fool& - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

fool&"fool&" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 179 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
fool f. kandırmak
fool i. budala
fool i. salak
fool i. ahmak
fool i. soytarı
General
act a fool f. aptal gibi davranmaya başlamak
act like a fool f. aptallık etmek
act the fool f. salağı oynamak
act the fool f. salağa yatmak
be taken for a fool f. enayi yerine konmak
be treated as a fool f. enayi yerine konmak
fool f. şaka yapmak
fool f. eğlenmek
fool f. oynatmak
fool f. enayi yerine koymak
fool f. aptalca davranmak
fool f. aptal yerine koymak
fool f. aldatmak
fool f. maskaraya çevirmek
fool f. aptallık etmek
fool f. uyutmak
fool f. gülünç duruma sokmak
fool f. vakit geçirmek
fool f. oyalanmak
fool about f. tembellik etmek
fool about f. avare avare dolaşmak
fool about f. vaktini boşa harcamak
fool about f. aylak aylak dolaşmak
fool about f. oyalanmak
fool about f. maskaralık etmek
fool around f. siftinmek
fool around f. vaktini boşa geçirmek
fool around f. abesle iştigal etmek
fool around f. maskaralık etmek
fool around f. dalgasına bakmak
fool around f. şakalaşmak
fool around f. tembellik etmek
fool around f. abesle uğraşmak
fool around f. at koşturmak
fool around f. çevresine şakalar yapmak
fool around f. zaman harcamak
fool around f. aylak aylak dolaşmak
fool around f. oyalanmak
fool around with f. ile oynamak
fool around with f. bir hobi olarak (bir şey) ile ilgilenmek
fool away f. çarçur etmek
fool away f. harcamak
fool away f. boşa geçirmek
fool oneself f. kendini kandırmak
fool someone f. birini aptal yerine koymak
make a fool of f. birini maskaraya çevirmek
make a fool of f. maskaraya çevirmek
make a fool of f. rezil etmek
make a fool of oneself f. kendini aptal yerine koymak
make a fool of oneself f. kendini gülünç duruma düşürmek
make a fool of somebody f. gır gır geçmek
make a fool of somebody f. gırgır geçmek
make a fool of somebody f. aptal yerine koymak
make an april fool of somebody f. bir nisan şakası yapmak
play the fool f. aptallık etmek
play the fool f. ahmakça davranmak
play the fool f. aptalca davranmak
play the fool f. maskaralık etmek
take somebody for a fool f. budala yerine koymak
treat somebody like a fool f. deli yerine koymak
treat somebody like a fool f. salak yerine koymak
treat somebody like a fool f. enayi muamelesi yapmak
turn into a fool f. ahmaklaşmak
april fool i. bir nisan şakası
april fool i. nisanbalığı
april fool i. 1 nisanda aldatılan kişi
april fool i. nisan 1 de kandırılan kişi
april fool i. 1 nisan şakası kurbanı
april fool i. 1 nisan kurbanı
court fool i. saray soytarısı
fool i. aptal
fool i. balkabağı
fool i. soytarı
fool i. budala
fool i. abeci
fool i. enayi
fool i. kazma
fool i. maskara
fool i. aptal kimse
fool i. angut
fool i. kaz
fool i. gerzek
fool i. ahmak
fool i. ibiş
fool i. denyo
fool i. akılsız
natural fool i. doğuştan budala
nobody's fool i. kül yutmaz
fool-proof s. insan hatalarını önleyecek şekilde tasarlanmış
fool-proof s. hatasız
Phrasals
fool someone into something birini bir şey yapması konusunda ikna etmek/oyuna getirmek
fool someone into something birine sahtekarlıkla bir şey yaptırmak
Phrases
success makes a fool seem wise başarı aptal insanları bilge gibi gösterir
Proverb
a fool with a tool is still a fool eşeğe altın semer taksan eşek yine eşektir
a fool with a tool is still a fool eşeğe altın semer vursan da eşek yine eşektir
