eksen - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

eksen"eksen" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 23 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
eksen axis i.
General
eksen line i.
eksen center line i.
eksen rachis i.
eksen centerline i.
eksen pivot i.
eksen centreline i.
eksen pintle i.
eksen axle i.
eksen axial s.
eksen pivotal s.
Technical
eksen pintle
eksen spindle
eksen axis
eksen pivot
eksen centre line
Computer
eksen axes
eksen axis
Automotive
eksen centreline
eksen centerline
Linguistics
eksen axis
Music
eksen modulate
Archaic
eksen verticle

"eksen" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
General
bir eksen üzerinde dönmek swing f.
dönmek (kapı/köprü vb bir eksen üzerinde) swing f.
eksen çevresinde dönmek rotate f.
eksen etrafında dönmek pivot f.
eksen üzerinde dönmek pivot f.
eksen üzerinde dönmek pivot on f.
ana eksen major axis i.
bitki embriyosu ya da fidede kotiledonların bağlanma yerinin üstünde kalan eksen kısmı epicotyl i.
büyük eksen major axis i.
eksen (teleğe ait) shaft i.
eksen çağı axial age i.
eksen devletler axis powers i.
eksen kayması axial dislocation i.
eylemsiz eksen center line of inertia i.
manyetik eksen magnetic axis i.
optik eksen optical axis i.
özellikle büyük kara parçaları üzerinde bir eksen oluşturan dağ sırası cordillera i.
yatay eksen horizontal axis i.
bir eksen etrafında dönen pivoting s.
eksen dışı abaxial s.
eksen ile ilgili axial s.
eksen ile ilgili axal s.
Trade/Economic
dikey eksen vertical axis
yatay eksen abscissa
yatay eksen x axis
Politics
eksen ülke pivotal state
Technical
ana eksen major axis
ana eksen main axis
asal eksen principal axis
asal eksen optical axis
azimut eksen azimuth axis
bir eksen çevresinde dönmek revolve
bir eksen çevresinde hareketli mafsal knuckle
bir eksen etrafında dönen rotary
bir eksen üzerinde dönmek rotate
boylamasına eksen longitudinal axis
bölgesel eksen regional axis
bölgesel eksen zonal axis
büyük eksen major axis
dikey eksen y-axis
dikey eksen perpendicular axis
dönen eksen takımı rotating frame
dördüncü eksen forth axis
düşey eksen vertical axis
eksen boyunca axial
eksen çizgisi center line
eksen dışı abaxial
eksen düzlemi axial plane
eksen etrafında dönmek pivot
eksen etrafında dönmek wheel
eksen gibi çalışan pivotal
eksen ızgara çizgileri axis grid line
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksen kayması axis shift
eksen kılavuz çizgileri axis gridlines
eksen konumu axial position
eksen ölçüleri farklı anisometric
eksen ölçümsel axonometric
eksen ölçümü axonometry
eksen paralelliği alignment ofp and bottom rollers
eksen pimi pivot pin
eksen sapması/kaçıklığı (axial) misalignment
eksen sapması/kaçıklığı axis eccentricity
eksen sıkıştırması axial compression
eksen şeklinde axial
eksen ucu pole
eksen üzerinde dönmek pivot
eksen yükü axle load
eksen-üstü sapınçlar on-axis aberrations
enine eksen transverse axis
esas eksen principal axis
etkilenmemiş eksen neutral axis
hızlı eksen fast axis
ışın eksen beam axis
kablo uzunlamasına eksen stabilitesi cable longitudinal dimensional stability
kadran eksen dial axis
manyetik eksen magnetic axis
nötr eksen neutral axis
optik eksen optical axis
ortak eksen zone axis
sabit eksen fixed axis
sanal eksen imaginary axis
sanal eksen kesişi jw-crossing
sarmal eksen açısı lead angle
sarmal eksen boyu lead
tarafsız eksen neutral axis
verev eksen oblique axis
yansız eksen neutral axis
yatay eksen x
yatay eksen abscissa
yatay eksen azimuth axis
yavaş eksen slow axis
Computer
