temiz - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "temiz" in English Turkish Dictionary : 49 result(s)

Turkish English
Common Usage
temiz clear adj.
temiz white adj.
temiz clean adj.
General
temiz pure adj.
temiz clarion adj.
temiz chaste adj.
temiz sanitary adj.
temiz trim adj.
temiz spruce adj.
temiz clean-handed adj.
temiz neat adj.
temiz nonstaining adj.
temiz fair adj.
temiz unstained adj.
temiz unpolluted adj.
temiz hygienic adj.
temiz tidy adj.
temiz natty adj.
temiz net adj.
temiz unsoiled adj.
temiz neater adj.
temiz decent adj.
temiz crisp adj.
temiz respectable adj.
temiz virgin adj.
temiz unspotted adj.
temiz virtuous adj.
temiz sharp adj.
temiz white adj.
temiz country adj.
temiz fresh adj.
temiz clear adj.
temiz clean adj.
temiz crystalline adj.
temiz stainless adj.
temiz kosher adj.
temiz ruly adj.
temiz fairly adv.
temiz neatly adv.
temiz cleanly adv.
Idioms
temiz as clean as a whistle
temiz in the clear
temiz pure in heart
Trade/Economic
temiz clean bill of lading
Technical
temiz sanitary
temiz fresh
temiz neat
Computer
temiz clear
Latin
temiz mundus

Meanings of "temiz" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
(bir araştırmadan vb) temiz çıkmak come up clean v.
(gbt vb) temiz çıkmak come up clean v.
biraz temiz hava almak get some fresh air v.
çevreyi temiz tutmak keep the environment clean v.
çevreyi temiz tutmak keep the environment clean v.
sabıkası temiz olmak have a clean criminal record v.
temiz bir dayak atmak give a good thrashing v.
temiz görünmek seem clean v.
temiz görünmek look clean v.
temiz hava almaya çıkmak go out for fresh air v.
temiz havaya çıkmak go out for fresh air v.
temiz kokmak smell clean v.
temiz tutmak keep clean v.
temiz tutmak keep it clean v.
temiz tutmamak not to keep clean v.
temiz tutmamak keep unclean v.
avrupa için daha temiz kentsel ulaşım cleaner urban transport for europe n.
havanın temiz tutulması kanunu clean air act n.
mera/otlak/yayla vb yerlerde yerden çıkan (temiz) su kaynağı pasture spring n.
musevi şeriatına göre temiz sayılan et kasher n.
temiz açıklık clear spacing n.
temiz açıklık clear distance n.
temiz açıklık clearance of span n.
temiz aşk idyll n.
temiz aşk idyl n.
temiz bir sayfa fresh start n.
temiz bir sayfa new beginning n.
temiz bir sayfa new chance n.
temiz bir sayfa opportunity to start over n.
temiz bir sayfa clean slate n.
temiz çarşaf clean sheet n.
temiz çarşaflar clean sheets n.
temiz çevre clean environment n.
temiz enerji clean energy n.
temiz ev clean house n.
temiz gelecek secure future n.
temiz gelecek clean future n.
temiz gökyüzü blue sky n.
temiz hacim clean space n.
temiz hava clean air n.
temiz hava fresh air n.
temiz hava kanalı clean air duct n.
temiz havalı yer sanatorium n.
temiz havalı yer sanatarium n.
temiz havalı yer sanitarium n.
temiz ifade articulation n.
temiz işyeri clean workstation n.
temiz kağıdı letter of clearance n.
temiz kalp clean heart n.
temiz kan arterial blood n.
temiz kopya fair copy n.
temiz kopya clean copy n.
temiz kum clean sand n.
temiz oda clean room n.
temiz oluş cleanliness n.
temiz ortam virgin medium n.
temiz para chink n.
temiz raporu certificate of good health n.
temiz soy dynasty n.
temiz su deposu clear-water reservoir n.
temiz teknoloji clean tech n.
temiz teknoloji clean technology n.
temiz toplum decent society n.
temiz yaşam clean life n.
daha temiz neater adj.
en temiz cleanest adj.
en temiz neatest adj.
kadar temiz as clear as adj.
kalbi temiz clean hearted adj.
saf (ve temiz) intemerate adj.
temiz (kopya) fair adj.
temiz ahlaklı morally justified adj.
temiz ahlaklı clean adj.
temiz giyimli smug adj.
temiz giyimli well-groom adj.
temiz giyimli spruce adj.
temiz giyimli neat adj.
temiz giyimli trig adj.
temiz giyinen neatly dressed adj.
temiz görünümlü well-groomed adj.
temiz kalmış clean-living adj.
temiz kalpli harmless adj.
temiz kalpli truehearted adj.
temiz kalpli simple-hearted adj.
temiz kalpli homespun adj.
temiz kalpli simple adj.
temiz kalpli ingenuous adj.
temiz olmayan grungy adj.
temiz pak sparkingly clean adj.
temiz tıraşlanmış clean shaven adj.
temiz ve düzenli neat and tidy adj.
temiz ve sağlıklı bracing adj.
temiz ve yakışıklı trim adj.
temiz ve zarif spruce adj.
temiz yürekli clean hearted adj.
bir temiz properly adv.
bir temiz severely adv.
bir temiz thoroughly adv.
temiz bir biçimde cleanly adv.
temiz bir şekilde sanitarily adv.
temiz bir şekilde respectably adv.
temiz bir şekilde cleanly adv.
temiz kalplilikle gullably adv.
temiz kalplilikle gullibly adv.
temiz olarak clean adv.
Phrases
çevremizi temiz tutalım keep our environment clean
çevreyi temiz tutalım keep the environment clean
okulu temiz tut keep the school clean
okulu temiz tutun keep the school clean
sınıfı temiz tut keep the classroom clean
sınıfı temiz tut keep the class clean
sınıfı temiz tutun keep the classroom clean
sınıfı temiz tutun keep the classroom clean
temiz tut keep it clean
Slang
iyi ve temiz kız goody-two-shoes
temiz pak giyinmiş preppy
Technical
atık ve temiz su waste and clean water
sınırsız temiz enerji unlimited clean energy
temiz açıklık clear space
temiz açıklık clear span
temiz bant clear band
temiz boyut clear dimension
temiz gaz hattı clean gas main
temiz genişlik clear width
temiz hacim clean space
temiz hava clean air
temiz hava bacası fresh air flue
temiz hava girişi fresh air inlet
temiz havanın hortumla sağlandığı solunum cihazı fresh air hose breathing apparatus
temiz içyapı clean microstructure
temiz iş yeri clean workstation
temiz oda cihazı clean room device
temiz oda teknolojisi cleanroom technology
temiz oda ve bağlı kontrollu ortamlar clean rooms and associated controlled environments
temiz ölçü clear dimension
temiz su sağlama pompası sanitary pump
temiz tozsuz dustfree
temiz yağ clear oil
temiz yağ clean oil
temiz yanan clean-burning
temiz yapmak cleanse
temiz yükseklik clear headroom
Computer
temiz alan clear band
temiz bant clear band
temiz kopya clean copy
temiz metin kodlaması clear text encoding
temiz sürücü clean drive
Woodworking
temiz kereste dressed lumber
Tobacco
temiz tütün clean
Geology
temiz kum ve çakıl clean sand and gravel