Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

sürdürmek


Meanings of "sürdürmek" in English : 38 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage v. sürdürmek pursue >
2 Common Usage v. sürdürmek maintain >
3 Common Usage v. sürdürmek continue >
4 Common Usage v. sürdürmek resume >
5 Common Usage v. sürdürmek sustain >
6 General v. sürdürmek maintain >
7 General v. sürdürmek go on >
8 General v. sürdürmek hold down >
9 General v. sürdürmek hold to >
10 General v. sürdürmek carry >
11 General v. sürdürmek mortgaging >
12 General v. sürdürmek preserve >
13 General v. sürdürmek prolong >
14 General v. sürdürmek prosecute >
15 General v. sürdürmek perpetuate >
16 General v. sürdürmek persist >
17 General v. sürdürmek carry on >
18 General v. sürdürmek keep something up >
19 General v. sürdürmek uphold >
20 General v. sürdürmek wage >
21 General v. sürdürmek follow >
22 General v. sürdürmek follow up >
23 General v. sürdürmek go ahead with something >
24 General v. sürdürmek elongate >
25 General v. sürdürmek take up >
26 General v. sürdürmek remain >
27 General v. sürdürmek retain >
28 General v. sürdürmek support >
29 General v. sürdürmek sustain >
30 General v. sürdürmek elongate >
31 General v. sürdürmek keep >
32 General v. sürdürmek keep going >
33 General v. sürdürmek keep it up >
34 General v. sürdürmek keep on >
35 General v. sürdürmek keep the ball rolling >
36 General v. sürdürmek keep up >
37 General v. sürdürmek lead >
38 Idioms sürdürmek hang on >

Meanings of "sürdürmek" with other terms : 105 result(s)

