Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

tutar


Meanings of "tutar" in English : 19 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. tutar sum >
2 Common Usage n. tutar amount >
3 Common Usage n. tutar total >
4 General n. tutar sum >
5 General n. tutar amount >
6 General n. tutar quanta >
7 General n. tutar quantum >
8 General n. tutar sum of money >
9 General n. tutar aggregate >
10 General n. tutar total >
11 General n. tutar total amount >
12 General n. tutar totality >
13 General n. tutar volume >
14 General adj. tutar tenacious >
15 Trade/Economic tutar sum >
16 Trade/Economic tutar amount >
17 Trade/Economic tutar extended price >
18 Trade/Economic tutar extension >
19 Technical tutar amount >

Meanings of "tutar" with other terms : 81 result(s)

Category Turkish English
1 General v. tutar tarafı olmak hold water >
2 General n. asgari tutar minimal amount >
3 General n. brüt tutar gross amount >
4 General n. eksik tutar shortfall amount >
5 General n. kalan tutar balance >
6 General n. katkısız tutar net amount >
7 General n. net tutar net sum >
8 General n. ödenecek tutar amount to be paid >
9 General n. ödenecek tutar amount payable >
10 General n. sabit tutar fixed amount >
11 General n. telafi edici tutar compensatory amount >
12 General adj. birbirini tutar consistent >
13 General interj. yürü be kim tutar go for it >
14 Phrasals tutar olarak in all >
15 Phrases ödemeye esas tutar sum to be paid >
16 Phrases ödenecej tutar sum to be paid >
17 Phrases tutar limiti olmadan with no price limit >
18 Proverb deniz sakinken dümeni herkes tutar anyone can hold the helm when the sea is calm >
19 Proverb günde bir elma doktoru uzak tutar an apple a day keeps the doctor away >
20 Proverb günde bir elma doktoru uzakta tutar an apple a day keeps the doctor away >
21 Proverb saygı komşuluğu ayakta tutar good fences make good neighbors >
22 Colloquial ödenen en yüksek tutar top dollar >
23 Idioms asgari tutar brass farthing >
24 Idioms iler tutar yeri kalmamak come apart at the seams >
25 Idioms şans cesur insanların tarafını tutar fortune favours the brave >
26 Idioms tutar tarafi yok won't hold water >
27 Speaking bazen alınganlığı tutar she can be touchy sometimes >
28 Speaking beni araba tutar I get carsick >
29 Speaking bunu benim için tutar mısın? would you mind holding this for me? >
30 Trade/Economic aktifleştirilecek minimum tutar capitalisation minimum amount >
31 Trade/Economic amortismana tabi tutar depreciable amount >
32 Trade/Economic bütün tutar whole sum >
33 Trade/Economic esas tutar principal amount >
34 Trade/Economic faturalanmamış tutar unbilled amount >
35 Trade/Economic geri kazanılabilir tutar (amount) recoverable >
36 Trade/Economic geri kazanılabilir tutar recoverable amount >
37 Trade/Economic geri kazanılabilir tutar amount recoverable >
38 Trade/Economic hisse başına tutar amount per share >
39 Trade/Economic ilave tutar cumulative >
40 Trade/Economic indirime esas tutar amount on which the rebate is based >
41 Trade/Economic indirime esas tutar amount subject to discount >
42 Trade/Economic isim veya tutar yazılı olmayan çek blank check >
43 Trade/Economic katkılı tutar gross amount >
44 Trade/Economic kavramsal tutar notional amount >
45 Trade/Economic kayda değer tutar significant amount >
46 Trade/Economic kurumsal müşterilerin, işlerine bakması için iş seyahati acentesine ödedikleri tutar management fees >
47 Trade/Economic küsuratsız tutar even money >
48 Trade/Economic net tutar net amount >
49 Trade/Economic ödenmesi gereken asgari tutar minimum payment due >
50 Trade/Economic ödenmesi gereken tutar amount due >
51 Trade/Economic önemli tutar significant amount >
52 Trade/Economic parasal tutar monetary amount >
53 Trade/Economic piyasa riskine maruz tutar value at market risk >
54 Trade/Economic satış fiyatını elde etmek için net fiyata ilave edilen tutar markup >
55 Trade/Economic satış fiyatını elde etmek için net fiyata ilave edilen tutar mark-up >
56 Trade/Economic söz konusu tutar the respective amount >
57 Trade/Economic tasfiye sonucu ortaklara dağıtılan tutar liquidation dividend >
58 Trade/Economic taşınan tutar amount carried forward >
59 Trade/Economic toplam tutar için sınırlama ceiling >
60 Trade/Economic toplu taşımacılık sunan bir araçta bir yerden başka bir yere gitmek için yolcunun ödemesi gereken tutar fare >
61 Trade/Economic vadesi gelmiş tutar amount due >
62 Trade/Economic vergi sonrası tutar after tax amount >
63 Trade/Economic vergi sonrası tutar after-tax amount >
64 Trade/Economic vergiden istisna tutar the tax-exempt amount >
65 Trade/Economic yaklaşık tutar approximate value >
66 Trade/Economic yaklaşık tutar approximate amount >
67 Trade/Economic yeniden değerlendirilmiş tutar amount revalued >
68 Trade/Economic yeniden değerlendirilmiş tutar revalued amount >
69 Trade/Economic yıllık tutar yöntemi sum of the years method >
70 Law mütekabil tutar corresponding amount >
71 Politics düzeltici tutar correction amount >
72 Politics göz önünde tutar considers >
73 Tourism işverenin acenteye ödediği tutar commission >
74 Tourism lokanta sahibinin içeceğini kendisi getirmek isteyen müşteriden talep edebileceği tutar corkage >
75 Technical boya tutar dyeable >
76 Technical çok nitelik tutar multigrade >
77 Technical çok nitelik tutar yağ multigrade oil >
78 Technical net tutar net settlement >
79 Technical yuvarlak tutar round sum >
80 Computer tutar para birimi amounts are in >
81 Math cebirsel tutar algebraic sum >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221