Geçmiş
Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"pure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 37 sonuç

İngilizce Türkçe
Yaygın Kullanım
adj. pure saf
Genel
adj. pure kötülükten uzak
adj. pure kusursuz
adj. pure salt
adj. pure yalnız
adj. pure halis
adj. pure elmas gibi
adj. pure safkan
adj. pure teorik
adj. pure katışıksız
adj. pure has
adj. pure saf
adj. pure hilesiz
adj. pure safi
adj. pure pak
adj. pure katıksız
adj. pure soyut
adj. pure sırf
adj. pure masum
adj. pure som
adj. pure sade
adj. pure kuramsal
adj. pure masum
adj. pure lekesiz
adj. pure tamamen
adj. pure iffetli
adj. pure namuslu
adj. pure katkısız
adj. pure nezih
adj. pure sağ
adj. pure temiz
Teknik
pure karışık olmayan
pure saf
pure arı
pure katıksız
Felsefe
pure şal
Osmanlıca
pure tahir

"pure" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 6 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
püre n. puree
püre n. mash
Teknik
püre pap
Gıda
püre pulp
Mutfak
püre mashed
püre purée

"pure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
Genel
v. gaze at (him/her) with pure adoration içine düşmek
v. make pure saflaştırmak
v. reflect the pure beauty saf güzelliği yansıtmak
n. pure beauty sade güzellik
n. pure beauty saf güzellik
n. pure chance salt şans
n. pure consciousness saf bilinç
n. pure gold saf altın
n. pure insight bir olayı hiç bir etki olmadan görme
n. pure insight saf görme
n. pure law salt hukuk
n. pure life saf hayat
n. pure love saf aşk
n. pure physics teorik fizik
n. pure race saf ırk
n. pure strategy yalın strateji
n. pure substance arı madde
n. pure turkish öztürkçe
n. pure turkish öztürkçe
n. pure vowel ağızsıl ünlü
n. pure warmness in one's smile gülüşündeki saf sıcaklık
n. pure water arı su
adj. pure and simple tek
adj. pure and simple sadece
adj. pure and simple bal gibi
adj. pure white apak
adj. pure-blooded safkan
adj. pure-minded saf
adj. pure-minded iyi niyetli
adj. simon-pure saf
adj. simon-pure halis
Konuşma Dili
by pure accident şans eseri
by pure accident tesadüfen
by pure chance tamamen şans eseri
pure and simple bu kadar basit
Deyim
as pure as a melody nağme gibi saf/ dupduru
as pure as the driven snow çocuk gibi saf
as pure as the driven snow çocuk kadar saf
as pure as the driven snow sütten çıkmış ak kaşık
as pure as the driven snow sütten çıkma ak kaşık
pure and simple su katılmamış
pure and simple açıkça
pure in heart kalbi temiz
pure in heart temiz
pure in heart saf
pure in heart iyi yürekli
Ticaret/Ekonomi
pure arbitrage risksiz işlem
pure communication saf iletişim
pure competition tam rekabet
pure competition serbest rekabet
pure complements in production üretimde güç ikame edilebilen faktörler
pure discount bond ıskontolu tahvil
pure discount instrument ıskontolu borç araçları
pure gold safi altın
pure gold saf altın
pure gold standard salt altın standardı
pure interest net faiz
pure market capitalism piyasa kapitalizmi
pure monopoly tam monopol
pure monopoly tam tekel
pure play tek bir alanda hizmet sunan şirket
pure premium net prim
pure profit net kar
pure public goods kamu malları
pure random process tam tesadüfi işlem
Siyasal
pure democracy doğrudan demokrasi
pure democracy saf demokrasi
Kurum/Kuruluş
international union of pure and applied chemistry (iupac) uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliği
Teknik
basic pure tone air and bone conduction threshold audiometry temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik odyometrisi
chemically pure kimyaca arı
chemically pure kimyevi saf
commercially pure tecimsel arılıkta
commercially pure aluminium tecimsel arılıkta aluminyum
pure agglomerated saf aglomera
pure bending basit eğilme
pure coal saf kömür
pure code saf kod
pure colour saf renk
pure generator saf üreteç
pure impulse stage tam aksiyon kademesi
pure linen saf keten
pure metal saf metal
pure metal crystals saf metal kristalleri
pure number boyutsuz sayı
pure oil saf yağ
pure oxide arı oksit
pure oxygen saf oksijen
pure science kuramsal bilim
pure science soyut bilim
pure shear yalın kesme
pure shear saf kesme
pure silk has ipek
pure silk saf ipek
pure state saf hal
pure tension eksenel çekme
pure tone salt ton
pure uranyl nitrate solution saf uranil nitrat çözeltisi
pure variable-pressure turbine tam değişken basınçlı türbin
pure water saf su
pure water conductivity saf su iletkenliği
pure water control valve saf su reglaj valfi
pure wool saf yün
pure-tone air conduction audiometer hava iletimli saf tonlu odyometre
pure-tone bone-conduction audiometry saf ton kemik iletimi odiyometresi
resistance of flat surfaces of vitreous and porcelain enamels to pure boiling citric acid düz camsı ve porselen emaye yüzeylerin kaynayan saf sitrik aside dayanıklılığı
uranium concentration pure uranyl nitrate solution uranyum konsantrasyonu
Bilgisayar
pure binary data saf ikili veri
pure black and white yalnızca siyah ve beyaz
pure memory saf bellek
pure tone salt sinüzoidal ton
Bilişim
pure alphabetic salt alfabetik
pure numeric salt sayısal
pure tone sinüs biçimli ton
Telekom
pure binary numeration system salt ikili numaralandırma sistemi
pure-play tek bir alanda hizmet sunan şirket
Tekstil
pure linen has keten
pure silk has ipek
pure wool saf yün
Otomotiv
pure substance saf madde
Medikal
pure alexia yazılı metinleri anlama yeteneğinin bütünüyle yitirilmesi
pure menstrual migraine pür menstrüel migren
pure stress incontinence complaints saf stres inkontinans yakınmaları
pure tone bone conduction audiometry saf ton kemik iletimi odiyometrisi
Psikoloji
pure meaning arı anlam
pure motion saf hareket
Patoloji
acquired pure red cell aplasia kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi
pure hypercholesterolaemia saf hiperkolesterolemi
Mutfak
chestnut pure kestane püresi
pure olive oil saf zeytinyağı
Matematik
pure imaginary number yalın sanal sayı
pure mathematics soyut matematik
pure subgroup arı altöbek
pure subgroup pür altgrup
İstatistik
pure strategy yalın strateji
Fizik
pure physics kuramsal fizik
pure physics teorik fizik
pure spectrum saf spektrum
Kimya
chemically pure butane gas kimyasal saflıkta bütan gazı
pure liquid chemical saf sıvı kimyasal
pure liquid chemical saf sıvı kimyasal madde
pure naphthalene saf naftalin
Biyoloji
pure dna saf dna
pure race saf ırk
Biyokimya
ultra pure water ultra saf su
Zooloji
pure-bred safkan
Arıcılık
pure-line breeding saf hat yeteştirme
Dilbilim
pure test özlü sınav
Felsefe
pure intuition salt görü
pure reason salt akıl
İngiliz Argosu
pure bead aşırı zengin