gizli - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

gizli"gizli" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 108 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli secret s.
gizli confidential s.
gizli hidden s.
General
gizli camera i.
gizli backroom i.
gizli latent s.
gizli unseen s.
gizli under one's hat s.
gizli esoterical s.
gizli clandestine s.
gizli unsearchable s.
gizli confidential s.
gizli snug s.
gizli in camera s.
gizli cryptical s.
gizli huggermugger s.
gizli occult s.
gizli undisclosed s.
gizli hush-hush s.
gizli perdu s.
gizli classified s.
gizli shrouded s.
gizli masked s.
gizli incognita s.
gizli closet s.
gizli blind s.
gizli teteàtete s.
gizli back-door s.
gizli intimate s.
gizli submersed s.
gizli subtler s.
gizli underarm s.
gizli sealed s.
gizli quiet s.
gizli delitescent s.
gizli unknown s.
gizli disguised s.
gizli underground s.
gizli sneaking s.
gizli slinky s.
gizli backstairs s.
gizli undercover s.
gizli subterraneous s.
gizli surreptitious s.
gizli record s.
gizli mystic s.
gizli under cover s.
gizli restricted s.
gizli hugger-mugger s.
gizli underhand s.
gizli shady s.
gizli sneaky s.
gizli secret s.
gizli underhanded s.
gizli potential s.
gizli subterranean s.
gizli sneak s.
gizli ulterior s.
gizli perdue s.
gizli furtive s.
gizli inner s.
gizli close s.
gizli cryptic s.
gizli stealthy s.
gizli private s.
gizli hidden s.
gizli arcane s.
gizli esoteric s.
gizli privy s.
gizli concealed s.
gizli covert s.
gizli submerged s.
gizli dark s.
gizli secluded s.
gizli recondite s.
gizli backdoor s.
gizli hole-and-corner s.
gizli backstair s.
gizli invisible s.
gizli off the record zf.
gizli secretly zf.
gizli sub rosa zf.
gizli confidentially zf.
gizli sneakingly zf.
gizli in confidence zf.
gizli crypto ök.
Phrasals
gizli tucked away
Colloquial
gizli behind closed doors
gizli underarm
Idioms
gizli hole-in-the-corner
Slang
gizli under the table
Trade/Economic
gizli confidential
gizli anonymous
gizli implicit
gizli concealed
Law
gizli clandestine
gizli concealed
gizli confidential
Technical
gizli latent
Computer
gizli invisible
gizli secret
gizli bcc
Medical
gizli larvate
Military
gizli underground
gizli cache
gizli surreptitious
gizli esoteric
gizli confidential

"gizli" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 200 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
gizli tutmak keep confidential f.
gizli anlaşma collusion i.
gizli (bilgi) classified s.
General
(gizli bilgilere vb) ulaşmak get access f.
(gizli bir yere vb) erişmek get access f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera koymak secretly install a hidden camera in a room f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
(odaya vb) (gizli) kamera yerleştirmek secretly install a hidden camera in a room f.
ardında gizli olmak lie behind f.
arkasında gizli olmak lie behind f.
bir şeyi gizli tutmak keep (something) close to one's chest f.
bir şeyi gizli tutmak keep something under one's hat f.
birinden gizli yapmak do something behind one's back f.
birisi hakkında gizli bilgiler vermeyi teklif etmek overshare f.
-de gizli olmak lurk in f.
faaliyetlerini gizli olarak sürdürmeye başlamak go underground f.
fenalıklar geçirmeye veya o zamana kadar gizli tuttuğu her şeyi ifşa etmeye başlamak go to pieces f.
gizli bir beraberlik (aşk ilişkisi) yaşamak be having a secret love affair f.
gizli bir bilgiyi açıklamak take the lid off f.
gizli bir mevziden ateş açmak snipe at f.
gizli bir yere saklamak cache f.
gizli dinleme aygıtı yerleştirmek bug f.
gizli dinleme aygıtını sökmek debug f.
gizli gizli böbürlenmek humblebrag f.
gizli gizli dolaşmak lurk about f.
gizli gizli dolaşmak lurk around f.
gizli gizli yudumlamak sneak sip f.
gizli gizli yudumlamak sneak sips from f.
gizli gizli yudumlamak sneak a sip from f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentize f.
gizli gücü ortaya çıkarmak potentise f.
gizli hazırlık yapmak brew f.
gizli kalmak lie snug f.
gizli kamera koymak install a hidden camera f.
gizli kamera koymak place a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek place a hidden camera f.
gizli kamera yerleştirmek install a hidden camera f.
gizli konuşmak collogue f.
gizli mikrofon yerleştirmek bug f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a withheld number f.
gizli numaradan çağrı atmak make a missed call from a private number f.
gizli numaradan çağrı atmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak ring from a private number f.
gizli numaradan çağrı bırakmak give a missed call f.
gizli olduğunu duyurmak classify f.
gizli plan kurmak compass f.
gizli tutmak suppress f.
gizli tutmak keep secret f.
gizli tutmak hide f.
gizli tutmak keep something secret f.
gizli tutmak keep something under wraps f.
gizli tutmak keep under one's hat f.
gizli tutmak hush up f.
gizli tutmak keep something hidden f.
gizli tutmak keep private f.
gizli tutmak conceal f.
haddinden fazla gizli bilgi ifşa etmek overshare f.
ismi gizli/saklı kalmak remain anonymous f.
isminin/kimliğinin gizli/saklı kalmasını istemek wish/want to remain anonymous f.
kaynamak (gizli bir iş) simmer f.
kelimedeki gizli anlamı çözmek için harflerin yerini değiştirerek okumak anagram f.
kişiye özel ve gizli tutmak keep confidential and secret f.
