Geçmiş
UC Browser


"sapma" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 59 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
sapma n. deviation
Genel
sapma n. bias
sapma n. variation
sapma n. diversion
sapma n. warp
sapma n. deviate
sapma n. swing
sapma n. detortion
sapma n. social deviation
sapma n. yaw
sapma n. obliqueness
sapma n. deflection
sapma n. deflexion
sapma n. deviating
sapma n. abnormality
sapma n. veering
sapma n. decline
sapma n. turn
sapma n. drift
sapma n. social deviance
sapma n. aberrance
sapma n. divagation
sapma n. detour
sapma n. inequality
sapma n. lapse
sapma n. declension
sapma n. turnabout
sapma n. refracting
sapma n. obliquity
sapma n. declination
sapma n. departure
sapma n. swerve
sapma n. change
sapma n. excursion
sapma n. declining
Ticaret/Ekonomi
sapma deviation
sapma variance
Sigortacılık
sapma deviation
Teknik
sapma diverge
sapma divergency
sapma deflexion
sapma refracting
sapma deflection
Telekom
sapma jitter
sapma ripple
Mekanik
sapma offset
İnşaat
sapma misalignment
Havacılık
sapma concession
Denizcilik
sapma refraction
sapma divergence
Psikoloji
sapma perversion
Gıda
sapma deviation
Matematik
sapma deviation
İstatistik
sapma deviance
Kimya
sapma aberration
Dilbilim
sapma deviation
sapma deviance
Çevre
sapma variance
Meteoroloji
sapma deviation

"sapma" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
sapma göstermek v. deviate
(kötü yola) sapma n. relapse
açısal sapma n. angular deviation
ahenkten sapma n. anharmonicity
cinsel sapma n. perversity
cinsel sapma n. sexual deviation
değerlerden sapma n. deviation from values
değerlerden ve doğru yoldan sapma n. deviation from values and the ture path
hataya sapma n. backsliding
inançlarda sapma n. deviationism
kabul edilebilir sapma n. allowable deviation
kabul edilebilir sapma sınırları n. acceptable tolerance limits
konudan sapma n. divagation
kötü yola sapma n. backsliding
normalden sapma n. aberration
planlanmış veya niyetlenilmiş rotadan sapma n. detour
sapma oranı n. deviation ratio
sosyal sapma n. social deviance
yarı sapma n. semi-deviation
yörünge veya yoldaki küçük sapma n. perturbation
-den sapma prep. deviation from
Ticaret/Ekonomi
ihmal edilmiş değişkenin yol açtığı sapma omitted-variable bias
karışık sapma mix variance
lehte sapma favourable variance
olumsuz sapma unfavorable variance
ortalama sapma average deviation
Siyasal
sapma eşikleri deviation threshold
Teknik
artı sapma positive distortion
bakışımsız yön sapma asymmetrical deflection
deney sonucundaki sapma deviation of test result
düzlemden sapma distortion out of plane
elastik sapma elastic deflection
elektrostatik sapma electrostatic deflection
gönyeden sapma deviation from squareness
ışıksal sapma optical deviation
izin verilebilir sapma permissible deviation
kabul edilebilir sapma permissible deviation
kalıcı sapma permanent deflection
kesin sapma absolute deviation
koşullu sapma conditional branch
koşullu sapma komutu conditional branch instruction
koşulsuz sapma komutu unconditional branch instruction
kötü sapma bad branch
kromatik frekansa bağımlı sapma chromatic aberration
kromatik sapma chromatic aberration
maksimum sapma maximum overshoot
manyetik sapma düzeltici quadrantal corrector
müsaade edilen sapma permitted deviation
normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması early detection of developing deviations from normal operation
normal sapma normal deviation
oransal sapma proportional offset
ortalama mutlak sapma mean absolute deviation
periyodik sapma periodic deviation
reglaj sapma değeri sinyali actuating signal
rotadan sapma sinyali off course signal
salınımlı sapma drop-centre deflection
sapma açısı divergence angle
sapma açısı refracting angle
sapma ayrılma divergency
