hacim - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

hacim"hacim" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 21 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
hacim volume i.
General
hacim bulk i.
hacim body i.
hacim volume i.
hacim content i.
hacim capacity i.
hacim mass i.
hacim size i.
hacim gauge i.
hacim dimension i.
Trade/Economic
hacim scale
hacim size
Technical
hacim bulk
hacim volume decrease
hacim cubing
hacim volume
hacim cubage
Medical
hacim volume
Food Engineering
hacim volume
Math
hacim volume
hacim cubage

"hacim" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 150 sonuç

Türkçe İngilizce
General
hacim kazanmak (vücut geliştirme) gain muscle f.
hacim küçültmek shrink volume f.
belirli hacim known volume i.
genişletilmiş hacim expanded volume i.
hacim büyümesi volume enlargement i.
hacim küçültme concentration i.
ingiliz hacim birimi british capacity unit i.
özgül hacim specific volume i.
sabit hacim constant volume i.
Trade/Economic
duran malın hacim ve ağırlık kaybetmesi shrink
hacim ağırlıklı ortalama fiyat volume weighted average price (vwap)
hacim etkisi size effect
hacim farkı volume variance
hacim iskontosu volume discount
hacim sapması volume variance
kar hacim grafiği profit volume chart
maliyet hacim kar analizi cost volume-profit analysis
olumsuz hacim farkı unfavourable volume variance
olumsuz hacim farkı negative volume variance
ticari hacim trade volume
Politics
kuru hacim yoğunluğu dry bulk density
Advertising
hacim indirimi volume discount
Technical
aktif hacim active capacity
aşırı hacim yüklenmesi volume overload
bir hacim veya zamanda eşit olarak yetişmek coextend
bir maddenin basınç hacim ve sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren bir eşitlik equation of state
birim hacim unit volume
birim hacim ağırlığı density
birim hacim ağırlığı specific bulk density
birim hacim ağırlık weight per unit of volume
birim hacim değişimi unit volume change
boş hacim void
boşluksuz hacim absolute volume
boşluksuz hacim solid volume
çamur hacim indeksi sludge volume index
çeyrek galonluk hacim ve sıvı ölçü birimi quart
düşük hacim çekme low volume lifting
elektronik hacim düzeltici electronic volume corrector
eş hacim co-volume
eş hacim co-volume
gözenek hacim dağılımı pore volume distribution
hacim artımı volume increment
hacim artması increase in volume
hacim birimi capacity unit
hacim genişlemesi volume expansion
hacim hesabı cubing
hacim kararlılığı volume stability
hacim katsayısı volume coefficient
hacim kaybı testi volume loss test
hacim kontrol supabı volume control valve
hacim merkezli birim göze body centred unit-cell
hacim merkezli kare prizmalı kristal body centred tetragonal crystal
hacim merkezli kare prizmalı yapı body centred tetragonal structure
hacim merkezli kristal body centred crystal
hacim merkezli kübik body centered cubic (bcc)
hacim merkezli kübik metal body-centred cubic metal
hacim merkezli kübik yapı body-centred cubic structure
hacim merkezli küp body-centred cube
hacim merkezli küp body centered cube
hacim merkezli yapı body centred structure
hacim ölçeği volumetry
hacim ölçü birimleri dry measure
hacim ölçüsü capacity measure
hacim sınaması saturation testing
hacim sınaması saturation testing
hacim tablosu volume table
hacim testi volume testing
hacim tümlevi volume integral
hacim-yüzey ilişkisi volume-surface relation
hazır ambalajlı sıvı mamullerin hacim tespiti making-up by volume of certain prepackaged liquids
indirgenmiş hacim reduced volume
işgal edilen hacim occupied volume
kapalı hacim enclosed volume
kapladığı/kaplana/işgal edilen hacim occupied volume
katı hacim solid volume
klasik birim hacim kütlesi conventional mass per volume
kritik hacim critical volume
kuru birim hacim kütlesi dry bulk density
kuru hacim ölçüsü dry measure
kütle ve hacim mass and volume
kütle ve hacim değişikliği tayini determination of change in mass and volume
metre küpün onda birine eşit olan hacim birimi decistere
mimari hacim architectural volume
moleküler hacim molecular volume
net hacim net register tonnage
ölü hacim dead space
ölü hacim dead storage
ölü hacim kapasitesi dead storage capacity
ölü hacim seviyesi dead storage level
özel hacim private volume
pistonlu hacim ölçme cihazı piston-operated volumetric apparatus
referans hacim reference volume
sabit hacim işlemi constant volume process
serbest hacim free volume
serbest solunum için yeterli hacim breathing space
sıkıştırılmış hacim tamped volume
sıkıştırma işleminden sonraki sıkıştırılmış hacim ve görünür yoğunluk tamped volume and apparent density after tamping
standard hacim standard volume
su altında birim hacim ağırlığı buoyant unit weight
temiz hacim clean space
toplam hacim büzülmesi overall volume shrinkage
yaş birim hacim ağırlığı wet unit weight
Computer
altindis sınırlı hacim integrali volume integral with subscript limit
altyazı sınırlı hacim integrali volume integral with underscript limit
ölü hacim dead storage
özel hacim private volume
sınırsız hacim integrali volume integral with no limits
Informatics
hacim görüntüleme volume imaging
Electric
hacim özdirenci volume resistivity
Textile
hav lifi hacim oranı pile fibre volume ratio
Construction
hacim değişimi volume change
hacim değişimi volume change
hacim esasına göre harmanlamak volume batching
hacim merkezli body centered
hacim modülü bulk modulus
hacim ve kütle değişimleri volume and weight changes
mol hacim molar volume
mutlak hacim absolute volume
otomatik hacim değişim cihazı automatic volume changing test device
su hacim test cihazı water content test device
Automotive
enjeksiyon hacim kontrolü injection volume control
ölü hacim clearance volume
yakıt püskürtme hacim kontrolü fuel injection volume control
Aeronautic
cam hacim yüzdesi glass percent by volume
hacim modülü bulk modulus
Marine
hacim tonajı capacity tonnage
net hacim net register tonage
sonlu hacim yöntemi finite volume method
Medical
akciğer hacim küçültme ameliyatı lung volume reduction surgery
akciğer hacim küçültme cerrahisi lung volume reduction surgery
boş hacim void volume
intraperitoneal hacim-zaman eğrileri intraperitoneal volume-over-time curves
Food Engineering
denetlenen hacim control volume
hacim artırıcı bulking agent
hacim arttırıcı bulking agent
Math
hacim hesabı cubage
Physics
hacim değişmesi change in volume
Chemistry
hacim merkezli küp body-centered cube
hacim payı volume fraction
serbest hacim free volume
Forestry
ağaç hacim cetveli tree volume table
Environment
kapasite hacim oranı capacity volume ratio
Meteorology
özgül hacim specific volume
Geology
dane birim hacim ağırlığı density of particles
hacim değişimi dilatation
hacim mineralleri bulk minerals
hacim yoğunluk bulk density
kütle birim hacim ağırlığı bulk unit weight
Military
hacim modelleme solid modelling
hacim tonu displacement ton