dialysis - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

dialysis

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"dialysis" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 9 sonuç

İngilizce Türkçe
General
dialysis i. diyaliz
dialysis i. ayırma
dialysis i. süzdürüm
Technical
dialysis diyaliz
Medical
dialysis diyaliz
Food Engineering
dialysis diyaliz
dialysis yarıgeçirimsel arıtım
Chemistry
dialysis diyaliz
Biochemistry
dialysis sızınım

"dialysis" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 60 sonuç

İngilizce Türkçe
General
go into dialysis f. diyalize girmek
start dialysis f. diyalize başlamak
Medical
ambulatory peritoneal dialysis therapy ayaktan periton diyalizi tedavisi
amino acid dialysis fluid amino asid diyaliz sıvısı
amino acid-based peritoneal dialysis solution amino asid bazlı periton diyaliz solüsyonu
amino acid-containing peritoneal dialysis fluid amino asid içeren periton diyaliz sıvısı
automatic peritoneal dialysis cycler otomatik periton diyaliz döngüleyici
bicarbonate-containing dialysis fluid bikarbonat içerikli diyaliz sıvısı
chronic ambulatory peritoneal dialysis patient kronik ayaktan periton dializi hastası
chronic peritoneal dialysis kronik periton diyaliz
chronic peritoneal dialysis patient (capd patient) kronik periton dializi hastası
continuous ambulatory peritoneal dialysis sürekli ayaktan periton diyalizi
continuous ambulatory peritoneal dialysis (capd) sürekli ayaktan periton diyaliz
continuous ambulatory peritoneal dialysis patient devamlı ayaktan periton diyaliz tedavisi gören hasta
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients sürekli ayaktan periton diyalizi hastaları
continuous ambulatory peritoneal dialysis therapy sürekli ayaktan periton diyalizi tedavisi
continuous cycling peritoneal dialysis sürekli çevrimsel periton diyalizi
dialysis center diyaliz merkezi
dialysis cycler diyaliz döngüleyici
dialysis machine diyaliz makinası
dialysis patient diyaliz hastası
dialysis prescription diyaliz reçetesi
dialysis solution dializ solüsyonu
dialysis solution diyaliz solüsyonu
dropping-out of peritoneal dialysis periton diyalizinin sonlandırılması
duration of dialysis diyaliz süresi
effect of peritoneal dialysis solution type on serum lipid levels periton diyaliz sıvısı tipinin serum lipid düzeylerine etkisi
elderly patients on dialysis diyalize giren yaşlı hastalar
extracorporeal dialysis ekstrakorporeal diyaliz
glucose-based peritoneal dialysis fluid glukoz bazlı peritoneal diyaliz sıvısı
glucose-based peritoneal dialysis solution glukoz bazlı periton diyaliz solüsyonu
glucose-free dialysis solutions glukoz içermeyen diyaliz solüsyonları
hemodialysis and peritoneal dialysis hemodiyaliz ve periton diyaliz
icodextrin-containing peritoneal dialysis solutions icodextrin içeren periton diyaliz solüsyonları
kidney dialysis böbrek dializi
kidney dialysis böbrek süzdürme
mobile dialysis machine taşınabilir diyaliz makinesi
modern peritoneal dialysis therapy modern periton diyaliz tedavisi
negative aspects of dialysis process diyaliz tedavisinin olumsuz yanları
nondiabetic continuous ambulatory peritoneal dialysis patient diabeti olmayan sürekli ayaktan periton diyalizi hastası
non-glucose-based peritoneal dialysis solutions glukoz bazlı olmayan periton diyalizi solüsyonları
patient undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hasta
pediatric dialysis pediatrik diyaliz
peritoneal dialysis periton diyalizi
peritoneal dialysis karın zarı diyalizi
peritoneal dialysis karın zarı dializi
peritoneal dialysis equipment peritonal diyaliz ekipmanı
peritoneal dialysis patient periton diyalizi hastası
peritoneal dialysis therapy periton diyaliz tedavisi
peritoneal macrophages isolated from the peritoneal dialysis pd sıvılarından izole edilen periton makrofajları
peritoneum dialysis periton diyaliz
peritoneum dialysis periton diyalizi
receive dialysis treatment diyalize girmek
receive dialysis treatment diyaliz tedavisi almak
safety of peritoneal dialysis equipment peritonal diyaliz ekipmanın güvenliği
single-cycle peritoneal dialysis tek döngülü periton diyalizi
solution for peritoneal dialysis peritonal diyaliz çözeltisi
undergo dialysis diyalize girmek
Psychology
dialysis dementia diyaliz bunaması
Biochemistry
pressure dialysis basınçlı sızınım