile burun arası oyuk philtrum >
75 Medical oyuk içi endocavity >
76 Statistics oyuk şeklinde yiv glyph >
77 Physics oyuk dünya teorisi hollow earth theory >
78 Chemistry oyuk katot lambası hollow cathode lamp >
79 Geography altı oyuk kıyı undercut bank >
80 Geography iç oyuk georama >
81 Geology billurcuklarla kaplı oyuk druse >
82 Geology organizmalarca kazılan u-şekilli oyuk diplocraterion >
83 Geology oyuk kaya amygdaloid >
84 Hunting oyuk uçlu çekirdek hollow point >
85 Music gövdesi oyuk (gitar) hollowbody >
86 Music gövdesi oyuk (gitar) hollow body >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221