Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

veriler


Meanings of "veriler" in English : 6 result(s)

Category Turkish English
1 General n. veriler datum >
2 General n. veriler data >
3 Trade/Economic veriler data >
4 Technical veriler data >
5 Technical veriler specification >
6 Computer veriler data >

Meanings of "veriler" with other terms : 107 result(s)

Category Turkish English
1 General n. ana veriler basic data >
2 General n. gerekli olan genel veriler general data required >
3 General n. somut veriler tangible data >
4 General n. son veriler recent data >
5 General n. son veriler latest data >
6 General n. var olan ikincil veriler derlenerek gerçekleştirilen araştırma desk research >
7 General adv. mutlak veriler ışığında in absolute terms >
8 Trade/Economic dışsal ikincil veriler external secondary data >
9 Trade/Economic dışsal veriler external data >
10 Trade/Economic finansal veriler financial data >
11 Trade/Economic gerçek zamanlı veriler real time data >
12 Trade/Economic gruplandırılmış veriler grouped data >
13 Trade/Economic içsel veriler internal data >
14 Trade/Economic ikinci el veriler secondary data >
15 Trade/Economic ikincil veriler second hand source >
16 Trade/Economic ilk el veriler original data >
17 Trade/Economic ilk el veriler primary data >
18 Trade/Economic işletme içi ikincil veriler internal secondary data >
19 Trade/Economic kesin veriler facts and figures >
20 Trade/Economic mali veriler financial data >
21 Trade/Economic mali veriler financial figure >
22 Trade/Economic mali veriler financial data >
23 Trade/Economic nicel-nitel veriler quantitative-qualitative data >
24 Trade/Economic sabit veriler standing data >
25 Trade/Economic ticari veriler business data >
26 Trade/Economic yetersiz veriler imperfect data >
27 Politics istatistiksel veriler statistical data >
28 Politics rakamsal veriler figures >
29 Technical ampirik veriler empirical data >
30 Technical analog veriler analogue data >
31 Technical duyusal veriler sensory data >
32 Technical geçici veriler provisional data >
33 Technical görgül veriler empirical data >
34 Technical nesnel veriler objective data >
35 Technical nicel veriler quantitative data >
36 Technical nitel veriler qualitative data >
37 Technical öznel veriler subjective data >
38 Technical parametre veriler parameter data >
39 Computer eşzamansız veriler async data >
40 Computer gpt: temel veriler gpt: basic data >
41 Computer ikili veriler binary data >
42 Computer işlenen veriler data processed >
43 Computer kısmi veriler partial data >
44 Computer kullanıcıyla ilgili veriler user-related data >
45 Computer mukayese edilebilir tek noktalı veriler comparable single-point data >
46 Computer nicel veriler quantitative data >
47 Computer nitel veriler qualitative data >
48 Computer sırdaş veriler confidential data >
49 Computer tedarikçi ile ilişkili tüm veriler all supplier-related data >
50 Computer veriler kesilmiş data truncated >
51 Computer yayınlanmamış veriler data on file >
52 Informatics akıtılan veriler streaming data >
53 Informatics algısal veriler perceptual data >
54 Informatics algısal veriler sensory data >
55 Informatics birincil veriler primary data >
56 Informatics bölüntülenmiş veriler partitioned data set >
57 Informatics coğrafi veriler geographic data >
58 Informatics dağıtılmış veriler distributed data >
59 Informatics denetlenebilir veriler auditable data >
60 Informatics duraksız veriler streaming data >
61 Informatics duraksız veriler streaming mode >
62 Informatics duyusal veriler sensory data >
63 Informatics eskiden kalan veriler legacy data >
64 Informatics geçici veriler temporary data >
65 Informatics geçmiş veriler historical data >
66 Informatics istatistiksel veriler statistical data >
67 Informatics kalıcı veriler fixed data >
68 Informatics konumsal veriler spatial data >
69 Informatics mukayese edilebilir çoklu veriler comparable multipoint data >
70 Informatics nadir veriler sparse data >
71 Informatics nitel veriler qualitative data >
72 Informatics seyrek veriler sparse data >
73 Informatics sıkıştırılmış veriler compressed data >
74 Informatics sınayıcı veriler test data >
75 Informatics tek boyutlu veriler one dimensional data >
76 Informatics uzamsal veriler spatial data >
77 Informatics veriler arasında gezinim data surfing >
78 Informatics yumuşatılmış veriler smoothed data >
79 Telecom algılayıcı veriler sensor data >
80 Telecom algısal veriler perceptual data >
81 Telecom algısal veriler sensory data >
82 Telecom coğrafi veriler geographic data >
83 Telecom dağıtılmış veriler distributed data >
84 Telecom denetlenebilir veriler auditable data >
85 Telecom duraksız veriler streaming data >
86 Telecom istatistiksel veriler statistical data >
87 Telecom işlenmiş veriler smoothed data >
88 Telecom konumsal veriler spatial data >
89 Telecom nadir veriler sparse data >
90 Telecom nicel veriler quantitative data >
91 Telecom nitel veriler qualitative data >
92 Telecom seyrek  veriler sparse data >
93 Telecom tarihsel veriler historical data >
94 Telecom uzaysal veriler spatial data >
95 Telecom veriler arasında gezinim data surfing >
96 Lighting ayırdedici veriler rating >
97 Medical antropometrik veriler anthropometric data >
98 Medical destekleyen veriler supporting data >
99 Medical mevcut veriler present data >
100 Medical preklinik veriler preclinical data >
101 Medical sınırlı epidemiyolojik veriler limited epidemiologic data >
102 Statistics bütünleşik veriler integrated data >
103 Statistics dikey olmayan veriler non-orthogonal data >
104 Statistics nicel veriler quantitative data >
105 Statistics nitel veriler qualitative data >
106 Statistics yönlü veriler directional data >
107 Geology analog veriler analog data >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221