History


Meanings of "sürdürmek" in English Turkish Dictionary : 38 result(s)

Turkish English
Common Usage
sürdürmek v. maintain
sürdürmek v. continue
sürdürmek v. pursue
sürdürmek v. resume
sürdürmek v. sustain
General
sürdürmek v. carry
sürdürmek v. maintain
sürdürmek v. carry on
sürdürmek v. prolong
sürdürmek v. keep on
sürdürmek v. follow
sürdürmek v. keep it up
sürdürmek v. retain
sürdürmek v. elongate
sürdürmek v. keep the ball rolling
sürdürmek v. perpetuate
sürdürmek v. persist
sürdürmek v. keep going
sürdürmek v. keep up
sürdürmek v. keep something up
sürdürmek v. follow up
sürdürmek v. mortgaging
sürdürmek v. remain
sürdürmek v. wage
sürdürmek v. prosecute
sürdürmek v. support
sürdürmek v. lead
sürdürmek v. go ahead with something
sürdürmek v. uphold
sürdürmek v. elongate
sürdürmek v. sustain
sürdürmek v. hold down
sürdürmek v. preserve
sürdürmek v. go on
sürdürmek v. keep
sürdürmek v. take up
sürdürmek v. hold to
Idioms
sürdürmek hang on

Meanings of "sürdürmek" with other terms in English Turkish Dictionary : 105 result(s)

Turkish English
General
başarı ile sürdürmek v. carry on successfully
başarı ile sürdürmek v. carry on with success
bir geleneği sürdürmek v. carry on a tradition
bir hareketi sürdürmek v. keep at
bir hesabı sürdürmek v. maintain an account
bir işi hevessizce sürdürmek v. plod away at
bir memuru doğuya sürdürmek v. relegate an officer to a post in east
çabalarını sürdürmek v. continue one's efforts
çalışma sürdürmek v. carry on a study
çalışma sürdürmek v. carry on a work
çalışma sürdürmek v. continue a work
çalışmalarını sürdürmek v. continue one's studies
çalışmalarını sürdürmek v. carry on one's works
çalışmalarını sürdürmek v. carry on one's studies
çalışmalarını sürdürmek v. continue one's works
çalışmayı sürdürmek v. keep studying
dargınlığı sürdürmek v. hold onto resentment
desteğini sürdürmek v. continue to give support
doğal akışını sürdürmek v. run its course
düşüşünü sürdürmek v. be still on the decline
eğitimini sürdürmek v. continue one's education
evliliği sürdürmek v. continue the marriage
faaliyet sürdürmek v. carry on the activity
faaliyetini sürdürmek v. continue one's operation
faaliyetleri sürdürmek v. carry on the activities
faaliyetlerini sürdürmek v. carry on the activities
faaliyetlerini sürdürmek v. continue one's activities
faaliyetlerini sürdürmek v. continue one's operations
geçimini sürdürmek v. live on
geleneği sürdürmek v. continue the tradition
geleneği sürdürmek v. maintain the tradition
geleneği sürdürmek v. follow in the tradition
geleneği sürdürmek v. keep the tradition
geleneği sürdürmek v. carry on the tradition
geleneğini sürdürmek v. retain the tradition of
geleneğini sürdürmek v. maintain the tradition of
geleneğini sürdürmek v. follow in the tradition of
görsel bütünlüğü sürdürmek v. maintain the visual integrity
görüşmeyi sürdürmek v. keep/continue talking
göz temasını sürdürmek v. maintain eye contact
hayat sürdürmek v. spend life
hayatını sürdürmek v. maintain one's life
ile ilişkiyi sürdürmek v. keep touch with
ile teması sürdürmek v. be in contact with
ile teması sürdürmek v. keep in touch with
ile teması sürdürmek v. be in touch with
ilişki sürdürmek v. run a relationship
ilişki sürdürmek v. manage a relationship
ilişki sürdürmek v. handle a relationship
ilişki sürdürmek v. keep a relationship going
ilişki sürdürmek v. maintain a relationship
ilişki sürdürmek v. continue a relationship
ilişkileri sürdürmek v. maintain relationships
işi sürdürmek v. carry on
işini sürdürmek v. get on with
iyi bir işi sürdürmek v. keep the ball rolling
kamuoyunun hukuk sistemine olan güvenini sürdürmek v. maintain public confidence in the judicial system
kan davasını sürdürmek v. wage a feud
kan davasını sürdürmek v. feud
operasyonlarını sürdürmek v. carry on/continue one's operations
öğrenimini sürdürmek v. continue one's education
savaşı sürdürmek v. wage war
sohbet sürdürmek v. hold conversation
sorumluluğu/yükümlülüğü sürdürmek/devam etmek v. remain liable
soyunu sürdürmek v. continue one`s bloodline
şöhretini sürdürmek v. maintain one's reputation
varlığını sürdürmek v. continue one's existence
varlığını sürdürmek v. subsist
varlığını sürdürmek v. carry on
varlığını sürdürmek v. obtain
yardımsız da varlığını sürdürmek v. get on without
yaşam sürdürmek v. lead a life
yaşam sürdürmek v. live a life
yaşam sürdürmek v. maintain life
yaşamayı sürdürmek v. survive
yaşamını sürdürmek v. keep living
yaşamını sürdürmek v. go on with his/her life
yaşamını sürdürmek v. survive
yaşamını sürdürmek v. maintain one's life
yatırımı sürdürmek v. sustain the investment
Phrasals
bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek press ahead
bir şeyde çalışmayı sürdürmek progress with something
bir şeyi sürdürmek stick with
ile hayatta kalmak/yaşamını sürdürmek survive on
kararlılıkla sürdürmek press ahead/on with
Idioms
bir oyunu/yalanı/kandırmacayı sürdürmek keep an act up
bir oyunu/yalanı/kandırmacayı sürdürmek keep one's act up
bir şeyi sürdürmek keep the kettle boiling
bir şeyi sürdürmek keep the pot boiling
biraz güçlükle yaşamını sürdürmek keep body and soul together
doğal akışını sürdürmek take its course
doğal akışını sürdürmek take it's course
doğal akışını sürdürmek run its course
doğal akışını sürdürmek run it's course
duruşunu inatla sürdürmek/devam ettirmek take a firm stand on something
geçerliliğini sürdürmek hold good
savunduklarını sürdürmek stick to one's guns
tartışmayı/münakaşayı inatla sürdürmek argue the toss
tüm olumsuzluklara karşın görüşlerini ya da inançlarını savunmayı sürdürmek stick to one's guns
zekası sayesinde yaşamını sürdürmek live by one's wits
zekası sayesinde yaşamını sürdürmek live on one's wits
Politics
bir etkinliğe başlamak ve sürdürmek take up an activity
dikkatle izlemeyi sürdürmek keep the matter under review
Technical
yaşamayı sürdürmek survive
Construction
-e kadar sürdürmek maintain far into