vazgeçme - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "vazgeçme" in English Turkish Dictionary : 55 result(s)

Turkish English
General
vazgeçme dispensation n.
vazgeçme desistement n.
vazgeçme disclaimer n.
vazgeçme withdrawal n.
vazgeçme remise n.
vazgeçme discouragement n.
vazgeçme cession n.
vazgeçme forsaking n.
vazgeçme setting aside n.
vazgeçme departure n.
vazgeçme release n.
vazgeçme forgoing n.
vazgeçme discontinuation n.
vazgeçme resignation n.
vazgeçme renounce n.
vazgeçme backdown n.
vazgeçme renunciation n.
vazgeçme relinquishment n.
vazgeçme surrender n.
vazgeçme abnegation n.
vazgeçme abdication n.
vazgeçme giving up n.
vazgeçme renouncement n.
vazgeçme desistance n.
vazgeçme waiver n.
vazgeçme discontinuance n.
vazgeçme abandonment n.
vazgeçme recantation n.
vazgeçme ditching n.
Speaking
vazgeçme stick with it
vazgeçme don't give up
vazgeçme don't give up the ship!
Trade/Economic
vazgeçme remission
vazgeçme waive
vazgeçme discontinuance
vazgeçme discontinuation
vazgeçme divesture
vazgeçme revocation
vazgeçme abandonment
Law
vazgeçme remitment
vazgeçme renouncement
vazgeçme remit
vazgeçme desistance
vazgeçme abjuration
vazgeçme renunciation
vazgeçme cession
vazgeçme relinquishment
vazgeçme abstention
vazgeçme renounce
vazgeçme waiver
vazgeçme disaffirmance
vazgeçme abnegation
vazgeçme abdication
vazgeçme disaffirmation
Informatics
vazgeçme backout

Meanings of "vazgeçme" with other terms in English Turkish Dictionary : 64 result(s)

Turkish English
General
bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme tradeoff n.
bir şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme trade-off n.
davadan vazgeçme release n.
hakkından kendi rızasıyla vazgeçme eylemi waiver n.
kalkıştan önce uçuştan vazgeçme aborted take off n.
tahttan vazgeçme abdication n.
vazgeçme (ceza vb'nden) remittance n.
yeminle vazgeçme abjuring n.
yeminle vazgeçme abjuration n.
yeminle vazgeçme abjurement n.
sakın vazgeçme! never say die! interj.
Phrases
"seni bulunduğun yere getirenden vazgeçme dance with the one that brung you
davandan asla vazgeçme never say die
Proverb
(ilkinde başaramazsan) denemekten vazgeçme If at first you don't succeed try try and try again
Idioms
sakın vazgeçme never say die
Speaking
(ilkinde başaramazsan) denemekten vazgeçme If at first you don't succeed
asla vazgeçme never quit
asla vazgeçme never give up
asla vazgeçme/havlu atma never throw in the towel
böyle hemen vazgeçme don't give up without a fight!
denemekten vazgeçme don't quit trying
denemekten vazgeçme keep plugging at it
denemekten vazgeçme keep trying
denemekten vazgeçme keep on trying
Trade/Economic
alacaktan vazgeçme debt remission
alacaktan vazgeçme remission of a debt
alacaktan vazgeçme waiver of claim
borçtan vazgeçme debt waiver
hakkından vazgeçme waiver
haklarından vazgeçme waiver of rights
prim hakkından vazgeçme waiver of premium
vazgeçme belgesi trust deed
vazgeçme belgesi deed of cession
vazgeçme oranı sacrifice ratio
Law
borçtan vazgeçme debt waiver
borçtan vazgeçme release of debt
ceza takibatından vazgeçme quashing the indictment
davadan vazgeçme quit claim
davadan vazgeçme waiver of a suit
davadan vazgeçme nonsuit
davadan vazgeçme withdrawal
davadan vazgeçme abandonment of action
davadan vazgeçme withdrawal of suit
davadan vazgeçme waiving the case
haklarından vazgeçme waiver of rights
haktan vazgeçme waiving the right
iddiadan vazgeçme disclaimer
iki şey arasında seçimlik hakkını kullanmak suretiyle diğerinden vazgeçme waiver by election
kanun yoluna müracaat hakkından vazgeçme waiving the right to appeal
karşılık mukabilinde bir suçluyu izlemekten vazgeçme compounding a felony
mirastan doğan haklardan vazgeçme renunciation of the inheritance rights
mirastan vazgeçme renunciation of the inheritance
şikayetten vazgeçme withdrawal from complaint
şikayetten vazgeçme withdrawal of complaint
şikayetten vazgeçme waiver of a complaint
tebliğden vazgeçme (belgesi) waiver of notice
temyiz hakkından vazgeçme waiver of right appeal
vazgeçme hakkının kullanılması using of right to waive
Politics
haktan vazgeçme resignation
kurumsallaşmadan vazgeçme deinstitutionalisation
kurumsallaşmadan vazgeçme deinstitutionalization
Computer
vazgeçme belgesi disclaimer
Medical
vazgeçme/vazgeçilme kompleksi giving-up/given-up complex
Military
hava muhalefeti yüzünden uçuştan vazgeçme air abort