a fool with a tool is still a fool eşeğe altın semer de vursan eşek yine eşektir
fool and his money are soon parted akılsıza para dayanmaz
fool me once, shame on you; fool me twice, shame on me beni bir kere aldatırsan sen utan, ikincide ben kanarsam ben utanayım
there's no fool like an old fool yaşlı bir ahmak / budala gibisi yoktur
there's no fool like an old fool (dünyaya) aptal geldi aptal gider/gidecek/gidiyor
Colloquial
act a fool salağa yatmak
can't fool me bunlara karnım tok benim
more fool you! aptallığın/salaklığın daniskası
Idioms
a fool and his money are soon parted akılsıza para dayanmaz
act the fool aptal numarası yapmak
act the fool aptalca davranmak
act the fool salak numarası yapmak
act the fool saçma sapan şeyler yapmak
act the fool salağa yatmak
act the fool aptalı oynamak
any fool thing bok püsür
any fool thing zırva/önemsiz şeyler
any fool thing önemsiz ve gereksiz şeyler
every fool thing önemsiz ve gereksiz her şey
every fool thing bok püsür
fool about aylaklık etmek
fool around aylaklık etmek
fool enough yeterince aptal
fool enough (bir şeyi yapacak kadar) aptal
fool enough kadar aptal
fool someone into something birini (bir şey yapmak için) kandırmak
fool someone into something birini bir şey yapmaya kandırmak/ikna etmek
make a fool of aptal yerine koymak
make a fool of aptal durumuna düşürmek
make a fool of oneself kendini komik duruma düşürmek
make a fool out of someone birini maskaraya çevirmek
make a fool out of someone biriyle gır gır geçmek
more fool you! aptallığına doyma!
more fool you! salaklığına doyma!
nobody's fool kaçın kurası
nobody's fool kolay kanmayan
nobody's fool kimsenin oyuncağı olmayan
nobody's fool kolay aldanmayan
play someone for a fool birisine aptalmış gibi davranmak
play someone for a fool birini enayi yerine koymak
play someone for a fool birine salak muamelesi yapmak
play someone for a fool birini salak yerine koymak
play the fool saçma sapan şeyler yapmak
play the fool salak numarası yapmak
play the fool aptalı oynamak
play the fool aptalca davranmak
play the fool salağa yatmak
play the fool aptal numarası yapmak
take someone for a fool birini aptal yerine koymak
Speaking
don't fool me beni salak yerine koyma
don't fool me beni kandırma
don't fool me yeme beni
don't fool yourself kendini kandırma
don't let them fool you onlara aldanma
don't let them fool you onların seni kandırmasına izin verme
don't let them fool you onların seni aldatmasına izin verme
i'm no fool salak değilim
i'm no fool anan güzel mi
let's not fool ourselves kendimizi kandırmayalım
let's not fool ourselves kendi kendimizi kandırmayalım
more fool you aptallığın/salaklığın daniskası
stop acting like a fool salak gibi davranmayı bırak
the more fool you aptallığın/salaklığın daniskası
the more fool you! aptallığın/salaklığın daniskası
you are making a fool out of me beni komik duruma düşürüyorsun
you really fool yourself kendini cidden kandırıyorsun
Slang
act like a fool eşeklik etmek
bloody fool tam bir salak
bloody fool salağın önde gideni
fool-proof anlaşılması kolay
fool-proof basit kullanımlı
you damn fool seni lanet olası salak
Technical
fool loading maksimum yükleme
fool loading tam yükleme
fool proofing güvenilir
fool proofing kusursuz
History
fool (monarşi döneminde insanları güldürmesi için tutulan) soytarı
fool (monarşi döneminde insanları güldürmesi için tutulan) maskara
Football
attempt to fool/cheat the referee hakemi aldatmaya yönelik hareket