destruction - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

destruction

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"destruction" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
destruction i. yıkım
destruction i. tahribat
destruction i. imha
General
destruction i. afet
destruction i. harap etme
destruction i. mahvetme
destruction i. facia
destruction i. felaket
destruction i. yıkım
destruction i. itlaf
destruction i. harabiyet
destruction i. harap olma
destruction i. mahv
destruction i. öldürme
destruction i. bela
destruction i. yok etme
destruction i. destrüksiyon
destruction i. yıkılma
destruction i. yıkma
destruction i. telef
destruction i. yok olma
destruction i. yıkılış
destruction i. tahrip
destruction i. helak
destruction i. yok edilme
destruction i. izmihlal
Law
destruction imha
Chemistry
destruction tahrip
Marine Biology
destruction yokedim
Military
destruction tahrip
destruction yok etme
destruction imha

"destruction" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 81 sonuç

İngilizce Türkçe
General
cause destruction f. tahribat yapmak
lead to destruction f. tahribat yapmak
destruction and reconstruction i. yok etme ve tekrar inşa
destruction of historical artifacts i. tarihi eserlerin tahribatı
destruction range i. tahribat alanı
destruction zone i. tahribat alanı
proliferation of weapons of mass destruction i. kitle imha silahlarının yaygınlaşması
ratio of fire destruction i. yangın hasar oranı
self destruction i. kendi kendine zarar verme
self-destruction i. özkıyım
self-destruction i. kendi kendine zarar verme
self-destruction i. kendi kendini yok etme
self-destruction i. özyıkım
self-destruction i. kendini baltalama
self-destruction i. intihar
total destruction i. topyekun yıkım
wanton destruction i. acımadan yıkıp yok etme
weaponry of mass destruction i. kitle imha silahları
weapons of mass destruction i. toplu yıkım silahları
weapons of mass destruction i. kitle imha silahı
weapons of mass destruction i. kitle imha silahları
willful destruction i. istemli yıkım
Proverb
pride goes before destruction, a haughty spirit before a fall gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir
pride goeth before destruction gururun ardından yıkım gelir
Trade/Economic
creative destruction yaratıcı yıkım
creative destruction yaratıcı yıkım
debt destruction borç yıkımı
destruction of goods eşyanın imhası
destruction of goods malların imhası
destruction of the product placed on the market piyasaya arzın bertaraf edilmesi
destruction of the product placed on the market piyasaya arzın kısıtlanması (güvenli olmayan ürünün)
economic destruction ekonomik yıkım
Law
destruction of goods eşyanın telef olması
self destruction kendi kendine fiziksel zararda bulunma
self destruction kendine zarar verme
Politics
weapons of mass destruction kitle imha silahları
Insurance
total destruction tamamen tahrip olma
Technical
intentional destruction kasıtlı yıkım
intentional destruction kasıtlı tahribat
thermal destruction sıcaklığa bağlı yıkım/tahribat
Computer
intentional destruction kasıtlı tahribat
intentional destruction kasıtlı yıkım
Marine
coastal destruction kıyının yok olması
Medical
alveolar destruction alveoler destrüksiyon
blood cell destruction kan hücresi yıkımı
cartilage destruction kıkırdak yıkımı
destruction in distal airways distal hava yollarında destrüksiyon
destruction of supernumerary digits fazla sayıdaki parmağın destrüksiyonu
fibro-obliterative inflammatory destruction fibroobliteratif inflamatuvar harabiyet
fibro-obliterative inflammatory destruction fibroobliteratif inflamatuvar zarar
macrophage destruction makrofaj tahribatı
tracheobronchial destruction trakeobronşiyal haraplanma
transient ischemic neurologic destruction geçici iskemik nörolojik hasar
Psychology
psychological destruction psikolojik yıkım
Dentistry
tissue destruction doku yıkımı
Physics
exergy destruction ekserji tahribi
exergy destruction ekserji yok olması
Forestry
forest destruction orman tahribatı
Environment
coastal destruction kıyı tahribatı
destruction of the ozone layer ozon tabakasının tahribatı
destruction of the ozone layer ozon tabakasının yok edilmesi
habitat destruction doğal yaşam alanının kaybı
habitat destruction doğal yaşam alanının tahrip edilmesi/zarar görmesi
Military
chemical weapon destruction facility kimyasal silah imha tesisi
destruction agreement imha anlaşması
destruction ambush imha pususu
destruction by severing kaynakla indirim yöntemi
destruction fire tahrip ateşi
destruction fire imha ateşi
destruction plan tahrip planı
destruction radius tahrip yarıçapı
emergency destruction of nuclear weapons nükleer silahları acilen imha etme
emergency destruction of nuclear weapons nükleer silahların acil imhası
mass destruction kitle imha
mass destruction weapons kitle imha silahları
mutual assured destruction karşılıklı kesin mahvolma
mutual assured destruction karşılıklı garantili imha
mutually assured destruction karşılıklı garantili imha
tank destruction tank avcılığı
weapon of mass destruction kitle imha silahı
weapons of mass destruction (wmd) kitle imha silahları