date - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

date

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"date" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 48 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
date f. (biriyle) çıkmak
date f. randevuya çıkmak
date i. zaman
date i. tarih
date i. randevu
General
date f. flört etmek
date f. modası geçmek
date f. ile flört etmek
date f. eskimek
date f. ile çıkmak
date f. eski bir tarihten geliyor olmak
date f. tarihlendirmek
date f. eskiden kalmak
date f. tarih koymak
date f. tarih vermek
date f. dayanmak (bir tarihe)
date f. tarihini belirlemek
date f. zamanını belirlemek
date f. bayatlamak
date f. tarih atmak
date f. tarihini saptamak
date f. buluşmak
date f. bir tarihe dayanmak
date i. vade
date i. flört edilen kişi
date i. günlemeç
date i. buluşma
date i. arabistanhurması
date i. gün
date i. çağdaş
date i. tarihlendirme
date i. dönem
date i. mühlet
date i. flört
date i. hurma
Colloquial
date sevgili
Slang
date kıç
Trade/Economic
date tarih
date gün
date tarih koymak
date keşide tarihi
date vade
date tarihlemek
Law
date tarih belirlemek
date tarih atmak
Politics
date çağ
Gastronomy
date hurma
Botanic
date hurma

"date" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

İngilizce Türkçe
General
apply an earlier date f. öne çekmek
ask for a date f. çıkma teklifi etmek
be out of date f. süresi bitmek
be up to date f. son modaya uymak
date back to f. eskiye dayanmak
date back to f. geçmişe dayanmak
date back to old times f. geçmişe dayanmak
date with somebody f. biriyle bir ilişkisi olmak
determine the date of f. tarihini belirlemek
get out of date f. zamanın gerisinde kalmak
get up to date (with) f. donanmak
get up to date (with) f. güne uydurmak
go out of date f. modası geçmek
have a date with someone f. biriyle buluşması olmak
invite on a date f. davet etmek
keep something up to date f. modernleştirmek
set a date f. bir tarih belirlemek
stay up to date f. güncel kalmak
arrival date i. geliş tarihi
booking date i. rezervasyon tarihi
broadcast date i. yayın tarihi
date of arrrival i. geliş tarihi
date of establishment i. kuruluş tarihi
date of marriage i. evlilik tarihi
date of publication i. tarihi neşri
date of transfer i. transfer tarihi
date of transfer i. havale tarihi
date of travel i. seyahat tarihi
date palm i. hurma ağacı
double date i. iki çiftli randevu
expire date i. son kullanma tarihi
expiry date i. sona erme tarihi
final application date i. son başvuru tarihi
final participation date i. son katılım tarihi
fixed date i. vade
fresh date i. taze hurma
invoice date i. fatura tarihi
registry date i. tescil tarihi
release date i. yayın tarihi
start date i. başlama tarihi
the international date line i. gündeğişme çizgisi
up-to-date program i. güncel program
out of date s. eski
out of date s. eski moda
out of date s. tarihi geçmiş
under date of s. tarihli
up to date s. günümüze uygun
up to date s. bugünkü
up-to-date s. bugünkü
up-to-date s. en son teknikleri kullanan
up-to-date s. en son değişiklikleri kapsayan
up-to-date s. güncel
as of the date of ed. tarihi itibariyle
Colloquial
drop-dead date sürenin bitiş tarihi
Speaking
are you asking me on a date? bana çıkma mı teklif ediyorsunuz?
are you asking me on a date? bana çıkma teklifi mi ediyorsun?
what's the date today? bugün ayın kaçı?
Slang
date-a-holic flörtkolik
Trade/Economic
acquisition date planlanan tarih
average due date ortalama vade
cut off date işlemlerin kapanış tarihi
cutoff date işlem kesiliş tarihi
date of acquisition edinim tarihi
date of acquisiton edinme tarihi
date of appointment randevu tarihi
date of draft poliçenin tarihi
date of expiration son geçerlilik tarihi
date of issue tanzim tarihi
date of issue senet veriliş tarihi
date of manufacture imal edildiği tarih
date of manufacturing imal yılı
date of redemption itfa tarihi
date of retirement emeklilik tarihi
date of retirement itfa tarihi
date of sale satış tarihi
designated date belirlenmiş tarih
dividend payment date temettü dağıtım tarihi
drawdown date kredi kullandırma tarihi
due date vade
effective date of contract sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi
ending date of employment işi bırakma tarihi
expiration date vade bitimi
expiry date son bulma
expiry date geçersiz olacağı tarih
first long stop date ilk zamanaşımı tarihi
maturity date ödeme tarihi
payment due date son ödeme tarihi
payment due date for quarterly statements üç ayda bir gelen hesap ödeme günü
payment due date for trimonthly statements üç ayda bir gelen hesap ödeme günü
reporting date raporlama tarihi
sell-by-date son kullanım tarihi
starting date başlangıç tarihi
target closing date hedef kapanış tarihi
ticket out of date günü geçmiş bilet
up-to-date şimdiki zamana kadar uzanan
Law
date of notice ihtar günü
date of receipt alma tarihi
due date vade günü
termination date bitiş tarihi
Politics
date of discussion müzakere tarihi
Insurance
date to be advised bildirilecek tarihte
notice of cancellation at anniversary date yıldönümü tarihinde fesih ihbarı
Technical
date line gün değişim çizgisi
up date zamana uygun
up date güncel
up-to-date son durum
Computer
creation date yaratıliş tarihi
current date günün tarihi
date action completed gereğinin yapıldığı tarih
date action completed tarih işlemi gerçekleşti
date area tarih alanı
date due son tarih
date hired işe alma tarihi
date modified değiştirilme tarihi
date of death ölüm tarihi
date of update güncelleme tarihi
date sold satış tarihi
date style tarih stili
date taken alınan tarih
date/time tarih/saat
date/time operation canceled tarih/saat işlemi iptal edildi
date/time operation started tarih/saat işlemi başlatıldı
default date varsayılan tarih
enter date tarihi girin
expiration date sona erme
last date used son kullanma tarihi
recorded date kayıt tarihi
recorded date kaydedilme tarihi
reply date yanıt tarihi
review date inceleme tarihi
rpt date range rapor tarih aralığı
save date kayıt tarihi
schedule date günlük tarihi
set date tarihi ayarla
ship date alım tarihi
up to date güncelleştirilmiş
update date güncelleştirme tarihi
Telecom
date stamp tarih damgası
Construction
late finish date geç bitiş tarihi
Aeronautic
date code kodlu yapım tarihi
date line sıfır meridyen hattı
Medical
admission date yatış tarihi
Astronomy
international date line gündeğişme çizgisi
Botanic
date palm hurma ağacı
Education
extend due date son başvuru tarihini uzatmak
Military
date of conscription sevk tarihi
estimated date of separation askerlikten tahmini ayrılma tarihi
international date line uluslararası gün değiştirme hattı
julian date 4 rakamlı tarih
overseas required date denizaşırı istek belgesi tarihi