History


Meanings of "yetki" in English Turkish Dictionary : 64 result(s)

Turkish English
Common Usage
yetki n. authorisation
yetki n. warrant
yetki n. authorization
yetki n. authority
yetki n. power
General
yetki n. locus standi
yetki n. attribute
yetki n. province
yetki n. competence
yetki n. authorisation
yetki n. authorization
yetki n. right
yetki n. warrant
yetki n. competency
yetki n. command
yetki n. benefit
yetki n. mandate
yetki n. imperium
yetki n. warranty
yetki n. sword
yetki n. capacity
yetki n. vis
yetki n. fiat
yetki n. potency
yetki n. jurisdiction
yetki n. dominium
yetki n. commission
yetki n. prerogative
yetki n. hand
yetki n. faculty
yetki n. pale
Trade/Economic
yetki competence
yetki power
yetki line position
yetki warranty
yetki permission
yetki mandate
Law
yetki prerogative
yetki licence
yetki license
yetki mandate
yetki authority
yetki jurisdiction
yetki warrant
yetki venue
yetki competence
yetki power
yetki qualification
yetki power of procuration
Politics
yetki power
yetki authority
yetki authorization
yetki authorisation
Technical
yetki authorization
yetki authorisation
Computer
yetki clearance
Informatics
yetki authorisation
yetki clearance
yetki authorization
yetki authority
Telecom
yetki authorisation
yetki authorization
Latin
yetki auctoritas
yetki potentia

Meanings of "yetki" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
(yetki) vermek v. entrust
hak ve yetki vermek v. entitle
merkezden birkaç yere yetki dağıtmak v. decentralize
ön yetki vermek v. pre-authorize
önceden yetki vermek v. preauthorize
önceden yetki vermek v. pre-authorize
tam yetki vermek v. give full authorization
tam yetki vermek v. give extensive authority
vermek (sorumluluk/yetki) v. invest with
yetki alanına girmek v. come under
yetki ile donatmak v. furnish with authority
yetki kullanmak v. use power
yetki sahibi olmak v. carry authority
yetki vermek v. intitle
yetki vermek v. accredit
yetki vermek v. entitle
yetki vermek v. invest
yetki vermek v. delegate
yetki vermek v. license
yetki vermemek v. unauthorise
bilgi/yetki alanı n. province
bir lord'a ait yetki gücü n. seignory
büyük yetki sahibi n. potentate
kısıtlanmış yetki n. limited authority
kısıtlı yetki n. limited authority
sınırlı yetki n. limited authority
tam yetki n. implicit power
tam yetki n. plenary authority
tam yetki n. free hand
vasiyetnameyle ilgili yetki n. testamentary trust
verme (sorumluluk/yetki vb'ni) n. investment
yetki alanı n. realm of authority
yetki alanı n. jurisdiction
yetki anlaşması n. licensing agreement
yetki belgesi n. licensee
yetki dağılımı n. delegation of authority
yetki devri n. subsidiarity
yetki kullanma n. exercising of power
yetki sınırları n. territory over which authority is exercised
yetki verme n. authorisation
yetki verme n. entitlement
yetki verme n. enablement
yetki verme n. delegation
yetki verme yazısı n. letters rogatory
yetki/izin veren n. empowerer
yetki alanı içerisinde adv. in jurisdiction of
yetki alanında adv. within one's province
yetki sınırları içerisinde adv. in jurisdiction of
Idioms
kullanım hakları sınırsız yetki free hand
Speaking
bundan böyle yetki sende değil you're not in charge anymore
Trade/Economic
açık yetki actual authority
bağlayıcı yetki binding authority
bir işçi sendikasının yetki alanı union jurisdiction
geniş yetki broad authority
mal saymanı yetki kartı accountable property officer's bond
mali yetki fiscal power
özel yetki special authority
parasal yetki kurumları monetary authorities
sendika yetki belgesi authorization card
sınırsız yetki unlimited authority
tam yetki belgesi blank letter of attorney
tam yetki vermeyen (distribütörlük vb) nonexclusive
yetki belgesi certificate of incumbency
yetki belgesi license
yetki belgesi licence
yetki dağıtmak decentralize
yetki dağıtmak decentralise
yetki devri conferral of management
yetki devri delegation of authority
yetki dışında ultra vires
yetki genişlemesi decentralization
yetki genişlemesi decentralisation
yetki mektubu mandate letter
yetki onayı authorization approval
yetki ve sorumluluk authority and responsibility
yetki verilmiş kişi authorised
yetki verme delegation of authority
yetki verme delegation
Law
(yetki) kullanma exercise
anayasal yetki constitutional authority
deniz yetki alanı maritime jurisdiction
depodan mal çıkartmak için yetki belgesi bond note
geçici yetki temporary power
görünürdeki yetki apparent authority
kamusal yetki public mandate
kanuni yetki statutory power
kendisine özel yetki verilen kimse commissaire
mahkeme yetki ve sorumlulukları yasası all writs act
mahkemenin yetki sınırı içinde tayin edilen ikametgah address for service
müstemir yetki permanent jurisdiction
sarih yetki explicit authority
sınırsız yetki unlimited authority
tali yetki collateral power
tam yetki carte blanche
tamamlayıcı yetki collateral power
yasal yetki general power
yeni müstefiye ek yetki verme klozu overreaching clause
yetki aşılarak akdedilen sözleşme ultra vires contracts
yetki belgesi authorization certificate
yetki belgesi authorization
yetki bölgesi bailiwick
yetki dışı ultra vires
yetki itirazı plea to the jurisdiction
yetki itirazı plea of the jurisdiction
yetki noksanı jurisdiction defect
yetki şartı jurisdiction clause
yetki veren kişi delegator
yetki verici kurallar authorizing legal rules
yetki verilmiş delegated
yetki verme licentiation
yetki verme yazısı letter rogatory
yetki vermek licence
yetki veya görevle ilgili jurisdictional
Politics
açık yetki explicit power
anayasal yetki constitutional power
dış yetki external competence
genel yetki general competence
idari yetki administrative power
kraliyet ruhsat/yetki sahipleri derneği royal warrant holder association
mahdut yetki limited power
münhasır yetki exclusive competence
onaylanmış yetki kuramı mandate
otorite ve yetki authority and jurisdiction
sınırlı yetki limited power
yasa ile yetki verilmiş authorized by law
yetki birliği unity of authority
yetki çevresi span of authority
yetki dağıtımı delegation of powers
yetki devri devolution of authority
yetki devri transference of authority
yetki hükmü enabling clause
yetki ikamesi subsidiarity
yetki tecavüzü excess of power
yetki verme authorisation
Computer
alt (yardımcı) yetki sub-authorization
geçici yetki adopted authority
yetki belgeleri accreditations
yetki hatası authorization failure
Informatics
erişim yetki düzeyi security clearance
erişim yetki düzeyi clearance
yetki dışı verilerin değiştirilmesi unauthorized data modification
Telecom
tam yetki all authority
yetki denetimi authentication
Aeronautic
yetki belgesi concession
Medical
pazarlama yetki sahibi marketing authorization holder
şahsa bağlı yetki personal jurisdiction
Military
muharebe yetki devri battle handover
yetki devri delegation of authority
yetki devri transfer of authority
Latin
yetki dışı ultra vires