sapma distorsiyonu deviation distortion
sapma noktası inflection point
sapma sınırlandırıcı impulse limiter
sapma soğurması deviation absorption
standart atmosferik basınçtan sapma deviation from standard atmospheric pressure
standart normal sapma standard normal deviation
standart sapma standard deviation
tabii sapma variation
test neticesindeki sapma deviation of test result
yassılıktan sapma out-of-flat
yatay veya dikey sapma declination
Bilgisayar
koşulsuz sapma unconditional branch
kritik sapma critical bias
sapma komutu branching instruction
sapma modeli error model
sapma noktası branch point
sapma yüzdesi contingency percentage
yanal sapma lateral deviation
Bilişim
manyetik sapma magnetic deflection
mutlak sapma absolute deviation
ortalama sapma mean deviation
rotadan sapma açısı yaw angle
Telekom
çapraz sapma kaybı transverse offset loss
modülasyon sapma sınırlaması modulation deviation limiting
sapma dengelemesi drift compensation
Elektrik
periyodik sapma periodic deviation
sapma bobini deflector coil
İnşaat
standard sapma standard deviation
Otomotiv
aktif sapma kontrolü active yaw control
Havacılık
aşağı sapma açısı angle of downwash
dikey sapma vertical deviation
dikey sapma vertical deviation
gösterge sürati sapma uyuşmazlığı indicated air speed deviation non-conformancy
kararlı durumdan sapma disturbance
müsaade edilen seviyeden sapma cleared flight level deviation
pusulanın sapma açısı dev-point
rotadan sapma sinyali off-course signal
sapma açısı yaw axis
sapma çizelgesi deviation table
sapma önleyici kanatçık anti-yaw ailerons
serbest kılınan sapma eşiği cleared level deviation
yalpa tarafına sapma favourable yaw
yan sapma lateral deviation
yana sapma açısı angle of sidewash
yukarı sapma açısı angle of upwash
Denizcilik
manyetik sapma magnetic declination
sapma sonrası dalgaların bir arada toplanması caustic
yan rüzgarlar ve akıntı sebebiyle belirlenmiş rotadan sapma drift
yolundan sapma sheer
Medikal
katodik sapma cathodic drift
standart sapma sd (standart deviation)
Psikoloji
birincil sapma primary deviance
çokbiçimli sapma polymorphous perverse
ikincil sapma secondary deviance
küresel sapma spherical aberration
mutlak sapma absolute inversion
zihinsel sapma mental deviation
Optik
minimum sapma açısı angle of minimum deviation
Gıda
standart sapma standard deviation
İstatistik
çeyrek sapma quartile deviation
dairesel ortalama sapma circular mean deviation
eşzamanlı sapma concurrent deviation
kareli ortalama sapma mean square deviation
kartit sapma quartile deviation
kuvartil sapma formülü quartile deviation formula
mutlak sapma absolute deviation
normal sapma normal deviate
orta sapma median deviation
ortalama sapma formülü mean deviation formula
standart sapma formülü standard deviation formula
standartlaştırılmış sapma standardised deviate
studentleştirilmiş en büyük mutlak sapma studentized maximum absolute deviate
yüzdelik standart sapma percentage standard deviation
Biyoloji
genetik sapma genetic deviation
Biyokimya
ortalama sapma yüzdesi percentageaverage deviation
Deniz Biyolojisi
ortalama sapma yüzdesi percentage average deviation
Dilbilim
ölçünlü sapma standart deviation
standard sapma standart deviation
Çevre
adiyabitik sapma oranı adiabatic lapse rate
manyetik sapma ölçer magnetic variometer
nükleer silahın hedeften sapma mesafesi offset distance
Coğrafya
sapma oranı lapse rate
Meteoroloji
standart sapma standard deviation
Jeoloji
adiyabatik sapma oranı adiabatic lapse rate
Askeri
arizi sapma deviation
görünen sapma apparent precession
normal sapma ihtimali grafiği normal probability curve
tabii manyetik sapma magnetic declination
tabii sapma istasyonu declinating station
taktik sapma tactical diversion
yan sapma lateral deflection