birincil eksen primary axis
dikey eksen vertical axis
düşey eksen vertical axis
düşey eksen y-axis
eksen başlığı axis title
eksen başlıkları axis titles
eksen bitişik next to axis
eksen ekle add axis
eksen etiketini biçimle format axis title
eksen etkinleştir axes enable
eksen eylemleri axis actions
eksen ızgara çizgileri axis grid lines
eksen kaydırma çizgisi reference line
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
eksen konumu axis position
eksen yanında next to axis
eksen yayılma alanı axis range
ikincil eksen secondary axis
kesiştiği eksen crosses with
matematiksel eksen üç noktası math-axis ellipsis
radar eksen etiketleri radar axis labels
radar eksen etiketleri için for radar axis labels
sanal eksen imaginary axis
sanal eksen kesişi jw-crossing
seçili eksen selected axis
seçili eksen başlığı selected axis title
seriler eksen series axes
y eksen etiketleri için for series y axis labels
y serileri eksen ölçeği series y axis scale
y serisi eksen etiketleri series y axis labels
yatay eksen x-axis
yatay eksen horizontal axis
Informatics
asal eksen primary axis
dik evreli eksen quadrature axis
dördün eksen quadrature axis
eksen kaydırma çizgisi axis translation line
y eksen kesmesi y-intercept
Telecom
yarı asal eksen uzunluğu semi-major axis length
Electric
manyetik eksen magnetic axis
optik eksen collimation line
Mechanic
bir eksen etrafında dönme rotation
Textile
eksen   pivot
Automotive
eksen çizgisi center line
Railway
eksen kaçıklığı stagger
Aeronautic
elastik eksen elastic axis
kaplama eksen ışıkları pavement center line lighting
yatay eksen angle of pitch
Medical
eksen tanısı axis diagnosis
silindir eksen axone
transmolleolar eksen transmalleolar axis
Anatomy
optik eksen optical axis
Psychology
eksen teşhisi axis diagnosis
sajital eksen sagittal axis
Optics
anteroposterior eksen anteroposterior axis
görsel eksen optic axis
optik eksen optical axis
optik eksen axis
optik eksen optic axis
ön arka eksen anteroposterior axis
temel eksen principal axis
Math
asal eksen transverse axis
asal eksen principal axis
büyük eksen major axis
düzlemsel bir alanın bir eksen çevresinde dönmesiyle oluşan katı cismin hacmi volume of a solid of revolution
eşlenik eksen conjugate axis
gerçek eksen real axis
gerçel eksen real axis
küçük eksen minor axis
pozitif yarı eksen number ray
reel eksen real axis
sanal eksen imaginary axis
yarı büyük eksen semi-major axis
yarı eksen semi-axis
yarı küçük eksen semi-minor axis
yedek eksen conjugate axis
Statistics
eksen boyu grafiği axonometric chart
rasgele eksen random axis
Physics
asal eksen major axis
eksen kayıklığı eccentricity
ikiz eksen twin axis
optik eksen optic axis
paralel eksen parallel axis
yedek eksen minor axis
Chemistry
baş eksen principal axis
eksen konumu axial position
Botanic
sınırlı eksen definite axis
sınırsız eksen indefinite axis
Linguistics
dikey eksen paradigmatic axis
dikey eksen choice
eksen dilbilgisi pivot grammar
yatay eksen chain
yatay eksen syntagmatic axis
Geography
dünyaya sabitlenmiş eksen takımı earth-fixed frame
eksen uzanımı axis extension
Geology
eksen düzlemi dilinimi axial plane cleavage
eksen eğikliği axial tilt
eksen eklemi yüzeyi axial hinge surface
eksen izi axial trace
eksen rift axial rift
eksen yükselimi axial culmination
eksen yüzeyi axial surface
Military
optik eksen axis of sighting
Music
eksen özelliği tonality
eksen veya ses için önemli olan essential
Cinema
alıcı eksen take-up axis
Photography
asal eksen principal axis
optik eksen optical axis
tali eksen secondary axis