Geçmiş


"tutanak" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 26 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
tutanak n. report
tutanak n. official report
tutanak n. minutes of the proceedings
tutanak n. protocol
tutanak n. record
tutanak n. minute
tutanak n. signed proceedings
tutanak n. minutes
tutanak n. written report
Ticaret/Ekonomi
tutanak minute
tutanak report
tutanak minutes
tutanak official report
tutanak roll document
tutanak roll
Hukuk
tutanak record of trial
tutanak proceedings
tutanak written proceedings
tutanak trial record
Siyasal
tutanak protocol
tutanak proceedings
Teknik
tutanak acta
tutanak record
tutanak protocol
Bilgisayar
tutanak minutes
Askeri
tutanak proceedings

"tutanak" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 43 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
tutanak imzalamak v. sign minutes
tutanak tutmak v. take the statement down
tutanak tutmak v. take the minutes
tutanak tutmak v. take a statement down
tutanak tutmak v. take the minutes down
tutanak tutmak v. write a minute
tutanak tutmak v. minute
tutanak yazmak v. record
tutanak yemek v. be reprimanded/rebuked in writing
tutanak yemek v. be given an official/written warning (receive one)
ilk boş tutanak n. next available record counter
tutanak (kuruma/derneğe ait) n. transactions
tutanak defteri n. minute book
Ticaret/Ekonomi
tutanak defteri minute book
tutanak düzenlemek make an official report
tutanak tanzim etmek make an official report
Hukuk
(müzayede) tutanak özeti abbreviate of adjudication
tutanak özeti extract of minutes
Teknik
değişken boylu tutanak variable size record
eklenen tutanak addition record
tutanak uzunluğu record length
Bilgisayar
değişken boylu tutanak variable size record
eklenen tutanak addition record
eklenen tutanak add record
mantıksal tutanak logical record
tutanak bölütlemesi record segmentation
tutanak planı record layout
tutanak uzunluğu record length
Bilişim
art tutanak trailer record
boş tutanak null record
değişken boylu tutanak variable size record
fiziksel tutanak physical record
mantıksal tutanak logical record
sabit uzunlukta tutanak fixed-length record
silinmiş tutanak deleted record
tutanak ayracı record separator
tutanak formatı record format
tutanak kağıt boyutu legal size
tutanak klişesi record layout
tutanak planı record layout
tutanak sınıfı record class
tutanak uzunluğu record length
Telekom
tutanak planı record layout