sapma - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "sapma" in English Turkish Dictionary : 59 result(s)

Turkish English
Common Usage
sapma deviation n.
General
sapma bias n.
sapma variation n.
sapma diversion n.
sapma warp n.
sapma deviate n.
sapma swing n.
sapma detortion n.
sapma social deviation n.
sapma yaw n.
sapma obliqueness n.
sapma deflection n.
sapma deflexion n.
sapma deviating n.
sapma abnormality n.
sapma veering n.
sapma decline n.
sapma turn n.
sapma drift n.
sapma social deviance n.
sapma aberrance n.
sapma divagation n.
sapma detour n.
sapma inequality n.
sapma lapse n.
sapma declension n.
sapma turnabout n.
sapma refracting n.
sapma obliquity n.
sapma declination n.
sapma departure n.
sapma swerve n.
sapma change n.
sapma excursion n.
sapma declining n.
Trade/Economic
sapma deviation
sapma variance
Insurance
sapma deviation
Technical
sapma diverge
sapma divergency
sapma deflexion
sapma refracting
sapma deflection
Telecom
sapma jitter
sapma ripple
Mechanic
sapma offset
Construction
sapma misalignment
Aeronautic
sapma concession
Marine
sapma refraction
sapma divergence
Psychology
sapma perversion
Food Engineering
sapma deviation
Math
sapma deviation
Statistics
sapma deviance
Chemistry
sapma aberration
Linguistics
sapma deviation
sapma deviance
Environment
sapma variance
Meteorology
sapma deviation

Meanings of "sapma" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
sapma göstermek deviate v.
sapma göstermek show deviation v.
(kötü yola) sapma relapse n.
açıklanmamış sapma unexplained deviation n.
açısal sapma angular deviation n.
ahenkten sapma anharmonicity n.
cinsel sapma perversion n.
cinsel sapma sexual deviation n.
cinsel sapma perversity n.
cinsel sapma türleri types of perversion n.
değerlerden sapma deviation from values n.
değerlerden ve doğru yoldan sapma deviation from values and the ture path n.
doğru yoldan sapma swerve n.
gene olarak kabul gören inançlardan veya düşüncelerden sapma heterodoxy n.
hataya sapma backsliding n.
inançlarda sapma deviationism n.
kabul edilebilir sapma allowable deviation n.
kabul edilebilir sapma sınırları acceptable tolerance limits n.
konudan sapma divagation n.
kötü yola sapma backsliding n.
manyetik sapma magnetic deflection n.
normalden sapma aberration n.
olumlu sapma positive deviation n.
planlanmış veya niyetlenilmiş rotadan sapma detour n.
sapma (doğru/doğal/normal olandan) aberration n.
sapma göstergesi turn indicator n.
sapma noktası point of departure n.
sapma oranı deviation ratio n.
sapma ölçer declination compass n.
sapma pusulası declination compass n.
siyasi görüşünde sapma olan kimse deviationist n.
sosyal sapma social deviance n.
sosyal sapma social deviation n.
yanlış yola sapma estraying n.
yarı sapma semi-deviation n.
yörünge veya yoldaki küçük sapma perturbation n.
gerçekten sapma aberrant adj.
-den sapma deviation from prep.
Insurance
sapma (nakliyat) deviation
sapma klozu deviation clause
Technical
artı sapma positive distortion
aygıtsal sapma instrumental deviation
bakışımsız yön sapma asymmetrical deflection
deney sonucundaki sapma deviation of test result
deneysel standart sapma experimental standard deviation
doğruluktan sapma inaccuracy
doğrusallıktan sapma linearity deviation
düzlemden sapma distortion out of plane
eksenel sapma toleransı axial run-out tolerance
eksi sapma negative deviation
elastik sapma elastic deflection
elektromanyetik sapma electromagnetic deflection
elektrostatik sapma electrostatic deflection
gönyeden sapma deviation from squareness
halat sapma açısı fleet angle
ışıksal sapma optical deviation
izin verilebilir sapma permissible deviation
izin verilebilir sapma allowable deviation
kabul edilebilir sapma permissible deflection
kabul edilebilir sapma permissible deviation
kabul edilebilir sapma permitted deviation
kalıcı sapma permanent deflection
kesin sapma absolute deviation
kırılmada sapma deflection at break
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kromatik frekansa bağımlı sapma chromatic aberration
kromatik sapma chromatic aberration
kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönü arasındaki açısal sapma compass declination
maksimum sapma maximum overshoot
manyetik doğal sapma magnetic variation
manyetik sapma düzeltici quadrantal corrector
mutlak sapma absolute deviation
müsaade edilebilir sapma permissible deviation
müsaade edilen sapma permissible deviation
müsaade edilen sapma permitted deviation
normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması early detection of developing deviations from normal operation
normal sapma normal deviation
optik sapma optical deviation
oransal sapma proportional offset
ortalama mutlak sapma mean absolute deviation
ortalama sapma average deviation
ortalama sapma mean deviation
ölçünlü sapma eşzamanlama kayması standard deviation synchronization offset
periyodik sapma periodic deviation
referans sapma noktası reference diversion point
reglaj sapma değeri sinyali actuating signal
renklerle ilgili sapma chromatic aberration
rotadan sapma sinyali off course signal
salınımlı sapma drop-centre deflection
sapma açısı divergence angle
sapma açısı refracting angle
sapma açısı angle of deviation
sapma ayrılma divergency
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma eğrisi deflection curve
sapma grafiği deviation graphic
sapma iletkisi declination protractor
sapma komutu branch instruction
sapma mesafesi kayıtçısı miss distance scorer
sapma noktası inflection point
sapma noktası branch point
sapma raporu (yolunda gitmeyen/zamanında yetişmeyen/yetişmeyecek sıkıntılı/problemli/sorunlu durumları bildiren rapor) exception report
sapma sınırlandırıcı impulse limiter
sapma soğurması deviation absorption
standart atmosferik basınçtan sapma deviation from standard atmospheric pressure
standart normal sapma standard normal deviation
standart sapma standard deviation
şartlı sapma conditional branch
tabii sapma variation
test neticesindeki sapma deviation of test result
yana sapma lateral deviation
yanal sapma lateral deviation
yarı sapma semi deviation
yassılıktan sapma out-of-flat
yatay veya dikey sapma declination
Computer
deneysel standart sapma experimental standard deviation
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma unconditional branch
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kritik sapma critical bias
sapma adresi branch address
sapma hızı warp speed
sapma komutu branch instruction
sapma komutu branching instruction
sapma modeli error model
sapma noktası branch point
sapma yüzdesi contingency percentage
yanal sapma lateral deviation
Electric
elektriksel sapma electrical deviation
elektrostatik sapma electrostatic deflection
manyetik sapma magnetic deflection
mıknatıssal sapma magnetic deflection
periyodik sapma periodic deviation
sapma bobini deflector coil
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma soğurması deviation absorption
Optics
minimum sapma açısı angle of minimum deviation
Physics
bağıl standart sapma relative standard deviation
mıknatıssal sapma magnetic declination
Biology
genetik sapma genetic deviation
Marine Biology
ortalama sapma yüzdesi percentage average deviation
Geography
atmosferik sapma oranı atmospheric lapse rate
sapma dalgası drift wave
sapma oranı lapse rate
Geology
adiyabatik sapma oranı adiabatic lapse rate