Category Turkish English
1 General v. başarı ile sürdürmek carry on with success >
2 General v. başarı ile sürdürmek carry on successfully >
3 General v. bir geleneği sürdürmek carry on a tradition >
4 General v. bir hareketi sürdürmek keep at >
5 General v. bir hesabı sürdürmek maintain an account >
6 General v. bir işi hevessizce sürdürmek plod away at >
7 General v. bir memuru doğuya sürdürmek relegate an officer to a post in east >
8 General v. çabalarını sürdürmek continue one's efforts >
9 General v. çalışma sürdürmek continue a work >
10 General v. çalışma sürdürmek carry on a work >
11 General v. çalışma sürdürmek carry on a study >
12 General v. çalışmalarını sürdürmek continue one's works >
13 General v. çalışmalarını sürdürmek continue one's studies >
14 General v. çalışmalarını sürdürmek carry on one's works >
15 General v. çalışmalarını sürdürmek carry on one's studies >
16 General v. çalışmayı sürdürmek keep studying >
17 General v. dargınlığı sürdürmek hold onto resentment >
18 General v. desteğini sürdürmek continue to give support >
19 General v. doğal akışını sürdürmek run its course >
20 General v. düşüşünü sürdürmek be still on the decline >
21 General v. eğitimini sürdürmek continue one's education >
22 General v. evliliği sürdürmek continue the marriage >
23 General v. faaliyet sürdürmek carry on the activity >
24 General v. faaliyetini sürdürmek continue one's operation >
25 General v. faaliyetleri sürdürmek carry on the activities >
26 General v. faaliyetlerini sürdürmek carry on the activities >
27 General v. faaliyetlerini sürdürmek continue one's activities >
28 General v. faaliyetlerini sürdürmek continue one's operations >
29 General v. geçimini sürdürmek live on >
30 General v. geleneği sürdürmek carry on the tradition >
31 General v. geleneği sürdürmek continue the tradition >
32 General v. geleneği sürdürmek maintain the tradition >
33 General v. geleneği sürdürmek follow in the tradition >
34 General v. geleneği sürdürmek keep the tradition >
35 General v. geleneğini sürdürmek follow in the tradition of >
36 General v. geleneğini sürdürmek maintain the tradition of >
37 General v. geleneğini sürdürmek retain the tradition of >
38 General v. görsel bütünlüğü sürdürmek maintain the visual integrity >
39 General v. görüşmeyi sürdürmek keep/continue talking >
40 General v. göz temasını sürdürmek maintain eye contact >
41 General v. hayat sürdürmek spend life >
42 General v. hayatını sürdürmek maintain one's life >
43 General v. ile ilişkiyi sürdürmek keep touch with >
44 General v. ile teması sürdürmek keep in touch with >
45 General v. ile teması sürdürmek be in contact with >
46 General v. ile teması sürdürmek be in touch with >
47 General v. ilişki sürdürmek continue a relationship >
48 General v. ilişki sürdürmek maintain a relationship >
49 General v. ilişki sürdürmek handle a relationship >
50 General v. ilişki sürdürmek manage a relationship >
51 General v. ilişki sürdürmek keep a relationship going >
52 General v. ilişki sürdürmek run a relationship >
53 General v. ilişkileri sürdürmek maintain relationships >
54 General v. işi sürdürmek carry on >
55 General v. işini sürdürmek get on with >
56 General v. iyi bir işi sürdürmek keep the ball rolling >
57 General v. kamuoyunun hukuk sistemine olan güvenini sürdürmek maintain public confidence in the judicial system >
58 General v. kan davasını sürdürmek feud >
59 General v. kan davasını sürdürmek wage a feud >
60 General v. operasyonlarını sürdürmek carry on/continue one's operations >
61 General v. öğrenimini sürdürmek continue one's education >
62 General v. savaşı sürdürmek wage war >
63 General v. sohbet sürdürmek hold conversation >
64 General v. sorumluluğu/yükümlülüğü sürdürmek/devam etmek remain liable >
65 General v. soyunu sürdürmek continue one`s bloodline >
66 General v. şöhretini sürdürmek maintain one's reputation >
67 General v. varlığını sürdürmek carry on >
68 General v. varlığını sürdürmek subsist >
69 General v. varlığını sürdürmek obtain >
70 General v. varlığını sürdürmek continue one's existence >
71 General v. yardımsız da varlığını sürdürmek get on without >
72 General v. yaşam sürdürmek lead a life >
73 General v. yaşam sürdürmek live a life >
74 General v. yaşam sürdürmek maintain life >
75 General v. yaşamayı sürdürmek survive >
76 General v. yaşamını sürdürmek maintain one's life >
77 General v. yaşamını sürdürmek go on with his/her life >
78 General v. yaşamını sürdürmek keep living >
79 General v. yaşamını sürdürmek survive >
80 General v. yatırımı sürdürmek sustain the investment >
81 Phrasals bir görevi veya işi kararlı bir şekilde sürdürmek press ahead >
82 Phrasals bir şeyde çalışmayı sürdürmek progress with something >
83 Phrasals bir şeyi sürdürmek stick with >
84 Phrasals ile hayatta kalmak/yaşamını sürdürmek survive on >
85 Phrasals kararlılıkla sürdürmek press ahead/on with >
86 Idioms bir oyunu/yalanı/kandırmacayı sürdürmek keep an act up >
87 Idioms bir oyunu/yalanı/kandırmacayı sürdürmek keep one's act up >
88 Idioms bir şeyi sürdürmek keep the pot boiling >
89 Idioms bir şeyi sürdürmek keep the kettle boiling >
90 Idioms biraz güçlükle yaşamını sürdürmek keep body and soul together >
91 Idioms doğal akışını sürdürmek run it's course >
92 Idioms doğal akışını sürdürmek take it's course >
93 Idioms doğal akışını sürdürmek take its course >
94 Idioms doğal akışını sürdürmek run its course >
95 Idioms duruşunu inatla sürdürmek/devam ettirmek take a firm stand on something >
96 Idioms geçerliliğini sürdürmek hold good >
97 Idioms savunduklarını sürdürmek stick to one's guns >
98 Idioms tartışmayı/münakaşayı inatla sürdürmek argue the toss >
99 Idioms tüm olumsuzluklara karşın görüşlerini ya da inançlarını savunmayı sürdürmek stick to one's guns >
100 Idioms zekası sayesinde yaşamını sürdürmek live by one's wits >
101 Idioms zekası sayesinde yaşamını sürdürmek live on one's wits >
102 Politics bir etkinliğe başlamak ve sürdürmek take up an activity >
103 Politics dikkatle izlemeyi sürdürmek keep the matter under review >
104 Technical yaşamayı sürdürmek survive >
105 Construction -e kadar sürdürmek maintain far into >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221