Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

rape


Meanings of "rape" in Turkish : 29 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage v. rape ırzına geçmek >
2 Common Usage v. rape tecavüz etmek >
3 Common Usage n. rape tecavüz >
4 Common Usage n. rape ırza geçme >
5 General v. rape kaçırmak >
6 General v. rape gaspetmek >
7 General v. rape kirletmek >
8 General v. rape zorla almak >
9 General v. rape ırzına tecavüz etmek >
10 General n. rape gasp >
11 General n. rape kız kaçırma >
12 General n. rape kolza (bitki) >
13 General n. rape küçükşalgam >
14 General n. rape yağmalama >
15 General n. rape ırzına geçme >
16 General n. rape ırza tecavüz >
17 General n. rape yağmalayıp yakıp yıkma >
18 General n. rape kolza >
19 General n. rape küçük şalgam >
20 General n. rape üzüm posası >
21 General n. rape cinsel tecavüz >
22 General n. rape tecavüz >
23 Law rape zorla ırza geçmek >
24 Law rape gasp etmek >
25 Law rape zorla alıp götürmek >
26 Law rape tecavüz etmek >
27 Law rape saldırmak >
28 Botanic rape kolza tohumu >
29 Apiculture rape yağ şalgamı >

Meanings of "rape" with other terms : 55 result(s)

Category English Turkish
1 General v. be charged with rape tecavüzden suçlanmak >
2 General v. rape a woman kadına tecavüz etmek >
3 General n. date rape bir kadına ilk randevusunda tecavüz edilmesi >
4 General n. date rape sevgili tecavüzü >
5 General n. forcible rape cebren tecavüz >
6 General n. rape victim tecavüz kurbanı >
7 General n. sexual rape cinsel tecavüz >
8 Phrases for bearing the stigma of rape tecavüz ayıbını taşıdığı için >
9 Speaking if you can't prevent rape, you enjoy it tecavüz kaçınılmazsa zevk almaya bak >
10 Law assault with intent to rape ırza geçme maksadıyla saldırı >
11 Law assault with intent to rape ırza tecavüz amacıyla saldırı >
12 Law attempted rape tecavüze teşebbüs >
13 Law attempted rape ırza geçmeye teşebbüs >
14 Law corrective rape düzeltici tecavüz >
15 Law date rape dost tecavüzü >
16 Law felonies of rape, seduction of children, and assault on chastity cebren ırza geçen, küçükleri baştan çıkaran ve iffete taarruz etme suçları >
17 Law gang rape toplu tecavüz >
18 Law gang rape çoklu tecavüz >
19 Law gang rape toplu tecavüz >
20 Law pack rape toplu tecavüz >
21 Law pack rape çoklu tecavüz >
22 Law rape accused tecavüz suçu zanlısı >
23 Law rape accused tecavüz zanlısı >
24 Law rape convict tecavüz zanlısı >
25 Law rape convict tecavüz suçu zanlısı >
26 Law rape defendant tecavüz suçu zanlısı >
27 Law rape defendant tecavüz zanlısı >
28 Law rape suspect tecavüz zanlısı >
29 Law rape suspect tecavüz suçu zanlısı >
30 Law rape victims tecavüz kurbanları >
31 Law statutory rape ırza tasaddi >
32 Law statutory rape gayrireşit birinin ırzına geçme >
33 Law statutory rape reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkide bulunma >
34 Law statutory rape kanuni olarak reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkide bulunma >
35 Law statutory rape hukuken rızası geçerli sayılmayan belli yaş altındaki kişilerle zorlama olmaksızın ilişki kurulması durumunda ortaya çıkan suç >
36 Politics women’s initiative against rape in war savaşta tecavüze karşı kadın girişimi >
37 Technical rape oil kolza yağı >
38 Technical wire rape cutter çelik tel kesici >
39 Medical rape trauma tecavüz travması >
40 Psychology acquaintance rape tanıdık tecavüzü >
41 Psychology anger rape öfke tecavüzü >
42 Psychology forcible rape cebri tecavüz >
43 Psychology power rape güç tecavüzü >
44 Psychology rape myth tecavüz miti >
45 Psychology rape trauma syndrome tecavüz travması sendromu >
46 Psychology sadistic rape sadistik tecavüz >
47 Psychology statutory rape kanunen tecavüz >
48 Chemistry rape oil kolza yağı >
49 Botanic broom-rape orobanş >
50 Botanic broom-rape canavar otu >
51 Botanic oilseed rape kolza tohumu >
52 Botanic oilseed rape kolza tohumu >
53 Agriculture rape oil kolza yağı >
54 Agriculture rape seed kolza tohumu >
55 Agriculture rape seed oil meal kolza tohumu küspesi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221