Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

sapma


Meanings of "sapma" in English : 59 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. sapma deviation >
2 General n. sapma drift >
3 General n. sapma bias >
4 General n. sapma abnormality >
5 General n. sapma deflection >
6 General n. sapma diversion >
7 General n. sapma turnabout >
8 General n. sapma veering >
9 General n. sapma variation >
10 General n. sapma refracting >
11 General n. sapma social deviance >
12 General n. sapma social deviation >
13 General n. sapma swerve >
14 General n. sapma inequality >
15 General n. sapma lapse >
16 General n. sapma obliqueness >
17 General n. sapma obliquity >
18 General n. sapma aberrance >
19 General n. sapma declension >
20 General n. sapma declination >
21 General n. sapma decline >
22 General n. sapma declining >
23 General n. sapma deflexion >
24 General n. sapma detortion >
25 General n. sapma deviating >
26 General n. sapma change >
27 General n. sapma swing >
28 General n. sapma turn >
29 General n. sapma warp >
30 General n. sapma excursion >
31 General n. sapma departure >
32 General n. sapma detour >
33 General n. sapma deviate >
34 General n. sapma divagation >
35 General n. sapma yaw >
36 Trade/Economic sapma deviation >
37 Trade/Economic sapma variance >
38 Insurance sapma deviation >
39 Technical sapma refracting >
40 Technical sapma deflection >
41 Technical sapma deflexion >
42 Technical sapma diverge >
43 Technical sapma divergency >
44 Telecom sapma jitter >
45 Telecom sapma ripple >
46 Mechanic sapma offset >
47 Construction sapma misalignment >
48 Aeronautic sapma concession >
49 Marine sapma refraction >
50 Marine sapma divergence >
51 Psychology sapma perversion >
52 Food Engineering sapma deviation >
53 Math sapma deviation >
54 Statistics sapma deviance >
55 Chemistry sapma aberration >
56 Linguistics sapma deviance >
57 Linguistics sapma deviation >
58 Environment sapma variance >
59 Meteorology sapma deviation >

Meanings of "sapma" with other terms : 150 result(s)

