Geçmiş


"tutar" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 19 sonuç

Türkçe İngilizce
Yaygın Kullanım
tutar n. amount
tutar n. total
tutar n. sum
Genel
tutar n. sum of money
tutar n. total amount
tutar n. sum
tutar n. total
tutar n. amount
tutar n. totality
tutar n. aggregate
tutar n. volume
tutar n. quanta
tutar n. quantum
tutar adj. tenacious
Ticaret/Ekonomi
tutar sum
tutar amount
tutar extension
tutar extended price
Teknik
tutar amount

"tutar" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 81 sonuç

Türkçe İngilizce
Genel
tutar tarafı olmak v. hold water
asgari tutar n. minimal amount
brüt tutar n. gross amount
eksik tutar n. shortfall amount
kalan tutar n. balance
katkısız tutar n. net amount
net tutar n. net sum
ödenecek tutar n. amount to be paid
ödenecek tutar n. amount payable
sabit tutar n. fixed amount
telafi edici tutar n. compensatory amount
birbirini tutar adj. consistent
yürü be kim tutar interj. go for it
Öbek Fiiller
tutar olarak in all
İfadeler
ödemeye esas tutar sum to be paid
ödenecej tutar sum to be paid
tutar limiti olmadan with no price limit
Atasözü
deniz sakinken dümeni herkes tutar anyone can hold the helm when the sea is calm
günde bir elma doktoru uzak tutar an apple a day keeps the doctor away
günde bir elma doktoru uzakta tutar an apple a day keeps the doctor away
saygı komşuluğu ayakta tutar good fences make good neighbors
Konuşma Dili
ödenen en yüksek tutar top dollar
Deyim
asgari tutar brass farthing
iler tutar yeri kalmamak come apart at the seams
şans cesur insanların tarafını tutar fortune favours the brave
tutar tarafi yok won't hold water
Konuşma
bazen alınganlığı tutar she can be touchy sometimes
beni araba tutar I get carsick
bunu benim için tutar mısın? would you mind holding this for me?
Ticaret/Ekonomi
aktifleştirilecek minimum tutar capitalisation minimum amount
amortismana tabi tutar depreciable amount
bütün tutar whole sum
esas tutar principal amount
faturalanmamış tutar unbilled amount
geri kazanılabilir tutar amount recoverable
geri kazanılabilir tutar recoverable amount
geri kazanılabilir tutar (amount) recoverable
hisse başına tutar amount per share
ilave tutar cumulative
indirime esas tutar amount on which the rebate is based
indirime esas tutar amount subject to discount
isim veya tutar yazılı olmayan çek blank check
katkılı tutar gross amount
kavramsal tutar notional amount
kayda değer tutar significant amount
kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees
küsuratsız tutar even money
net tutar net amount
ödenmesi gereken asgari tutar minimum payment due
ödenmesi gereken tutar amount due
önemli tutar significant amount
parasal tutar monetary amount
piyasa riskine maruz tutar value at market risk
satış fiyatını elde etmek için net fiyata ilave edilen tutar markup
satış fiyatını elde etmek için net fiyata ilave edilen tutar mark-up
söz konusu tutar the respective amount
tasfiye sonucu ortaklara dağıtılan tutar liquidation dividend
taşınan tutar amount carried forward
toplam tutar için sınırlama ceiling
toplu taşımacılık sunan bir araçta bir yerden başka bir yere gitmek için yolcunun ödemesi gereken tutar fare
vadesi gelmiş tutar amount due
vergi sonrası tutar after tax amount
vergi sonrası tutar after-tax amount
vergiden istisna tutar the tax-exempt amount
yaklaşık tutar approximate value
yaklaşık tutar approximate amount
yeniden değerlendirilmiş tutar revalued amount
yeniden değerlendirilmiş tutar amount revalued
yıllık tutar yöntemi sum of the years method
Hukuk
mütekabil tutar corresponding amount
Siyasal
düzeltici tutar correction amount
göz önünde tutar considers
Turizm
işverenin acenteye ödediği tutar commission
lokanta sahibinin içeceğini kendisi getirmek isteyen müşteriden talep edebileceği tutar corkage
Teknik
boya tutar dyeable
çok nitelik tutar multigrade
çok nitelik tutar yağ multigrade oil
net tutar net settlement
yuvarlak tutar round sum
Bilgisayar
tutar para birimi amounts are in
Matematik
cebirsel tutar algebraic sum