yetki - Turkish English Dictionary
History


Meanings of "yetki" in English Turkish Dictionary : 64 result(s)

Turkish English
Common Usage
yetki authorisation n.
yetki warrant n.
yetki authorization n.
yetki authority n.
yetki power n.
General
yetki locus standi n.
yetki attribute n.
yetki province n.
yetki competence n.
yetki authorisation n.
yetki authorization n.
yetki right n.
yetki warrant n.
yetki competency n.
yetki command n.
yetki benefit n.
yetki mandate n.
yetki imperium n.
yetki warranty n.
yetki sword n.
yetki capacity n.
yetki vis n.
yetki fiat n.
yetki potency n.
yetki jurisdiction n.
yetki dominium n.
yetki commission n.
yetki prerogative n.
yetki hand n.
yetki faculty n.
yetki pale n.
Trade/Economic
yetki competence
yetki power
yetki line position
yetki warranty
yetki permission
yetki mandate
Law
yetki prerogative
yetki licence
yetki license
yetki mandate
yetki authority
yetki jurisdiction
yetki warrant
yetki venue
yetki competence
yetki power
yetki qualification
yetki power of procuration
Politics
yetki power
yetki authority
yetki authorization
yetki authorisation
Technical
yetki authorization
yetki authorisation
Computer
yetki clearance
Informatics
yetki authorisation
yetki clearance
yetki authorization
yetki authority
Telecom
yetki authorisation
yetki authorization
Latin
yetki auctoritas
yetki potentia

Meanings of "yetki" with other terms in English Turkish Dictionary : 150 result(s)

Turkish English
General
(yetki) vermek entrust v.
birine bir şey yapması için yetki vermek empower someone to do something v.
birine geniş yetki vermek give someone a free hand v.
birine yetki vermek invest v.
hak ve yetki vermek entitle v.
merkezden birkaç yere yetki dağıtmak decentralize v.
merkezden birkaç yere yetki dağıtmak decentralise v.
merkezden yetki dağıtmak decentralize v.
merkezden yetki dağıtmak decentralise v.
ön yetki vermek preauthorize v.
ön yetki vermek pre-authorize v.
önceden yetki vermek pre-authorize v.
önceden yetki vermek preauthorize v.
tam yetki vermek give a free hand v.
tam yetki vermek give full authorization v.
tam yetki vermek give extensive authority v.
tam yetki vermek delegate full authority v.
tam yetki vermek entrust with full authority v.
vermek (sorumluluk/yetki) invest with v.
vermek (yetki/hak vb'ni) vest with v.
yetki aktarmak delegate v.
yetki alanına girmek come under v.
yetki almak get authorization v.
yetki almak have authorization v.
yetki almak obtain authorization v.
yetki aşmak exceed one's authority v.
yetki devretmek delegate v.
yetki ile donatmak furnish with authority v.
yetki istemek request authority v.
yetki istemek ask for authorization v.
yetki kullanmak exercise one's authority v.
yetki kullanmak use power v.
yetki kullanmak exercise power v.
yetki sahibi olmak carry authority v.
yetki vermek accredit v.
yetki vermek entitle v.
yetki vermek intitle v.
yetki vermek warrant v.
yetki vermek authorise v.
yetki vermek chair v.
yetki vermek qualify v.
yetki vermek license v.
yetki vermek vest with v.
yetki vermek authorize v.
yetki vermek invest v.
yetki vermek delegate v.
yetki vermek depute v.
yetki vermek capacitate v.
yetki vermek grant authorization v.
yetki vermek furnish with authority v.
yetki vermek empower v.
yetki vermek give somebody authorization v.
yetki vermek impower v.
yetki vermek create v.
yetki vermek grant somebody authorization v.
yetki vermek licence v.
yetki vermek enable v.
yetki vermek invest with power v.
yetki vermek vest v.
yetki vermemek unauthorize v.
yetki vermemek unauthorise v.
... tarafından verilen yetki power granted by n.
bilgi/yetki alanı province n.
bir lord'a ait yetki gücü seignory n.
büyük yetki sahibi potentate n.
daha güçsüz birine geçmiş yetki devolved power n.
imza yetki belgesi a letter of attorney n.
imza yetki belgesi letter of authorization n.
kanuni yetki statutory authority n.
kısıtlanmış yetki limited authority n.
kısıtlı yetki limited authority n.
resmi yetki official authorization n.
sınırlandırılmış yetki limited authority n.
sınırlı yetki limited authority n.
tam yetki implicit power n.
tam yetki plenary authority n.
tam yetki free hand n.
tam yetki full authority n.
tam yetki free rein n.
tam yetki full power n.
tam yetki blank check n.
vasiyetnameyle ilgili yetki testamentary trust n.
verme (sorumluluk/yetki vb'ni) investment n.
yasal yetki statutory authority n.
yetki alanı scope of authority n.
yetki alanı bailiwick n.
yetki alanı province n.
yetki alanı span of authority n.
yetki alanı territory over which authority is exercised n.
yetki alanı realm of authority n.
yetki alanı jurisdiction n.
yetki anlaşması licensing agreement n.
yetki belgesi licensee n.
yetki belgesi warrant n.
yetki belgesi authority n.
yetki bölgesi bailiwick n.
yetki dağılımı delegation of authority n.
yetki devri subsidiarity n.
yetki devri yapma entrustment n.
yetki kullanma exercise of power n.
yetki kullanma exercising of power n.
yetki limitleri authority limits n.
yetki limitleri authorization limits n.
yetki sınırı limit of authority n.
yetki sınırı boundaries of authority n.
yetki sınırı line of demarcation n.
yetki sınırı jurisdiction n.
yetki sınırları territory over which authority is exercised n.
yetki sınırları jurisdiction n.
yetki ve sorumluluklar authority and responsibilities n.
yetki ve sorumluluklar powers and responsibilities n.
yetki verme entitling n.
yetki verme enablement n.
yetki verme delegation n.
yetki verme entitlement n.
yetki verme authorisation n.
yetki verme devolution n.
yetki verme empowering n.
yetki verme authorization n.
yetki verme yazısı letters rogatory n.
yetki/izin veren empowerer n.
yüksek seviyede yetki high echelons n.
görev ve yetki verilemez nondelegable adj.
yetki belgesi olmayan warrantless adj.
yetki sahibi executive adj.
yetki veren authorized by adj.
yetki verilmiş authorized adj.
yetki verilmiş authorised adj.
yetki verilmiş chaired adj.
rütbe/yetki açısından üstün above adv.
yetki alanı içerisinde in jurisdiction of adv.
yetki alanında within one's province adv.
yetki sahibi olarak executively adv.
yetki sınırları içerisinde in jurisdiction of adv.
Slang
yetki vermek put balls on
Computer
alt (yardımcı) yetki subauthorization
alt (yardımcı) yetki sub-authorization
kk yetki no cc authoriz #
özel yetki special authority
özel yetki private authority
tam yetki all authority
yetki alanı realm
yetki belgesi certificate of authenticity
yetki listesi authorization list
yetki verme sürücüsü licensing driver
yetki yok no authority
Tobacco
kimin tarafından yetki verileceği available with
Latin
yetki çerçevesinde intra vires
yetki dahilinde intra vires
yetki dışı ultra vires