History


Meanings of "vazgeçme" in English Turkish Dictionary : 55 result(s)

Turkish English
General
vazgeçme n. dispensation
vazgeçme n. desistement
vazgeçme n. disclaimer
vazgeçme n. withdrawal
vazgeçme n. remise
vazgeçme n. discouragement
vazgeçme n. cession
vazgeçme n. forsaking
vazgeçme n. setting aside
vazgeçme n. departure
vazgeçme n. release
vazgeçme n. forgoing
vazgeçme n. discontinuation
vazgeçme n. resignation
vazgeçme n. renounce
vazgeçme n. backdown
vazgeçme n. renunciation
vazgeçme n. relinquishment
vazgeçme n. surrender
vazgeçme n. abnegation
vazgeçme n. abdication
vazgeçme n. giving up
vazgeçme n. renouncement
vazgeçme n. desistance
vazgeçme n. waiver
vazgeçme n. discontinuance
vazgeçme n. abandonment
vazgeçme n. recantation
vazgeçme n. ditching
Speaking
vazgeçme stick with it
vazgeçme don't give up
vazgeçme don't give up the ship!
Trade/Economic
vazgeçme remission
vazgeçme waive
vazgeçme discontinuance
vazgeçme discontinuation
vazgeçme divesture
vazgeçme revocation
vazgeçme abandonment
Law
vazgeçme remitment
vazgeçme renouncement
vazgeçme remit
vazgeçme desistance
vazgeçme abjuration
vazgeçme renunciation
vazgeçme cession
vazgeçme relinquishment
vazgeçme abstention
vazgeçme renounce
vazgeçme waiver
vazgeçme disaffirmance
vazgeçme abnegation
vazgeçme abdication
vazgeçme disaffirmation
Informatics
vazgeçme backout

Meanings of "vazgeçme" with other terms in English Turkish Dictionary : 64 result(s)

Turkish English
General
bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme n. tradeoff
bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme n. trade-off
davadan vazgeçme n. release
hakkından kendi rızasıyla vazgeçme eylemi n. waiver
kalkıştan önce uçuştan vazgeçme n. aborted take off
tahttan vazgeçme n. abdication
vazgeçme (ceza vb'nden) n. remittance
yeminle vazgeçme n. abjurement
yeminle vazgeçme n. abjuring
yeminle vazgeçme n. abjuration
sakın vazgeçme! interj. never say die!
Phrases
"seni bulunduğun yere getirenden vazgeçme dance with the one that brung you
davandan asla vazgeçme never say die
Proverb
(ilkinde başaramazsan) denemekten vazgeçme If at first you don't succeed try try and try again
Idioms
sakın vazgeçme never say die
Speaking
(ilkinde başaramazsan) denemekten vazgeçme If at first you don't succeed
asla vazgeçme never quit
asla vazgeçme never give up
asla vazgeçme/havlu atma never throw in the towel
böyle hemen vazgeçme don't give up without a fight!
denemekten vazgeçme keep on trying
denemekten vazgeçme don't quit trying
denemekten vazgeçme keep plugging at it
denemekten vazgeçme keep trying
Trade/Economic
alacaktan vazgeçme remission of a debt
alacaktan vazgeçme waiver of claim
alacaktan vazgeçme debt remission
borçtan vazgeçme debt waiver
hakkından vazgeçme waiver
haklarından vazgeçme waiver of rights
prim hakkından vazgeçme waiver of premium
vazgeçme belgesi deed of cession
vazgeçme belgesi trust deed
vazgeçme oranı sacrifice ratio
Law
borçtan vazgeçme debt waiver
borçtan vazgeçme release of debt
ceza takibatından vazgeçme quashing the indictment
davadan vazgeçme abandonment of action
davadan vazgeçme withdrawal of suit
davadan vazgeçme nonsuit
davadan vazgeçme withdrawal
davadan vazgeçme quit claim
davadan vazgeçme waiving the case
davadan vazgeçme waiver of a suit
haklarından vazgeçme waiver of rights
haktan vazgeçme waiving the right
iddiadan vazgeçme disclaimer
iki şey arasında seçimlik hakkını kullanmak suretiyle diğerinden vazgeçme waiver by election
kanun yoluna müracaat hakkından vazgeçme waiving the right to appeal
karşılık mukabilinde bir suçluyu izlemekten vazgeçme compounding a felony
mirastan doğan haklardan vazgeçme renunciation of the inheritance rights
mirastan vazgeçme renunciation of the inheritance
şikayetten vazgeçme withdrawal of complaint
şikayetten vazgeçme withdrawal from complaint
şikayetten vazgeçme waiver of a complaint
tebliğden vazgeçme (belgesi) waiver of notice
temyiz hakkından vazgeçme waiver of right appeal
vazgeçme hakkının kullanılması using of right to waive
Politics
haktan vazgeçme resignation
kurumsallaşmadan vazgeçme deinstitutionalization
kurumsallaşmadan vazgeçme deinstitutionalisation
Computer
vazgeçme belgesi disclaimer
Medical
vazgeçme/vazgeçilme kompleksi giving-up/given-up complex
Military
hava muhalefeti yüzünden uçuştan vazgeçme air abort