Category Turkish English
1 General v. sapma göstermek deviate >
2 General v. sapma göstermek show deviation >
3 General n. (kötü yola) sapma relapse >
4 General n. açıklanmamış sapma unexplained deviation >
5 General n. açısal sapma angular deviation >
6 General n. ahenkten sapma anharmonicity >
7 General n. cinsel sapma perversion >
8 General n. cinsel sapma perversity >
9 General n. cinsel sapma sexual deviation >
10 General n. cinsel sapma türleri types of perversion >
11 General n. doğru yoldan sapma swerve >
12 General n. gene olarak kabul gören inançlardan veya düşüncelerden sapma heterodoxy >
13 General n. kabul edilebilir sapma allowable deviation >
14 General n. kabul edilebilir sapma sınırları acceptable tolerance limits >
15 General n. konudan sapma divagation >
16 General n. manyetik sapma magnetic deflection >
17 General n. normalden sapma aberration >
18 General n. olumlu sapma positive deviation >
19 General n. planlanmış veya niyetlenilmiş rotadan sapma detour >
20 General n. sapma (doğru/doğal/normal olandan) aberration >
21 General n. sapma göstergesi turn indicator >
22 General n. sapma noktası point of departure >
23 General n. sapma oranı deviation ratio >
24 General n. sosyal sapma social deviance >
25 General n. sosyal sapma social deviation >
26 General n. yanlış yola sapma estraying >
27 General n. yörünge veya yoldaki küçük sapma perturbation >
28 General adj. gerçekten sapma aberrant >
29 General prep. -den sapma deviation from >
30 Trade/Economic başkalarını değerlendirmede temel sapma fundamental attribution bias >
31 Trade/Economic deneysel standart sapma experimental standard deviation >
32 Trade/Economic karışık sapma mix variance >
33 Trade/Economic mevsime bağlı sapma seasonal variance >
34 Trade/Economic ortalama sapma mean deviation >
35 Trade/Economic standart sapma standard deviation >
36 Politics sapma eşikleri deviation threshold >
37 Technical bakışımsız yön sapma asymmetrical deflection >
38 Technical baraj aksında sapma offset dam axis >
39 Technical deney sonucundaki sapma deviation of test result >
40 Technical doğruluktan sapma inaccuracy >
41 Technical elektromanyetik sapma electromagnetic deflection >
42 Technical elektrostatik sapma electrostatic deflection >
43 Technical izin verilebilir sapma permissible deviation >
44 Technical kabul edilebilir sapma permissible deflection >
45 Technical kalıcı sapma permanent deflection >
46 Technical koşullu sapma conditional branch >
47 Technical koşullu sapma komutu conditional branch instruction >
48 Technical koşulsuz sapma unconditional branch >
49 Technical koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction >
50 Technical kötü sapma bad branch >
51 Technical kuzey kutbu ile pusulanın kuzey yönü arasındaki açısal sapma compass declination >
52 Technical maksimum sapma açısı maximum deviation angle >
53 Technical minimum sapma açısı angle of minimum deviation >
54 Technical mutlak sapma absolute deviation >
55 Technical müsaade edilebilir sapma permissible deviation >
56 Technical normal sapma normal deviation >
57 Technical ortalama sapma average deviation >
58 Technical ölçünlü sapma eşzamanlama kayması standard deviation synchronization offset >
59 Technical periyodik sapma periodic deviation >
60 Technical sapma açısı deflection angle >
61 Technical sapma açısı angle of deflection >
62 Technical sapma açısı angle of deviation >
63 Technical sapma ayrılma divergency >
64 Technical sapma distorsiyonu deviation distortion >
65 Technical sapma eğiliminde olan deflective >
66 Technical sapma eğrisi deviation curve >
67 Technical sapma karakteri skew character >
68 Technical sapma komutu branch instruction >
69 Technical sapma noktası branch point >
70 Technical sapma sınırlandırıcı impulse limiter >
71 Technical sapma soğurması deviation absorption >
72 Technical standart normal sapma standard normal deviation >
73 Technical şartlı sapma conditional branch >
74 Technical test neticesindeki sapma deviation of test result >
75 Technical yanına olasılı sapma deflection probable error >
76 Technical yarı sapma semi deviation >
77 Technical yatay veya dikey sapma declination >
78 Computer deneysel standart sapma experimental standard deviation >
79 Computer koşullu sapma conditional branch >
80 Computer koşullu sapma komutu conditional branch instruction >
81 Computer kötü sapma bad branch >
82 Computer kritik sapma critical bias >
83 Computer sapma adresi branch address >
84 Computer sapma hızı warp speed >
85 Computer sapma komutu branching instruction >
86 Computer sapma komutu branch instruction >
87 Computer sapma modeli error model >
88 Computer sapma noktası branch point >
89 Computer sapma yüzdesi contingency percentage >
90 Computer yanal sapma lateral deviation >
91 Electric elektriksel sapma electrical deviation >
92 Electric periyodik sapma periodic deviation >
93 Electric sapma bobini deflector coil >
94 Electric sapma distorsiyonu deviation distortion >
95 Electric sapma soğurması deviation absorption >
96 Construction standard sapma standard deviation >
97 Automotive aktif sapma kontrolü active yaw control >
98 Automotive sapma momenti yawing moment >
99 Aeronautic aşağı sapma açısı angle of downwash >
100 Aeronautic dikey sapma vertical deviation >
101 Aeronautic kararlı durumdan sapma disturbance >
102 Aeronautic sapma açısı angle of yaw >
103 Aeronautic sapma çizelgesi deviation table >
104 Aeronautic sapma grafiği dygoram >
105 Aeronautic sapma hızı drift rate >
106 Aeronautic serbest kılınan sapma eşiği cleared level deviation threshold >
107 Aeronautic serbest kılınan seviyeden sapma cleared level deviation >
108 Aeronautic sıfır tabu sapma hattı agonic line >
109 Aeronautic uzunlamasına sapma longitudial deviation >
110 Aeronautic yalpa tarafına sapma favourable yaw >
111 Aeronautic yan sapma lateral deviation >
112 Aeronautic yana sapma açısı angle of sidewash >
113 Aeronautic yanlamasına sapma lateral deviation >
114 Aeronautic yukarı sapma açısı angle of upwash >
115 Marine manyetik sapma magnetic declination >
116 Marine sapma diyagramı çizimi refraction diagram >
117 Marine sapma hesabı calculus of variations >
118 Marine sapma sonrası dalgaların bir arada toplanması caustic >
119 Marine sapma  katsayısı refraction coefficient >
120 Marine yan rüzgarlar ve akıntı sebebiyle belirlenmiş rotadan sapma drift >
121 Medical bağıl standart sapma relative standard deviation >
122 Medical katodik sapma cathodic drift >
123 Medical polimorf sapma polymorphous perverse >
124 Medical sapma azalması drift reduction >
125 Psychology akli sapma mental aberration >
126 Psychology birincil sapma primary deviance >
127 Psychology cinsel sapma sexual perversion >
128 Psychology çokbiçimli sapma polymorphous perverse >
129 Psychology ikincil sapma secondary deviance >
130 Psychology kromatik sapma chromatic aberration >
131 Psychology küresel sapma spherical aberration >
132 Psychology mutlak sapma absolute inversion >
133 Optics minimum sapma açısı angle of minimum deviation >
134 Food Engineering standart sapma standard deviation >
135 Math standart sapma standard deviation >
136 Biochemistry ortalama sapma yüzdesi percentageaverage deviation >
137 Marine Biology ortalama sapma yüzdesi percentage average deviation >
138 Linguistics ölçünlü sapma standard deviation >
139 Linguistics ölçünlü sapma standart deviation >
140 Linguistics standard sapma standart deviation >
141 Environment adiyabitik sapma oranı adiabatic lapse rate >
142 Environment manyetik sapma ölçer magnetic variometer >
143 Environment nükleer silahın hedeften sapma mesafesi offset distance >
144 Geography atmosferik sapma oranı atmospheric lapse rate >
145 Geography sapma oranı lapse rate >
146 Meteorology aşağı sapma downwash >
147 Meteorology eşit sapma equideparture >
148 Meteorology ortalama sapma mean deviation >
149 Meteorology standart sapma standard deviation >
150 Geology adiyabatik sapma oranı adiabatic lapse rate >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221