(alkol) gizli içici secret drinker i.
abd'de gizli bir yasadışı grup cosa nostra i.
batman'in gizli merkezi batcave i.
bilinçaltına gönderilen gizli mesaj subliminal message i.
birisindeki gizli cevher secret/hidden potential i.
birisindeki gizli cevher hidden talent i.
çin gizli derneği tong i.
çok gizli hush hush i.
çok gizli bir birim a top-secret unit i.
çok gizli bir muhbir a well-hidden informer i.
çok gizli rapor confidential report i.
elektronik gizli dinleme ve görüntüleme electronic eavesdropping and visualization i.
esrarkeşlere mahsus gizli kahvehane opium den i.
gizli açma mekanizması (mücevher kutusu vb) hidden catch i.
gizli ajan secret agent i.
gizli ajan agent i.
gizli ajan emissary i.
gizli alay irony i.
gizli alay sarcasm i.
gizli alkolik secret alcoholic i.
gizli alkolizm secret alcoholism i.
gizli amaç arriere pensee i.
gizli anlam hidden meaning i.
gizli anlam secret meaning i.
gizli anlamı olma left-handedness i.
gizli anlaşma conspiracy i.
gizli anlaşma collusion i.
gizli antlaşma collusion i.
gizli arkadaş secret friend i.
gizli aşık secret lover i.
gizli aşk secret love i.
gizli aşk macerası intrigue i.
gizli barınak lair i.
gizli bebek bakıcısı kamerası hidden babysitter cam i.
gizli belge confidential document i.
gizli belge secret document i.
gizli benzerlik latent ambiguity i.
gizli bilgi blind text i.
gizli bilgi classified information i.
gizli bilgi need-to-know i.
gizli bilgi confidential information i.
gizli bilgiler classified information i.
gizli bir bölme a hidden compartment i.
gizli bir laboratuvar a secret laboratory i.
gizli bir mağara a secret cave i.
gizli bir operasyon a sting operation i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi freighthopping i.
gizli bir şekilde yük vagonunda seyahat edilmesi train hopping i.
gizli bir şeyi açığa vuran exposer i.
gizli bir tuzak hidden catch i.
gizli bölme false bottom i.
gizli buluşma secret rendezvous i.
gizli buzlanma black ice i.
gizli bütçe secret budget i.
gizli bütçe black budget i.
gizli celse secret cession i.
gizli cemiyet secret society i.
gizli cereyan undercurrent i.
gizli cevap secret answer i.
gizli cevher hidden talent i.
gizli cevher secret/hidden potential i.
gizli çekim hidden cam i.
gizli çekim secret videotaping i.
gizli çember the secret circle i.
gizli dadı kamerası hidden nanny cam i.
gizli danışmanlar grubu camarilla i.
gizli değişkenler latent variables i.
gizli delil secret evidence i.
gizli dernek secret society i.
gizli dini toplantı conventicle i.
gizli dinleme eavesdropping i.
gizli dinleme aygıtı bug i.
gizli doküman secret document i.
gizli dosya secret file i.
gizli duruşma private hearing i.
gizli duygu undertone i.
gizli düşünce arrière-pensée i.
gizli düzen scheme i.
gizli eğilim undercurrent i.
gizli etki backstairs influence i.
gizli etki back influence i.
gizli etki undercurrent i.
gizli geçit secret passage i.
gizli geçme blind joint i.
gizli giriş backdoor i.
gizli giriş surreptitious entry i.
gizli görevli secret agent i.
gizli görüntü latent image i.
gizli görüşmeler confidential communications i.
gizli güç secret power i.
gizli güç potential i.
gizli güç secret-concealed-natural power i.
gizli gündem a hidden agenda i.
gizli gündem unspoken agenda i.
gizli gündem hidden agenda i.
gizli gündem secret agenda i.
gizli haber alma teşkilatı secret service i.
gizli hareket stealth i.
gizli hayran secret admirer i.
gizli hazine hidden treasure i.
gizli hesap secret account i.
gizli hesap hidden account i.
gizli icat secret invention i.
gizli ilişki confidential relationship i.
gizli ilişki secret relationship i.
gizli ilişki (cinsel) liaison i.
gizli isim cryptonym i.
gizli iş wave i.
gizli iş undercover work i.
gizli iş stealth i.
gizli iş çevrilen yol backstairs i.
gizli iş ya da eylem stealth i.
gizli işleri açığa vuran makale exposé i.
gizli işlev latent function i.
gizli işsizlik concealed unemployment i.
gizli işsizlik disguised unemployment i.
gizli kahraman secret hero i.
gizli kalma latency i.
gizli kamera hidden camera i.
gizli kamera candid camera i.
gizli kamera secret filming i.
gizli kamera çekimi hidden camera shooting i.
gizli kamera şakası hidden camera prank i.
gizli kanıt secret evidence i.
gizli kapaklı tarafı behind the scenes i.
gizli kapı back door i.
gizli kayar kapı pocket door i.
gizli kayıtlar confidential records i.
gizli kelime secret word i.
gizli kimlik covert identity i.
gizli komünist closet communist i.
gizli köşe hidden corner i.
gizli kural secret rule i.
gizli kusur hidden defect i.
gizli kusurları meydana çıkaran exposer i.
gizli lider secret leader i.
gizli maksat arrière-pensée i.